Tio steg för att Avsluta Jihad mot väst


Originaltext: Ten Steps to End Jihad Against the West av: Craig Biddle Nov 29 2015
Svensk översättning: Thomaz Wiberg Feb 2016
Övrs. Anm: ”Ta i beaktande att denna text är extrem och inte är avsedd att vara någon sorts uppmaning utan fria tankar i debatten om Jihad som orsak och åtgärd – utifrån värsta tänkbara scenario…Ett Krig! Vilket vi absolut inte ska sträva efter. Texten är INTE en beskrivning av Islam som religion eller muslimer som individer, utan de fysiska regimer och grupper som stöder och utövar Jihad-Heligt krig mot väst.”

bar2

Jag och många andra har skrivit utförligt om vad som måste göras för att avsluta jihad mot väst. Men vad som är allt tydligare, är målet för denna metastaserande jihad som är bredare än vi kan förstå.

Målet är västvärlden som sådan.

Så jag skulle här vilja beskriva vad som krävs för att överväga vissa åtgärder som västerlänningar och västländerna i allmänhet måste ta om vi vill avsluta dessa mördande angrepp på den civiliserade världen.

”Väst” i detta sammanhang, hänför sig inte till en geografisk plats utan till en filosofisk och kulturell disposition. Västerländska människor och nationer är de som i huvudsak (om än bristfälligt) innefattar och upprätthåller vissa upplysningsvärden, inklusive: principen att ta reson (dvs. observation och logik) som är människans hjälp till kunskap; principen att individer har moraliskt rätt till liv, frihet och strävan efter lycka, och principen att den politiska friheten inklusive samvetsfrihet och uttryck är viktigt i ett civiliserat samhälle.

Dessa är de grundläggande idéerna som betecknas med begreppet ”västerländska”, och västvärldens genomförande av dessa idéer är det grundläggande skälet till att jihadister attackerar oss.

Vad måste vi göra för att sätta stopp för denna jihad? 

Även om varje västerländsk nation har sitt eget specifika politiska sammanhang, statliga struktur och rättsliga krav för att gå i krig, finns det ett antal allmänna åtgärder som alla västerlänningar och / eller västerländska nationer kan och bör vidta om vi vill avsluta dessa barbariska angrepp. – Här är tio viktiga steg.

1. Erkänna att vi befinner oss i krig.

Västerlänningar måste erkänna att vi är i krig med islamiska stater och jihadistiska grupper som har attackerat våra länder och dödat våra landsmän.

Vi är i krig oavsett om våra politiska ledare har förklarat krig eller inte, oavsett om västerländska intellektuella erkänna att vi är i krig, oavsett om någon erkänner faktum.
Våra alternativ inkluderar inte om att gå i krig.
Våra alternativ är att vinna kriget som utkämpas mot oss, eller att inte göra det.
Våra alternativ är: seger eller underkastelse.

2. Namnge fienden.

Vi kan inte se fienden som angriper oss, mycket mindre bekämpa dem om vi inte kan eller vill namnge vem och vad fienden är.
Vi måste namnge fienden.
Vi måste kalla det korrekt för vad det är.
Och vi måste kräva att våra regeringar och politiker namnger fienden korrekt.

Vår fiende i detta krig är: Islamiska regimer som på något sätt har sponsrat eller stött attacker mot väst, och jihadistgrupper som har planerat eller utfört sådana angrepp.
Fientliga regimer är främst de i Iran och Saudiarabien; och jihadistgrupperna innefattar Hizbollah, Muslimska brödraskapet, al-Qaida, och Islamska staten (IS, Daesh).

Viktigt, även om islam är en filosofisk och kulturell fiende till väst genom att den motsätter sig varje princip om den västerländska civilisationen och efterlyser mord på dem som vägrar att underkasta sig ”Allah”. Så är Islam är inte vår militära fiende.

Islam är en ideologi, en kropp av idéer och militärt sett, och man kan inte vara i krig med idéer. Vad skulle man bomba? ”Så Islam i sig är inte vår fiende. Vår fiende är grupper av Jihadister och terrorister” Övrs. Anm.

