Vad alla borde veta om islam och koranen. Del VI – Muruna, Mut’ah och Misyar:  Brott mot sharia för att lura väst och sanktionerad prostitution.


Västerlänningar som förstår islamiskt bedrägeri hänvisar ofta till ”Taqiyya” och ”Tawriya” som taktik att ljuga för att skydda tron.

Sunnimuslimska försvarare hävdar att Taqiyya är en shiitisk doktrin, medan man anklagar shiiter att vara demagoger som påföljd.

”Mut’ah” (tillfälligt äktenskap) t.ex. är i själva verket inget annat än prostitution.

Shiiter kan lätt hitta motsvarigheter till Taqiyya och Mut’ah i den Sunnimuslimska världen. De kallas ”Misyar” och ”Muruna.” Medan västerlänningar hukar sig vid tanken på religiöst sanktionerad prostitution som Mut’ah är de mindre bekanta med den Sunni-sanktionerade Misyar, som bokstavligen betyder ”resenärens äktenskap.”

Det inrättades för att hjälpa till med de sexuella behoven hos resenärer, En Sunnimuslimsk man kan ingå ett avtal med en kvinna för att få sexuell tillfredsställelse utan den ekonomiska skyldighet som krävs för att upprätthålla en hustru.

Som en följd, äger synden av äktenskapsbrott aldrig rum eftersom sexkontraktet är en officiell äktenskapslicens. Ett överflöd av Misyar ”mellanhänder” kan försegla dessa tillfälliga uppgörelser. För den Internetkunniga resenären, det finns otaliga webbplatser som t.ex. Mesiaronline som tillåter män att ordna dessa äktenskap globalt, från bekvämligheten av sina hotellrum. (Det är i princip en muslimsk eskortservice, en online bordell).

Misyar gjordes först lagligt i Saudiarabien och Egypten. Sunniter som godkänner Misyar kan fördöma den shiitiska praxis av Mut’ah, som inte kräver två vittnen som Misyar.

Shiiter hävdar att Allah och Koranen är de enda två vittnen de behöver.

Arabiska översättningar avslöjar att sunniter och shiiter har mycket mer gemensamt än bara sanktionerad prostitution. Få västerlänningar är bekanta med det Sunnimuslimska brödraskapets återupplivande av doktrinen om Muruna, som bokstavligen betyder ”smyga” eller ”flexibilitet” eller ”anpassa”.

Det är mycket värre än Taqiyya, eftersom det sanktionerar alla förbud som blockerar muslimska intressen, även sådana av hädelse.

Muruna tillåter muslimer att så splittring och förvirring i västvärlden. I en nyligen gjord predikan, utövades denna doktrin av den egyptiske Muhammad Badei från muslimska brödraskapet, som lade fram sin vision för den post-revolutionära eran, medan han la fram avslöjande aspekter av en strategi som anhängare bör använda för att hantera sekularism under tiden:

”Slåss inte mot de olika sätten i världen eftersom de är överväldigande, utan försök att övervinna och använda dem, ändra deras vägar i världen, och övervinn och använd några av dem mot andra.”

När Muhammad Badei säger att ”övervinna och använda” de ”vägar i världen”, instruerar han muslimer över hela världen om hur man kan övervinna västerländsk sekularism.

Det var just detta syfte för vilket muruna förskrevs av Sheikh Yusuf Al-Qaradawi, den viktigaste inom muslimska brödraskapet intellektuella som initierade den i december 1989 medan han närvarade i USA under den årliga konferensen för föreningen för muslimskt ungdomsforum.

Han var med Mohammed Hamadi, en ledande rebell i Libyen som deltog kraftigt i den ”arabiska våren.” Hamadi som också är chef för Muslimska brödraskapet i Mauretanien.

Denna doktrin och långsiktiga plan bör vara av stort intresse för västerlänningar. I vad forumet kallar ”prioriteringarna för den islamiska rörelsen under de kommande tre decennierna” (från 1990 till 2020) som nämns i Muslimska Brödraskapet i Sverige En rapport beställd av MSB (pdf) och Broderskapsrörelsen och Sveriges muslimska råd (pdf), planerade de att uppnå vad de beskrev som ”målen för den islamiska rörelsen.”

