Sverige, politik, feminism, media och islam – En jämförelse av motsatser. Del 1


Det här är en artikelserie i 2 delar där jag försöker täcka så mycket som möjligt av de aspekter av det som pågår i vårt land idag. Jag har försökt ta med lite av allt och ge min syn på det med stöd av en rad fakta som finns länkat utmed hela artikelserien. Jag hoppas det här kommer skänka en del ljus över många frågor. Jag vill även påpeka att artikeln inte utgör någon absolut sanning utan är fakta och tolkningar som säkert kan ses på olika sätt beroende på dig som läser.

 

Staten, media och demokrati

Staten och media förstör demokratin i Sverige. Vi har sedan länge växt upp i en kultur där hjärntvätten varit konstant. Invandrarkriminaliteten hålls hemlig och information från etablerat media är ensidig. Som t.ex. sände en hel serie tv-dokumentärer om Amerika som alla var anti-amerikanska och sympatiska mot stalinistiska spioner.

I en lista sammanställd av alla engelskspråkiga politiska böcker som översatts till svenska sedan 2001 var samtliga skrivna av vänsteranhängare… Alla utom en.

Regeringen censurerade dessutom Tv4 för att sända en amerikansk episod av ”Oprah” eftersom episoden visade båda sidor för och emot Kriget i Irak istället för bara den sidan av saken som regeringen önskade.

Ett annat exempel på regeringens åsiktsreglering var när man stängde ner Sverigedemokraternas webbsida 2006 då man hade en tecknad bild av Mohammed. Vänstern drev en kampanj och protester för att kräva att SD´s väljare skulle avskedas från sina arbeten och ibland blev de också avskedade. Den alltmer våldsamma vänstern attackerade möten och slogs med armeringsjärn och knivar eller krossade bilar för att skrämma dem.

Det ska nämnas att 14% av SD´s väljare är av invandrarbakgrund och över hälften av Stockholms läns kandidater var invandrare, mestadels kristna från Mellanöstern. Regeringen stoppade inte den våldsamma vänstern, även när de senare attackerade Centerpartiets kontor i olika städer.

Kan det vara så att de våldsamma tjänster vänstern förser regeringen med är så användbar att regeringen kommer att tolerera attacker även på sitt eget folk? Är det så att våld från en viss riktning alltid är tolererad?

2006 deltog samtliga politiska partier i skoldiskussioner före valet, men de flesta rektorer tillät inte SD att delta då man ansåg att partiet var invandrarfientligt, dock var framgången för dessa åtgärder begränsade och SD blev äntligen invalt till riksdagen 2010 och 2015 ledde de till och med preferensval i röster med 25.2 %

I Sverige är det acceptabelt att vara kommunist och stödja en ideologi som mördade 80 miljoner människor men det anses vara odemokratisk att vilja begränsa invandring.

Socialdemokraterna gav 2006 visum till en Hamas Minister Atef Edwane, vilket gjorde det möjligt för honom att resa över hela Europa trots att EU hade en politik som förbjöd kontakt med Hamas. Detta visar att den socialistiska regeringen kan acceptera Hamas och muslimsk terrorism men kan inte acceptera sina egna infödda medborgare om de är emot invandring.

Den politiska redaktören Helle Klein hävdade att ”Om debatten kommer att handla om ifall det finns problem med invandrare så vill vi inte ha den debatten”. Då just debatt har en betydelse för processen av demokrati, säger hon egentligen rakt ut att vi inte vill ha demokrati när det handlar om invandring.

En judisk professor, Jonathan Friedman får lov att kritisera invandringen eftersom han är från en minoritet, men när hans svenska fru var inbjuden att tala vid ett möte för äldre socialistiska väljare och pensionärer som ville begränsa invandringen krävde vänsterriktade lärare och elever att hon skulle avskedas från universitetet.

