Motiven bakom massinvandringen


”Den här artikeln är baserad på videon The Elite’s Motive behind Mass Immigration” som först presenterades på youtube av Global Empire. Du finner videon i botten på artikeln. Jag har tagit mig friheten att översätta denna video och dess innehåll, bitvis exakt och bitvis fritt för att anpassa innehållet till det svenska språket och göra innehållet mer lättfattligt och intressant att läsa. De personer jag citerar förekommer i videon där ni kan se och höra dessa personer säga det som citeras. I videon visas även källmaterial och fakta som styrker artikelns innehåll. Det är en lång artikel, som kräver en del tid att läsa, men jag garanterar att om du inte redan kände till det som beskrivs här så kommer du att vara upplyst när du läst färdigt, så det är värt lite av din tid.. för din skull.”

Idag finns demokrati och frihet i väst eftersom Hitler blev besegrad. Besegrad av de allierade patriotiska soldater som dog för sina länder. Nationalstater som idag motsätter sig massinvandring beskylls som nationalister, rasister och antidemokrater. Men motivet för massinvandringen behöver nämnas för den negativa sida det har, nämligen upplösningen av nationerna.

De flesta immigranter är anständiga människor och några är även hjältar. Som de två unga Pakistanier som offrade sina liv då de försökte rädda ett par i en järnvägstragedi i Grekland eller de som dog när de försökte stoppa plundrare vid ett upplopp i Storbritannien.

Men det är nödvändigt att nämna den negativa inverkan av invandringen när den är så massiv. Det kan visa att om regeringarna fortsätter att främja ökningen av massinvandring trots de negativa effekterna så måste de ha andra motiv, vilket leder till den upplysta slutsatsen om den nya världsordningen.

Kunskap om invandrarkriminalitet t.ex. är inte informativ om invandrare som sådana direkt, men väldigt informativ om motiven från västerländska regeringar som tillsammans med EU vill göra Europa till en ”multikulturell kontinent” som de kallar det, där vita européer presenteras som hälften av befolkningen.

Vill ledarna ha massinvandring för att de är humanitärer? Dessa ledare som skapar krig, och dödar hundratusentals eller för att de vill använda invandrare som verktyg för förändring. genom samhällsteknik? ”Social ingenjörskonst”

De värsta av den etablerade politiska klassen har skapar kaoset och en snabbt ökad invandring till väst, när det mest humanitära att göra vore att skicka teknik, pengar och hjälpinsatser och råd, om ledarskapet är ärligt nog att ta det till exempel till Afrika för att hålla framtida olagliga invandrare där med sina familjer i deras samhällen på plats.

Medan Sverige accepterar alla slags muslimska emigranter, avvisas invandrare som är från extremt fattigt områden som t.ex. Ukraina och den svenska regeringen har förkastat kristna från muslimska länder som är i allvarlig fara.

I Storbritannien försökte myndigheterna utvisa en 92 årig kvinna vars dotter var en brittisk medborgare medan man vägrade att utvisa den muslimska hatpredikanten som radikaliserade Jihadi John. Och ett liknande fall har inträffat i Sverige där en kvinna som nekats uppehållstillstånd avvisades från äldreboendet där hon vårdades.

Den humanitära orsaken som ges för storskalig invandring är inte övertygande.

Motivet med den nuvarande politiken är att ersätta den vita befolkning som har en västerländsk mentalitet, med en helt annan befolkning. Det är perfekt för EU’s elit vars önskemål är att minska patriotism och nationell identitet och ersätta nationerna med en ny gemensam europeisk stat med en allsmäktig regering innan man går mot en enhetlig världsregering.

Den internationalistiska vänstern reagerar hycklande mot globalisering, men internationalism och globalisering har blivit samma sak. Multikulturalism och internationalism får folk att acceptera att styras av internationella organisationer som upprättar internationella lagar som ska tjäna internationella och multinationella företag och banker, och staterna förlorar sin självständighet utan egen valda regeringar i sina egna nationalstater som då blir svagare.

