Självrannsakan efterlyses! – Ett gästinlägg


dummy-avatar

Rosa Traktorn har fått ett mail från Göran Åkesson, pensionerad ekonom med klassiska intressen, som klassisk musik, opera och litteratur och en stor Italienentusiast. Göran har med smärta sett hur Sverige fallit sönder under de senaste decennierna och vill se en återgång till de värden som gällde i landet innan 68-vänstern fick inflytandet.


Jag överlämnar därmed utan vidare dröjsmål till  hans bidrag.

bar2

Självrannsakan efterlyses!

Pressen har omyndigförklarat svenska folket, genom att med agendajournalistik föra fram sina vänsteråsikter. Detta för att svensken skall identifiera sig med den socialistiska statsmakten och inte opponera sig emot den.

Socialismen har skapat ett självförakt hos svensken genom att bland annat intala honom att han inte har någon kultur eller att den han råkar ha är töntig i förhållande till den högt stående mångkultur som invandrarna fört med sig! Socialismen har i sitt högmod förkastat folkets kristna värdegrund för att själva tillsätta sin egen Värdegrundsdelegation som blev färdig 2016.

Genom bristande kravlöshet mot invandrarna har regeringen visat ett beklämmande dåligt civilkurage. Detta har lett till att svensken känt sig åsidosatt och inte förstått regeringens flummiga slogan om ”alla människor lika värde”! Är det bara utlänningen som har ett värde?

Det pressen undanhållit för svenska folket avslöjades för ett år sedan av Donald Trump med hans klassiska uttalande ”Look at what happened last night in Sweden”. Då avslöjades det som sker i ”särskilt utsatta områden” eller no go zoner. En amerikansk reporter kom hit och även en norsk minister avslöjade vad som hände i Rinkeby.

Det var en pinsam historia för svenska folket. Invandrarna har tillåtits bilda egna getton, med egna lagar och sitt eget språk, ett parallellsamhälle dit inga svenskar är välkomna.

Gammelmedia är oroliga för fake news och ryska nättroll i valet. Det skulle vara klädsamt om svenska journalistkåren härvidlag kunde ha en egen självprövning, vad de själva undanhållit, vinklat eller fejkat för läsarna. Journalisterna hävdar inte majoritetens rätt, utan minoriteterna har alltid rätt. Därför passar invandrarna in som vänsterns nya arbetarklass. Några man kan ta hand om och leda.

Nu är det på tiden att vi får en ny regering som går majoritetens ärenden.

Tänk på det i valet!

Göran Åkesson

2 kommentarer