Vad alla borde veta om islam och koranen – Tre verser ur koranen alla borde känna till.


Islam är oftast presenterat som en väldigt enkel religion, det är bara underkastelse till Allah. Men om man gräver lite djupare, hittar man i koranen 4:65 att underkastelse till Allah kräver total lydnad till Muhammads ALLA beslut och det är där islam blir betydligt mer komplicerat för att Muhammads beslut är spridda över tusentals berättelser i ”Haditherna”.

koranen 4:65 Nej, vid din Herre! De är inte [sanna] troende förrän de sätter dig [Muhammad] som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt.”

De flesta har inte tiden, resurserna eller önskan att gå igenom detta material för att finna ut vad islam verkligen lär ut. Men det är inga problem, det är det jag och min blogg är här för. Jag är glad att tjäna den rollen att försöka upplysa dig som läser.

Vi ska hålla i minnet att det finns cirka 1.6 miljarder muslimer i världen och islam lägger en stor vikt vid predikan och att konvertera icke-muslimer till islam. Chansen är att du och jag inte kommer att vara med när våra muslimska vänner predikar islam till våra barn i skolor och universitet, där de berättar hur underbar islam är. Det kommer säkert inte bara vara från muslimer de kommer att få höra detta, utan även från sina lärare och professorer.

Det verkar därför vara logiskt att vi i allmänhet bör känna till en del saker om islam. Men för att inte kasta hela koranen i huvet på dig, allt på en gång, tänkte jag istället ge dig tre viktiga verser eller suror som det heter. Jag hade helst sett att gemene svensk lärde sig minst ett dussin eller så av de mest viktiga koranverserna som jag tycker är väldigt viktiga att ha kunskap om, men om jag måste begränsa listan till bara tre av de viktigaste som alla borde känna till så får det bli dessa.

Vi börjar med sura 4:157. Suror är i huvudsak kapitel, så kapitel 4, vers 157. Denna vers ger en beskrivning av islams syn på Kristus korsfästelse, där koranen talar om judarna. Versen lyder som följer:

Koranen 4:157 ”och för deras ord (i skryt): ”Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, som påstod sig vara Allahs (Guds) sändebud!” Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen (verklig) kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom.”

Notera att koranen menar att Jesus INTE blev dödad och inte korsfäst, islam förnekar att korsfästelsen av Jesus nånsin inträffade. Men om Jesus inte korsfästes, varför tror vi då att Jesus dog på korset? Den islamska synen är att Allah mirakulöst förklädde någon annan att likna Jesus, och att det var denne andre person som blev korsfäst och inte Jesus. Så anledningen till att vi tror att Jesus dog på korset för våra synder är alltså enligt islam för att Allah på ett klurigt sätt lyckades lura alla att tro det. Det är verkligen intressant att begrunda det teologiska djupet hur långt falska profeter är villiga att gå för att förneka vad Jesus gjorde och hur han dog.

Den andra versen jag vill ta upp är sura 5:47. Muslimer hävdar ofta att bibeln är korrumperad, men det finns många verser i koranen som visar att om bibeln vore korrumperad, så vet Allah verkligen ingenting om det. Sura 5:47 är en av dessa verser som styrker det. I sura 5:47 befaller Allah, både kristna och muslimer att döma enligt evangeliet. Versen lyder som följer:

Koranen 5:47 ”Låt därför dem som följer Evangeliet döma i enlighet med vad Gud där har uppenbarat; de som inte dömer i enlighet med vad Gud har uppenbarat är syndare som trotsar Gud.

Allah befaller oss att döma enligt evangeliet, och han säger att vi är syndare om vi inte gör det. Så det står ju klart att vi kan bara döma efter evangeliet om vi verkligen har evangeliet, så koranen tar för givet att vi har pålitliga skrifter (att bibeln alltså inte är korrumperad).
Så om vi lyder Allah och dömer efter evangeliet, så MÅSTE vi döma att islam är falskt då islam motsäger evangeliet. Evangeliet säger att Jesus dog på korset, men koranen sa som vi såg i sura 4:157 tidigare att han inte gjorde det. Koranen säger att vi ska döma efter evangeliet, så om vi lyssnar på Allah och koranen så MÅSTE vi avvisa koranen.