Inga gränser, är just den exakta betydelsen av globaliseringen, och dess största verktyg är massinvandringen.

Oberoende och demokrati vanns av soldater som kämpade för att skydda sina gränser från fiendens arméer. Fri invandring utan gränser innebär acceptans av förlusten av demokrati och självständighet. Och istället styras av utländska internationella organisationer som betjänar multinationella företag som är bra för internationalister så länge vi är inte rasistiska.

Även om en medborgare ärligt tror på att invandring är bra, så kan vetskapen om hur det används av eliten, vara tillräckligt för att medborgaren ska ändra uppfattning. Även de vänsteranhängare som inte är anti-patriotiska internationalister, men befinner sig på vänsterkanten på grund av ekonomiska frågor och är anti-rika, har ingen anledning att stödja den modern vänsterrörelsen som främjar önskemålen från de rika. – Massinvandring, internationalism och multikulturalism.

De flesta på vänsterkanten i väst ville från början ha en mer socialistisk ekonomi och lagar som skulle skydda arbetstagarnas rättigheter och öka löner, men dessa strejkare ville aldrig ha kulturmarxism och ville aldrig ha massinvandring eller homosexuell propaganda för sina barn i grundskolan eller stödja idén att kvinnor avsiktligt borde välja att uppfostra barn utan pappor.

Frågan om invandring är inte så mycket en fråga om invandrare som det är en fråga om förändring. Regeringarna och vänster-ideologer vill inte ha massinvandring för att de älskar invandrare, utan för att de vill förändra samhället. Konservativa, moderata och majoriteten är emot massinvandring, inte för att de hatar invandrare utan för att de inte vill ha sitt samhälle förändrat och mångkulturellt.

Så ett litet antal invandrare som inte medför förändring eftersom de är antingen vita, kristna eller ateister eller från olika raser men få i antal kan vara acceptabelt att släppa in och de skulle assimilera sig i samhället.

Internationalister och vänstern idag vill inte ha det så, de vill ha många invandrare som helst är muslimer eller afrikaner och som kommer in mycket snabbt och i stort antal och som kan medföra stora och snabba förändringar.

Vanligtvis när vita eller kristna invandrare med samma värderingar kommer till ett annat västland t.ex. Tyskland, kommer inom en generation deras ättlingar trots att de inte är tyskar av blod att känna sig tyska. De kommer att känna sina förfäder eller tyskarnas förfäder kulturellt och till och med etniskt.

Afrikaner och muslimer kan uppenbarligen inte känna eller låtsas att de är nedstigna från etniska Tyskar eftersom de är av olika raser och kulturer. När en afrikan eller muslim säger att: ”Jag känner mig tysk” betyder det inte etnisk tysk utan snarare ”multietniskt-tysk”, han känner inte sina förfäder som etniska tyskar, men att hans förfäder är tyskar och afrikaner / muslimer.

Det är därför internationalister insisterar på att föra in just afrikanska och muslimska invandrare som de inte vill ska bli patriotiska etniska tyskar. Barn av en italiensk invandrare i Tyskland skulle troligen motsätta sig massinvandring till Tyskland medan barn av en afrikan förmodligen inte kommer att göra det.

Som i Storbritannien där det mestadels var den infödda brittiska befolkningen som röstade för ”Brexit” och för att landet skulle förbli oberoende och behålla sin nationella identitet.

Att invandringen gör vita européer till en minoritet låter bra för den Judiske Harvard professorn Noel Ignatiev som säger:

”Uppgiften är att hämta in den här utbredningen av immigranter på ett sådant sätt att det gör det omöjligt för arvet av vithet att fortsätta att reproducera sig själv. Min oro är att göra undan med vithet, vithet som är en form av rasförtryck och teorin är att det på något sätt är möjligt att skilja vithet från förtryck.  Men så är det inte, det kan inte finnas någon vit ras utan fenomenet av vit överlägsenhet. Om du avskaffar slaveri, avskaffar du även slavhandlare och på samma sätt, om du avskaffar rasförtryck måste du göra dig av med vithet. Förräderi mot den vita rasen är lojalitet till mänskligheten.”