Förhållandet mellan Islam och vår nuvarande militära fiende är i huvudsak av samma slag som förhållandet mellan Nazismen och Nazityskland eller Shinto och imperialistiska Japan under andra världskriget. Nazismen är en ideologi, en kropp av idéer;

Nazityskland var en stat som styrdes av en regim som motiverades av dess ledare och anhängares godkännande av dessa idéer. Shinto är en religion; Imperialistiska Japan var en stat som styrs av en regim som motiverades av dess ledare ”och anhängares godkännande av denna religion. Likaså är Islam en ideologi; olika stater, regimer och grupper som i dag motiveras av deras ledare ”och anhängare” och medlemmarnas godkännande av denna religion.

Islam motiverar vår militära fiende. Och det är ett viktigt faktum.
Men Islam har inte attackerat västvärlden; Islamiska regimer och jihadistgrupper har.

Islam kan inte elimineras, Islamiska regimer och jihadistgrupper kan.

Vår militära fiende i dag är inte Islam, utan de regimer och grupper som omfamnar religionen på allvar, och därmed försöker döda oss i namn av deras påstådda Gud ”Allah” Att förstå denna distinktion är viktig, eftersom att namnge vår fiende korrekt är avgörande för att vinna kriget.

Om vi felaktigt kallar fienden ”Islam” eller ”Radikaliserad Islam” eller värre, ”terrorism” eller ”extremism” eller liknande, kommer vi inte att veta exakt var vi ska satsa våra krafter, vem eller vad man ska bomba eller hur man ska vinna detta krig. (mer om detta nedan).

Dessutom, om vi accepterar tanken på att vår militära fiende är ”Islam,” kan vi komma att tro att vi för att vinna kriget måste döda varje person som beskriver sig själv som muslim på planeten, vilket skulle vara ett moraliskt illdåd (för att uttrycka det milt).

Även om alla jihadister är muslimer, är det inte alla självbeskrivna muslimer som tar Islam på tillräckligt stort allvar för att engagera sig i, ge materiellt stöd, eller uppmuntrar jihad. Och om en muslim gör det, kan han inte riktigt betraktas som vår militära fiende.

Liksom de allra flesta av dagens judar och kristna, väljer många av dagens muslimer att avstå från att agera i enlighet med de lärosatser av deras religion som förespråkas. Detta befriar dock inte oseriösa, icke-rättighets muslimer från allt ansvar för jihad, men det begränsar ansvaret för en under-legal, under-politisk nivå.

Precis som vi inte och bör och inte kan hålla alla judar och kristna juridiskt eller politiskt ansvarig för misshandel eller mord som begåtts i enlighet med deras religiösa skrifter, så vi bör inte hålla alla muslimer juridiskt eller politiskt ansvarig för misshandel eller mord som begåtts i enlighet med deras.

Bara att tro på en religion eller ideologi som kräver kränkningar är inte, i och för sig, ett brott mot rättigheter. Att kränka rättigheter, måste initieras, med t.ex. fysiskt våld mot människor, antingen direkt, t.ex. genom att slå, sticka, eller skjuta dem, eller indirekt genom att t.ex. väsentligt stödja dem som begår sådana handlingar, eller uppmuntra eller anstifta andra till att begå sådana handlingar.

Om en muslim på något sätt ger materiellt stöd, uppmuntrar eller uppviglar till Jihad, t.ex. om han ger Jihadister vapen, tak över huvudet, information eller liknande; eller om han efterlyser aggression mot västerlänningar, är han av denna anledning, en agent för fienden och bör behandlas därefter.

Men om han bara ”tror på” lärosatserna av Islam och inte utövar något brott som bryter principerna i religionen, han kan inte riktigt hållas juridiskt eller politiskt ansvarig.
Vi är medvetna om detta faktum när det gäller andra religioner, och vi måste moraliskt inse att det gäller muslimer och Islam likaväl.

Vår militära fiende i detta krig är muslimer som deltar i jihad, eller materiellt stöder Jihad, eller uppmuntrar eller uppmanar till Jihad. Dessa är de muslimer som de Islamska regimerna och jihadistgrupper består av. Och dessa är muslimer, regimer och grupper är de som vi måste eliminera.

