Vad alla borde veta om islam och koranen. Del V – Vad är skillnaden mellan Taqiyya och Tawriya?


Nästan alla i Sverige känner idag till begreppet Taqiyya. Färre känner till begreppet Tawriya.

Jag har beskrivit Taqiyya tidigare i olika inlägg här på bloggen, men får ändå ibland frågan om det verkligen stämmer att det är tillåtet att ljuga under Islam så för att besvara det ska jag även förklara skillnaden mellan Taqiyya och Tawriya.

Taqiyya betyder: Att vilseleda. Tawriya betyder: Vita lögner. Det generella svaret på frågan om det är tillåtet at ljuga under Islam och Sharia så är svaret JA! Det är inte bara tillåtet under Sharia, utan även uppmuntrat. Det finns flera olika typer av lögner som är tillåtna, men bara en som är uppmuntrad och främjad: Taqiyya; Att vilseleda.

Taqiyya refereras i många verser i Koranen, Hadith, Sunna och i vad som kallas Fatwa som är av en aktuell Imam utfärdad order.

Taqiyya följer strikta riktlinjer för hur det får och ska användas. Endast en muslim är tillåten att använda Taqiyya och använda det under särskilda omständigheter som:

  1. Hans liv är i fara om han erkänner sig vara muslim och han riskerar att bli dödad. Därför får han använda Taqiyya och kan säga att han inte är muslim och inte följer Sharia, för att skydda sig själv. Men han får inte avsäga sig Allah eller Mohammed eller visa bristande respekt för dessa.
  2. Om en muslim försöker omvända en icke-muslim till islam är han tillåten att använda Taqiyya och ljuga och ändra meningen med verser och texter i Koranen för att sockersöta innehållet till något som är mer accepterat. Och detta får göras utan bestraffning eller konsekvenser.
  3. En muslim är alltid tillåten och förlåten för att använda Taqiyya när han har för avsikt att erövra ett land och sprida islam. I den situationen är en muslim inte bara tillåten utan även uppmuntrad att ljuga om vad som helst för att uppnå sitt mål, att erövra ett land och omvandla det till en islamsk stat.
  4. Det är även tillåtet och uppmuntrat att använda Taqiyya i syfte att rädda en annan muslims liv, på samma sätt han kan rädda sitt eget med hjälp av T.ex. kan en muslim förneka att en annan muslim faktiskt är muslim om det kan rädda den andres liv.

 

En muslim kan alltså använda Taqiyya för att ändra meningen med koranens innehåll för att omvända icke-muslimer. Detta ser vi t.ex. när muslimer medvetet delar ut gratis Koranböcker på gator och torg som är ändrade från sin originaltext för att sockersöta innehållet och framstå som mildare, fredligare och öppnare än det verkligen är. Dessa Koranböcker är total LÖGN! – I mitt tycke väl bortom att vilseleda.

Tawriya; Vita lögner kan kanske ses som en annan mildare lögn, men i själva verket är det lika vilseledande och lögnaktigt. Det finns inga riktlinjer för Tawriya. Det kan användas under vilka omständigheter som helst men måste vara specifik. För en specifik orsak.

T.ex. En muslimsk man befinner sig med sin familj där det inte finns tillgång till Halalmat. Han kan då införskaffa mat som inte är Halal, ljuga för sin familj och säga att det är Halal. Så länge de inte vet att maten inte är Halal har de inte begått något fel och mannen blir förlåten av Allah för han ville ju bara föda sin familj.

Ett annat exempel. En muslimsk man serverar en kvinna på en restaurang, vilket under sharia är ett brott. Han är inte tillåten att servera en kvinna och därmed vara henne underlägsen för att servera henne mat. Ett vittne som är muslim kan skydda sin muslimske ”broder” och förneka att han sett något… Tawriya.

Eller som vittne skydda en annan muslim som står åtalad för våldtäkt. Enligt Sharia har en våldtäktsman inte begått något brott så ett vittne är tillåten under sharia att ljuga i en Icke-muslimsk domstol och säga att det inte varit någon våldtäkt, då han ju enligt Sharia inte har begått ett brott.

Således kan man inte ta ett vittnesmål från någon muslim på allvar t.ex. i en gruppvåldtäkt. Där samtliga kan ljuga för att skydda varandra utan konsekvenser under sharia. Då ingen av dom enligt sharia har begått ett brott.

Generellt är en lögn aldrig något bra, det har vi fått lära oss från barnsben. Men faktumet att en religion aktivt tillåter och uppmuntrar till lögn, vilseledande beteende och även belönar för att ljuga är mer än skrämmande.

Taqiyya; Att vilseleda är dock den absolut största faran och verktyget som givits åt muslimer.

Vita lögner är något vi alla i någon situation använt på gott och ont. Men Taqiyya; Att vilseleda handlar inte om att hjälpa någon eller hjälpa sig själv ut en knepig situation. Taqiyya handlar om att underlätta spridandet av islam, sharia och terror och agendan av islamisering.

Den fred som har lovats muslimerna oavsett de är Shia eller Sunna eller från någon annan del av islam är den fred som ska uppstå när varje levande människa på jorden är muslim. Därför har de givits verktyget av Taqiyya för att uppnå just det. Att erövra varje land och omvända varje människa på jorden. Eller helt enkelt ta livet av dom som vägrar. De firar sin fred medan de vadar genom icke-muslimers blod.

 

Tidigare delar av serien:

Vad alla borde veta om islam och koranen – Tre verser ur koranen alla borde känna till.

Vad alla borde veta om islam och koranen – Verser ur koranen. Del I

Vad alla borde veta om islam och koranen – Verser ur koranen. Del II

Vad alla borde veta om islam och koranen. Del III– Vad är Sharia?

Vad alla borde veta om islam och koranen. Del IV– Vad är Salafism?