 

Skrämmande argument som kommer från en vit Harvard professor*. (*RT´s anm.) Och ledare för de 60 mest inflytelserika studentorganisationerna i USA som vill ha den vita rasen utrotad.

Idén om att europeiska nationer är på en väg som leder till deras försvinnande och försvinnandet av vita som en ras är inte en överdrift då det är erkänt av de som designat modellen av massinvandring och multikulturalism.

En av dessa är tyskan Stefanie von Berg, politiker i Hamburg som vid ett anförande sa följande:

”Vårt samhälle kommer att förändras, vår stad kommer att förändras radikalt. Jag förutspår att inom 20 till 30 år kommer det inte längre att vara etniska tyskar som är i majoritet i vår stad. Det är även vad migrationsforskare säger. Vi kommer att leva i en stad som trivs och utvecklas genom att ha många olika etniciteter. Vi kommer att ha många människor och leva i ett superkulturellt samhälle. Detta är vad framtiden har för oss. Och jag vill göra det väldigt klart särskilt till dessa högerextremister: Detta är något bra!!

Man erkände heller inte detta från början då man inte ville att medborgarna skulle veta de egentliga orsakerna förrän det var för sent att stoppa det.

Slovakiens premiärminister har sagt att islam inte har någon plats i Slovakien. Slovakien är inte skyldiga till soppan NATO skapade i muslimska länder, och han vill inte att muslimska invandrare ska ändra karaktären på hans land.

De etablerade medierna hävdar att muslimer i Östeuropa är så få till antal att risken för kulturinvasion är en löjlig fantasi av de som vill sprida rädsla, men det var precis vad de sa om Västeuropa för 20-30 år sedan också. – Och vi har nu sett hur det blev med det, i ett Europa där islam tar över mer och mer.

Vissa människor kommer att förakta tanken på att ha invändning mot invandring men för att den bästa politiken ska identifieras och bli accepterad måste man först förstå det och den riktning som världen går emot.

Kombinera de åtgärder som NWO (New World Order) skapar och anslut punkterna. Följ den prickade linjen som projiceras in i framtiden. Några människor kommer att välja att tro att projiceringen borde gå i en annan riktning, detta är en självpålagd blindhet.

Det är nödvändigt att känna till sanning inte för att den är trevlig utan därför att det är användbart. Och för att citera John Stuart Mill: ”Moral är vad som är användbart för samhället”

Om någon i Europa på 90-talet hade hävdat att hans land kunde acceptera så många invandrare att de skulle utgöra 10 eller 20 procent av befolkningen hade han kallats en anarkist. Om han säger detsamma nu och att landet borde acceptera denna procentandel men inte mer än den andelen skulle han kallas en fascist för samma åsikt.

I det konservativa förflutna, kunde den måttliga personen kallas vänsteranhängare, men nu heter det att han är på högerkanten.

I vår historia har invandring inte varit ett egentligt problem, de kom i måttlighet, assimilerades i samhället och de få som var brottslingar hamnade i fängelse.

Nu är det ironiskt nog så att de invandrare som är unga och dynamiska och skulle kunna hjälpa ekonomin eller hjälpa arbetsklasskampen som vänster ser det inte hjälper, utan skapar mer skada på grund av vänstern.

Vänsterns mentalitet är att vilja ha för många invandrare och multikulturalism utan assimilering, rättfärdiga brottslingar och låta dom slippa straff på grund av eftergifter, och här kommer vänsterns mentalitet att hänvisa till alla som accepterar massinvandring, inklusive de flesta av center politikerna.

Angående faran för rasism enligt typisk modern västerländsk moral så är en icke-rasistisk hållning den etiska ställningen, den ”politiskt korrekta”, men det finns två sorters rasister..

En är en rasist som uttrycker ogillande det för andra människor och så det kan vara farlig om dessa människor begår våldsamma handlingar.

