Stoppa indoktrineringen av våra journalister.


Häromdagen kom elevinfo ut med ännu en artikel om hur hjärntvätten fortsätter i våra högskolor och universitet. I just denna artikel bemöter elevinfo indoktrineringen av våra journalister och hur media medvetet styr åsiktskorridoren och med hjälp av lögner och mörkande av fakta och sanning dödar demokratin.

Elevinfo skriver följande:

Svenska journalister har blivit yttrandefrihetens och demokratins fiender

Att journalister är objektiva och inte själva driver en politisk agenda i sin nyhetsförmedling, har varit viktigt i det demokratiska samhällets framväxt. På så sätt har maktmissbruk försvårats. Den fria opinionsbildningen är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Utan den kan inget samhälle kallas demokratiskt. Dagens journalister är inte längre fristående från makten, utan har blivit en del av den. Detta syns tydligt då de inte längre granskar makten seriöst, utan istället angriper och svartmålar oppositionella i Sverige. DDR var en förkortning av Deutsche Demokratische Republik, och Nordkoreas officiella namn är Demokratiska Folkrepubliken Korea. Flertalet av 1900-talets diktaturer har alltså kallat sig demokratier men i verkligheten saknat yttrandefrihet, vilket är den viktigaste grundpelaren i en demokrati.

Åsiktskorridoren och värdegrunden

Åsikter som inte stämmer med den så kallade värdegrunden motarbetas. Denna värdegrund består av globalistiska vänsterliberala åsikter som är utformade för att bryta ner samhället och öppna upp det för överstatligt styre. Det finns inga etablerade medier som vänder sig mot detta. De få journalister som valt att avvika från värdegrunden har alla kastats ut i kylan.

kthlogo-266x300Fria medier räddade KTH-student

Ett färskt exempel på mediernas krig mot yttrandefriheten är disciplinärendet mot KTH-studenten Felix som hotades med avstängning från utbildningen p.g.a. att han sammanställt fakta om invandrares överrepresentation vid sexualbrott. På ljudinspelningar hör man hur KTH:s studievägledare säger att hon känt sig tvingad att öppna ett disciplinärende p.g.a. påtryckningar från journalister.

Att journalister kräver att en statlig utbildningsinstitution ska stänga av en student som använder sin grundlagsskyddade rätt till opinionsbildning, hör inte hemma i en demokrati. Om det inte hade varit för att alternativa medier hade skrivit om Felix, så är det troligt att han hade blivit avstängd från KTH.

Media samarbetar med vänsterextremister

Media har länge samarbetat med vänsterextremister för att hänga ut och brännmärka enskilda individer, som för fram åsikter som går emot medias egna. Julia Caesar, Fabian Fjälling m.fl. är personer som p.g.a. åsiktsförtrycket blivit uthängda och förtalade i media. Detta har lett till att de bland annat fått leva under dödshot. Expressen hängde 2013 ut flera privatpersoner som postat påstått rasistiska kommentarer i internetforum, där det råder anonymitet och total yttrandefrihet. Man kan tycka vad man vill om sådana kommentarer, men den som läser dem är införstådd med förutsättningarna och måste aktivt söka upp dem för att bli kränkt. Syftet med dessa uthängningar var att med avskräckande exempel skrämma allmänheten från att debattera. Uthängningarna gjordes i samarbete med Researchgruppen, ett nätverk som består av personer med bakgrund i den våldsbejakande, vänsterextrema organisationen AFA. För detta belönades de med Guldspaden av Föreningen Grävande Journalister.

 Media undanhåller och förvränger information

Journalisterna har tystat ned de problem som den höga invandringen från tredje världen är orsak till. Det är känt att media länge varit tysta om invandrarnas extrema överrepresentation inom sexualbrottslighet, men också inom övrig brottslighet. Detta undanhållande av viktig information pågår fortfarande. Tusentals våldtäkter hade kunnat undvikas om offren varit mer vaksamma mot de individer som utför de flesta av dessa brott.

svensk_media_ljuger_logner_pressen-300x236

I Metro, 1 februari 2015, kunde man läsa om ”Sex svenskar gripna för våldtäkt på finlandsfärja” och i Expressen samma dag ”Flera svenskar gripna för våldtäkt på färja”. Det visade sig sedan att alla gärningsmän var av somalisk härkomst. Det enda svenska med dessa förövare var att de bordat båten i Sverige och att någon av dem kan ha haft svenskt medborgarskap.

Detta är bara ett av många exempel på hur media förvränger information för att genomdriva sin agenda.

Grundlagen ändras numera regelmässigt efter varje val – hela tiden i riktning mot ett mindre fritt samhälle. Inför det kommande valet vill regeringen genomdriva en grundlagsändring som innebär att medborgare inte längre får tillåtelse att söka i databaser över brottsdomar. För att få göra det måste man istället vara en godkänd medieaktör. Detta skulle kraftigt försvåra medborgarjournalistiken. Samtidigt är rapporteringen om grundlagsändringar alltid sparsam i etablerade medier.

Journalistutbildningarna gör studenterna till kommunister

Numera har så gott som alla journalister i etablerade medier genomgått en journalistutbildning. Med tanke på hur journalisterna agerar i sitt yrke, kan knappast objektivitet och sanningssökande vara det som prioriteras i utbildningen. De olika journalistutbildningarna som finns i Sverige indoktrinerar de blivande journalisterna i att bli språkrör för ren vänsterpropaganda. En av få någorlunda frispråkiga journalister, Janne Josefsson, som gick Journalisthögskolan i Göteborg på 70-talet, beskrev den som ”kommunisthögskolan”. Detta har i praktiken inte ändrats.

 Ställ Aftonbladet, Expressen och DN inför rätta för samhällsomstörtande verksamhet

Det är de etablerade medierna som bär det tyngsta ansvaret för den situation vi har, med gruppvåldtäkter, gängkriminalitet, terrorism och en välfärd i fritt fall. De har gjort det möjligt för globalistiska krafter att i små steg flytta fram sina positioner på ett sätt som gynnar deras intressen, inte svenska folkets. Det mest oroande resultatet är att svenskar inom ett fåtal decennier kommer bli en etnisk minoritet i Sverige om inte utvecklingen bryts. De krafter som drivit denna utveckling har verkat länge. Under de senaste decennierna har de kommit att dominera den akademiska världen, inklusive journalistutbildningen. Vi lever nu med resultatet.