Vad alla borde veta om islam och koranen – Verser ur koranen. Del II


I serien Vad alla borde veta om islam och koranen – Verser ur koranen, kommer här del II.

I ett steg att informera mer om koranen tänkte jag här påbörja en serie artiklar som tar upp fler suror som alla borde känna till. Innehållet och dess betydelse. Jag vill starkt understryka att dessa artiklar INTE är avsedda att skapa hat eller rasism utan är i informativt syfte. Allt jag beskriver här är direkt citerat ur koranen och tolkningarna är relativa och enkla tolkningar av det man kan utläsa ur koranen.

Här i Del II kommer jag att ta upp ett antal suror (kapitel och vers) ur koranen där bestraffning, slavhållning och sex beskrivs.

Våldtäkten i islam.

Alla vet att det finns koranverser om att mörda och att hugga av halsar, men vad få vet om är att det finns koranverser för våldtäkt på icke muslimska kvinnor. Man måste förstå innebörden av de religiösa orden för att förstå ”Det islamska odjurets mentalitet”.

”Knulla = Nikah” är termen som används för ”äktenskap” i koranen och sharia, även fast det på arabiska finns direkt motsvarande ord för äktenskap = Zawaj. 

”Aqd al Nikah = Knullkontraktet”, så kallas det i sharia istället för ”vigselbevis”.

Koranen använder ordet ”farj” som betyder ”fitta”, så vulgärt, trots att det finns andra ord för det kvinnliga könsorganet.

I koranen 24:31. (Den svenska översättningen som är milt och felaktigt översatt för att lura dig.)

”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!”

I versen ser vi vet att islam kräver ”slöjan”, ”hijab” för den muslimska kvinnan där hon uppmanas att täcka sina behag för att skilja henne från den icke-muslimska kvinnan. I den arabiska originaltexten står i versen uppmanas den islamska kvinnan att skydda sin ”farj”, ”fitta” först och sedan täcka huvudet.

Här förstår vi hur muslimerna tänker när de ser kvinnor utan slöja, de ”skyddar inte sina fittor”, så sjukt är muslimska odjurets mentalitet.

Islam är ständigt i ett krigstillstånd och att våldta fiendens kvinnor är en seger och en förnedring för den icke-muslimske fienden. Eftersom Sverige också betraktas som fiendeland ”Dar al Harb = Krigets hus” precis som Mohammed gjorde med judarna i Khaibar. Där Mohammed tog Judinnan Safya bint Huyay som egen fånge och våldtog henne. Därför ser vi koranverserna som talar om ”ägda kvinnor” som muslimerna äger. Kvinnor från räderna att ha sex med.

Fast muslimerna vill inte kalla det för våldtäkter som i vers 4:24-25 om att ”knulla kvinnorna ni äger” och vers Koranen 4:3 som i den svenska felaktiga översättningen säger:

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då [andra] kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men [begränsa er till] en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller (vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter*). Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.

Versen säger egentligen i den arabiska originalskriften: *”Knulla så många kvinnor ni behagar”. Men muslimerna nekar till allt sjukt som finns i islam, eftersom islam tog bort alla mänskliga ”Spärrar” från de troende muslimernas hjärnor och förvandlat dem till odjur.

Ställ gärna muslimer mot väggen med de här termerna som finns ovan så får ni själva se.

Islam kan beskrivas som ett system av könslig apartheid, där kvinnor konsekvent diskrimineras och mannen ofta har rättigheter som kvinnor helt saknar.

Återkommande är formuleringar om att kvinnan skall lyda mannen och uppträda undergivet. Vad sägs som om Muhammeds ord, förmedlade genom Sahih al-Bukhari vol 1 nr 301, samt vol 3 nr 826: Allahs sändebud sade en gång till en grupp kvinnor:

”Jag har inte sett några, som är mer bristfälliga i intelligens och religion. En försiktig, känslig man skulle kunna ledas på avvägar genom någon av er…”

Uttrycket ”naqisatan ‘aqlan wa dinan” (bristfällig i intelligens och religion) är ett av livets ordspråk och axiom på folkmassornas läppar i arabiska länder.

I sura 30:20-21 står det att kvinnorna är ”skapade åt mannen”, vilket många framstående korantolkare som t.ex. Razi anser vara ett bevis på att kvinnorna är skapade likt djur, örter och andra nyttiga ting. Hon kan alltså anses vara mannens egendom. Muhammed berättade även att de flesta i helvetet är just kvinnor, vilket han sett under ett tillfälligt besök där (bukhari vol 7, bok 62 nr 124).

Detta betyder ju då att kvinnan är mer syndfull och omoralisk än mannen, vilket är ett gott skäl att kontrollera kvinnors beteende.

Kvinnan är mannens sexslav

”Allahs profet sade: När en man kallar på sin fru för att tillfredsställa sin önskan, låt henne då komma till honom, även om hon är sysselsatt vid ugnen

Hadith nr 61 Mishkat al Masabih, mannens och fruns plikter:

”Allahs sändebud sade: Närhelst en man kallar på sin fru för att ligga med henne, och hon

vägrar, och han sedan tillbringar hela natten med dåligt humör, fördömer änglarna henne

tills hon går upp i gryningen.” Hadith nr 54 Mishkat al Masabih, hadith nr 121.

Koranen 2:223

”Era hustrur är som en åker för er, besök denna åker efter behag…”
”Gift er inte med månggudadyrkande (kristna) kvinnor, om de inte övergår till islam. Låt heller inte era kvinnor ingå äktenskap med månggudadyrkare, om de inte konverterar till islam.”

4:3
”… gift er med så många kvinnor ni anser lämpligt, två eller tre eller fyra.”

