Muslimer måste avvisa jihad


Om den senaste tiden av islamisk invandring har lärt oss i Västvärlden någonting är det att tolerans är som salt: nödvändigt och välgörande, men för mycket av det är dödande.

Det verkar som om vi har tvingats lära oss denna läxa, efter varje islamiskt våldsdåd, och vi lärde oss det återigen här hemma vid attacken på Drottninggatan när fem personer därav en liten flicka mördades på gatan av en islamisk barbar, som själv uttalat att han avsåg att mörda svenskar.

Jag kunde inte undgå att lägga märke till att denna mycket viktiga och relevanta information nogsamt verkar minimeras i nyhetsrapporter, som om det saknade relevant betydelse. Man har nämnt det, men inte lagt någon egentlig saklig vikt vid just det.

I stället matas vi med den sedvanliga flodvågen av standardfraser från de vanliga suspekta medierna och experterna som lägger stor vikt vid tolerans och problemen med att utvisa Akilov efter ett långt straff.

Vad vi däremot inte hör är någon muslim ta avstånd från denna terror eller det heliga krig som den islamiska skriften förespråkar och som är det aktuella problemet.

Islam stöder väpnat heligt krig. Jihad!

Det är en religion/ideologi av terror och våld. Det vet vi, så det är inte smutskastning av Islam, det är faktabaserat i Koranen, Islams heliga skrift. Allah säger så, och alla vet vi hur ”Akbar” han är eftersom vi får höra det så snart en oskyldig människa mördas i hans religions namn.

Vi borde inte ignorera våldet och hatet i den islamiska läran bara för att slippa såra moderata muslimer. Om de verkligen vore moderata, skulle de våga stå för vad deras religion lär ut och ta avstånd från det. De väljer i stället att inte låtsas om det och slingrar sig, och säger att det har ingenting med islam att göra.

Men vi är alla läskunniga, och vi vet att det är en lögn, och att morden på Drottninggatan, eller var helst terrordåd utförs i islams namn har allt med islam att göra från början till slut och uppifrån och ner. – Det står skrivet tvärs igenom islam som ristat i sten.

I-S-L-A-M stavas heligt krig (jihad).

Så snälla, inget mera struntsnack om att jihad är en resa. Det är en resa javisst, mot psykisk sjukdom, och vi kommer inte att följa med på den resan.

Om den svenska polisen vore lika snabb att arrestera trångsynta muslimer som vanliga medborgare som skickar sårande meddelanden på Twitter och Facebook, hade detta motbjudande mord aldrig inträffat.

Denna barbar Akilov var känd hos polisen och hade redan avslag på sin asylansökan, han skulle inte ens befinna sig i landet, han befann sig här olagligt, men av skäl som bara polisen själva känner till valde de att ignorera honom tills han begick det här mordet.

Och då var de snabba och beslutsamma. Han arresterades tämligen snabbt, men långt från platsen. Han hade tydligen inga problem att ta sig ditt eller därifrån osedd.

Nej, anstötliga meddelanden (inte förtalande utan anstötliga) meddelanden på Twitter och Facebook är roligare att arbeta med, då finns det resurser.

En kvinna i 70 års åldern åtalas för arga uttalanden, det är viktigt att stävja pöbeln, gamla människor som reagerar i fasa och skräck och råkar säga nånting anstötande. – Det verkar som ett rättvist och sunt samhälle det.

De ansvariga skulle polisanmäla sig själva och bli arresterade och åtalade för att slösa bort polistid.

Under tiden är media-favoriten Anders Lindberg fri att oavbrutet predika sitt hatbudskap och blir dessutom belönad med en chefsposition på Aftonbladet.

Han får mera betalt för att angripa och förolämpa våra värderingar än våra poliser får för att försvara befolkningen, och det är en evig skam för vårt land att ingen är det minsta förvånad.

Det är förstås inte bara våra poliser som måste se upp i Sverige eftersom dessa barbarer också gärna attackerar blåljuspersonal i alla situationer så ingen går säker.

Men dessa mentala terroristdåd är tydligen vårt fel, vi förtrycker muslimer och islam här i väst. Vi är alla inkräktare och korstågsriddare och Gud vet vad.

Men tanken vare oss främmande att muslimerna skulle få skulden för sitt våld som stöds av deras religion och gång på gång begås i dess namn. Nej, de kan heller inte få skulden för det trångsynta hat som predikas i deras moskéer utan ett enda mummel av protester. Det har ingenting med dem att göra. Det har inget med islam att göra.

I stället blir de som pekar på den islamiska lärans våldsamma natur automatiskt anklagade för att uppvigla hat, när de i själva verket bara reagerar på det hat som redan blivit omsorgsfullt uppviglat, utsått, omvårdat och inmatat av inskränkta muslimer i moskéer och universitet, och av regeringens och polisens undanglidande multi-kultiska feghet och oärlighet när de hanterar dessa frågor.

Vi kanske kan göra något åt universiteten, men endast muslimer kan påverka det som händer i moskéer eftersom ingen annan än de går dit.

Om en moské tillåter människor att predika hat och våld i sina lokaler, kommer var och en som besöker den moskén, och som inte protesterar, att vara medskyldig.

Jag är helt säker på att om jag närvarade vid ett möte där någon från talarstolen förespråkar att någon skall dödas skulle jag ha en hel massa att säga om det, och jag skulle inte bry mig om hur helig platsen var.

Vi hör ideligen om en anti-muslimsk motrörelse i kölvattnet till dessa illdåd, som om muslimerna vore de egentliga offren. Det är de inte. Vad vi behöver är en muslimsk motrörelse, och vi behöver den nu.

Du må vara en moderat fredlig muslim, men det finns ingenting moderat eller fredligt över din religion, och det vet du.

De bigotter som predikar i dina moskéer, som tar sin näring från din religion, gömmer sig bakom dig. Och din tystnad hjälper dem att göra det. Om era moskéer tillåter någon att predika hat och våld i lokalen har du en skyldighet att tillkalla polisen, och polisen har en skyldighet att ta av sig sina politiskt korrekt färgade glasögon, att gå in i den moskén (utan att ta av sig skorna) och arrestera personen i fråga.

Att göra nånting annat än detta så står du på fel sida. Och ta inte miste, detta är tillfället att välja sida och visa att du väljer sida.

Lojaliteten till ”Ummah” är inte längre ett alternativ eftersom Jihadister ”Ummah” ihop med alla andra smutsiga mördare som din religion frambringar i tusental. Och det ÄR din religion som frambringar dessa människor. – De har inte förvrängt islam. De följer bokstavligen den islamiska läran om våldsamt och beväpnat heligt krig.

All ni som säger er tala för alla muslimer, ni självutnämnda ”samfundsledare” med era intetsägande tomma plattityder och krokodiltårar, ni muslimska politiker och muslimska journalister i liberala media som är handelsmän i undanflykter och ursäkter, dessa mord vilar på era axlar såvida ni inte personligen och offentligen förkastar den islamiska läran om väpnat heligt krig.

Inga tvetydigheter, inga om, men eller kanske.

Vi vill inte höra att detta har inget med islam att göra för detta är en skamlös kränkning av vår intelligens. Vi vill ha ett klart kategoriskt offentligt avståndstagande av den islamiska läran om väpnat heligt krig.

Något mindre än detta, och vi vet en gång för alla att ni är medskyldiga, och att ni står, och alltid har stått, på fel sida.

En kommentar