EU skapades av Nazisterna


Den 4:e Juli 2018 hölls ett möte i EU parlamentet i Strasbourg där UKIP ledaren Gerard Batten anförde ett tal där han beskrev hur EU grundades på basis av nazisternas planer till vad som kallas ”Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft”. Detta är vad som senare flöt upp i EU som European Economic Community” eller ”EEC” som det nu heter.

För att förstå framtiden måste vi titta lite på historien, från 1949 och framåt fanns två modeller i Europa. På västsidan av ”järnridån” hade vi modellen av det anglosaxiska, USA och det västliga demokratiska styret där freden kontrollerades av NATO och på den östra sidan fanns den kommunistiska modellen med tyranni och diktatur.

Tyskarna förlorade kriget, men inte sina ambitioner. Nazityskland lämnade ett arv efter sig. 1942 när Nazisterna trodde att de skulle vinna kriget skrev de en plan för hur de skulle styra sitt nya imperium. En plan som fick namnet ”Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft”. (”The European Economic Community”)

Planen beskrev hur man skulle ha räntor bundna till ”Riksmarken”. Man skulle ha en gemensam jordbrukspolicy, en gemensam industriell policy. En gemensam policy för allting faktiskt. Den planen återskapades 1957 som ”The European Economic Community eller EEC som vi känner det idag”.

Walter Hallstein som valdes till EU´s första president för den Europeiska kommissionen var en jurist som gladeligen hade arbetat för Nazisterna.

Hur saker har utvecklats därifrån är historia. Kommunismen föll lyckligvis och länder som Polen och Ungern återfick sin frihet och Europa utvecklades med ”The European Economic Community” till en plan att skapa ett ”Förenade staterna av Europa” det vi alltså känner som EU.

Men vart är Europa på väg? Det finns två delar av Europa idag. En del som är en del av den Europeiska gemenskapen och en del som inte är det. Låt oss titta på helheten.

De delar som är med i gemenskapen, vart är de på väg? De är på väg mot ett ”Förenade staterna av Europa” där vi ser en expanderande ökning av integration av allt. Man skapar även något som kalls ”försvarssamhälle” vilket annars brukar kallas en ARMÈ i andra länder. Vi ser ett fullt utvecklat ekonomiskt och politiskt styre i form av totalitära myndigheter. EU styr nu nästan alla aspekter av dess invånares liv ner i minsta detalj.

Storbritannien har genom omröstning valt att återta sin frihet från EU genom att lämna unionen, men tyvärr har detta inte verkställts ännu, men britterna har valt frihet över att bli dominerade i ett odemokratiskt EU.

Polen har varit medlem i EU de senaste 14 åren och det var helt förståeligt varför Polen anslöt sig tillsammans med andra östeuropeiska länder. Efter årtionden under kommunistiskt styre behövde länder som Polen det ekonomiska stödet från EU för att återhämta sig och för att låta Polens yngre generationer få utvecklas och tjäna pengar genom arbete i Europa. Nu är Polens ekonomi mer balanserad och många polacker återvänder till sitt hemland för att hjälpa till med att återskapa landet och ekonomin.

Nu upptäcker Polen och Ungern och många andra länder att medlemskapet i EU har ett annat pris. EU kräver att alla medlemsländer öppnar sina gränser för massimmigration av oproportionella mått som kommer förändra länderna och deras kulturer bortom allt igenkännande som redan skett i stora delar av Europa. Bland annat Sverige.

Polen, Ungern och nu allt fler länder motsätter sig denna oproportionella immigration av ”flyktingar” som inte alls är riktiga flyktingar.

Eu svarar med hot. Om länderna inte tar emot dessa migranter får de heller inga pengar. Pengar som EU nu effektivt har total kontroll över. Och när vi blir styrda utifrån av galningar som miljardären George Soros som söker att dominera Europa så motsätter sig EU att man sätter sig emot honom.

Vi har nu lärt oss att när vi säljer vår själ till Djävulen, så kommer han att driva in det han köpt.

Massinvandringen är ett verktyg för de ultrarika och globaliserande politiska eliterna för att lösa upp nationella identiteter, nationalstater och nationella demokratier och upprätta internationella styrande organ under deras kontroll genom utbyte av västerländska befolkningar med icke-assimilerande invandrare.

 

 

5 kommentarer