Sverige, politik, feminism, media och islam – En jämförelse av motsatser. Del 2


Detta är fortsättningen på serien: Sverige, politik, feminism, media och islam – En jämförelse av motsatser.

Den svenska eliten – Verklig rasism, diskriminering och intolerans

 

Existerar verkligen islamofobi i väst och en fara för muslimer trots att under bara 2009 var det minst sex stora muslimska terroristattacker eller terroristplaner upptäckta i USA?

Det förekom inte ett enda dödsfall av någon muslim, medan det förekom mord på människor för nästan alla andra skäl, för att vara vit, svart, homosexuell, etc.

Samtidigt i Pakistan rapporterar en lokal organisation (SPARC) för att skydda barn att 2,000 flickor från minoritetsreligioner var tvungna att konvertera till Islam efter grova våldtäkter och kidnappning och tusentals barn missbrukas sexuellt även om de flesta fall inte är rapporterade.

Många västländer upplever nu även att en viss grupp muslimer, vuxna medelålders män gifter sig med barn innan de uppnått pubertetsåldern. Detta betraktas som acceptabelt och normalt enligt de heliga muslimska texterna av Islam som det nämns i olika delar som en godtagbar tradition.

Samtidigt nekar ofta muslimska taxichaufförer i Norge blinda personer som passagerare eftersom de har sina ledarhundar och vissa islamiska texter är mot hundar. En stor andel taxiförare är muslimer så en blind kvinna avvisades av 21 taxichaufförer innan hon kunde få en taxi.

Alla människors övertygelser ska respekteras men väst går igenom en process för att utveckla mer frihet och tolerans. Vill väst verkligen sprida idén och praktiserandet av medelålders män som gifter sig med småflickor men inte hjälper blinda personer med hundar? – Ingen valfrihet för småflickor och ingen tolerans för de blinda?

Vänster har inte fördömt detta, inte heller anti-diskrimineringsaktivister protesterar mot denna diskriminering.

Att alla människor som arresterats för misstankar om terrorism varit muslimer anser den vänsterstyrda mainstream-media vara rasism och när alternativa medier rapporterar om kvinnor som förtrycks och våldtas av muslimer betrakta den vänsterstyrda mainstream-media det som rasistiskt mot muslimer.

 

Den svenska eliten – Mångkulturell mjuk fascism.

 

Svenska journalister stöder begränsningar för yttrandefrihet inte bara när ord kan främja våld, utan även när människor kan känna sig förolämpade. När ideologisk fanatism ersätter logik då kommer man tro på vad som helst.

Svenska tidningar skyller på våldsbrott men inte på muslimerna som engagerade i våldet utan på vad som helst annat, som rasism eller MC gäng.

När kommentarer på internet anklagas för att vara rasistiska men som inte är det, hänvisas det allmänt till våldsamma, hatfulla kommentarer men även kommentarer där medborgare protesterar mot att många muslimer föredrar att hålla sig för sig själva och sina egna och har endast kontakt med lokalbefolkningen när de samlar in sin välfärd och sina bidrag beaktas som rasism.

Eftersom de flesta kommentarer till artiklar är emot invandring vill vänsterredaktörer införa censur och hävdar att det krävs social intelligens att få delta i offentlig debatt. De har redan bestämt att social intelligens betyder att hålla med dem.

Extremismen ökar i Sveriges moskéer och muslimska brödraskapet som fortfarande förespråkar terrorism tar över många människor. Ledande personer i muslimska religiösa grupper är aktiva i Socialdemokraterna som båda stödjer välfärdsstöd. Så när socialisterna får stöd och röster från dessa muslimer fördömer de inte ökningen av extremismen i moskéer och det muslimska brödraskapet utnyttjar möjligheten att öka sin propaganda och stöd.

Svenskt rättssystem och regering stoppar utredningar av moskébyggen, man nekar folket i kommunerna att ha en röst i frågan och man ger tillstånd till böneutrop trots lokalbefolkningens protester. Folket har inget att säga till om.

All kritik av muslimsk extremism anses av vänstern vara islamofobi som de hävdar är en form av nazism. Ledande respekterade vänsterledare hävdar att islamofobi är det största hotet mot västerländsk demokrati. Respekterade islamofobi experter eller vänsterakademiker som Lars Gule som en gång transporterade sprängämnen till Israel för en attack och en annan, Mattias Gardell, som har samarbetat med det islamiska brödraskapet och Hamas och har accepterat den nya Leninpriset i ära av mord på miljoner människor.

Mattias Gardell tror på att försök till att förhindra terrorism egentligen är försök att kontrollera religion. Han tror på att sharia och demokrati kan kombineras och att islam inte är ett hot mot yttrandefriheten. Även om det svenska etablissemanget har accepterat så många muslimer och erbjudit dem välfärd och fördelar trots brott och problem, tror han att samma etablissemang faktiskt är islamofobiskt och att polisövervakning av muslimska farliga aktiviteter i syfte att skydda vår frihet leder till fascismen.