3. Bekräfta och hävda vår absoluta rätt till självförsvar, och erkänna att individer, grupper och regimer som ägnar sig åt eller kräver jihad mot väst därmed förlorar sina rättigheter helt.

Västerlänningar måste erkänna att vi har en absolut rätt till liv, frihet och strävan efter lycka, och att detta inbegriper rätten till självförsvar: rätten att göra vad som krävs för att undanröja hoten från regimer, grupper eller individer som försöka döda oss eller på annat sätt bryter mot våra rättigheter.

Även muslimer har rätt att tro vad de vill tro, inklusive nonsens att ”Allah” finns och är källan till sanningen och den moraliska lagen, de har ingen rätt att agera på deras övertygelse, om att göra det innebär att begå mord eller på annat sätt kränka rättigheter.

Det finns inget sådant som rätt att utöva religiösa trossatser som kräver kränkningar.  Föreställningen om en rätt att kränka rättigheter är en patentsjälvmotsägelse.

Vi måste också inse att även om rättigheter är omistliga (vilket innebär att de inte kan tas bort), är de inte avståndstagbara. Man kan avstå från eller förlorar sina rättigheter genom att kränka andras rättigheter.

Om en person, grupp eller regim bedriver mord eller terrorism, eller hjälper till med sådan verksamhet, eller uppmuntrar andra att engagera sig i sådan verksamhet, har han eller det därigenom förverkar hans eller sina rättigheter helt. Jihadister och deras anhängare har inga rättigheter. De är, med sina egna valda ageranden, utan rättigheter. Så när vi dödar dem som hämnd, kränker vi inte deras rättigheter.
Vi kan inte bryta mot det som inte existerar.

4. Definiera seger.

Vi kan inte vinna detta krig om vi inte vet exakt vad vinna betyder.
Om vi vill vinna, måste vi definiera seger och vi måste göra det på ett sätt som anger vad som är nödvändigt för oss att återgå till det normala, ett jihadfritt leverne.

Seger mot denna fiende betyder:
(a) Avskaffande av alla islamiska regimer som på något sätt har sponsrat eller stött attacker mot väst, och-
(b) Avskaffande av alla kända jihadistgrupper (och individer) som har attackerat, hjälp i attacker eller uppmuntrade till attacker mot västerlänningar eller västländerna.
Först när dessa tvådelade mål uppnås kan vi återgå till det normala, ett jihadfritt leverne.

Först då kommer vi att ha vunnit kriget mot Jihad.

5. Använd full kraft av västs militär för att eliminera alla Islamiska regimer och jihadistgrupper som har stött eller utför attacker mot våra länder eller våra landsmän.

Vilka militära strategier och vapen som bäst kommer tjäna syftet att eliminera de Islamiska regimer och jihadistgrupper som har attackerat västvärlden är en fråga för militära experter och generaler att besluta.

Men alla tänkande och beslutsfattande som ingår i denna fråga bör vägledas av principen att våra respektive regeringar och militärer har en moralisk skyldighet att eliminera regimer och jihadister som har attackerat oss, och att göra det så snabbt som möjligt och med minimal risk för livet för civila och soldater.

Västvärlden i allmänhet, och USA i synnerhet, har extremt kraftfulla militärer. Enbart USA: s militär skulle kunna eliminera alla islamiska regimer eller jihadistgrupper på planeten på några dagar (om inte timmar) – om den amerikanska regeringen lossar sina krafter.

USA: s militär i kombination med de andra västländerna skulle kunna eliminera hela fältet av fientliga regimer och grupper i korta order -om västvärlden valde att göra det.

Jihad mot väst kvarstår enbart för att västvärlden inte har valt att avsluta det.
Detta är ett moraliskt illdåd. Västerlänningar har en självisk, moralisk skyldighet att avsluta detta angrepp på våra liv och livet för våra nära och kära. Att tillåta denna fiende att stanna kvar i existens är som att tillåta kända seriemördare att ströva fritt i våra bostadsområden. Det är ren galenskap. Det är dags att avsluta vansinnet. Det är dags att avsluta jihad.

