Staten+”Maffian”=Sant Du betalar notan!


JstamMicke Jstam är tillbaka med ett inläggMicke som dessutom är familj faktiskt, skriver ofta mycket bra texter och driver även Flaskhalsen på Facebook.

Över till Mickes inlägg: Staten+”Maffian”=Sant Du betalar notan! Uppföljare till Taxi – Var God Dölj

bar2

taxi2

Detta är del två i en historia som handlar om korruption, sanktionerad kohandel med människors arbetstider och hur samhällets invånare faller offer för vad som inte kan kallas annat än ”en modern slavhandel”. Föregående avsnitt hittar du på Facebook under länkar sist i denna text tillsammans med övrigt referensmaterial.

Som utlovat kommer här en kortare uppföljning av vad som hänt i ärendet med min gode väns uteblivna lönebetalningar för hans arbete som taxichaufför med uppdraget att köra statsanställda och regeringspersoner till och från flygplatser, möten med mera.

Bolaget MyCab Travel Scandinavia AB förhandlade fram ett ramavtal med kammarkollegiet under inrådan av Transportarbetarförbundet som undertecknades 2014 resp. 2015.

Av detta avtal framgår tydligt ansvarsområden för MyCab respektive staten och att detta dessutom avviker kraftigt från sedvanliga kollektivavtal råder inget tvivel om. Det bestrider inte ens transportarbetarförbundet vid samtal om varför man anger sig inte villiga att driva frågor vidare när anslutna medlemmars föreningsrätt kraftigt åsidosätts.

Frågan är även rest om detta sker med regering och riksdagens goda minne och att man helt bortser ifrån att förarna allt mer sällan får den avtalsenliga lön som ens utlovas i detta avtal.

Kammarkollegiet har informerats i samband med att jag skriver denna text för som jag sagt tidigare förefaller det inte handla om något annat än rena slavarbeten då personalen inte ens får ut sin lön i tid.

Det som framkommit har även legat till grund för en anmälan till skatteverket. Skatteverket har sagt sig inte kunna utreda frågan eftersom det är lagligt enligt dem att driva en verksamhet både utan F-skatt och moms-registrering. ”-Det blir ju mer pengar till staten om de inte får dra av momsen på sina köp” har personer tillfrågade sagt i samtal med mig.

MyCab i sin tur har hyrt tjänster ifrån underleverantörer av taxitjänster. MyCab är nämligen en bokningscentral och inte ett taxibolag i ordets rätta bemärkelse. Huruvida MyCab gjort fel i denna fråga blir föremål för en utredning inom ramen för avtalslagen och deras motpart Kammarkollegiet eftersom de sagt sig leverera tjänsterna och därmed tar ett ansvar för lönesättningen för förarna.

Jag har sökt den ansvarige för verksamheten, en Bengt Hellqvist, men utan resultat. Däremot har andra personer anställda vi dMyCab lämnat frågan vidare varvid en viss ”kontakt” med underleverantörerna uppstått.

Underleverantör i detta ärende har varit ett företag som heter Solidux AB. De anger i kommunikation att man befinner sig med säte på Drivhjulsvägen i Hägersten, Stockholm men vid en kontroll med Alla Bolag finner vi även en adress angiven till Geometrivägen i Kungens Kurva.

På samma adress återfinns flertalet företag som har kopplingar till bolagets ägarbild, däribland David och Montaha Kamakian samt Davids bror Christian som säger sig ha sålt verksamheten i vilken chaufförerna varit anställda.

Vid samtal med brodern Christian har det framkommit att närmare ett hundratal (100+) chaufförer inte erhållit betalningar i rätt tid och vi kan i nuläget bara anta att de ej heller fått den avtalade lönen som ramavtalen föreskriver.

Solidux AB är ett företag som ska vara verksamma inom personaluthyrning men de förefaller endast betala löner till ledingen som består av två personer. De säger sig ha både F-skatt och momsregistrering. Vid kontroll mot skatteverket bekräftas detta och deras senaste arbetsgivaravgifters inbetalningar.

Solidux ombildades eller såldes alternativt överlät verksamheten med taxichaufförer under 2017 till ett företag som heter Delivery 1 Sweden AB. Det förefaller som om Solidux skrivit anställningsavtalen och sedan har dessa övertagits av Delivery 1. De har enligt Alla Bolag 111 fordon men marknadsför sig själva i olika upplysningstjänster som endast bestå av 33 anställda.

