Vad du inte visste om Islamiseringen av Europa.


Intervju med debattören och författaren Gertrud Galster
gjord av: Media1.dk, Köpenhamn Danmark 2014 © Medie1.dk
Fritt översatt till svenska av: Thomaz Wiberg/Rosa Traktorn
Alla dokument hänvisade i video och text finns återgivna i artikelns text här under.
Längst ner finns även en liten poll, klicka gärna in ett svar där på hur du uppfattat denna information.

bar2

Det var så att vi på 70-talet ingick ett avtal med arabvärlden. Detta avtal kallas ”Euro-Arab dialogen” https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/medea.pdf.

Hela dialogen/dokumentet finns här: https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/the-euro-arab-dialogue-and-the-birth-of-eurabia.pdf.

*(1975 kom så den svenska mångkulturgrundlagen som resultat av denna dialog och följande avtal. (proposition 1975:26))*Red.anm

Varför det kallas dialog när det ofta inte alls är en dialog kan jag inte svara på, men i det här fallet var det i alla fall två parter som delvis samtalade och framkom till en *dialog som så småningom ledde till bland annat Barcelona avtalet. *Red.anm

Dialogen kom efter oljekrisen 1973, då vi inte var tillåtna att köra bil i samma utsträckning som tidigare, jag minns inte alla detaljer kring detta men jag minns det var väldigt besvärligt då.

För att säkra stabilitet av olja och bränsletillgångarna till EU.

Mellan 1973 och 1978 utfördes förhandlingar i mellanöstern mellan de europeiska staterna och mellanösternstaterna där EU lovade guld och gröna skogar där man utlovade fri tillgång och arbetsinvandring till Europa. ”Euro-Arab dialogen” erbjöd inte bara detta fria inträde i Europa, utan även att det skulle ske med fördelaktiga förhållanden. Att vi även skulle sprida och dedikera oss själva till spridningen av den arabiska kulturen – Islam.

Islamiseringen vi idag är exponerade för, är ett löfte till arabvärlden att det är så det ska gå till. Det innebär även byggandet av moskéer som vi också utlovat som en del av spridningen av den arabiska kulturen. Vi lär ut arabiska i universitet och högskolor, något vi inte hade förr. Detta kommer som ett resultat av ”Euro-Arab dialogen”. Det var en stor samling löften som gjordes som till slut blev underskrivet 1978.

Men, detta fick aldrig nån riktig start från början därför att över den europeiska samhället viste man att befolkningen inte skulle tolerera det. Så därför behövde man först se till att man inte skrev negativt om det hela i media. Det skulle inte vara politiskt korrekt.

Så man skapade en inrättning i Wien 1995 ”European Monitoring Centre on Racism” (EUMC, 1997), tidigare kallat ”Commission on Racism and Xenophobia” (CRX, 1994). Idag är det känt som ”Fundamental Rights Agency” (FRA, 2007). De skulle ta hand om detta problem som en slags kontroll och övervakning. – Vad skriver man i olika länder? Hur uppför de sig och vad gör de?

Det blev inte bara en framgång, man skulle även undersöka om där fanns rasistiska uttalanden mot judar, och man var så övertygade om att dessa i så fall skulle komma från den ny-nazistiska arenan. Man var så övertygade om detta att man satte igång med uppgiften men upptäckte då att det inte kom från den ny-nazistiska arenan utan från den muslimska. – Oturligt nog.

Det kunde man inte acceptera, så denna rapport och dess resultat att det inte var ny-nazister utan muslimer kunde naturligtvis inte komma i dagens ljus. – Rapporten måste begravas, och det gjorde man. Man begravde rapporten.

Men det blev protester att rapporten begravdes, det blev kritiserat i Danmark och även internationellt i New York Times (November 2003). https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/antisemi-rapport-2003-forward.pdf.
https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/antisemi-rapport-2003.pdf.
https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/antisemi-rapport-2003-information.pdf.
https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/antisemi-rapport-2003-politiken.pdf.

Sedan dess har efterföljande rapporter i huvudsak haft motsatt slutsats. Nämligen: Att det är den muslimska minoriteten som är mest utsatta för rasism i Europa. Det är lättillgänglig information online för vem som helst att leta upp.

Så 1995 – Samma år som denna övervakningsbyrå etablerades i Wien hände nånting annat då uppstod ett begrepp som vi då inte hörde mycket om men som vi nu senare har lärt kallas för Eurabia. Där EU och arabländerna skulle ha en sorts kooperation. Senare, kom det fram lite i taget, inte mycket men nånting kom ut och det var inte alls meningen att det skulle komma ut. Man försökte då säga att det hela var nonsens, lögner och fabricerad falsk information. – Det fanns ingenting och hade aldrig funnits nånting som kallades Eurabia

Men det har ju visat sig att det så var det.