Detta medför rädsla som kan påverka valresultat, och en av anledningarna till att SD inte blev vald till riksdagen förrän 2010 är att svenska val är inte helt hemliga, folk på röstplatsen kan ofta se vilka valsedlar man väljer om man inte är lite klurig och tar valsedlar från alla partier innan man går in bakom skärmen för att lägga sin valsedel i kuvertet.

Många är rädda för att visa vad de ska rösta på, rädda för att bli attackerade eller bli avskedade från arbete eller uthängda socialt i sitt närområde, skola, dagis eller bland vänner om det blir känt att de röstar på SD.

Alla svenska partier verkar arbeta tillsammans som om de var ett enda parti för att hålla SD och andra oppositionspartier nere. Socialdemokraterna sa dessutom att de var stolta över att Sverige var det enda europeiska landet utan riksdagsmedlemmar som var emot invandring.

Yttrandefrihetsorganisationer kritiserade de stora tidningarna som avböjde att ge SD annonsutrymme i sina tidningar och Tv-intervjuer med politiker är oftast mjukt framlagda som pratshower där de intervjuas av kändisar som inte ställer några riktigt tuffa frågor. Detta visar bara ironi och att regeringen behandlar den vuxna befolkning som barn.

Svensk media tror inte på att deras roll är att kontrollera regeringen efter felaktigt agerande och rapportera detta. Media som sedan mitten av 1880 talet annars har kallats för den ”tredje statsmakten” har idag helt tappat sin verkliga roll att utbilda folket och agerar nu för att hjärntvätta dem och istället bekämpar yttrandefrihet och förbjuder motsatta åsikter.

Det var denna typ av tystnad och rädsla som media nu skapar som förde nazisterna till makten, och detta visar en totalitär stat, mjuk totalitarism men fortfarande totalitarism.  

Den idé som redan presenterades i en bok 1972 ”Det blinda Sverige”. Boken beskriver ett förmodat idealiskt samhälle som har förstört demokrati i framstegsanda. Denna utopi är förmodat demokratisk men är i själva verket kontrollerat av diktatur som avskräcker allt som är individualistiskt. – Visst känns detta igen i den verklighet vi har idag.

Socialistiska politiker, lobbyister och fackföreningar tillåter inte icke-socialister att uppnå en position av makt men ändå verkar de flesta inte det minsta oroade av denna politiska ensidiga kontroll som blivit lätt att genomföra i Sverige, ett land som historiskt centraliserats där kulturen inte berömmer individualismen. (Du ska inte tro du är något-mentaliteten).

Så nu när media och politik kontrolleras av endast en socialistisk ideologi som även i förlängningen gör centrumpartierna väsentligen socialistiska och ingen verkar reagera på att det verkar udda eller fel.

Kontrollen är så typiskt fullständig att t.o.m.  jobbcenter kunde kräva av arbetssökande att de måste delta i obligatoriska demonstrationer för kollektivavtal annars kommer deras arbetslöshetsersättning att dras in.

Sedan årtiondena efter andra världskriget har denna mjuka totalitarism inte förlitat sig på våld utan bedrägerier, övertalning och manipulation.

Den nationella karaktären av svenskarna gjorde dem till rätt människor för denna politik, ett kontrollerat experiment och ett isolerat och steriliserat ämne där stats-ideologin nått till privata nivåer dit det aldrig nått innan där det nu fungerar som en sexuell gren av socialteknik.

Politik och sex – Den politiska eliten definierar de sexuella vanorna för folket.

Det viktigaste i svensk politisk dogma är säkerheten. Debatt som ifrågasätter undviks och bara medel som gagnar ändamålet till slutet kan diskuteras. Inte ändamålet i sig.

Frihet togs bort från politik och placerades endast i sex så att sexuell frihet är den viktigaste formen av frihet. Alla sexuella avvikelser ska främjas med alla medel. Och den nyskapade rörelsen för sexuell frihet och acceptans leder bort frågorna från den riktiga politiska debatten. Regeringen erbjuder tonåringar sexuell frigörelse och acceptans och de kommer sedan belöna regeringen med sina röster och försök att vinna över de unga.