Den andra är: att vara en anti-rasist som betyder att ha viljan att ta emot invandrare non-stop till europeiska länder så att de vita nationerna försvinner och ersätts av multikulturism och multietnicitet så att inget land kommer att få behålla en vit majoritet efter några årtionden.

Detta är en ideologi hos alla så kallade anti rasister. De vill alla ha obegränsad invandring. Ingen vill till exempel att invandringen avstannar när den når 20 eller 30 procent av befolkningen.

Anti-rasism betyder i huvudsak anti-vit.

Även den värsta vita rasisten vill helt enkelt bara att andra raser inte ska vara närvarande i sitt land men har inte önskan att t.ex. se till att afrikanska nationer försvinner i Afrika och bli ersatta med blandningar av vita och asiater eller tvinga dem att förlora sina kulturer.

Men anti-rasister vill göra just detta mot den vita rasen. De är de värsta rasister som går att uppbringa, de enda som vill att en hel ras försvinner och ersättas fullständigt.

Anti-rasister är ännu värre än rasister. Anti-rasister är mer rasistiska än rasister.

Exempel av brottsstatistik.

I Tyskland visar både registrerade som oregistrerade invandrare att de står för och begår 500 procent mer brott än tyskar. I Schweiz begår Afrikanska invandrare 600 procent mer brott än schweizaren. I Sverige begår den lilla andelen av utlänningar födda i Sverige som uppgår till cirka 20 procent, lika många allvarliga brott som hela den etniskt svensk befolkningen sammantaget och 85 procent av våldtäkter verkar begås av utlänningar enligt rapporter.

Faktumet att västerländska regeringar accepterar invandrare även från nationer som Somalia vars befolkning har visats ha den största andelen brottslingar visar regeringarnas mentalitet.

I Danmark är andelen brottslingar bland somaliska invandrare 1000 procent högre än bland danskarna och i Australien är det klart att invandrare från vissa länder är mycket mer sannolika att begå brott än från andra, invandrare från Europa, från Grekland till Irland begår färre brott den infödda Australienska befolkningen, bara hälften så många faktiskt.

Och även de som är okvalificerade och talar dåligt engelska har de fortfarande lyckats ha mycket låg arbetslöshet medan de från Vietnam, Libanon och Nya Zeeland har långt mer arbetslöshet och Östafrikanska, Sudanesiska och Somaliska invandrare så mycket som femhundra procent mer brott än infödda.

En Somalisk invandrare är tusen procent mer benägna att begå brott i Australien än den europeiska invandraren enligt Australienska rapporter. Är det då rasistisk mot vita att hävda att alla är samma när det gäller sannolikheten för att begå brott?

Hand i hand med regeringarnas bedrägeri, finns de akademiska lögnerna för att avancera multikulturalismens utbredning.

I Storbritannien hävdade centralen för immigration i en rapport från 2009 att nya regeringsuppgifter indikerar att invandrare har höga siffror i brottsstatistiken medan äldre akademisk forskning fann låga siffror.

EU´s utrotning av ivasiva arter.

Under 2016 bestämde sig EU för att helt utrota 37 olika arter av växter och djur eftersom de inte tillhör ursprungsfloran eller faunan i Europa. Det accepterades av alla att introduktion av nya arter av växter eller djur i vissa Europeiska områden kan vara antingen fördelaktiga eller skadlig. Vid fråga om invasiva arter som förekommer i ett område och som förstör de andra arterna tvingar statliga organisationer att bekämpa dessa arter med olika medel som elektriska hinder eller utrotande and rasen. T.ex. att döda av tiotusentals fiskar av en invasiv fisksort för att utrota den invasiva arten.

(En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.) (*RT´s anm.)

Samtidigt insisterar EU på att detta inte är fallet med människor, de är ett undantag. En invandring av människor med vilken mentalitet som helst är aldrig skadlig eller invasiv.