Till och med efter en dödlig islamisk terroristattack i Sverige, Drottninggatan 2017-04-07 där fem människor miste livet, däribland 11 åriga Ebba Åkerlund hävdar det mångkulturella etablissemanget att; Det största hotet mot landet är Islamofobi inte islamisk extremism.

 

Statistisk Islam – En ideologi

 

En syn på islam baserad på statistik och siffror föreslår en annan uppfattning av islam. Det finns tre heliga texter i islam: Koranen, Hadith och Sira där koranen är den minsta av dem.

60% av Koranen och de sammanlagda heliga texterna ägnas åt ett enda ämne, de otrogna. Det visar hur viktiga just de otrogna är för islam. 30% av texterna ägnas åt jihad och erövringen av de otrogna.

Muslimernas heliga böcker ägnar mer utrymme åt anti-judiska texter än till och med Hitlers ”Mein Kampf”. De tidigare texterna i Koranen är mer religiösa medan de senare är mer politiska och radikala. De tidigare texterna är mer toleranta mot kristna men senare texter som skrevs när islam var mer kraftfull efter militära segrar. Ofta behandlas alla otrogna ”Kafir” som fiender och det är acceptabelt att döda, lemlästa, hata, förslava och tortera dem då de måste underkasta sig sharia-lagen.

I sådana skillnader är det de senare texterna som anses de som ska följas som det är mer lämpligt av regeln om upphävelse. Här ligger problemet idag, sekulära muslimer påverkas inte men fundamentalister väljer att följa senare verser men om icke-troende böjer sig och lyder sina muslimska herrar är de tillåtna att leva som Dhimmi, underlägsna medborgare utan rättigheter och utan juridisk kvalitet jämfört med de muslimska herrarna.

Dessa dubbla normer kan fortfarande hittas i muslimska länder idag. I Saudiarabien kan en person som dödar en annan vid olycka, kan han undvika bestraffning genom att betala blodpengar. Men för ett mord på en icke-muslimsk kvinna skulle han bara betala 3% av vad han skulle betala för att ha döda en muslim.

Under den tid (13 år) Muhammad predikade religion I Mekka hade han cirka 150 anhängare men när han vände Islam från religion till politik och krig vände han snabbt alla araber till muslimer och på 9 år växte islam till hundra tusen följare och lyckas politiskt men inte religiöst.

Att döma av fakta kom 99% av omvandlingen igenom politik, 99% av islams framgång var politisk. Liknande politiska framgångar hittas bara i politiskt totalitära och imperialistiska ideologier. Efter erövrandet kom de religiösa texterna att ägnas åt politik och krig och är
500 % fler än de texter som ägnas åt undervisning och religion.

 

De kristna

 

”Ge åt Caesar de saker som är Caesars och ge till Gud de saker som är Guds.” (Matt. 22:21)

Vad detta betyder är att skilja på stat och religion. Dessa ord är inte tillämpliga på islam eftersom i islam är religion och stat ett och samma. Till skillnad från det kristna Europa hade den islamiska världen aldrig en renässans, religiös reformation och upplysning.

Om man sa att muslimer är galna djur och perverterade som man inte borde visa någon nåd, att man ska skära av deras händer och korsfästa dem så skulle det med all rätt kallas rasistisk hatpropaganda. Men detta är saker som nämns i Koranen om icke-muslimer, kristna och judar. Det här är gamla texter och kan förlåtas eller avvisas, vad som var i det förflutna borde inte beröra oss nu. Som det faktum att profeten Muhammad själv gift sig med ett sexårigt barn och hade sex med henne när hon var nio.

Men när dessa frågor tas till hjärtat av muslimer idag och som fokuserar på dem, uppstår faror. Muslimska vanor bevisar deras fanatism och deras intolerans beror inte på religiös konservatism.

En snabb sökning efter pornografi på internet i olika länder per person, hamnar muslimska länder i topp, och speciellt för kategorier för djur, sex med gris, åsna, hund och getter och även våldtäkter ligger muslimska länder som allra högst på listan.

Pig Sex: Pakistan (No. 1) Egypt (No. 2) Saudi Arabia (No. 3)
Donkey Sex: Pakistan (No. 1) Iran (No. 3) Saudi Arabia (No. 4)
Dog Sex: Pakistan (No. 1) Saudi Arabia (No. 3)
Cat Sex: Pakistan (No. 1) Iran (No. 2) Egypt (No. 3) Saudi Arabia (No. 4)
Horse Sex: Pakistan (No. 1) Turkey (No. 3)
Cow Sex: Pakistan (No. 1) Iran (No. 2) Saudi Arabia (No. 4)
Goat Sex: Pakistan (No. 1)
Animal Sex: Pakistan (No. 1) Morocco (No. 2) Iran (No. 4) Egypt (No. 5)
Snake Sex: Pakistan (No. 1) Malaysia (No. 3) Indonesia (No. 4) Egypt (No. 5)
Monkey Sex: Pakistan (No. 1) Indonesia (No. 3) Malaysia (No. 4)
Bear Sex: Pakistan (No. 1) Saudi Arabia (No. 2)
Elephant Sex: Pakistan (No. 1) Egypt (No. 3) United Arab Emirates (No. 4) Malaysia (No. 5)
Fox Sex: Saudi Arabia (No. 1) Turkey (No. 4)

Pakistan har varit nummer ett i de flesta av dessa kategorier under de senaste tio åren och är nummer ett för sökkategorier som barnsex, sexiga barn, och sexigt barn, följt av andra muslimska länder. Arabiska är den näst största gemensamt språk som används för att söka efter ”gaysex” och ”homosexuell sex” med muslimska länder bland toppositionerna. I Pakistan kommer sökningar efter sådan sex inklusive ”shemale sex” från mer konservativa områden.