Som beskrivet i Aldous Huxleys bok ”Du sköna nya värld”, en dystopisk framtidsroman skriven 1932 accepterade invånarna i världsstaten att förslavas efter nöjen med droger och sex. Sex var en frihet utan en begränsning för att hålla människor i schack och från att vara oense med regeringens styre.

På liknande sätt har det socialistiska Sverige erbjudits sex. Sex har blivit flyktventilen för ett samhälle som infört konstruerat samtycke. Carl Marklund skrev i sin rapport ”Sexuell Liberalism som politisk tillflykt i det radikala Sverige”:

”Då alkohol kan ha en hög sociala kostnad och inte kan främjas på människor och särskilt inte tonåringar, så är sex på grund av preventivmedel socialt ofarlig i jämförelse.”

Även en vänsterfeministisk författare, Susan Sontag, skrev vid ett tillfälle att den svenska toleransen för sex inte på något sätt var relaterat till tolerans och acceptans för mångfald, utan ovillighet att riskera konfrontation och rädsla för att vara oenig. Denna rädsla för aggression och konfrontation gjorde svenskarna lätta byten för byråkraterna att kontrollera.

Svensk sexualundervisning stödjer inte någon sida för eller emot sexuell frihet. Den är neutralt så att barn själva ska välja, men detta leder faktiskt till en sida att syn på sex i den åldern är omoralisk. Den ger bilden av sex som en kroppslig funktion som att äta eller utöva sport. Även chefen för avdelningen för sexuell utbildning erkänner att den stora mängden prat om sex kan förstöra känslan.

Men det här är just poängen i med den öppna sexuella acceptansen, Pridegalor där dagisbarn marscherar för mångfald och sexuell acceptans. Barn lär sig att sex med känslor är ovidkommande utan att sex är för rationella ändamål och alla typer av sexuella läggningar ska accepteras, känslorna måste tas bort från sex.

Der Spiegel kallade situationen ”varm kärlek och kalla människor”

Tanken att friheten togs ut ur politiken och sexuell frihet blev den viktigaste typen av frihet kan direkt länkas till det faktum att skolor nu hävdar att det viktigaste för barnen är att själva bestämmer om de vill bli heterosexuella, homosexuella eller transsexuella och får därför inte redan från dagis påverkas av heterosexualitet alls. I flera kommuner har man infört denna policy som obligatorisk, och föräldrar som inte är överens med detta synsätt har inga möjligheter att välja bort detta för sina barn, utan risk att förlora sin dagisplats.

Barn får inte växa upp med tron att det finns pojkar och flickor som tidigare, utan måste påvisas alla val och möjligheter redan från barndomen. På detta sätt neutraliserar man individualismen, inte berikar den som man vill påstå. Alltså ord som pojke, flicka, honom och henne är förbjudna i vissa svenska skolor så att barn inte kommer att betrakta sig själva att vara pojkar eller flickor och därmed dödar man individualismen.

Sverige, staten och islam

Den långa traditionen av att inte kämpa emot socialismens kontroll och acceptera att bli kuggar i den statliga maskinen fortsätter nu med att inte slåss mot muslimsk extremism utan istället tillmötesgå dem genom att förbjuda fläsk i skolor eller tillåta extremism och moskéer att byggas och böneutrop och attacker på gatorna tillåtas och en 700 procent ökning av våldtäkter i Sverige.

Anklagelser om rasism orsakar upprörda reportage i media men det finns ingen upprördhet när en man som misstänkts för mord själv vände sig till polisen, men polisen talar om för honom att stationen stängs den natten och han får gå till en annan polisstation och tillåter honom att gå därifrån. Eller när det avslöjades att en terrorist hade fått närmare 750,000 kr i studentstöd.