Det är viktigt att eliminera dessa mordiska grupper och regimer, vi skulle inte bara lösa det omedelbara problemet med deras existens; Vi skulle också slå ett kraftigt slag mot roten av långsiktiga problem. Genom att summariskt eliminera de befintliga Islamiska regimer och jihadistgrupper som har attackerat västvärlden, skulle vi avsevärt misskreditera den religion som motiverar jihad och som kommer att fortsätta rekrytera fler jihadister tills den misskrediteras. Även, som nämnts ovan, att vi inte kan eliminera Islam (en uppsättning idéer), kan vi misskreditera och att göra det är en viktig aspekt att vinna detta krig.

Genom att visa att jihadister och blivande jihadister att deras Gud ”Allah” är maktlös mot västvärldens mycket verkliga militärer, genom att visa dem att västerlänningar lätt kan förstöra hela den muslimska världen om vi så önskar, skulle vi visa dem att jihad är en alltigenom hopplös sak (mer om detta nedan). Naturligtvis, oavsett vad västvärlden gör nu, kommer vissa redan existerande Jihadist-celler utföra mord eller försök till mord på fler västerlänningar.

Vid denna punkt, kan ingenting stoppa det. Vi lever i en orsaksmiljö, och västerländska regeringar och ledare har tillåtit dessa Islamiska regimer och Jihadistgrupper att finnas kvar och att planera, rekrytera och utveckla celler så länge att framtida angrepp av befintliga celler är en självklarhet.

Frågan är: Kommer vi ta itu med större problem nu och därmed minska antalet och intensiteten i framtida attacker eller inte?
Om vi misslyckas med att eliminera jihadsponsrade regimer och jihadistgrupper, inte bara befintliga Jihadist-celler som angriper väst så kommer nya Jihadist-celler att fortsätta att utgöra ett hot och attacker.

Om, vi å andra sidan, bemöter dessa regimer och grupper nu, kommer vi att minska våra förluster dramatiskt och ta ett stort steg mot det normala, ett jihad fritt leverne.
Rätt val kunde inte vara tydligare.

6. Luftlandsätta broschyrer som förklarar västvärldens nya politik och uppmuntra inrättandet av rättighetsrespekterande regeringar.

Efter utplånande av Jihad-sponsrade regimer och Jihadist grupper bör västländerna luftlandsätta flygblad över hela den muslimska världen som förklarar att hädanefter är detta hur västvärlden kommer att svara på alla eventuella Jihadist-hot mot västerlänningar, och uppmuntra folk i den muslimska världen att göra de val och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att ansluta sig till den civiliserade världen.

Dessa broschyrer kan utformas ungefär så här:

”Kära araber, perser, och muslimer, Detta brev är från koalitionen av västvärlden som nyligen förstörde de islamiska regimerna i Iran och Saudiarabien samt olika Jihadistgrupper som har attackerat västerlänningar eller västländerna. Vi skriver för att informera dig om vår nya policy beträffande Jihad mot väst och att uppmuntra dig att gå med den civiliserade världen.”

Vår nya policy beträffande jihad mot västvärlden är att det är förbjudet.
”Hädanefter kommer alla eventuella personer eller grupper som ägnar sig åt eller förespråkar Jihad mot västerlänningar eller västländerna att summariskt elimineras.”

Försök inte testa oss på detta. Vi kommer inte att utfärda ytterligare varningar.

”Vi vill inte vara i krig med er, och när vi inte längre är i krig innebär det att båda sidor i en konflikt har en viss grad av militär makt och viljan att använda den.”
”Vi har tillräcklig effekt för att eliminera hela den muslimska världen på några dagar (faktiskt sekunder, se atomvapen).”

 Och vi har visat vår vilja att använda den. Relativt sett, har du ingen militär makt allsVad du har är förmågan att välja. Och dina alternativ är: Upphör Jihad mot väst eller dö.

