Vad alla borde veta om islam och koranen. Del IV– Vad är Salafism?


Salafismen (arabiska سلفية) är en riktning inom islam som vill gå tillbaka till religionen så som de själva uppfattar att den lärdes och praktiserades av de tre första generationerna av muslimer efter profeten Muhammed. Gemensamt för salafisterna är deras idealbild av hur de första muslimska samfunden såg ut och de försöker följa Muhammed och hans följeslagare så mycket som möjligt i sina handlingar. Giltigheten av sann salafism erkänns av Ammanbudskapet.

Salafisterna är bokstavstroende och anser att man inte behöver omtolka de olika religiösa texterna. De menar sig förstå Koranen och sunna som profeten och hans följeslagare gjorde.

Salaf betyder ”förfäder” och var ursprungligen de första tre generationernas muslimer. Muhammed uttryckte det så här: ”De bästa muslimerna är de i min generation. Därefter de som efterträder dem, och därefter de som efterträder dem.” En man som bekänner sig till riktningen kallas salafi, medan en kvinna kallas salafiyya.

Så vill Saudiarabien omvända Sverige till den islamiska läran

Sedan 1970-talet har Saudiarabien varit globalt aktivt med att missionera för sin speciella tolkning av islam, så kallad wahhabism eller salafism, som den kommit att kallas under senare år. Det är den mest bokstavstrogna varianten av islamiska tolkningar (sunni) och har påverkat tänkandet hos många unga muslimer de senaste åren.

Den saudiska missionen organiseras av Muslim World League (MWL), en av världens största NGO:s med 30-talet kontor på fem kontinenter. Huvuduppgift för MWL är att sponsra spridningen av islam i världen. Den senaste svenska koranöversättningen, Koranens budskap, finansierades delvis med hjälp av saudiskt kapital. 

En viktig del i missionen har varit att finansiera moskébyggen. Den stora moskén i Malmö, Islamic Center, betalades av Saudiarabien och Libyen när den uppfördes i början av 1980-talet. Ett förhållande som förändrades ett par år före den ”arabiska våren” när World Islamic Call Society köpte loss moskén. Det är en libysk, konkurrerande organisation, som etablerades av landets dåvarande diktator Muammar al Gaddafi.

Organisationen World Assembly of Muslim Youth (WAMY) ingår i MWL som spridit islamisk propaganda på olika språk långt innan internet blev en plattform för det. Välkänt hos de som studerar hur islam sprids är den serie av broschyrer som publicerats av WAMY de senaste decennierna.

I Sverige har uttrycket ”våldsbejakande radikalisering” fått ett stort genomslag. Den islamistiska delen av begreppet syftar på de salafister som utvecklats i militant riktning och förvandlas till jihadister. Som politisk rörelse är salafismen uppdelad i grupper som förespråkar våld och sådana som är motståndare till det.

Svensk media beskriver salafism som svårtolkat, men i själva verket är det inte alls så svårt att förstå. Kanske är det den svenska mediekårens agenda att inte skriva vad det verkligen handlar om, sanningen kan ju skrämma herr och fru Svensson, och dessutom har ju media visat att de går i just salafismens ledband.

Salafism är en rörelse inom sunniislam som vill gå tillbaka till en bokstavlig läsning av Koranen och sunna, det vill säga profeten Muhammeds exempel, och rensa bort alla nya idéer. De är mycket noga med att texterna ska följas till punkt och pricka. Salafiterna kallar sig så efter det arabiska ordet ”salaf” som betyder ”föregångare”. De gör anspråk på att följa de tidiga muslimernas, föregångarnas, islam.

De som säger att den salafitiska jihadismen inte har något med islam att göra har fel. Den har mycket med islam att göra. Men den är inte densamma som islam. Islam kan förstås annorlunda och mindre bokstavstroget och har förmåga att utvecklas i progressiv riktning.

Halshuggning återfinns i texter som hålls för autentiska av majoriteten av islams teologer. Vissa muslimer känner inte till dessa texter, en del blundar för dem och andra försöker nytolka dem, medan ytterligare andra, som de salafitiska jihadisterna, anser att de bör tillämpas idag.

Det är viktigt att påpeka att männen som utförde fredagens blodiga attacker inte bara var islamister i största allmänhet utan just salafiter. Vi bör ringa in hotets källa. Taimour Abdulwahab, som attackerade Stockholm julen 2010, var en övertygad salafitisk muslim.

Vi ska tillägga att salafister är väldigt välkomna i Sverige. Det har varit vår regerings ledstjärna att välkomna så många salafister man kan i landet.

I Sverige har salafismen stor utbredning bland unga sunnimuslimer. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att aktivistisk och organiserad sunniislam i Sverige domineras av salafismen. En ung muslim i Sverige som vill lära känna sin tro och börjar söka på nätet eller i sin lokala muslimska miljö kommer med stor säkerhet att först komma i kontakt med salafiter. Det är den mest synliga, mest aktiva och mest missionerande gruppen bland ungdomar.

 

Tidigare delar av serien:

Vad alla borde veta om islam och koranen – Tre verser ur koranen alla borde känna till.

Vad alla borde veta om islam och koranen – Verser ur koranen. Del I

Vad alla borde veta om islam och koranen – Verser ur koranen. Del II

Vad alla borde veta om islam och koranen. Del III– Vad är Sharia?

En kommentar