Sekularism i verkligheten


Sekularism är en filosofisk åskådning, som önskar minska religionens samhällsbetydelse och i stället i görligaste mån göra religionen till en privat angelägenhet. Sekularister förespråkar separation mellan ”stat och kyrka” (eller motsvarande religion/tro) som ett avgörande steg emot ett sekulariserat samhälle.

När äldre präster som inte har nåt bättre att göra, vilket vanligtvis är hela tiden, älskar de att klaga på hotet av sekularism, som de alltid avbildar som barbarism på en pinne, i huvudsak; en slags mörk ateistisk totalitär mardröm där religion har stämplats ut och vi alla har återgått till en slags omoralisk hedonistisk vildmark.

Vad än det kan betyda och hur attraktivt det än kan låta för vissa människor, så är det inte sekularism.

Sekularism betyder inte att det inte ska finnas religion.

Det betyder; religion för dem som vill ha det, och ingen religion för dem som inte vill ha det. Det betyder frihet för religion och frihet från religion i lika stor grad. Det betyder mindre oförtjänt makt, privilegium och inflytande för den politiska organisationen av religionen och de människor som lever på det, men inte för någon annan. – Så naturligtvis betraktar prästerskapet det som Satans verk. Liksom evangeliska ledare, enligt en omröstning som gjordes för en del år sedan.

Även om många vanliga kristna med rätta är oroliga för islams spridning så betraktar deras ledare, de som lever av sin religion, sekularism som ett större hot. Självklart gör de det. (Skicka pengar nu, förresten, i Jesu namn.)

Nyligen gjorde en amerikansk kristen domare det extraordinära uttalandet att sekularism leder till sharialag. – Vilket är lite som att säga att penicillin orsakar infektion.

Nu är inte amerikanska domare kända för att vara de ljusaste lamporna i julgranen i de bästa av tider, så vi kan nog ge den här domaren lite löplina och anta att han virrade ihop sekularism med multikulturell dhimmitud. En person som motsätter sig kristendomen, men som tilltalas av och möjliggör islams spridning är inte en sekularist. Ordet för en sådan person är en dhimmi (Icke-muslim i en islamisk stat).

Det finns andra ord, men jag vill behålla språket i det här inlägget så rent som möjligt så att hela familjen kan njuta av det.

Faktum är att sekularism är det enda sättet att garantera att sharia aldrig kan få fotfäste, så kristna, om de hade något vett, borde verkligen lobby för det och rösta för det i massor. – Om de hade någon vet och sans alltså.

Sanningen är att sekularismen idag är hotad på ett sätt som den inte har varit på många år, delvis tack till den kompromisslösa naturen av den ”permanenta överträdelsens religion”, och också tack vare vår löjliga boendekultur och obefogad respekt för religiös tro, vilket kristna ledare utnyttjar till det maximala. –  Naturligtvis, eftersom är för att de är politiker först och främst.

De verkar inte bry sig om att när de förvrider sekularismen för sina egna själviska ändamål, hjälper de och uppmuntrar den mest virulenta och farliga formen av religion på planeten. – Politisk islam.

Till skillnad från fantasinsynden att förneka den heliga anden, så är det en synd som verkligen är oförlåtlig, eftersom islam bara har varit en framträdande egenskap i väst under ett par årtionden eller så, men ändå på den korta tiden har det lyckats äta sig in i våra grundläggande medborgerliga friheter med ständiga krav på särskild behandling, alltid med det implicita hotet om våld.

Till följd av detta har vår kost blivit förfalskad med barbarism av halal, vi har sharia reglerade områden i utanförskapsområden dit polis och annan blåljuspersonal inte vågar sig in, där kvinnor behandlas som mindre än människor, och över hela västvärlden har vi sadlats av repressiva hädelselagar som är farligare än de åsikter de kriminaliserar, allt i namn av inte kränka islam.

Varhelst denna religion går i världen, finns det intolerans och konflikt, och människor blir mindre fria. – Beviset är där rakt under näsan på oss alla. Vi har ingen ursäkt. Det händer framför våra ögon i kölvattnet av den så kallade arabiska våren.

Det är uppenbart att endast ett strängt sekulärt samhälle är kapabelt att hålla undan islams spridning.

Tja, tydligen inte för det kristna prästerskapet, som fortsätter att smidigt sprida sina lögner och avbildar sekularism som ondskan personifierad.

Och den värsta av dem alla är Påven av Rom som hävdar att sekularismen har lämnat djupa ärr på traditionellt kristna länder. – Verkligen? Jag slår vad om att de inte är så nära så djupa som de ärr som den katolska kyrkan har lämnat. – Han borde inte vara så blygsam.

Han säger att mänskligheten famlar i mörkret, oförmögen att skilja mellan gott och ont, när vi faktiskt under de senaste åren har haft gott om bevis på att det är den katolska kyrkan och de män som driver den som inte kan skilja godhet från ondska.

Denna Påve presiderade över flera år av barnvåldtäkter utförda av katolska präster och gjorde ingenting åt det, och sedan agerade stenvägg när han konfronterades med problemet.  Varje koncession måste dras ur honom. Det faktum att vissa människor fortfarande anser honom som en källa till moralisk auktoritet är uppriktigt perverst.

Det är som om OJ Simpson skulle kandidera till USA: s president och vinna i en jordskredsseger.

Ändå har Påven de perversa nerverna att skildra sekularismen som något omoraliskt. För honom är det enda som är värre än en sekularist, en sekularist som bär kondom.

Han har till och med gjort sig besväret att sätta upp en helt ny evangelisk enhet inom Vatikanen för att bekämpa vad han kallar sekularismens kris. – Just det, krisen av religionsfrihet, frihet för alla att tro vad de vill och att dyrka vad de vill, men inte att påföra det på andra, vilken återigen är vad sekularism faktiskt betyder.

Och Påven är emot detta, vilket visar att han vet bättre än Jesus, för om vi alla tog Jesus råd att behålla religion till dig själv och söka himmelriket inom oss, skulle vi automatiskt ha ett sekulärt samhälle för vi skulle inte behöva den politiska organisationen av religionen eller de professionella parasiterna vi känner som präster.

De är de enda som på något sätt hotas av sekularismen, och det är därför de är de som alltid gnäller om det.