Allt detta innebär att de muslimer som invandrar till väst kan inte hävda att de blir våldsamma eftersom deras moraliska kod är annorlunda och de kan inte tolerera sexiga kvinnor och homosexuella eftersom många tycker om just detta på internet.

 

 Islam och vänstern. – Nationaliseringen

 

I det förflutna har Nazism beskrivits som en ny islam och faktiskt var en nazist (Himmler) en stor beundrare av Islam. Hitler själv samarbetade med muslimer.

Idag har vänstern blivit något som kan kallas sharia-socialister som kulturella relativister som proklamerar att västerländsk kultur inte är överlägsen muslimsk kultur och likt en ny SS stödjer expansionen av islamiska moskéer, pedagogiska religiösa institutioner etc.

Därmed beundrar de två kraftfulla krafterna i politisk totalitarism; nazister och kommunister båda den mest kraftfulla allmänna totalitär styrka; islam.

Som Islam också främjas i samhället och fängelserna som den förmodade religionen för undertryckta som marxistisk ideologi det var i det förflutna, blir islam är den nya marxismen och vänstern älskar sitt samarbete med islamister på ett sätt de aldrig gjorde med kristna.

Kristendomen bygger inte på det Gamla Testamentet som innehåller våld som Koranen utan det Nya Testamentet som inte innehåller våld och som visar Jesus Kristus som en figur av fred och tolerans medan Koranen visar Muhammed som en kraftfull erövrare som inte tolererade den andra sidan.

En stor andel av muslimska heliga texter ägnas åt heliga krig och våld jämfört med 0% i Nya Testamentet. Själva ordet Islam betyder underkastelse, lydnad och är relaterat till ordet för fred. Därav vill muslimer själva påstå att Islam är fredens religion.

Som den gamla kristna fanatismen sakta har dött bort har kristendomen inte samma makt att excitera och vara spännande som islam och marxismen, båda en blandning av religion och ideolog. Därför kommer deras hårdaste motstånd inte från kristendomen utan från nationalism och det är därför den härskande eliten måste förstöra de patriotiska känslorna av nationer.

Patriotism förenar folket och kampen för demokrati, frihet och nationellt oberoende. Utan patriotiskt lim för att hålla människor förenade går allt detta om intet. En känsla av nationell anslutning och religion höll den grekiska nationen vid liv och separat från turkiska erövrare som härskade över dem i över 400 år. De assimilerade inte utan byggde om ett antal gånger efter århundraden av dominans.

Ryssarna motstod nazisterna inte på grund av tron på sovjet som stat utan patriotism. När den ryska kommunistiska regeringen var på väg att förlora kriget använde man patriotism och religion för att inspirera folket.

Den berömda historikern Arnold J. Toynbee av Wellington huset som grenade ut sig till Tavistock institutet som främjar den nya världsordningen hade insikter i den mänskliga naturen som hålla för sant förståelsen av fortsatt nationskompetens även om han var på den andra sidan. För Toynbee var den stora framgången av islam, det att det förstörde begreppet ”nationalitet” och ersätter det med en enda religion.

Denna islamiska dygd, försvinnandet av nationell medvetenhet kanske är en del av varför västerländska ledare önskar så djupt att ta in muslimer i väst.

Samma historiker Arnold J. Toynbee hävdar vidare att civilisationer inte dör ut på grund av mord och folkmord, utan från självmord. När människor blir försvarslösa från sig själva som de blir med propaganda som övertygar dem att acceptera den typ av invandring som skadar dem.

Det faktum att den aggressiva naturen hos Islamiska fanatiker är attraktiv för unga människor som marxistisk aggressivitet var förr, tjänar vidare till att göra islam användbart som verktyg i processen att utrota nationalism och patriotism.

Toynbee säger vidare att den högsta prestationen är att skapa en oskarp linje mellan arbete och lek, där arbete för eliten ses som ett nöje. Unga vänsteranhängare stöder den islamiska invandringen och går elitens vilja tillmötes som nyttiga verktyg i tron att de är i uppror mot eliten och tar ut glädje från denna missuppfattning.

Nöjet att låtsas vara revolutionärer likt barn som låtsas vara cowboys och indianer.

<< Om du missat första delen

Tack för att du har tagit dig tiden att läsa den här serien, jag hoppas den varit informativ för dig. //Rosa Traktorn