Så om det är i Sverige där invandrare har 260 procent mer arbetslöshet än lokalbefolkningen och dubbla den siffran för invandrare i andra länder eller som i Storbritannien där muslimska våldtäktsligor lämnades ostraffade i årtionden och undersökningar stoppades av politikerna i regeringen där, måste ändå vara ett kraftfullt motiv för regeringar att främja massinvandring.

Efter de muslimska våldtäkterna av tusentals vita tonårsflickor och flickor ända ner i förpubertal ålder, måste de västerländska medierna ha ett kraftfullt motiv att hävda att prat om islamiska våldtäkter är rasistiskt.

Det liknar den gamla fascistiska propagandan. Vad detta visar är att vad som i det förflutna faktiskt var löjlig fascistisk propaganda nu har blivit den verklighet som avsiktligt skapas av västländernas politiker.

Regeringen accepterar inte bara de fredliga invandrare som vill assimilera sig, utan man accepterar vem som helst, och för att inrymma fler fanatiker, brottslingar och otrevliga invandrare har regeringarna accepterat allt från kaféer och skolor till att på egen hand besluta att förbjuda fläsk för att inte kränka muslimer.

I vissa länder har man etablerat tågvagnar för endast kvinnor där kvinnor inte kommer att attackeras och våldtas av invandrare. Detta visar det finns ett kraftfullt motiv.

Mer muslimer från Turkiet

Ett sådant motiv skulle förklara varför EU gjorde desperata försök att göra Turkiet till en del av den europeiska unionen, trots att störta delen av Turkiet ligger i Asien och bara en väldigt liten del på den Europeiska sidan, men detta skulle ha tillåtit vem som helst av Turkiets 80 miljoner muslimer att invandra till Europa.

Trots att Turkiet under många år varit det land med de mest imponerande journalister är det ett land som missbehandlat minoriteter något fruktansvärt och vägrar att erkänna att det begåtts folkmord där över en miljon människor dödats och som har ockuperat hälften av den Grekiska ön Cypern i 40 år och utövat etnisk rensning på befolkningen trots 75 resolutioner från FN som fördömer ockupationen.

Det faktum att Turkar kom från Centralasien och förskjutningen av de lokala infödda befolkningarna av rumänska kurder och greker från deras ursprungsland har en ruggig likhet med det öde som kan vänta fler européer i sina hemländer innan en populär och stark opposition kan sätta stopp för det.

EU siktar på total dominans

Den Europeiska unionen har bortsett från allt från folkmord till ockupation medan infödda européer hotas med fängelse för att de helt enkelt talar emot minoriteter.

Massinvandring och multikulturalism används som verktyg för att skapa en central statlig regering. Detta är motivet som är medgivet av eliten som tycker det är bra när länder inte är sammansatta av nationaliteter, utan alla är en lika blandning av uppblandade medborgare utan nationell patriotism som lättare kommer att acceptera försvinnandet av nationalstaterna och en fullständig substitution av den vita rasen med en EU-superstat vars regering kommer att bestämma allt utan rädsla för nationella val som skulle kunna vinnas av människor som skulle vara oense med EU.

Men även en välvillig diktatur kommer bara att behandla sina medborgare som skadedjur och medborgarna kan komma att acceptera detta bara så länge de inte har något emot att ha förlorat sin frihet.

Tanken är att alla människor ska kunna flytta fritt till andra länder och att gränser inte borde existera och där det råder fri invandring är en ny idé som uppstod med organiserat stöd för cirka 10 till 20 år sedan för första gången i historien.

Innan den dess stöddes idén bara av små fringe grupper. Men efter att den här nya konstig bisarra idén uppstod togs idén så seriöst att nu många i ”main stream media”, akademiker och vänsterflygeln hävdar påståendet att om någon inte håller med den nya idén, så är han är inte bara fel men dålig och farlig. – En Hitler, en nazist och en rasist vars idéer och yttrandefrihet bör förbjudas.

Vänstern och internationalister vill ha fri rörelse för människor men inte yttrandefrihet som kan förolämpa minoriteter eller kulturbeviljande patriotism.