Det feministiska Sverige

lejon

Den resulterande feminiseringen av svenska samhället, (metaforiskt visat i arméns lejonemblem där man tar bort penisen och dess manlighetsuttryckt från lejonemblemet, och presenterar ett nu kastrerat lejon) har resulterat i att svenska män är rädda för att agera manligt eftersom feministiska kvinnor inte kommer att acceptera detta.

Men eftersom kvinnor ändå attraheras av män och manlighet som naturen bör, så står de att välja på muslimer och afrikaner som inte är rädda att visa sin manlighet. Den feministiska häxjakten på män är nämligen begränsad till VITA MÄN. Detta tillstånd som uppstår har spelat en viss roll i dessa mäns tro att de har rätt att våldta.

Det onda imperiet

Den svenska toleransen mot muslimskt och afrikanskt våld och extremism och påverkan detta har haft på resten av Skandinavien har lett den danska skribenten och filosofen Eva Agnete Selsing att kalla Sverige för ”Ondskans Imperium. Den svenska ideologin är att de infödda måste vara sämre än de nya invandrarna.

Diskriminering av den infödda befolkningen.

T.ex. när en lokal kommun skickade brev till nya invandrare och informerar dem om de höga standarderna av tjänster som de kan använda men också att de måste lyda lagarna och att de måste arbeta för att leva som alla andra.

Tidningen smålänningen skrev om detta den 26:e Mars 2015:

  • Flyktingmottagandet i Sverige betalas av de svenska skattebetalarna. Ditt mottagande betalas alltså av de vanliga svenska medborgarna.
  • Stanna i den kommun du blivit placerad. I den kommunen – och bara i den kommunen – har ditt mottagande förberetts. Alla kommuner i Sverige har hög standard och god service. Tro inte på rykten att storstäderna har bättre möjligheter – det är oftast tvärt om! Älmhult har ett mycket bra introduktionsprogram för dig.
  • Lagar och regler är lika för alla. Du får vad du är berättigad till. Försök inte köpslå eller förhandla för att du skall få särskilda förmåner. Då förlorar du bara ansiktet.
  • Vi ställer upp för dig – men du måste också ställa upp för oss. Lita på oss på flyktingmottagningen.
  • Tro inte på rykten. De som kommit som flyktingar före dig vet inte allt. Halvsanningar kan vara sämre än att inget veta. Om du har frågor och funderingar om någonting, så prata med oss på flyktingenheten.
  • Gör rätt för dig! Samhället och demokratin bygger på att alla tar ansvar.

Detta attackerades kraftigt som fruktansvärt rasistiskt av politikerna i kommunen och oppositionspartiet. Att lyda lag och arbeta för sitt uppehälle är alltså rasistiskt.

På samma sätt när en muslimsk kvinna vägrade att skaka hand med sin läkare inför en icke-akut undersökning där läkaren förstår att han inte kan röra henne och därmed inte kan undersöka henne, talar om för henne att komma tillbaka en annan dag för att få undersökningen gjord av en kvinnlig läkare, stämmer diskrimineringsombudsmannen läkaren och domstolen dömer läkaren att betala 75,000 kr för att ha diskriminerat en muslim, trots att det inte fanns något annat han kunde göra.

Denna så kallade diskrimineringsombudsman förser en gratistjänst till de förmodade offren (invandrarna) så att de kan stämma vem som helst för rasism eller diskriminering, för på vinst eller förlust, de betalar inte, men medborgarna måste betala för sitt försvar.

Logik är inte en inräknad faktor i något av detta, bara ideologisk dogma. Detta är också orsaken till varför Sverige inte kontrollerar ålder hos invandrare och asylsökande som påstår sig vara ensamkommande tonåringar, och vi har ett långt större antal sådana fall av förmodade asylsökare än andra typer av asylsökande.

16286_1266894161

 

Journalister, Sveriges Radio och SVT hävdade att denne nästan medelålders man var 14 år gammal.

 

 

 

 

 

Fortsättning följer i del 2 >>