 

”Vi vill knyta vänskapliga, ömsesidigt givande relationer med dig. Vi vill kunna bedriva handel med dig; Vi vill kunna anställa dig att arbeta för våra företag, och hyras in av dig för att arbeta för dina företag; Vi vill kunna besöka era länder och att du besöker våra; Vi vill kunna dra nytta av varandras rationella idéer, innovationer, kreativitet, välstånd. Kort sagt, vi vill leva i fred och harmoni med dig.”

Men för att vi ska göra det, måste du uppfylla två villkor:

 1. Du måste tillbakavisa alla former och grader av regler genom islamiska eller sharialagar.Om du vill tro på ”Allah,” det är din rättighet. Men om du försöker att styra eller på något sätt regler på andra med hjälp av islamisk lag, då är du är av denna anledning olämplig för fredlig samverkan med den civiliserade världen.
 2. Du måste upprätta väsentliga rättigheter, och regeringar som känner igen och skyddar varje individs rätt att tänka och tala och agera som han finner lämpligt. Sådana regeringar innebär fullständig separation av islam och stat.(Se villkor nummer ett.)
 • ”Om du väljer att uppfylla dessa villkor, kommer du att kunna samarbeta med väst i allsköns ömsesidigt fördelaktiga, livs-bejakande sätt.Om du väljer att inte uppfylla dessa villkor, kommer du att drabbas av konsekvenserna av detta felval.”
 • ”Våra militärer håller ögonen på dig, och de har order att eliminera alla eventuella individer eller grupper som gör försök att engagera sig i Jihad mot västvärlden. Vänligen tvinga dem inte att vidta ytterligare åtgärder.”
 • ”Din belöning för att göra detta val kommer att vara livet, välstånd och lycka för dig och dina nära och kära.”

Vänliga hälsningar, Människorna i väst

7. Erkänna att Jihadister och deras sponsrande regimer bär det fulla ansvaret för den död och förstörelse som till följd av repressalier nödvändiggörs av deras aggression.

Om en grupp Jihadister öppnar eld mot en grupp människor t.ex. på en konsert, och en person i publiken drar en pistol och skjuter tillbaka på Jihadisterna, och därigenom ofrivilligt dödar en oskyldig åskådare -vem är moraliskt ansvarig för åskådarens död? Jihadisterna, och det vet varje tänkande vuxen människa.

Detta är en fråga om lagen om orsakssamband: Den som inleder fysiskt våld mot människor är moraliskt ansvarig för all död och förstörelse orsakad av repressalier.
Samma princip gäller för Jihadister som attacker väst. När västvärldens användning av repressalier, är våld mot islamiska regimer och Jihadist grupper som leder till dödandet av oskyldiga, är deras död fullt ut orsakat av de regimer och grupper som initierade aggressionen och därmed nödvändig vedergällning.

Naturligtvis kommer vänstern och andra apologeter för Jihad förneka detta.
Men deras ord har inte någon inverkan på naturlagarna. Till skillnad från ”Allah,” är lagen om orsakssamband verklig.

Människor kan förneka detta, men deras förnekande har ingen betydelse för detta faktum. Precis som människor kan förneka tyngdlagen, men inte kan ändra det faktum att den existerar, så de också att förneka orsakssamband om mänskliga val och handlingar, men de kan inte ändra det faktum att dessa kopplingar finns.

Orsakssamband är inte fråga om yttrande; de är sakfrågor. När en person, grupp eller regim utkräver repressalier, är den som är ansvarig för konsekvensernas krav att betrakta som skyldig.

8. Svar på invändningar mot effekten att: ”Denna strategi kommer att underblåsa mer Jihad!” Med iakttagelser till varför det är meningslöst.

Påståenden med innebörden att ”Döda jihadister kommer att orsaka mer Jihad” är absurt; och när sådana invändningar uppstår, bör vi påpeka varför det är så.

Här är några fakta att ha i beredskap:

Först, jihadister kan inte attackera eller planera eller rekrytera om de är döda.
Islamiska regimer kan inte sponsra Jihad om de inte existerar. Dessa sanningar är självklara.

