Projekt-EU, vare sig du vill eller inte: Lissabonfördraget enkelt förklarat.


Det här är en artikel om politik, och här är en fråga: Ska Sverige vara en nation eller en EU stat?

Sedan 1973 – 78, då man förde Euro-Arab Dialogen som sedan ledde till Barcelona avtalet har EU allt mer tagit över Europas nationer i syfte att helt enkelt eliminera självständiga stater med egna lagar och egen valuta. Agendan har hela tiden varit att skapa ”Den politiska unionen”. En framtidsutopi under en regering, ett styre och en valuta. Oavsett vad de olika nationernas befolkning tycker eller vill.

De soliga dagarna som självständig nation är nu ett avlägset minne eftersom nationalitet och individualism har blivit avlivat med hänsynslös euro-effektivitet, och idag är Sveriges egentliga ledare inte statsministern som effektivt ersatts med en icke vald belgare. Den svenska statsministerns roll är inte mer än som den synliga galjonsfiguren som får ta smällen när svenskarna upptäcker hur lurade de är.

Detta beror på att Sverige gav upp sin rätt till eget styre och gick med i den gemensamma europeiska elitklubben och skrev under Barcelona avtalet och Lissabonfördraget (Regeringens proposition 2007/08:168) som trädde i kraft i december 2009. Propositionen överlämnades till riksdagen den 3:e Juli 2008 av Fredrik Reinfeldt.

Fördraget som är på 248 sidor är oerhört svårläst och näst intill obegripligt. Men jag ska försöka beskriva ett par av de viktiga sakerna om fördraget i så enkla och talande termer som möjligt…Det lönar sig att ladda ner propositionen och läsa den i sin helhet och försöka sätta sig i vad som faktiskt står i det.

Europeiska unionen är mycket populär bland politiker, eftersom det är mycket bra för politikerna. Det skapades till deras fördel. Det är inte så bra för väljarna och det vanliga folket, eftersom det förnekar dem deras röst. – En annan anledning är att det är populärt bland politiker.

Idag skapar vi i Sverige inte längre våra egna lagar. Vi får dem överlämnade till oss av människor som vi inte har valt och inte kan ta bort. De människor vi väljer är maktlösa att förändra någonting även om de ville, och de flesta vill inte ändra nånting ändå.

De har sina näsor djupt rotade i en korrupt organisations kassakistor vars konton inte har granskats alls under de senaste tjugo åren.

Och vi folket, har inte samtyckt till något av detta. Vi har fått det pålagt oss genom dubbel agenda och tvång, för i Europa idag är det stora projektet, ”Den politiska unionen” viktigare än folket, och det är agendan man arbetar efter. Ingenting får någonsin tillåtas att störa projektet. – Särskilt inte demokrati.

Faktum är att om det finns en sak som en euro-politiker förnekar och fruktar mer än någonting. – Folkets demokratiska vilja. Och det beror på att många av dem som driver Europa idag politiserades av sextiotalets pseudo-marxistiska utopianism som de fortfarande är fast beslutna att införa på folket för deras eget bästa oavsett vad folket vill ha.

De tror på centraliserad statskontroll, samhället som ett projekt. – Deras projekt.

Det är den mentaliteten som styrde det gamla Sovjetunionen, och det är den mentaliteten som har drivit EU framåt, mot det europeiska folkets önskningar, införandet av en konstitution för hela Europa. Lissabonfördraget, som vi inte fick rösta för, och införandet av en gemensam valuta i hela Europa som nu faller ihop vid sömmarna.

Men de kommer inte att överge det eftersom de anser det vara ett viktigt steg på väg till full politisk union och avskaffandet av alla europeiska nationer under en central socialistisk diktatur. Så du kan bara föreställa dig hur obekvämt demokrati är för denna mentalitet, när folk konsekvent har visat att de inte kan litas på att rösta på det sätt de blir tillsagda.

Men vad kan de göra? De kan inte bara avskaffa demokratin eftersom det kan höjda några ögonbryn, även i ett sömnigt gammalt Europa, så i stället utövar de en slags mjuk totalitarism klädd i konsensusens språk som effektivt neutraliserar demokratin. – Lissabonfördraget styr vilka lagar som ska gälla i Sverige, inte vi.

Ja, du kan rösta om du vill, men om du röstar på fel sätt måste du göra det igen tills du får det rätt, eller så kommer din röst att ignoreras. – För ditt eget bästa.

Man sadlade landet med en artificiellt låg ränta, och skapade en massiv bubbla som nu har brustit spektakulärt, och eftersom bankerna är viktigare än människor, räddar regeringen dem med massiva mängder av folks pengar, lånade till räntor som garanterar att hålla nästa generation i fattigdom.

I Sverige hade vi en folkomröstning om Euron, men inte en folkomröstning om Lissabonfördraget, som fastställer den oönskade konstitutionen för hela Europa.