Planen bekräftar Badei’s utopiska hopp för ”inrättandet av en islamisk stat, styrd enligt Koranen och sharia först i Egypten och så småningom i hela världen.”

Följaktligen efterlyser Muruna ”organiserat, populärt arbete för att återvända till islam för att leda samhället, hela samhället… att få tillbaka kalifatet… att tillkännage Jihad antingen genom terror och krig, med pennan, eller genom politik.”

Muruna var avsedd att katapultera och avancera sharia genom att använda västerländska medel. Om man tror att sharia, med sin hårda kod, är problematiskt nog, vad sägs om eliminering av snällare, mildare lagar?

Muruna uppnås bokstavligen genom att tillåta beteende som normalt undvikits av sharia för att västerlänningar logiskt ska anta en mer moderat version av islam när sådana förbud plötsligt är tillåtna. Västerlänningars ögon vilseleder dem i själva verket.

Muruna handlar om att gå mycket långt för att vinna intressen genom en mycket djupare nivå av bedrägeri och samtidigt sänka vaksamheten och få stöd av de otrogna.

Observera följande citat från serien med titeln: ”Förberedelse av atmosfären under rubriken arbetet i Al-Ja för att och Muruna”:

”Sharias förmåga att vara flexibel och inkluderande är att den bryr sig om sina behov medan man ursäktar de bördor som muslimer måste uthärda. Av hänsyn till deras öde gjordes det lagligt för dem att ha undantag från den lag som är lämplig för dem eftersom dessa undantag överensstämmer med deras allmänna mål att göra det lätt för mänskligheten genom att ta bort de kedjor av ”sharia” regler som de har gjorts för att följa i föregående sharia-utslag.”

Genom att vända islamisk lag, avslöjar Muruna en fantastisk doktrin som tillåter alla förbud:

När ondska och skada hamnar i konflikt som nödvändigheterna kräver, måste vi sedan välja det minsta av de två onda. Detta är vad experterna i rättsvetenskapen beslutat… om intressen och skador/ondska hamnar i konflikt, eller förmåner hamnar i konflikt med ondska, är vad som skall beslutas att se över varje förmån och varje ondska och skada och dess konsekvenser, så att det mindre onda är förlåtet av hänsyn till större långsiktiga fördelar. Det onda är också accepterat även om det onda är extremt och normalt anses bedrövligt.

 

Tidigare delar av serien:

Vad alla borde veta om islam och koranen – Tre verser ur koranen alla borde känna till.

Vad alla borde veta om islam och koranen – Verser ur koranen. Del I

Vad alla borde veta om islam och koranen – Verser ur koranen. Del II

Vad alla borde veta om islam och koranen. Del III – Vad är Sharia?

Vad alla borde veta om islam och koranen. Del IV – Vad är Salafism?

Vad alla borde veta om islam och koranen. Del V – Vad är skillnaden mellan Taqiyya och Tawriya?

 

4 kommentarer

 • Kvinna i Islam ar alltsa antingen en husslav eller ett njutningsmedel?? allt prat om hennes ”vardighet” ar alltsa bara ett svapskal for att motivera husslaveri eller prostitution????

  Gilla

  • Ungefär ja! I enkla termer kunde man säga så… Det är så klart lite mer komplicerat än så, men för att hålla det simpelt och lättfattligt ja.

   En kvinna i islam är till för manlig njutning och avel.. För att producera fler muslimer.

   Gilla

 • Mut’ah är ett arabiskt ord och betyder ordagrant ”Njuta”

  Gillad av 1 person

  • Jag vet vad det betyder, det behövs inga förklaringar. Jag har referat till Mut’ah i det sammanhang det används.

   “mut’a” (pleasure marriage)

   Hänvisas även till ett tidsbegränsat, religiöst giftermål inom Islam.
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Mut%27ah

   Det refererar till att kunna begå äktenskapsbrott utan att begå ett brott .. att skapa en tillfällig sexuell förbindelse med en kvinna för njutning.

   I princip är mannen gift med kvinnan bara så länge han nyttjar henne för sin egen njutning..

   Gilla