För det andra, i kölvattnet av en aktion av total förstörelse av islamiska regimer och Jihadist-grupper som har attackerat oss i Allahs namn, även de svagaste bland mullorna och Jihadisterna som flyr total förstörelse, skulle behöva fråga sig om Allah är så stor och kraftfull som de hade antagit.

De kanske till och med börjar tvivla på Allahs existens.
”Om Gud inte vill eller kan rädda oss eller våra regimer från repressalier från väst” så kanske de undrar, ”Då kanske han inte är så stor trots allt”

Mer intelligenta överlevande kan göra betydligt djupare och bredare antaganden:

”Kanske, istället för att tjäna Gud, borde vi tjäna oss själva. Vi kanske borde göra vad de framgångsrika, rika, lyckliga västerlänningarna gör, och gå på grund i stället för tro; att vara produktiva snarare än destruktiva; beivra liv och lycka i stället för döden och martyrskap; fastställa rättigheter, aktning för republiker i stället för rättighetskränkande teokratier. ”

Naturligtvis skulle inte alla överlevande Jihadister pausa och tänka efter.
Vissa skulle envist framhärda i sina ansträngningar att mörda västerlänningar. Men sådana matematiskt utmanade Jihadister skulle vara relativt få till antalet, och västerländska styrkor skulle jaga dem och eliminera dem på kort tid.
För det tredje, alla muslimer som attackerar västerlänningar, eftersom vi dödade Jihadister som mördade våra landsmän, är redan kända för oss och kan nu bara göra det enda rätta, ge upp eller dö. Ytterligare fakta kan nämnas som svar på påståenden om att:
”Döda jihadister orsakar Jihad”, men ovanstående argument anger varför sådana invändningar inte är vettiga.

9. Kalla Islam för vad det är. Kalla oärlighet vad det är. Och kalla apologeter för islam vad de är.

Västerlänningar får inte låta vänstern eller andra apologeter för Islam komma undan med att förvränga eller ursäkta denna ytterst onda ideologi. Islam är en ideologi av krig, erövring, slaveri, våldtäkt, pedofili, blodtörst, och dödsdyrkan-det är en ideologi av outsäglig ondska och alla som är uppmärksamma vet detta, inklusive de som hävdar motsatsen. Ideologin Islam motiverar regelbundet ett stort antal av sina anhängare att mörda, halshugga, våldta, och förslava människor över hela världen. Att det är Islam, inte Kristendomen, inte Judendomen, inte Buddhismen. Islam, bara Islam.
Du vet det här, Jag vet det här, Alla vet det här.

Koranen uttrycker upprepade gånger och befaller muslimer att delta i Jihad eller ”heligt krig” vare sig de vill det eller inte.

I Koranen:
2: 216, 09:38; befalls muslimer att ”Döda otrogna var du än hittar dem”
2: 191, 9: 5; ”Slå av deras huvuden”
8:12, 47: 4; ”Gör sexslavar av deras hustrur och döttrar”
04:24, 33:50; ”Utför Jihad, tills all opposition upphör och alla underkasta sig Allah”

Du vet det här. Jag vet det här. Alla uppmärksamma vet det här.

Enligt islam är ”Profeten” Muhammed idealisk förebild för alla pojkar och män; han sätter det perfekta exemplet för hur vi ska leva och utföra Jihad. Muhammad dödade regelbundet och halshögg otrogna: (t.ex. massakern på Banu Qurayza), gjorde slavar av dem han erövrade men inte dödade (han hade många slavar), ”gifte sig” (det vill säga, upprepade gånger våldtog) slavflickor (t.ex. Safiyah och Rayhana), våldtog barn så unga som nio år (t.ex. Aisha), och grundade en religion där allt sådant beteende anses vara moraliskt eftersom ”profeten” gjorde det.

Du vet det här. Jag vet det här. Alla uppmärksamma vet det här.

Naturligtvis när nämner mord och andra onda principer i Islam eller vad Muhammed praktiserade, börjar vänstern och andra apologeter för Islam tjata om de mord och onda lärosatserna av judendomen och kristendomen i gamla tider som om detta skulle rättfärdiga vad Islam gör idag.