På grund av detta Eurabia från 1995 som vi sedan hörde mer om omkring 2005 då det helt plötsligt kom ut att man firade 10 års jubileum av Eurabia, den etablerade länken mellan EU och arabländerna. (The Barcelona Process or Euro-Mediterranean Partership), idag kallat (The Union for the Mediterranean).
https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/wiki-union.pdf.
https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/information-2005.pdf.

Det var underligt med detta plötsliga firande – Hurra, hurra, nu är det 10 års Jubileum, men det har aldrig diskuterats tidigare.

År 2015 firade man den 20-årsdagen av ”Barcelonaprocessen” (”Eurabia”) Idag kallat ”Union for the Mediterranean”. Ändå är islamiseringen av Europa delvis en dold agenda.
https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/barcelona-20th.pdf.

Det året (2005) var det en man, eller en myndighet ska man kanske säga, som fram till slutsatsen att man inte riktigt hade kommit fram till det man utlovat. Så nu måste de fullföljas, dessa löften man gav 1978. Nu hade dessa legat länge nog och nu måste löftena bli mötta.

Det var en man vid namn Olaf Gerlach-Hansen som då fick uppdrag att ge en föreläsning i Rabat i Marocko. Hur nu detta skulle lösas och hur man skulle gå till väga med detta. Det hela gick ut på hur vi i Europa skulle arrangera oss efter hur man ville ha det enligt Islam. *Europa skulle säljas billigt till Islam. Red.anm.

Vi skulle göra vårt bästa för att integrera Europa och dess befolkning till Islam, för detta skulle vara den väg vi skulle följa.

Det skulle ske med kurser och olika events, så skulle allt bli en succé och lyckas så som utlovat. https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/olaf-g-hansen-speech.pdf.

Detta skedde alltså 2005.

Det skulle börja med något igenkännbart, det skulle börja med en stor utställning om mellanösterns länder. ”Images of the Middle East” Det skulle visas i 10 olika städer i Danmark. De största och mest populära städerna valdes ut.
https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/bogmarkedet-2006.pdf.

Människor från mellanöstern skulle komma till utställningen och berätta om det och skolelever skulle närvara för att ta emot informationen. Arabiska lärare skulle gå ut i skolor eller elever skulle besöka t.ex. moskéer för att få lära sig om islam.

*Vi har sett bilder på detta, där skolbarn får lära sig att be som muslimer. Red.anm

Vågar man eller inte att här säga nånting om Islam och muslimer? Vi måste vara politiskt korrekta, annars är det rasism. Du är inte tillåten att berätta sanningen om Islam, med den hädelselag vi har idag. Så hur ska vi då få vetskap om det? Det finns bara en väg att gå, genom internet. Att samla den information som finns tillgänglig.

Media är inte tillåten att berätta sanningen, så det ända sättet är att gå via en dator och leta. Man måste lista ut hur man ska leta på internet. – Där det ännu inte är styrt, censurerat och reglerat av regimen (EU). Där måste man själv hitta information och skaffa sig en bild av vad som sker, så gott man kan.

Jag önskar naturligtvis att man hade mer yttrandefrihet angående Islam, för tyvärr vet skrämmande få väldigt lite om Islam. Det är viktigt att veta för det är ingen tvekan i min syn vad man håller på med. Att ge makten i Europa till Islam. Det handlar mer om makt än vad de egentligen påstår att det ska vara för religion. Vi hör dom själva berätta om religionen och de sju himlar de har, om totalitär makt och Islam ska dominera världen.

EU´s elit företag – alla med band till större elitgrupperingar – är ständigt beroende av stor mängd konkurrenskraftig olje- och bränsleleverans (för maskiner, fabriker,transport, infrastruktur, luftfart, sjöfolk etc.).

För att möta dessa krav på konkurrenskraftiga marknadsförhållanden måste de vara i god ställning med araberna sedan Ryssland och Kina inte är preferenspartners.

Samtidigt lägger araberna mycket av sina investeringar på EU som EU-företagen knappt skulle vara utan.

I gengäld kräver araberna gynnsamma förutsättningar för deras människor – vilket betyder muslimer – och islamisering av Europa.

Hela den dolda agendan är täckt av ursäkter om stabilitet, utveckling och integration som särskilt är kulturellt betonad. Det är faktiskt ett smart drag till att uppnå sympati hos befolkningen – särskilt bland vänstern.