Den tredje versen jag vill ta upp är sura 9:29. Om du aldrig har förstått varför kristna, judar och andra religiösa minoriteter är så otroligt illa behandlade av islam runt om i världen, i länder som Irak, Egypten och Pakistan så finns svaret och orsaken i koranen. Allah befaller muslimer att när de är i majoritet, att våldsamt kuva kristna, judar, ateister och andra minoriteter. Allah säger i Sura 9:29:

Koranen 9:29 Kämpa mot dem som, trots att de (förr) fick ta emot en uppenbarad skrift, varken tror på Gud eller på den yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Allah (Gud) och hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud – (kämpa mot dem, bokens folk*) till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten (Jizyah).”

Notera att det står att bekämpa de som inte tror, det står inte att kämpa i självförsvar. Detta är en befallning att bekämpa människor grundat på deras tro, inget annat. (*Bokens folk är islams beskrivning av judar och kristna).

Muslimer är befallda att bekämpa oss tills vi betalar ”hyllning” till dem och känner oss kuvade. Vi måste erkänna vår underlägsenhet och acceptera vår status som underlägsna och andrahandsmedborgare som inte har samma rättigheter som muslimer. En befallning som förmodligen lett till mer förtryck än nån annan befallning i historien.

Om du brukar läsa min blogg så känner du kanske redan till dessa tre verser, då jag beskrivit dom förr i olika artiklar, men jag uppmuntrar dig som läsare att dela den här texten vidare till dina vänner för att sprida lite kunskap. – Islams främsta tillgång i väst förutom möjligen politisk korrekthet är okunnighet.

Om folk inte vet nånting om islam kan muslimska imamer tillsammans med grupper som AFA, EXPO, #metoo, #jagärhär, progressiva feminister och okunniga politiker säga i princip vad de vill om islam för att få det att framstå som fredligt och enkelt, utan att någon vet sanningen. Men om vissa fakta blir allmänt känt, blir vi betydligt mer produktiva i hanteringen av islam och hotet från ”fredens religion”. Så dela gärna och följ Rosa Traktorn, jag kommer att avslöja mer om Islam framöver.

Frid och lycka till dig.

Källor: http://heliga-koranen.se/

 

7 kommentarer

 • Har gått igenom det skrivet materialet på svenska, och jämfört det med originalet, Quranen i arabisk text, och har funnit mycket okunskap, vilseledande av författaren, förfalskning,förvrängning samt felaktig översättning av de nämnda verserna. Slutsats:- mycket billig propaganda, anti Islam.

  Gilla

 • Vad det gäller huruvida Jesus blev avrättad eller inte tror jag nog, att koranen har rätt.
  Det är ju ganska självklart, att om Jesus uppstod från de döda så måste detta berott på att han aldrig dog.
  Så här tror jag att det kan ha gått till:
  Jesus som dömts till döden för att han påstått sig vara kung över ett folk som lydde under Rom fick i sedvanlig ordning själv transportera virket till sitt kors till avrättningsplatsen. Under vägen erbjöd sig en man som enligt biblisk dokumentation hette Simon och kom från Kyrene att bära korsvirket åt Jesus. När den romerska personalen på Golgata såg Simon komma släpandes på korset antog de säkert att det var honom de skulle avrätta. Det framgår ju i bibeltexterna, att romarna inte kände Jesus till utseendet, så därför hängde de nog upp fel offer. Jesus själv hade säkert lyckats smita undan och hans förtrogna skvallrade inte. För att gardera sig mot framtida utredningar tog de också och skaffade undan liket i graven. Jesus, som inte var någon dumskalle höll nog sen en rätt låg profil.

