Marrakesh Political Declaration – The Rabat Process


De festa känner redan till de avtal som kommit ur ”The Euro-Arab Dialogue”, jag pratar så klart om Barcelona Avtalet och Lissabonfördraget. Det senaste avtalet som nu kommit fram utan allmänhetens kännedom är ”The Marrakesh Political Declaration”, eller ”The Rabat Process” som det även kallas. Avtalet skrevs den 2:a Maj i år (2018) och är underskrivet av en lång rad länder, däribland Sverige.

Avtalet är i princip en kopia av de både andra avtalen som gäller arabvärlden och främjandet av fri förflyttning från arabländerna och främjandet av islam men ”The Rabat Process” riktar sig till de afrikanska länderna. Det är i princip en fribiljett för hela den afrikanska kontinenten in i Europa.

 I avtalet kan man läsa om de 5 olika ”domäner” som man vill genomföra och redan i den första ”domänen” eller stycket av avtalet talar öppet om agenda 2030.

”2030-agendan för hållbar utveckling syftar i sitt mål 10.7 till att underlätta ordnad, säker, regelbunden och ansvarsfull migration och rörlighet för människor, bland annat genom genomförandet av planerad och välskött migrationspolitik ”

Man beskriver det som att underlätta en ordnad, säker, regelbunden och ansvarsfull migrationspolitik, men vi har ju med facit i hand sett precis hur genomtänkt och ansvarsfullt det har varit hittills. Trots det haveri med invandringen sedan 2015 och nu det senaste sveket mot svenska folket med den nya amnestilagen som gett 9000 afghaner möjlighet att stanna, till otroligt höga miljardbelopp, och man kan knappast säga att det varit ansvarsfullt. Trots detta har man alltså med facit i hand skrivit ännu ett migrationsavtal, nu med Afrika.

Redan i avtalets första ”domän” och det första målet med de tre första åtgärderna kan man snabbt skapa sig en bild av vad resten kommer att förtälja.

Mål 1: Maximera den positiva effekten av regelbunden migration för utveckling.

Åtgärd 1: Identifiera och dela god praxis som gör att länderna kan få bättre kunskaper om profiler av deras diasporor och att anta eller optimera strategier som främjar deras ekonomiska, sociala och kulturell potential för utveckling, samtidigt som man analyserar de potentiella hindren för antagandet och optimering av dessa goda rutiner.

Åtgärd 2: Bidra till att minska kostnaderna för överföringar och för att underlätta överföringar som skickas av invandrare till deras ursprungsland, särskilt genom att stödja innovativa eller befintliga initiativ med hjälp av potentialen som erbjuds av digitalisering. Parterna kan till exempel hänvisa till det arbete som utförts av ”African Institute for Remittances” och dess nätverk av kontaktpunkter.

Åtgärd 3: Främja initiativ som stöder entreprenörskap och produktiv investering bland ungdomar personer från den afrikanska diasporan (som flaggskeppet MEETAfrica-programmet, utvecklat inom ramarna av Rabatprocessen) och uppmuntra dessa unga att använda sina färdigheter som gynnar deras ursprungsland.

Ju längre man kommer i avtalet, ju mer skrämmande blir det, det ser bitvis väldigt legitimt och bra ut med regler för bekämpande av människohandel och kriminella ligor som tjänar pengar på att smuggla flyktingar, men samtidigt se man regler som ska underlätta inflödet. Förenklade metoder att gynna ensamkommande extra mycket och särskilt då ”ensamkommande barn”. – Vi vet ju redan hur det sett ut på den fronten.

Språkbruket är som vanligt högst akademsikt och kan bitvis upplevas som svårtolkat, men ju mer man läser desto mer klart blir det om man har granskande ögon och en naturlig fallenhet för att ifrågasätta.

Migrationsverket kan i vanlig ordning tillskriva vem som helst som uppger att de inte vet hur gamla de är och inte har några handlingar en ålder som ger den ensamkommande extra privilegier och skydd som innebär att de inte kan skickas tillbaka. Man talar gärna om asyl i detta avtal, trots att det än så länge inte finns just några länder i Afrika som har asylskäl alls.

I Domän 2: Laglig migration och rörlighet. Skriver man:

Med beaktande av ovannämnda mål 10.7 i 2030-agendan för hållbar utveckling, Rabatprocessens partners känner igen behovet av att uppmuntra och stärka vägarna till regelbunden migration, baserat på effektiva civila registreringssystem och för att främja rörligheten för vissa kategorier av resenärer (särskilt affärsmän och företagare, unga yrkesverksamma eller forskare) mellan europeiska och nord-, väst- och centralafrikanska länder.

Nån vidare förklaring på det stycket tror jag inte behövs. Det kommer inte så mycket affärsmän, företagare, unga yrkesverksamma eller forskare i de enorma horder av flyktingar som drar väg genom Europa. – De som varit skötsamma hittills har utvisats när de tjänat en tia för lite i lön.

Jag skulle kunna sitta här och mer eller mindre återge hela avtalet och ge kommentarer och förklaringar, men jag tycker det är bättre om DU som läsare själv tar del av avtalet.

Avtalet finns i sitt engelska original och en svensk översättning som jag gjort för att det ska vara lite enklare för de som inte är så slängda i det engelska språket.

bar2

The Rabat Process (Engelska)

Rabat Processen (Svensk översättning)

https://rosatraktor.com/viktiga-dokument/

 Relaterad länk och källa:

 https://www.rabat-process.org/en/

7 kommentarer