Islamism på frammarsch.


Gästbloggaren ”Louise” är tillbaka med ett nytt gästinlägg om Islamismens frammarsch

Så med utan vidare dröjsmål, över till Louise:bar2

Vad är det som gör det möjligt för en islamistisk ”anti-demokratisk rörelses” tillväxt i Sverige? Och varför är det lättare i Sverige än i de nordiska länderna?

Det kan bero på många faktorer…

 Först och främst så har det skapats en mycket gynnsam miljö för ”Islamism” att växa till sig i Sverige, dock med god hjälp av okunniga och naiva politiker S, MP som också kallar sig feminister, några som verkar ha väldigt svårt att förstå att man faktiskt gynnar och göder en kvinnofientlig sekt som med sin världsbild konstant degraderar just feminism.

När man ut mot övriga världen flaggar för att vara en feministisk och mångkulturell stormakt vad det gäller feminism, mångkultur, demokrati och jämlikhet, och att alla skall ha ett lika värde? Men har vi verkligen det i Sverige? Jämlikhet?

Det var visst något som jag hade läst om någonstans att vi hade tidigare i alla fall.

Men vad är det som händer med vår demokrati just nu undrar man? Hur kan man bara inbilla sig att Islamism och Feminism är synkroniserade?

Ett aktuellt exempel som man också bidragit med är det stora inflytande av ”Islamism” även inom vårt svenska rättsväsende? När våra politiker som tillsatt ”Islamistiska” nämndemän försvarar sina handlingar med att man inte kände till denna islamisering? – Vadå inte kände till?  – Har dessa politiker ingen som helst omvärldsbevakning?

Eller ens någon ”koll” inom det egna partiet? Det är en så svag och ynklig bortförklaring! Ursäkten är så genomskinlig att det lutar åt ren ”val-röst-ångest”. De bör ju själva helt klart bytas ut och det samtidigt som islamisterna i toppositioner.

När det visat sig att man inte har så pass med kompetens, så att man förstår att läsa av tydliga signaler, när en Center-islamist-nämndeman så tydligt utrycker sin starka vilja för att implementera ”sharialagar” i svenska domstolar? Då är det inte bara en nämndeman som skall bytas ut! Rannsakning?

Citat.

Slutsatser som kan dras om det muslimska civilsamhället i Sverige är följande:

  • Det muslimska civilsamhället har ett betydande inflytande inom nästan alla stora svenska politiska partier.
  • Det muslimska civilsamhällets inflytande är så starkt att en av deras representanter har varit minister i en svensk regering.
  • Det muslimska civilsamhället i Sverige är en islamistisk rörelse med organisatoriska och ideologiska kopplingar till Muslimska brödraskapet.
  • Det muslimska civilsamhället består på papperet av flera organisationer, men i praktiken fungerar det som en enda organisation där ett fåtal personer har ledande roller.

Vi har talat mest om islamism som något främmande, som inte finns bland oss i västvärlden. Men islamisternas eller extremistiska muslimernas inflytande i ett västerländskt land som Sverige är stort; det har funnits islamister i den svenska regeringen och riksdagen utan att media eller etablissemanget reagerat på detta.

Det största hotet från islamism kommer inte från självmordsbombare som utför spektakulära attacker, utan från islamister som i tysthet infiltrerar våra demokratiska institutioner och normaliserar sina idéer bland oss. Det är ett hot som måste erkännas och åtgärdas.

Nima Gholam Ali Pour är ledamot i Malmö stads grundskolenämnd och engagerad i tankesmedjor som arbetar med Mellanöstern. Han är också redaktör för den socialkonservativa nättidningen Situation Malmö. Gholam Ali Pour är författare till boken ”Därför är mångkultur förtryck”.

En faktor till som gjort islamiseringen så gynnsam är att våra politiker dessutom skapat en ”islamiserings-grogrund” genom att stå för ett frikostigt ”bidragsregn” med miljarder kr under flera års tid för att göda dessa ”kulturyttringar” på bästa sätt.

Främst genom att blint och godtroget godkänna varje bidrags-ansökan till s.k. muslimska friskolor och muslimska föreningar i tron att dessa muslimska deltagare då skall intrigeras på bästa sätt i landet.

Ja det trodde man?

