Farliga människor undervisar dina barn.


Du kanske inte inser det, men du finansierar för närvarande några mycket farliga människor. De indoktrinerar unga sinnen i hela väst med sin vredes-fyllda ideologi. De har gjort det till sin livsuppgift att undergräva själva den västerländska civilisationen, som de betraktar som korrupt, förtryckande och ”patriarkal”.

Om du är en skattebetalare eller betalar för ditt barns liberala konstskola, så är du undertecknad detta gäng nihilister. Du finansierar då ideologer som hävdar att all sanning är subjektiv; att alla könsskillnader är socialt konstruerade och att västerländsk imperialism är den enda källan till alla tredje världsproblem.

De är postmodernisterna som driver ”progressiv” aktivism i ett universitet nära dig. De producerar den mobb som våldsamt stänger ner talare i universiteten; språkpolisen som förankrar i lag användningen av påhittade och tillverkade genuspronomen; och rektorerna vars försörjning hänger på med galen frenesi rota ut diskriminering där lite eller ingen diskriminering faktiskt existerar.

Deras tänkande tog tag i västerländska universitet på 60- och 70-talet, när de sanna troende av den radikala vänster blev dagens professorer.

Och nu lägger vi upp utbildningsrelaterad skuld på hög. – Inte så att våra barn lär sig att tänka kritiskt, skriva tydligt eller tala ordentligt, utan så kan de modelleras efter sina mentorers destruktiva dagordning. Det är nu möjligt att slutföra en litterär examen och aldrig behövt stöta på Shakespeare. – En av de döda vita män vars arbete ligger till grund för vårt ”förtryckssamhälle”.

Att förstå och motsätta sig postmodernisterna, måste de idéer som de orienterar sig med klart identifieras.

Först kommer deras nya oheliga treenighet av mångfald, jämlikhet och inkludering.

  • Mångfald definieras inte av åsikt utan genom ras, etnicitet eller sexuell identitet.
  • Jämlikhet är inte längre det prisvärda målet om ”lika möjligheter”, utan insisterandet på ”jämlikhet av resultat”.
  • Inkludering är användningen av identitetsbaserade kvoter för att uppnå denna missuppfattade jämlikhet.

Alla västs klassiska rättigheter ska betraktas som sekundära mot dessa nya värden.

Till exempel yttrandefrihet – Demokratins främsta pelare. Postmodernisterna vägrar att tro att människor med god vilja kan utbyta idéer och nå en nivå av överenskommelse. Deras värld är istället en mardrömslik ociviliserad maktkamp av identitetsgrupper som strider sinns emellan.

De ser inte idéer som strider mot deras ideologi som helt enkelt felaktiga. De ser dem som en del av det förtryckande systemet de vill ersätta och anser det vara en moralisk skyldighet att kväva och begränsa deras uttryck och därmed stoppa yttrandefriheten.

För det andra kommer sedan förnekandet av den fria marknaden – Att själva tanken på att fri, frivillig handel gynnar alla. De kommer inte att erkänna att kapitalismen har lyft upp hundratals miljoner människor så de för första gången i historien kan ha råd med mat, skydd, kläder och transport – Till och med underhållning och resor. – De som klassificeras som fattiga kan möta sina grundläggande behov.

För det tredje, och slutligen kommer identitetspolitiken. Postmodernister tror inte på individer, du är ett exemplar av din ras, ditt kön eller din sexuella preferens.

 Du är också antingen ett offer eller en förtryckare.

Inget fel kan göras av någon i den första gruppen (offren), och ingenting bra kan tillskrivas den andra gruppen (förtryckarna). Sådana idéer om ”offerstatus” gör ingenting annat än rättfärdigar användningen av makt och skapa tvärgrupper och konflikt.

Alla dessa begrepp kom ursprungligen från Karl Marx, den tyska filosofen från 1800-talet. Marx såg världen som en gigantisk klasskamp – Borgarklassen mot proletariatet; De giriga rika mot desperata fattiga. Men varhelst hans idéer trätt i praktiken – I Sovjetunionen, Kina, Vietnam och Kambodja, för att bara nämna några få; har hela ekonomier misslyckades, och tiotals miljoner mördades.

Vi kämpade ett decennielångt ”kallt krig” för att stoppa spridningen av dessa mordiska uppfattningar, men nu är de tillbaka! –  I den nya idén om identitetspolitik.

De postmoderna neo-marxisternas korrupta idéer borde sändas tillbaka till historiens soptunna, där de hör hemma men Istället försäkrar vi deras kontinuitet i själva de institutioner där de centrala idéerna av väst ska överföras över generationerna.

Om vi ​​inte stoppar det kommer postmodernism att göra med hela västvärlden vad det redan nu gjort med våra universitet – Och framtida generationer.