Lissabonfördraget kräver att alla europeiska stater ska ha en enda valuta, euron. Så vi kan räkna med att vi snart kommer att få nya folkomröstningar om euron, tills vi röstar ja, eller att folkets röst med ett nej, helt enkelt ignoreras och man ändrar i lagen så att euron införs ändå.

Nästa gång vi röstar om euron ska vi räkna med att bli mobbade till att rösta för av obevekliga, enhälliga och starkt finansierade kampanjer med avsiktlig skrämseltaktik utförda av politiker, företagsledare och media, alla desperata att sälja ut landet för euro.

Förståeligt är människor inte så nöjda med det här, en ny framtid som det visar sig, är identisk med den gamla framtiden. Bara för att de kallade det val betyder inte ett det att det hade något att göra med demokratisk självbestämmande. Sverige är medlem i Europeiska unionen, där demokrati betyder att du kan rösta på vad du vill, så länge det är mer av detsamma.

Social struktur

Lissabonfördraget ligger också till grund för den nedskärning i vården som vi ser. Nedskärningar i äldrevården, nedskärningar i LSS och assistansen för sjuka och handikappade. Det är även grunden till ändringarna i arbetetskraft, där storföretag som tjänar på EU-avtalen kan anställa utländsk personal till skitlöner medan svenskar blir utan arbete och tjänster säljs ut på entreprenad till låga kostnader. Allt för att ytterligare gynna den rika eliten och de stora företagen som helt slår ut småföretag och den enskilde arbetstagaren. Fördraget sätter minimilöner som är långt lägre än de löner vi tidigare haft i landet.

Och titta nu på hur Sverige ser ut, knappt en nation längre, med massiv arbetslöshet och människor som väller in utan kontroll. Det är som om de senaste hundra åren av uppbyggnad och strävan efter en stabil nation aldrig hände.

Det svenska folket har blivit lurat att ge bort sitt land. Vår suveränitet har lurats av oss, och de ansvariga borde sitta i fängelse. – Tacka Reinfeldt som varit en drivande part i detta för Sverige.

Ännu en gång finner vi ut den hårda vägen att när andra människor kontrollerar vårt öde slutar vi betyda nånting som människor.

Europrojektet är allt som spelar roll för euro-fanatikerna, och om några miljoner människor reduceras till fattigdom är det ett pris värt att betala för mer union och allt större kontroll.

Tack vare Europeiska unionen skapar Sverige inte sina egna lagar eller kontrollerar sina egna gränser – det är redan en given. Vi driver inte ens vår egen ekonomi längre. Bankerna som ytterligt styrs av EU har total kontroll på våra skulder, räntor och inkomster. De bestämmer vem eller vilka som får ha ett bankkonto eller inte. De kan styra över människors liv hur de vill och genom att försätta folket i allt större skuldbörda med elektroniskt skapade pengar och krediter blir de och EU allt rikare och folket allt fattigare. Kommande generationer är redan nu så skuldsatta att de är garanterade att leva hela sina liv i skuld och fattigdom

Landet har barskrapats och lämnats att skaka i dödsryckningar i av en död välfärd, medan den icke-valda eliten för Europeiska kommissionen, inte en samling garderobsmarxistister men en samling garderobsmaoister (Jag antar att det är vad de menar med mångfald) har nerver att skylla Sverige för sin egen olycka, vilket är som att örfila någon med dennes egen hand. – Det är vad vi kallar att ”pissa” på nån. Men det har de råd med.

De har betalats mer än den amerikanska presidenten, mer än den brittiske premiärministern, så de känner inte pressen, och de kan inte avlägsnas med folkröstning, så de behöver inte bry sig ett dugg över saker.

Om någonsin politiker förtjänade en politisk spark i grenen är det dessa herrar.

För de är nu rädda att Europa ska vakna upp och säga att nu är det nog, Nu räcker det!  Och få hela deras korrumperade konstgjorda korthus att krascha ner över dem.

Lissabonfördraget är tillsammans med Barcelona avtalet, roten till det elände vi upplever här och nu, och Sverige måste vakna. Lämna EU och återta sin suveränitet. Som en nation återigen.

Men för att det ska hända, måste du välja en ledare, en riktig ledare och inte bara en annan blodig politiker. Lycka till med det.

 

 

Relaterade länkar:

EU:s nya grundlag med kommentarer

Dokumentation:

Euro-Arab Dialogen

Barcelona avtalet

Lissabonfördraget

En kommentar

  • De siktar uppenbart på ett Fjärde Rike, som inte begränsas till Europa, utan globalt med en helt annan strategi än tidigare och denna gång vill de inte att det misslyckas.

    Inte för att jag är religiös, men får en bild av att de sedan länge döda, som tidigare försökt och misslyckats, sitter på ett varmare ställe och ler belåter åt det som sker nu …

    Gillad av 1 person