Vad kan vi göra åt det?
Även de Judiska och Kristna skrifterna kallar för mord och andra rättighets kränkningar, nästan alla judar och kristna i dag förkastar eller ignorerar dessa delar av sina religioner. Dessa anslutningar till dessa skrifter har dämpats av renässansen och upplysningstiden, och det uppenbara behovet att avvisa uppenbart barbariska religiösa trossatser för att leva som civiliserade människor.

Med tanke på det tydliga och rationellt obestridliga faktum att praktiskt taget inga Judar eller Kristna i dag motiveras av sina religioner att mörda eller förslava, våldta eller liknande, och med tanke på det lika tydliga och lika obestridligt faktum att många miljoner muslimer i dag motiveras av Islam att göra så och då samtidigt väljer att fokusera på det onda i Judendomen och Kristendomen snarare än ondskan i Islam är obscent. När utbildade vuxna människor förnekar att Islam är en religion/ideologi av krig och outsäglig ondska eller när de framhäver att Judendomen eller Kristendomen på något sätt utgör ett hot som liknar det som utförs av Islam i dag, så har de är inte bara fel. De ljuger.

Och på så sätt de hjälper de Jihadister.
Denna typ av stöd till fienden är inte olaglig, men det är ondska, och de som ägnar sig åt det bör märkas som ”apologeter för Jihadister.”

Och de bör behandlas därefter. De bör moraliskt fördömas, offentligt skämmas, och grundligt utfrysas och straffas. Islamiska regimer och Jihadistgrupper har upprepade gånger attackerat och fortsätter att attackera västvärlden eftersom vi anammat den sekulära upplysningen och värderingar och därmed vägrar att underkasta sig deras påstådda Gud.

De har redan mördat hundratusentals västerlänningar, och de syftar till att mörda oss alla. Några västerlänningar identifierar relevanta fakta, så att vi kan lösa problemet. Andra vill fördunkla fakta och därmed göra det möjligt för Jihad att fortsätta.

Detta är ingen tid att skräda orden eller för att säkra sanningen. Det är en tid att kalla allt exakt vad det är.

 10. Erkänna skillnaden mellan att vara ”politiskt korrekt” och är moraliskt korrekt, och stolt omfamna den senare.

Tillvägagångssättet som förespråkas här i texten inte är ”politiskt korrekt”. Snarare är det moraliskt riktigt. Och denna skillnad gör hela skillnaden som krävs för att motivera detta fullt ut.

”Politisk korrekthet” kräver att vi låtsas att fakta är nåt annat än det är.
”Moralisk korrekthet” kräver att vi kallar saker exakt vad de är.

”Politisk korrekthet” förnekar att Islam är en religion/ideologi av krig och motsätter sig avskaffandet av Islamiska regimer och Jihadistgrupper som attackerar och mördar västerlänningar.
”Moralisk korrekthet” erkänner att Islam är en religion/ideologi av krig och kräver eliminering av regimer och grupper som attackerar västerlänningar.

”Politisk korrekthet” är moraliskt fel.
”Moralisk korrekthet” är moraliskt rätt.

Naturligtvis, att vara moraliskt korrekt, ”triggar” hos vänstern, som då ger oss namn – som om islam var en ras ”Rasist!”; ”Islamofob” – som om rädsla för de som omfamnar en religion som kräver av dem att mörda oss är något irrationellt; ”Warmonger!” – Som om att försvara oss själva och våra kära mot trosdrivna djur som försöker mörda oss är något fel.

Men att vara på den mottagande änden av sådana meningslösheter är ett litet pris att betala för att skydda våra rättigheter och rättigheter för våra nära och kära.

Om tillräckligt många västerlänningar skulle anamma dessa tio handlings principer, skulle Jihad mot västvärlden snart vara ett minne blott. Vi kan avsluta denna hemska mardröm och återgå till det normala, ett Jihad fritt leverne.
Vi vet vad vi behöver göra. Vi behöver bara göra det.

3 kommentarer

 • Hej.

  Jag ser att originalförfattaren läst Samuel P Huntingtons klassiker ”The Clash of civilizations”.

