Massmedias desinformation splittrar folket!


”Följande artikel kommer från FLASKHALSEN·DEN 22 APRIL 2018, skriven av av Micke Jstam.”

Hur många av er har genomfört den folkliga rörelsen att fylla i årets valkompass? Antagligen rätt många vid detta laget, men hur många av er har faktiskt försökt sätta er in i frågeställningen i denna “barometer för folkviljan” som den sägs utgöra? Väldigt få med största sannolikhet.

I en av mina hjärtefrågor, “Ska Sverige Lämna EU” så anges följande som motargument till EU-medlemsskapet.

Argument mot”
Sverige gick med i EU efter att folket sagt ja i en folkomröstning 1994. En klar majoritet anser fortfarande att Sverige ska vara med i EU. Som EU-medlem har vi möjligheter att säkra en trygg utveckling. Om vi står utanför EU kommer andra att bestämma vår framtid. – [SvD avläst 2018-04-22].

Detta i min mening är solkar propagandism och inte alls valida motargument mot ett fortsatt EU-medlemsskap. Låt oss dela upp stycket i dess beståndsdelar och analysera sakligt hur den troliga majoriteten kan läsa detta stycke.

“Sverige gick med i EU efter att folket sagt ja i en folkomröstning 1994.”
Detta må vara sant men vad man undviker beröra i frågan är att redan föregående folkomröstningen hölls påbörjades arbetet med en omfattande grundlagsändring som om saken redan var avklarad. Detta medförde att Sverige som nation avsagt sig rätten till sitt självstyre och detta var ett krav för att man skulle få medlemsskap i EU sägs det.

I korthet kan man påstå, och i min mening med största saklighet, att en obeväpnad men välorganiserad statskupp genomfördes med riksdagens goda minne.

“En klar majoritet anser fortfarande att Sverige ska vara med i EU.”
Detta är tyckande och ett högst ovetenskapligt argument för att vi faktiskt ska vara kvar i EU. D.v.s. inte alls ett “motargument” som man vill framhäva utan mer följande linjer utlagda i metoder som NLP (Neuro Linguistic Programming) att “detta är bra, alla vill det”.

Påståendet är högst osakligt eftersom regeringen och riksdagen fortfarande inte hållit en ny folkomröstning i fråga om en möjlig SWEXIT.

Motståndarna till en Swexit-lösning påstår det går dåligt för Storbritannien men än idag kan jag erinra mig det nästan omedelbara uppsving som infann sig bara dagar efter BREXIT-omröstningen och sakligt rapporterades av Handelsbanken som en uppenbar ekonomisk fördel till Storbritannien.

Påståendet är således inte bara oklart och en fördelsgivande aspekt men det är helt ovetenskapligt och ogrundat.

“Som EU-medlem har vi möjligheter att säkra en trygg utveckling.”
Vi har förhållandevis liten del av hela befolkningsunderlaget i EU i stort. Vi har under de senaste 23 åren sett hur även de största medlemsländerna fått svårt att stå emot en det ena vansinniga förslaget efter det andra och måste ge upp sin egen ekonomi, sitt självstyre med mera. Senast föregående år har EU ställt sig bakom Spanien i sitt nedslag mot fristående delar av nationen som enligt laga rätt ska ha vad man kallar självstyre. EU uttalar således inget stöd för skyddet av lokala regioner och den inhemska befolkningen och denna typ av ställningstagande står i direkt strid med deras egna mänskliga rättigheter i min mening.

Att vi har rätt att välja enstaka företrädare i EU medför således inte någon grad av påverkan på systemet eller skydd från en maktfullkomlig EU-ledning som vare sig väljs eller tillsätts genom en fungerande demokratisk process. Det är således med all tydlighet frågan om en “uppfattad” demokratisk process som leder till distansierat styre och överstatlighet vilken medlemsländerna själva sällan eller aldrig följer i inhemska domstolar. Således en helt osaklig ledning utan verklighetsförankring.

Därtill ska nämnas, som jag tidigare skrivit här på flaskhalsen, att vi sett framtagandet av rent diktatoriska moralpredikningar som lagförslag. Idag döms sällan efter dessa men möjligheten finns t.ex. att skicka barn och ungdomar på “omutbildning” enligt Stalinistiska modeller som på den gamla Sovjeterans tid.

https://www.facebook.com/notes/flaskhalsen/t%C3%A4nk-som-oss-annars-t%C3%A4nker-du-fel/1097761036933681/

“Om vi står utanför EU kommer andra att bestämma vår framtid.”
Detta är det mest uppenbara och rent av falska påstående som framträder i texten ovan.

Vi är idag medlemmar och kan påverka oerhört lite med vårt medlemsskap. Å andra sidan har vi drabbats av utförsäljning av våra industrier, ett större beroende av våra grannländer för säkerhet, livsmedel och förnödenheter av vital art för landets funktion i händelse av kris.

Vi har således övergett vårt självbestämmande och lagt alla tillgångar och möjligheter till att stärka vår lokala region oavsett ämnesområde i händerna på maktfullkomligheten i Bryssel och Strasbourg. Rent ut sagt, övergett Sverige för främmande makts ekonomiska och politiska intressen.

En slutsats om texten i valkompassen

Vad som nu framgår är även det sedvanliga omskrivandet i massmedia genom att använda negativa uttryck för positiva budskap och det omvända. Motargumenten är de facto inte motargument mot EU som man uppfattar det i en snabb genomläsning. Den metod vilket folket vanligtvis använder då man ska ta sig igenom en lång, tråkig, obegriplig eller svårfattad text.

Dessa “motargument” är egentligen “förargument” för att stanna kvar i EU.
Hur många av er uppfattade egentligen att “Argument emot EU” inte var sakfrågan utan det faktum att “man argumenterar Emot att vara Emot” någonting?