Radikal islamofascism: Den mest farliga ideologin.


Raymond Ibrahim
Författare, The Al Qaeda Reader
Detta är en fri översättning av Raymond Ibrahims video.

bar2

Vilken är världens farligaste ideologi?

Under den första delen av det 20:e århundradet var det fascismen, som först manifesterades i Italien under 1920-talet, sedan i Nazi-Tyskland och sedan i Imperialistiska Japan. Det krävdes 2 världskrig och omkring 50 miljoner döda att trycka undan fascismen.

1

Under den andra halvan av det 20:e århundradet var det kommunismen. Mellan Sovjetunionen och Maos Kina och de kringliggande staterna mördades minst 100 miljoner människor i dess kölvatten.

Idag är det islamism. En radikal och våldsam form av islam.

Likt fascism och kommunism är islamism totalitär till naturen, staten kontrollerar allt. Precis som fascism och kommunism är islamism expanderande, det söker alltid efter att bli större, korsa gränser och föra så många som möjligt under sin kontroll. Och likt fascism och kommunism är islamister beredda att döda för att uppnå sina mål.

Dessa mål är att motsätta sig det som väst och andra fria samhällen står för. Som yttrandefrihet, fri företagsamhet, friheten att utöva eller inte utöva vilken religion man vill, mötesfrihet, fri press och så klart fundamentala mänskliga rättigheter för alla medborgare.

Islam motsätter sig helt västs princip att sära på religion och stat. Islams princip är att regeringar är endast legitima om de styrs efter religiös lag, i islams fall Sharia. Islams vida förkroppsligande av heliga lagar.

Sharia är baserad på lärorna från Koranen och Sunna. Koranen tros vara de exakta orden från Allah som de uppdagades för profeten Muhammad under 600-talet. Sunna är ord och handlingar tillskrivna Muhammad.

Sharia lagen säger:

 • Den som är född muslim måste förbli muslim och ska straffas med döden om man lämnar islam.
 • Äktenskapsbrytare skall stenas till döds.
 • Den som förolämpar islam eller Muhammad måste piskas eller avrättas
 • Tjuvar ska straffas genom att få en lem avhuggen, en hand eller en fot.
 • Tillåter polygami och barnäktenskap, därmed alltså pedofili.

2

Detta praktiseras just nu i bland annat länder som:

 • Iran
 • Sudan
 • Saudiarabien
 • De muslimska delarna av Nigeria
 • Delar av Pakistan
 • Syrien
 • Irak
 • Afghanistan

Och var helst Sharia har lyckats skaffa sig ett fotfäste, så det är snart vanligt även i europeiska länder som England, Danmark, Sverige, Norge, Tyskland och många fler europeiska länder.

Om islamister var nöjda med att leva under sharialag i sina egna länder, och lämnade alla andra som inte vill leva på detta sätt ifred, så vore de heller inget hot mot resten av världen. – Men det vore inte islamism. Islamism vill ha sharialag över hela världen och vem som än motsätter sig den islamistiska expansionen är fienden och måste förstöras. Det inkluderar så klart USA, Europa och Israel.

Men det inkluderar även andra muslimer! Islamister har mördat många fler muslimer än någon annan grupp.

Så hur många farliga islamister finns det? – Det finns ingen säker siffra på det men vi kan göra en konservativ uträkning:

Det finns cirka 1.5 miljarder muslimer i världen, hur många av dessa är islamister?

2013 gjordes en undersökning av PEW RESEARCH:

 • Pakistan 86%
 • Egypten 80%
 • Jordanien 60%

Stöder stening av äktenskapsbrytare.

 • Afghanistan 79%
 • Palestina 62%
 • Malaysia 58% (Som anses som moderat)

Stöder avrättning för muslimer som lämnar islam.

Om bara 10% av världens muslimer är extrema islamister, siffran är förmodligen högre. Så handlar det ändå om 150 miljoner. Av dessa kan man ställa frågan hur många som är villiga att ta till extremt våld för att pressa fram islamismen. Då talar vi om grupper som Al Qaeda, Islamska staten, Talibaner, Hamas, Hezbollah, Boko Haram, Al-Shabaab och andra extrema grupper som placerar självmordsbombare på gator och torg, tunnelbanor, bussar, konserter och andra offentliga platser. Kastar syra på kvinnor och flickor, mördar systrar och döttrar som trotsar en far eller en bror eller som flyger kapade flygplan in i byggnader. – Detta är en svår siffra att komma fram till.

Så låt oss vara försiktiga och anta att detta bara rör sig om 2% av dessa 150 miljoner potentiella islamister. – Då är det ändå 3 miljoner människor som utgör en extrem fara. – Organiserade genom en gemensam ideologi.

4

Den goda nyheten är att hundratals miljoner muslimer inte alls är extrema islamister.

Som ett exempel på det kan man nämna att när det islamistiska muslimska brödraskapet som även är aktiva i Sverige styrde Egypten under ett år 2012.

6

Så många muslimer var arga på brödraskapets införande av sharia i landet att man manifesterade vad om kanske var den största demonstrationen i historien mot brödraskapet. En demonstration som nästan helt gick förbi svensk media. (man kan undra varför). Demonstrationen resulterade i att muslimska brödraskapets styre över Egypten avslutades efter 1 år.

7

Sedan början av det 20:e århundradet har varje generation mött dödligt hot mot frihet och fundamentala mänskliga rättigheter. Fria människor kämpade mot och besegrade de 2 senaste totalitära hoten fascism och kommunism.

Om vi vill bevara friheten idag måste vi alla, icke-muslimer och sekulära muslimer tillsammans besegra hotet av vår tid. – RADIKAL ISLAMISM!

En kommentar

 • Jag tror att dina uppskattningar kan vara rimliga. Den extrem tillströmningen av jihadister från världens alla hörn till Israel-lobbyns och Saudiarabiens självmordsinvasion av Syrien på hejat av det militärindustriella komplexet tyder helt klart på detta. Att de inte lyckades kan visserligen fått många av dem att tvivla på Allahs verkliga vilja. I bristen på böneutrop i väst kan många av dem dessutom ha fått möjligheten att tänka självständigare och därmed vaknat upp ur villfarelsen, likt Bassam Al-Baghdadi.

  Gilla