”Sär-lagstiftning” i Sverige?


Gästbloggaren ”Louise” är tillbaka med ett nytt gästinlägg om Centerns två medlemmar och tillsatta som nämndemän som lyckats få domar utfärdade enigt Sharia. Ett oroande starkt ”islamistiskt” inflytande i våra domstolar.

Så med utan vidare dröjsmål, över till Louise:bar2

”Sär-lagstiftning” i Sverige?

Nu är vi  alltså där! Där våra domstolar i landet drivs av ett oroande starkt ”islamistiskt” inflytande som börjar få ett starkare fäste. Det är nu verkligen dags att vakna till liv Sverige!

När dessa två medlemmar i Centerpartiet och tillsatta som nämndemän från samma parti ges möjlighet och tillåts att påverka domar, och att i tanke och handling stifta egna lagar och göra egna tolkningar i rättsfrågor och domar. – Är det då så att det innebär stora fördelar för dem som skall dömas om de har samma trosuppfattning?

Man kan ju bara oroligt ana vad det kan ha lett till i tidigare domslut där man sett hur våldtäktsmän och kriminella kunnat gå fria eller fått väldigt milda straff. Skall man tolka det som att det har suttit ”islamister” som nämndemän under dom förhandlingarna?

Det är ju tydligt att man har en agenda med att infria ”Sharialagar” i våra domstolar, som en av dessa två nändemännen (kvinnlig-Islamist) har uttryckt bestämt för att det skall vara ett av målen med att tillämpa en ”sär-lagstiftning” för muslimer. – Islamister kräver särskilda religiösa lagar för muslimer. – Sharia!

Hur är detta ens möjligt i en s.k. rättsstat som Sverige?

Det är en stor skandal att en hustrumisshandlare kan gå fri med argumentet att han kommer från en finare familj? Och att det egentligen var ett ”familjeärende”, som inom Islam och med Sharia behandlas annorlunda då kvinnor i Islam bara är hälften så trovärdiga och värda som män, och inte ett polisärende när det gjordes en polisanmälan från hustrun om misshandel.

Detta har tydligen möjliggjorts för att det finns många aningslösa, inkompetenta ledare i många partier såväl som vår sittande regering samt i övriga partier som Centerpartiet etc. Vilka inte tycks ha en aning om vad det är för människor de så desperat släpper in i sitt parti som medlemmar. Hur aningslös och naiv och okunnig får man bli?

Naivitet och godtrohet gäller mer eller mindre nästan samtliga partier. Där Miljöpartiet leder med  stark övervikt på att ta in okontrollerade medlemmar. Tänker då främst på Herr Kaplan med kopplingar till Muslimska Brödraskapet.

Detta verkar alltså vara våra partiers paradgrenar. Man kan ju knappt lita på en politiker överhuvudtaget. Det är svårt att förstå hur dessa politiker ska klara av att övertyga väljarna om bara 6 månader när vi går till val. – Det är valtider. Då vi löpande serveras skandal efter skandal.

svensklag

Måndag 5 Mar 2018

Solna tingsrätt friar en man misstänkt för misshandel av sin fru. Men rätten var inte enig – bakom den friande domen står två centerpartistiska nämndemän varav den ena är den kända islamisten Ebtisam Aldebe som kandiderat för partiet till riksdagen.

Den irakiske mannen och kvinnan gifte sig enligt sharialagar för ungefär sju år sedan uppger Aftonbladet. 2015 polisanmäldes mannen, misstänkt för att ha misshandlat henne genom att knuffa in henne i möbler, dra henne i håret och trycka en sko i ansiktet på henne.

Solna tingsrätt avfärdar kvinnans trovärdighet. Man för i domen ett resonemang om mannens och kvinnans kultur:

”Det normala i ”dessa kretsar” är vidare att en kvinna berättar för släkten att hon blir misshandlad om hon blir det så att saken kan lösas inom familjen. Det faktum att NN (kvinnan) inte sagt till hans släktingar att han slog henne, utan i stället anmälde det till polisen, minskar hennes trovärdighet ytterligare.”

Rätten ger sig också in i resonemang om mannens och kvinnans familjer. Mannens familj ”verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes, vilket också har betydelse för bedömningen av skuldfrågan”.

Tingsrätten var inte enig. En moderat nämndeman och lagmannen ville fälla. När det är lika många som vill fria som fälla så ska det dömas till den tilltalades fördel.

 

Åklagaren Josefine Dahlqvist har redan överklagat.

Hon säger till Aftonbladet: – Jag tycker att man har gjort en anmärkningsvärt felaktig bevisvärdering i det här målet. Man har inte tillämpat de bevisvärderingsregler och principer som man använder i svenska domstolar.

En av de nämndemän som friade mannen är den centerpartistiska islamisten Ebtisam Aldebe. Hon är veteran inom Centerpartiet och kandiderade senast 2014 till riksdagen. Aldebe har i samband med tidigare kandidaturer sagt sig förespråka särlagstiftning för muslimer. (Se video ovan)

– I det här målet har jag följt lagen. Svensk lag. Jag har aldrig dömt enligt någon annan lag. Säger Aldebe till Aftonbladet. – Men ska en islamist alls ha rätten att döma i en svensk domstol är det säkert många som frågar sig.

I sin skiljaktiga mening gör den moderate nämndemannen och lagmannen en diametralt annorlunda bedömning än Aldebe och hennes centerpartistiske kollega. De anser i stället att kvinnans berättelse är detaljerad, sammanhängande och utan motsägelser. Utredningen av händelsen anser de dessutom i sig är så pass stark att den räcker för en fällande dom.

Min klient känner sig mycket kränkt över domen och ifrågasatt utifrån delar i domskälen som inte är förenliga med principer som en rättsstat vilar på. säger kvinnans målsägandebiträde Amana Ayob Landin till Aftonbladet.

Ebtisam Aldebe sitter även i socialnämnden i Solna kommun. Hennes partikamrat Magnus Persson är kommunalråd i Solna.

Hon står bakom de här domskälen. Som de är skrivna så kan man inte vara nämndeman för centerpartiet. Det har jag också framfört till henne tidigare under kvällen. säger han till Aftonbladet.

// Louise – Partipolitiskt obunden / Samhällskritiker

2 kommentarer

  • tycker hon e helt dum i huvudet hon har fan blivit misshandlad o endå är hon för sharia hon e fan inkompetent i huvet o en förnekare av sig själv o va hon tycker hon vet ingeting o har ingen insikt heller hon vet ingeting hon e farlig för fan att e sån pajas som hon kan få sitta i som nämdeman i ett parti e det värsta ja vet o har hört talas om det är sjukt i huvet !

    Gilla

  • Som jag ser det, så skall det inte finnas några inkompetenta politiska tomtar inom rättssystemet – alls. Speciellt när de kan sitta och döma mot lagen, utan att det blir några konsekvenser.

    Rätt person på rätt plats, enbart kompetent personal inom rättsväsendet (och inom politiken … och inom det offentliga … och inom media …)

    Gillad av 1 person