I stället bidrog man till en växande segregation och en utökad islamisering s.k. klansamhällen på det effektivaste sättet genom att dessa isolerade rörelser okontrollerat kunnat växa till sig och öka i antal. Tack vare ett fett understöd från den generösa, bidragsgivande staten, som varken har medgetts någon insyn eller kontroll? Något som skulle varit ett lägsta krav är att begära in en form av utvärdering, redovisning av resultat på denna s.k. ”inbillade integration”.

 Det finns inte heller någon redovisning på vart dessa skattemedel tagit vägen?

Det går nämligen alldeles utmärkt och helt obemärkt att lura skjortan av våra aningslösa och inkompetenta politiker. Som i sin tur naturligtvis vill dölja spåren efter sig själva. Då det handlar om ett stort okontrollerat kapitalslöseri.

 Det finns bara ett sätt att stoppa detta stora ”resursslöseri” med våra skattemedel.

Stäng av kranen helt! Inte mer pengar till dessa friskolor eller ljusskygga föreningar och organisationer eller trossamfund. Ett totalstopp! Som medför ett återkrav på utbetalade bidrag. Som man tillämpar i Norge. – Istället skall dessa miljarder fördelas till äldrevård/sjukvård och skolor/förskolor!

 Det skall inte skänkas en enda ”skattekrona” till att bedriva kurser på att införa ”Sharialagar” i Sverige, eller att med statliga bidrag betala arvode till s.k. hatpredikanter på friskolor etc.

Eller ens till att bedriva kurser i hur man polisanmäler etniskt folk för inbillad islamofobi, ”hets mot folkgrupp”.  Förbud mot att det bedrivs särbehandling av kvinnor/flickor med s.k. köns-separerade friskole-klasser och separerad idrott i dessa friskolor.

Vilket står helt emot vår värdegrund.

 *Kan och vill man inte anpassa sig för att integrera sig till vårt fria liberala samhälle?

med demokratiska värderingar. (något som andra kulturer klarat av helt problemfritt i vårt land.)  Eller vill man inte lära sig vad liberala, demokratiska värderingar innebär och ta seden dit man kommer, genom att respektera landet och det folk som bor här, givet de lagar och regler som gäller i vårt samhälle?  -Ja då är man givetvis helt fri att lämna landet så fort man önskar! Det finns nämligen inga hinder i den vägen!

 Om och när man kommer från ett krigsdrabbat land och får skydd i ett västligt, fredligt värdland, som frikostigt bidrar till uppehälle och fri sjukvård, fria skolor, fri bostad etc.

Förväntas någon form av ”uppförandekod” som tacksamhet och ödmjukhet och artighet gentemot det landet och dess folk! Men i stället tackar man med fientlighet och hat, otacksamhet och ren oförskämdhet som man inte trodde var möjlig?

Att i ett öppet sekulärt och fritt land som Sverige är med bl.a. religionsfrihet att då tillåtas att förtrycka andra medborgare genom sin totalitära syn på religion som är en ”fundamentalistisk rörelse” med islamistisk, fientlig agenda, som på ”riktigt” har kunnat kapa åt sig ett så pass stort utrymme i samhället, för att där igenom kunna påverka och styra över våra liv i alla sammanhang bl.a. genom hot, våld och kriminalitet.

Och som under falska förespeglingar infiltrerat sig i allt högre politiska positioner, Samt genom bedrägerier tillförskansat sig statliga medel och bidrag på falska grunder. Och även givits stort inflytande över media.

Det har gjorts polisanmälningar gällande ”islamofobi” mot enskilda personer och företag, samt bedrivits samhälls-omstörtande verksamhet i såväl politiskt, demokratiskt och inte minst ur ett samhälls-ekonomiskt perspektiv här och nu i vårt nordiska land! – Det är ju helt horribelt!  Eller för att använda ett politiskt ”modeord”: Helt oacceptabelt!

För oss drabbade finns det varken respekt eller ens ”mänskliga rättigheter” eller någon humanitär rättvisa i detta mångkulturella, ”humanitära-stormakts-projekt” Som på alla sätt speglar hur en snedvriden och misslyckad politik med ett förlorat samhällskontrakt ser ut i verkligheten.

Avslutningsvis bifogas följande tankeväckare beträffande den

Religiösa fundamentalism som etablerat sig i svenska staten. Ur Ledarsidorna / Redaktör Johan Westerholm.

”Vilken makt muslimska Brödraskapet har i Sverige” av Patrik Kronqvist / Expressen

 

// Louise – Partipolitiskt obunden / Samhällskritiker