  Västvärldens folk och dess ledare saknar en sak, och denna saks frånvaro gör tyvärr hela listan omöjlig. De saknar insikten och acceptansen för sagda insikt att mänskliga rättigheter inte är något som existerar.

  Tror man som de gör att det finns inte bara universella mänskliga rättigheter (både så som FN-deklarationen diskuterar dem och rent allmänt) utan också universella mänskliga värderingar kommer man alltid att komma till felslutet att främlingen egentligen är som en själv i sitt tänkande och varande.

  Accepterar man i stället att vi har både saker gemensamt och saker som skiljer oss åt, och att både likheter och skillnader kan utgöra grund för konflikt kan man behålla ett nyktert realpolitiskt fokus.

  Inser man dessutom vad makt är, är man sedan fri att agera efter förmåga.

  När islam påbörjade (ja – islam, inte muslimska extremister eller andra omskrivningar) sitt krig mot alla andra tog det femhundra år innan Europa lyckades ge en enhetlig militär respons, och detta endast tack vare påvestolen. Någon motsvarighet existerar inte idag, varför Europa, och i förlängningen resten av västvärlden inte kan ge den korrekta responsen.

  Att genomföra det som resoneras om i den översatta texten skulle kräva en mobilisering liknande det andra världskrigets total krig – det är helt orealistiskt och kommer inte att ske. Europas framtid är med största sannolikhet islam – skiljelinjen ligger istället i hur hög grad av arabisering med följande utrotning/assimilering av europeiska folk som kommer att ske.

  Runt 2050 kommer den västra delen av Europa att ha mellan 30%-50% muslimer som sin befolkning (olika skolor inom islam spelar föga roll så länge det finns otrogna att bekämpa). Vid det laget kommer man ha påbörjat via invasionsinvandring islamisering av Östeuropa. Om de folken försvarar sig genom att konsekvent utvisa muslimer, kommer det av de islamiserade parlamenten att tas som casus belli, varpå en krigslinje etableras med en södra front mot Turkiet och en västlig längs polska gränsen i linje ned mot Albanien ungefär. Vart skall de östeuropeiska folken vända sig för att få stöd?

  Inte till det vid det laget av interna raskonflikter lamslagna USA (andelen latinos, mexikaner, och svarta kommer att vara ca 50% av befolkningen) – men till Ryssland och Kina, två stater vars ledning och folk (givet att nuvarande utveckling fortsätter) inte tvekar och vilka saknar illusioner om vad politik egentligen är och hur man undviker att förlora mot en sådan motståndare som islam.

  Först efter ett sådant scenario skulle det finnas en hypotetisk möjlighet för en europeisk reconquista – och då endast om militärt och materiellt stöd från Ryssland, Kina och katolska stater i Sydamerika ges.

  Men jag kan ju ha fel – jag har själv haft lärare i statskunskap som 1988 med stort allvar och långa kloka resonemang hävdade att Sovjetväldet skulle bestå i många generationer ännu.

  Kanske det kommer att utvecklas en mer sekulär europeiserad islam före 2050, en islam som är konflikt med den arabiska sunni-tolkningen? Kanske islam får sin reformator till slut?

  Kanske den enda responsen som fungerar är att atombomba en saudisk stad för varje attentat som sker i Europa, tills där antingen är slut på städer, bomber eller attentat? Förhoppningsvis går det aldrig så långt.

  Å andra sidan gjorde de europeiska staterna null og intet åt slavräderna från Nordafrika under de förra två seklerna; det var jänkarna som satte P för dessa.

  (Med ursäkt för min smått svamliga ton, men så blir det gärna när man spekulerar)

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

  • Thomaz Wiberg

   Hej Rikard, Du ska inte be om ursäkt, jag tycker din kommentar är bra och saklig.

   Du kommer med riktigt bra argument och artikeln var menad att öppna debatt i frågan.

   Gilla

 • Av någon anledning så buntas ofta Islams olika grenar ihop. Islam har flera inriktningar, varav några totalitära som hävdar tolkningsföreträde av ‘Gud ord’. Precis som i Kristendomen och Judendomen.

  Gillad av 1 person