Vid en kontroll mot skatteverket bekräftar vi att även dessa ha registrerat för F-skatt och arbetsgivaravgifter samt moms. Däremot framgår det att man redovisat arbetsgivaravgifterna men endast betalat motsvarande 64-129 000 kronor per månad. Det förfaller orimligt att anta detta är den fulla skulden om man har 111 fordon med sysselsatta taxichaufförer i rörelsen.

Här framstår även Christian och Montaha Kamakian samt en Roger Blomquist som befattningshavare i bolaget Delivery 1 Sweden AB. David som varit omtalad som ansvarig för min väns lönefrågor framgår fortfarande inte i rörelsen med namn på publika sidor.

Då min vän fick ett fast anställningsavtal skrevs detta med Delivery 1 Sweden AB och inte med Solidux som han gjort provanställningen hos. Detta överläts senare i och med den påstådda försälningen av bolaget till Emak bemanning AB.

Överlåtelsen av ansvaret för personalen meddelades aldrig till chauffören och inte heller har något annat anställningsavtal utfärdats mellan parterna. Däremot anges av de ansvariga att Emak bemanning idag är arbetsgivaren och detta ställer till problem för facket.

Man säger ifrån transportarbetarförbundets sida att man inte har avtal med Emak bemanning men bortser helt ifrån det gällande avtalet med staten och MyCab som grund till löneberäkningar för dess chaufförer och underleverantörer.

Såsom ansvarig för Emak bemanning anges en Ibrahim Ibrahim med säte på Drivhjulsvägen i Hägersten. Vad som inte framgår härur är att personen har namngetts i samband med andra företag där även Emak har säte på Fågelsångsvägen i Vallentuna norr om Stockholm och inte alls med säte i Hägersten.

Någon Ibrahim har chauffören ifråga aldrig träffat eller ens kommunicerat med på något sätt. Inte heller facket för fatt i denne person som lyser med sin frånvaro ännu idag.

Efter en enkel kontroll med skatteverket framgår med tydlighet att Emak Bemanning har avregistrerat både F-skatt och momsregistreringar. Och detta är alltså MyCab Travels samarbetspartner.

De har idag en bestående skuld för arbetsgivaravgifter som redovisats men inte betalats in. Frågan om detta kan leda till problem för en eventuell lönegaranti om företaget går i konkurs är obesvarad men vi kan med säkerhet anta företaget inte borde få många framtida avtal eftersom köpare av tjänster från dem inte heller kan dra av moms för samarbeten med dem. Denna fråga besvaras inte av någon part jag samtalat med hittills men beskrivs som ”ett problem”.

Efter många påtryckningar på att transportarbetarförbundet måste göra något för sin medlem har de äntligen skickat ut ett brev med kravet på utestående löner. Om någon bekräftelse på att detta levererats har vi inte fått del utav men facket anger att de inte hört något mer ifrån dem.

Dagens Positiva Besked

Den glada upplösningen på hela problematiken är i alla fall att bolaget tagit sitt sunda förnuft till fånga och betalat ut de två resterande lönerna. Min kamrat ringde mig idag och meddelade även att han idag tecknat ett nytt anställningsavtal med en helt annan firma och därmed även fått ett nytt arbete utan involvering av dessa till synes oseriösa företag.

Nu kvarstår bara frågeställningen varför Sveriges regeringsmedlemmar, riksdags- och andra myndighetspersoner fortfarande avropar tjänster från ett företag som med all tydlighet kringgår ramavtalen med staten ifråga om lönesättningar och utfärdade garantier om lägsta löner. Ska staten sponsra oseriösa företagare med oavlönade arbetare?

I dagarna tecknas ett nytt ramavtal. Blir det samma bolag som får fortsätta bedriva denna verksamhet?

Referensmaterial: Tidigare artikel i ärendet ovan publicerad på; https://www.facebook.com/notes/micke-jstam/taxi-var-god-d%C3%B6lj/10155242810400876/ alternativt https://rosatraktor.com/2018/04/26/taxi-var-god-dolj/

Ramvtal med kammarkollegiet för leverans av service till staten; http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/resor-och-boende/Taxi-och-fordonsuthyrning/taxitjanster/?value=33906

Då ramavtal omförhandlas finns dessa lagrade i för tiden rådande form även på; http://www.flaskhalsen.com/stuff/statenstaxiavtal.zip

Kammarkollegiets ansvarige, Zofia Sola, är informerad om innehållet i denna text.