Skälet till att man kan gifta sig med mer än en kvinna ges av Ghazali, den store muslimske forskaren:

”Några män har ett så tvingande sexuellt begär att en enda kvinna inte är tillräckligt för att skydda dem från äktenskapsbrott. Sådana män gifter sig därför företrädelsevis med mer än en kvinna, och de kan ha upp till fyra fruar.”

33:52
”Hädanefter är det ej tillåtet för dig (Muhammed) att äkta andra kvinnor och icke heller att taga andra hustrur istället, även om deras skönhet skulle behaga dig, utan blott de slavinnor, över vilka du råder, ty Gud är väktare över allting.”

Kvinnan är verkligen mannens sexslav inom islam. Hon måste alltid ställa upp på sex när mannen så önskar, vilket innebär att våldtäkt eller sexuellt tvång inte kan förekomma inom muslimska äktenskap. I Sura 4:38 ges mannen rätt att misshandla (Idribuhunna eller dharaba på arabiska) sin hustru om denne inte lyder!

Hur hård denna misshandel skall vara är ett ämne för diskussion inom islam, men ingen ifrågasätter att kvinnan måste lyda sin man. Någon jämställdhet existerar inte inom islam. Kvinnan är mannens slav. Hur kvinnor uppväxta i fria västländska samhällen frivilligt kan konvertera till islam är med detta i åtanke en fullständig gåta. Antagligen saknar de kunskap om islams regelverk gällande kvinnor i kombination med en svag begåvning.

Lägg också märke till hur Allah hela tiden talar till männen. Hur många män en kvinna får ha ligger tydligen inte i Allahs intresse att reglera. I Sura 2:220 förbjuds äktenskap mellan muslimer och kristna. En liknelse är de s.k Nürnberglagarna 1935 där nazisterna förbjöd äktenskap mellan tyskar och personer med judisk börd.

Kvinnliga slavinnor accepteras av både Allah och Muhammed. Som icke-muslimsk kvinna idag bör man ha detta mycket klart för sig.

Lydnaden inom äktenskapet gäller alltså även sexuellt. På en respekterad svensk sida om islam (www.islamiska.org)stod 2007-01-15 följande:

”Så länge de lever tillsammans som man och hustru måste hustrun, enligt den islamiska
lagen, acceptera mannens sexuella krav, eftersom det är helt naturligt. Mannens fysiska
konstitution är sådan att den driver honom till sexuell tillfredsställelse ofta för att befria sig från dess tryck så att han mer effektivt kan utföra sina plikter i det praktiska livet.”

Kvinnan skall hålla sig inomhus

De delar av kroppen som inte skall visas benämns inom islam som ”awrah”. När islamister av olika ursprung skjuter ihjäl eller häller syra på små skolflickor är det fullt möjligt att följande hadith uppmuntrar deras sjuka hjärnor:

”Kvinnan är awrah. När hon går utanför huset, välkomnar djävulen henne”.

(Ihyá Uloum ed-Din av Ghazali, Dar al-Kotob al Elmeyah, Beirut, Vol II, Kitab Adab al Nikah s.65

Kvinnlig könsstympning och Islam

Sant är att könsstympning förekom innan Islam, och den förekommer även bland ickemuslimer. Vad som däremot dock sällan framkommer är att Muhammed försvarade och uppmuntrade denna könsstympning.

Ahmad ibn Hanbal 5:75

Profeten sade: Omskärelse är tradition för män, och en hedersam egenskap för kvinnor.”

I hadithen Abu Dawud 41: 5251, beskrivs hur profeten instruerar hur könsstympningen skall gå till, och att han avslutar med att konstatera:

”Att kvinnlig könsstympning kommer att ge upphöjdhet åt kvinnan.”

Slutkommentar för del 2:

Med en så kraftigt misogyn religion/ideologi är det häpnadväckande att svensk regering som påstår sig vara feministik ens tillåter att Islam inte bara praktiseras i landet utan fullt medvetet medverkar till att överlämna landet till detta styre.

Det är förbluffande att den feministiska rörelsen i Sverige inte protesterar snarare än välkomnar denna barbariska och bakåtsträvande kultur, som vill kvinnor allt annat än väl.

Med den mentalitet Islam predikar och med en sjuk mentalitet som hos politiker som Ulf Kristersson: ”Grova brott och våldtäkter är här för att stanna”
(http://www.friatider.se/ulf-kristersson-grova-brott-och-v-ldt-kter-r-h-r-f-r-att-stanna) står det klart att våra kvinnor och barn har en fruktansvärd framtid att se fram emot.

Relaterade artiklar:
https://rosatraktor.com/2018/04/05/vad-alla-borde-veta-om-islam-och-koranen-verser-ur-koranen-del-I/

https://rosatraktor.com/2018/04/04/vad-alla-borde-veta-om-islam-och-koranen-tre-verser-ur-koranen-alla-borde-kanna-till/ 

En kommentar

  • det tycker ja med ja snacka med en muslim häromdan som sa att islam är en fredlig religion och att 99% lever i fred och att det är allah som ska fördömma dom otrogna inte en muslim och att muslimer inte får döda icketroende och ville ge mig massa bevis på detta men ja sa att islam är en fientlig religion och våldsam religion men det sa han inte var skrivet i koranen men hur fan kan då sunni och shia muslimer bråka med varandra och andra muslimer bråka med varandra och utöva sharia om det är en fredlig religion för det sa ja att muslimerna i sverige ville. så sa han att ja måste känna till hela koranen innan ja kan dömma men det behövs inte sa ja det behöver ja inte alls känna till det skiter väl ja då blev han sur men ja sket i det för ja känner till islam tillräckligt för att visa på att det är en fientlig och våldshärskande religion som tror den står över alla andra men det vill dom inte erkänna att dom är svin !

    Gillad av 1 person