Men siffrorna ljuger dock inte. Praktiskt taget inget av de statliga målen har uppnåtts eller uppnåtts betydande förbättringar (eftersom det är falska ursäkter). Bara storföretag verkar ha gynnats under islamiseringen expanderar snabbt och delar upp befolkningen.

Rosa Traktorns Disclaimer:

Den här artikeln är en kompilering och fri översättning av debattören och författaren Gertrud Galster förklaringar, tankar och syn på Islamiseringen. Samt en samanställning av de dokument som presenteras i texten och videon. Det är inte Rosa Traktorn/ Thomaz Wiberg som utger sig för att ha dessa åsikter eller påståenden även om jag samtycker med det som sägs.

Jag informerar med den information som finns tillgänglig så att mina läsare ska få tillgång till den, då det inte alltid är lätt att hitta och många av mina läsare inte har samma kunskaper om hur man hittar, översätter eller förstår danska eller engelska.

Jag genom Rosa Traktorn vill tacka O´Brixtor för att ha publicerat videon som jag översatt fritt och tagit mig friheten att med små kommentarer, markerade med *Red.anm. markerat som mina egna kommentarer.

Här nedan finner du även en lista över de dokument som använts och länkats till i artikeln.

https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/medea.pdf.
https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/the-euro-arab-dialogue-and-the-birth-of-eurabia.pdf.
Barcelona avtalet.
https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/antisemi-rapport-2003-forward.pdf.
https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/antisemi-rapport-2003.pdf.
https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/antisemi-rapport-2003-information.pdf.
https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/antisemi-rapport-2003-politiken.pdf.
https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/wiki-union.pdf.
https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/information-2005.pdf.
https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/barcelona-20th.pdf.
https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/olaf-g-hansen-speech.pdf.
https://rosatraktor.files.wordpress.com/2018/03/bogmarkedet-2006.pdf.

Relaterad artikel: Har du någonsin undrat varför EU har öppnat sina yttre gränser vidöppna så att horder av muslimska flyktingar kan flöda fritt över våra gränser?

 

4 kommentarer

 • Jan Christiansen

  Barcelona-erklæringen – 1995 EU
  http://mittnord-norge.origo.no/-/bulletin/show/809140_norge-ble-tvangsinnmeldt-i-eu-i-1994-av-gro-harlem-brundtlan?ref=checkpoint

  Norge ble tvangsinnmeldt i EU i 1994 av Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre.
  Ja det er faktisk sant, Norge er allerede EU medlem. Gro Harlem Brundtland og Bjørn Tore Godal, underskrev Norges EU medlemskapet den 24 juni 1994, på Korfu i Hellas, sammen med flere andre nasjoner som ville bli EU medlemmer. I november samme år, ble det avholdt en folkeavstemning i Norge om EU medlemskapet. Folket gav sitt klare nei til EU under folkeavstemningen, slik de også gjorde i 1972. Men da hadde allerede Gro Harlem Brundtland underskrevet EU medlemskapet for Norge, den 24 juni 1994 på Korfu,
  sammen med Sverige, Finland og Østerrike.

  Gilla

 • Det här var en skrämmande läsning! Tack för att du tog dig tid att göra sammanställningen!
  Jag hittade flera länkar jag själv kommer att använda mig av i min strävan efter att fler ska få ta del av de svenska politikernas landsförräderi!
  Dock kom det som en liten överraskning om att hela Europa ligger bakom och att de la sig så platt för bankirerna redan så långt bakåt i tiden?!

  Gilla

  • Thomaz Wiberg

   Jag är glad att du fann ny användbar information. Du är välkommen att använda allt material du hittar här på bloggen. Ladda ner, dela och sprid.

   Gilla

 • För att motverka Islam och all annan religion så är Ateism och Humanism den enda vägen enligt mig. Efter en undersökning bland unga i England är cirka 70% inte troende. I Sverige vet jag inte om det gjorts någon studie av ungdomars tro men i hela befolkningen är bara 40% troende av något slag.

  Vårt oljeberoende kan dämpas med utbyggnad av sol, vind och vågkraft. Regeringen höjer bidragen på solceller till 30% vilket är väldigt bra. Hampa är något Sverige borde satsa på för att gå ifrån plasten. Hampafiber är också biologiskt nedbrytbart.

  Vad gäller den Islamiska kulturen så är även stödet till Feminism viktig. I alla religioner värderas kvinnor lägre och är extra tydligt i Islam och i katolicismen. Kvinnoförtryck i alla dess former bör öppet motarbetas.

  Gillad av 1 person