Kvinnor och Islam.


Kön är väldigt viktigt i islamsk lag Sharia. Lagarna som gäller för män är mycket annorlunda än de lagar som gäller kvinnor. Män har mer rättigheter i lagen än kvinnor.

Kvinnor anses som andra klassens medborgare lagligt, socialt och kulturellt. En kvinna klädd i västerländska kläder blir konstant nypt, tafsad på och utsätter sig ständigt för risken att bli våldtagen, endast av anledningen att hon går ensam på gatan. Enligt islamsk lag ska en anständig kvinna alltid gå täckt och vara åtföljd av en man. En ensam kvinna som inte är täckt ber om att bli behandlad som en hora.

I koranen 24:31. (Den svenska översättningen som är milt och felaktigt översatt för att lura dig.)

”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!”

I versen ser vi vet att islam kräver ”slöjan”, ”hijab” för den muslimska kvinnan där hon uppmanas att täcka sina behag för att skilja henne från den icke-muslimska kvinnan.  I den arabiska originaltexten uppmanas den islamska kvinnan att skydda sin ”farj”, ”fitta” först och sedan täcka huvudet.

Här förstår vi hur muslimerna tänker när de ser kvinnor utan slöja, de ”skyddar inte sina fittor”.

När man förstår hur extrema islamister är uppfostrade är det inte förvånande att gruppövergrepp som den som inträffade under nyårsfirandet i Köln inte är en udda företeelse. Det visar det kulturella gapet hur kvinnor är sedda i islam och hur kvinnor är sedda i västerländsk kultur.

Men varför har vi först nu börjat se ett fåtal media ta upp detta? Varför har media inte tagit upp detta förr? – Det enkla svaret är Censur!

Pressen har en självreglerande avdelning för journalister. Som generell regel rapporteras inte identitet, nationalitet eller religiös bakgrund hos en specifik gärningsman i sexuella överfall.

När media rapporterar om sexuella överfall t.ex. en gruppvåldtäkt där flera av gärningsmännen är av utländsk härkomst med islamsk religionsbakgrund sanktionerar media att utelämna rapporteringen av nationalitet och religiös bakgrund för att detta skulle vara diskriminerande och skulle sänka dessa gärningsmän till en grad av lägre ”medborgarskapsstatus.”

Den politiska korrektheten tar över rationellt tänkande i den nationella flyktingkrisen, det är viktigare att skydda dessa förövares identitet och religiösa bakgrund än det är att skydda kvinnor och barn och se till medborgares säkerhet.  

Hela situationen har blivit pervers hur man än försöker se på det!

Det är många, jag själv inkluderad som har ägnat många år åt att studera islam och samla in information om religionen, dess lagar (Sharia) och de kulturyttringar som bevisligen visar sig vara en direkt fara för kvinnor och barn. – Och alla icke-muslimer generellt för den delen.

Det är inte alls svårt för oss att förstå vad som verkligen händer i Sverige och övriga Europa.

Man kan ofta läsa om dessa händelser i lokala media och lokala polisrapporter. Många alternativa media som ”The gatestone institute” och många lokala alternativa media samlar in mängder av dessa rapporter och försöker samla informationen och koppla samman händelser över hela Europa. När man tittar på rapporter månad för månad visar de alla tydliga massiva nationella ökningar av sexuella våldsbrott i hela Europa.

Det är inte bara i Sverige detta sker, det är England, Tyskland, Frankrike, Holland, Belgien, Danmark, Norge och många fler. Ja praktiskt taget HELA Europa blir systematiskt våldtaget inifrån av överrepresenterade grupper av muslimska extremister. Ja, vi ska komma ihåg att inte alla följare av islam är extremister, extremisterna utgör en liten del av religionen. – men tyvärr allt för många för att man ska kunna bortse från det faktum att just muslimska män är kraftigt överrepresenterade.

Europeiska kvinnor och barn blir våldtagna i allt fler och allt allvarligare incidenter. Allt medan regeringar och media medvetet döljer det och de som upplyser om fakta, de som säger som det är och avslöjar sanningen brännmärks snabbt som islamofober och rasister.

Det föreligger en riktigt allvarlig möjlighet till inbördeskrig i flera europeiska länder, särskilt hög är risken just nu i Frankrike och Tyskland. Det är mycket som pågår i dessa länder och allt fler vaknar till den groteska sanningen om islam just nu. Man kan gott säga att det kokar ganska rejält i hela Europa just nu. Bara häromdagen hölls ett starkt politiskt möte och tal i Italien i protest mot presidentens beslut att krossa EU motståndet.

Media skriver inte mycket om detta så klart, vad annat var att vänta. Regeringar och media mörkar allt som avslöjar islams sanna natur och syftet finns att hitta de politiska besluten om att byta ut populationen i Europa på sikt. Ni som följt min blogg har sett mina rapporter och artiklar om detta där jag visar dokument som styrker detta. Dessa dokument finns att återfinna på min sida för ”viktiga dokument”.

EU, regeringar och media har inget intresse av att rapportera sanningen om islams utbredning i Europa, inget intresse av att varna medborgare eller informera om faror eller förövares identitet eller religiösa bakgrund. Helt enkelt på grund av att detta tjänar ett syfte.

Att dessutom se kvinnorörelser som påstår sig kämpa för kvinnor och feminism håller sig undan när det rapporteras om dessa förövare, kvinnorörelser som inte alls har förstått att genom att skydda förövare och smutsa ner offren gräver sin egen grav. De inser inte att de själva utan tvekan kommer falla offer för den misogyna kvinnosynen när islam i allt snabbare takt tar över Europa. Dessa kvinnor i dessa kvinnorörelser är möjliggörare till varenda våldtäkt på ett barn eller en kvinna som sker i landet och de bör behandlas och bemötas därefter. Som de förrädare mot kvinnor de är.

 

En kommentar