Patriotism var det som stoppade Hitler, och bara patriotism kan stoppa EU och planerna att assimilera alla nationer till en superstat.

EU´s elit vet detta och det är därför deras stora fiende är patriotism och använder sig av invandring som ett verktyg för att förstöra detta.

Demokrati kan inte existera utan nationellt samvete. Huvudsakligen då ”Demos” betyder folket kan demokrati betraktas som en etnokrati. I Europa kan en multietnisk nation inte vara inkluderande som vänstern påstår utan splittrande.

Det är lätt för eliten att bryta ner människor in i grupper som de gjorde i USA där polisen otillbörligt dödade mycket mer vita människor än svarta, men mediefokus låg på svarta för att bryta ner samhället genom att skapa ett svart raseri och vit skuld.

Muslimsk invandring gör att vita lämnar området när muslimer kommer, och oavsett hur mycket privilegier, välfärd och gratis lyxhem muslimer får så skapar de ändå upplopp som visar deras hat mot vita.

Även kommunistiska vinklingar har skrivit hur invandrare bryter ner arbetarklassen i olika grupper. Men vänstern idag stödjer inte arbetarklassen. Detta beror inte så mycket på ekonomisk marxistisk utan mer på kulturell marxism.

Målet för vänstern och rika internationalister idag är den samma. En stark internationell stat att härska över väst. Den frihet vänstern tror sig erövra är inte frihet utan kulturellt och etniskt slaveri med utrotning som följd.

Det första steget till global styrning uppnås genom invandringen som kommer att förstöra nationsstaterna och eliminera den vita rasens chanser att fortplanta sig.

 

 Tack för att du tagit dig tiden att läsa detta inlägg.

 

Inlägget finns att ladda ner som .pdf om du vill spara det.

Motiven bakom massinvandringen (.PDF)

 

 

5 kommentarer

 • Det er mye jeg er enig i her: Blant annet at EU er veldig udemokratisk og jo flere områder EU får bestemme over, jo mindre demokrati får vi. Og jeg ser på demokrati som den eneste muligheten vi har til at folket skal få bestemme over noe som helst. At det er sterke krefter som har fordeler av at grenser og nasjonalisme forsvinner, er jeg enig i. Og også i at det er store forandringer som skjer, som ikke er til det beste for oss (alle de områdene som EU overtar styringen over her i Norge, tradisjonelle næringer og små enheter forsvinner, bare de største organisasjonene overlever, og de må være internasjonale for å klare seg i konkurransen, blant annet.) Det kan også godt være at styresmaktene i EU ser fordeler med masseinnvandring, selv om de store flyktningestrømmene også skaper store problemer. Jeg klarer likevel ikke helt å tro på at dette er en villet politikk. Det følger altfor mange problemer med dette. Dessuten var det en spådd utvikling for lenge siden, som følge av klimaendringer og kriger, jeg tror heller det er noe man ikke har klart å ta tak i, og at det er et problem som bare vil bli større. Det er også ting jeg er helt uenig i, noe av det er faktafeil. For eksempel påstanden om at politiet i USA dreper mange flere hvite enn svarte innbyggere. Det er omvendt. Det er mye farligere å være svart i USA enn å være hvit. Påstanden om at den hvite rasen er overlegen andre raser, mener jeg er rasistisk og en farlig vei å gi seg ut på. Siden det blir påstått her at ”anti-rasisme” er verre enn rasisme, er jeg spent på å se hvor stor takhøyde det er i dette forumet for mine meninger her.

  Gilla

 • Skrämmande, but we have to fight back and defend ourselves!!!

  Gilla

 • Nu vart det mycket att tänka på och om …..

  Gilla

 • Thomaz, kan du inte göra dina inlägg som talbok till mig 😁❤️😉

  Tack för denna långa men givande text.

  Gillad av 1 person

  • Thomaz Wiberg

   Ja jag skulle kanske ge mig på att göra långa artiklar som denna även som ljudfil .. får fundera på det..

   Gilla