  Gilla

  • Thomaz Wiberg

   Ur en ren brottsbesiktande synvinkel kan det mycket väl ha gått till som du beskriver, men det gör inte att koranen har rätt i sitt påstående att Allah har förklätt en annan att likna Jesus och därmed lurat alla. Alla genom sin snillrikhet räddat Jesus. Det är fortfarande berättelser utan riktiga bevis. Det bevsar inte att det fnns en Gud eller en Allah. (Gud på arabiska).

   Det du beskriver skulle kunna hända idag och återges i ett avsnitt av CSI ..

   Ett händelseförlopp som faktiskt inte låter helt omöjligt alls, och i så fall skulle det mer vara bevis för att en gudomlig inblandning inte alls förekommit .. utan bara en stackare som blev offer för att han ville vara Jusus behjälplig.. han ångrade nog det i så fall ..

   Gilla

   • Det betyder inte underkastelse det betyder surrender !!!! Kan du då skriva de rätta översättningar ? Typ att det står döda och inte kämpa! I vers 9:29 , och att man antingen tror på den enda riktiga gud eller måste dö, men det går att betala också …så det var inte så viktigt ändå , profeten behöver pengar… därför skickade 3 brev till olika kungar att de måste betala för deras säkerhet från den som har skickat brevet, Mafian använder metoden…
    Du som kan arabiska skriv vad vers 9:23 säger om får och bror som inte är muslim och måste dödas…
    Varför inte översätta 5:51 så folk förstå att muslimer inte får ta judar eller kristna till beskyddare alltså får inte vara vän med de.
    Varför inte skriva om 3:54 ;7:99 ; 8:30 best of deceivers som muslimer översätter som att allah är bäst av planerar en fast det är bedragare.
    Det finns så mycket som måste döljas och det har muslimer rätt att göra , ljuga är tillåtet….
    35:47 (sūrat muḥammad) Sahih muslim : So do not weaken and call for peace while you are superior; and Allah is with you and will never deprive you of [the reward of] your deeds.
    Jesus Kristus är inte samma som allah, deras himmelriket är helt olika ..För att komma till allahs himmel måste du ha kysst en sten som kommer att berätta om dina synder trots att allah kommer varje natt för att kontrollera muslimerna.. och har du missat en salat och ”bussen med allah” har gått kan det gå illa…Du måste ha gått runt runt 7 gger kabban och kasta stannar precis som pagans du måste göra abbolution ,voodo som sabiens, tre gger..ändå kan du bli nekad entré , men är allt i sin ordning så blir du rörde i höger axeln och blir VITARE o VITARE men blir du nekad o blir rörde i vänstra axeln så åker du till den eviga brinnande helvete och blir SVARTARE o SVARTARE.. Vad går du i allahs himmel..80.000 servants eller hoddies , så vita kvinnor att man kan se genom deras benmärg..männen kommer att ha stånd i flera år., kvinnor är fast i sina tält….. GUD välkomnar alla till en himmel utan last…
    Jag håller med att kunskap är nyckel. De flesta muslimer jag har pratat med har ingen aning om deras qur’an.
    De som kan vinner på lögnet

    Gilla

 • så skönt o läsa om denna blatte religion som inte är något annat än en översittar religion och som tror dom är bättre än alla andra och som tror man står högre i makt än överiga religioner och som tror man innehar svaret om falska religion och epitet till religion så skönt att höra !

  Gilla

 • Islam är INTE en religion. Den är ett system för att styra ett samhälle/ land och dominera folket. Gå några hundra år tillbaka så liknade Europa detta, med kyrkans förtryck o vilja att hålla folket okunnigt.

  Gillad av 1 person

  • Thomaz Wiberg

   Helt korrekt Sonny, Islam är en ideologi. Det vet vi. Jag har beskrivit surorna så som de står i koranen där islam beskriver sig självt som religion..

   Gilla