Muslimska Brödraskapet i Sverige


MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, är en doldismyndighet som ytterst sällan visar framfötterna på något område. Detta är alltså den myndighet som förre rikspolischefen Dan Eliasson nu ska basa över.

2016 fick Dr. Magnus Norell (Med Docent Aje Carlbom & Fil. Kand Pierre Durrani)
i uppdrag av MSB,  att göra en förstudie om Muslimska Brödraskapets infiltration i Sverige, en positiv överraskning. Och faktiskt tycks rapporten ha öppnat ögonen
på många svenskar, t o m på en och annan journalist. – Har ni inte läst den ännu: GÖR DET, den finns att ladda ner längst ner i artikeln!

Reaktionen från Brödraskapet närstående kretsar blev kraftig. Förutom ett upprop, vars upphovsman snabbt avslöjades som islamist i Qatars tjänst, startades ett intensivt krypskytte mot MSB, för att de vågar fullfölja sitt uppdrag att analysera säkerhets-
hotande informationspåverkan. Islamiststyrda kretsar gjorde allt för att sabotera MSB:s arbete genom att missbruka offentlighets-principen, men också genom att hota och terrorisera enskilda tjänstemän på myndigheten.

Tystnaden från regeringen är naturligtvis total…Och stora delar av gammelpressen och välfinansierade påtryckningsgrupper som Expo, som lät en islamist ”recensera” rapporten ställde lojalt upp på Brödraskapets sida.

Jag har läst rapporten och vill gärna visa några punkter av stor vikt:

”Islamism är inte någon egen typ av muslimsk tro. Det är en politisk ideologi baserad på och sprungen ur islam varifrån den hämtar sin legitimitet.”

Det är av yttersta vikt att detta blir klargjort. Dessvärre har vi vid varje islamistiskt våldsdåd en betydande skara mediamänniskor som gör allt för att förklara att ”det inte har med islam att göra”. Det ter sig svårbegripligt men ingår i en medveten strategi för att förringa sambandet mellan religionen islam, islamismen och den koranstyrda verksamheten.

”Varje statsystem byggt på en viss tolkning av en religiös (eller politisk) ideologi är inkompatibelt med den liberala demokratiska struktur vi byggt upp i Väst och där separationen mellan religion och politik är en grundsten.”

Rapportens inledning

Rapporten inleds med ett citat av Muslimska Brödraskapets grundare Hassan al-Banna: ”Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.”

Det synes mig vara en ganska skrämmande inledning och ger inte precis några förhoppningar om bättre läsning längre in i rapporten.

Innehållet i rapporten bygger på delar av den internationella forskning som bedrivits om Muslimska brödraskapet i Egypten och de studier som genomförts om den europeiska grenen under senare år (Johnson 2010, Kandil 2015, Larise 2012, Maréchal 2008, Meijer et al 2012, Quilliam 2016, Schuck 2013). I den här forskningen har vi valt ut de aspekter som är speciellt relevanta för svenskt vidkommande när det gäller organisatoriska och strategiska aspekter av rörelsens verksamhet.

Rapporten bygger också på en analys av den traditionella islamiska policy som styrt MB; en policy som kopplats till de policydokument europeiska MB har formulerat för sitt arbete i den nya politiska kontext rörelsens aktivister befinner sig i samband med etableringen i Europa (se Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE), Islamiska förbundet i Sveriges (IFiS) förbundsstadgar).

De ideologiska grunder som MB bygger på går således djupt och delas av många. Och MB:s roll som ”fadder” åt dagens europeiska islamism kan knappast överdrivas. MB:s grundare –Hassan al-Banna – menade att en islamisk stat skulle: ..”implement Islam as an all-embracingconcept which regulates every aspect of life”. Det är ett totalitärt system som inte är speciellt ”moderat”, utan en ideologiskt uppbyggd rörelse där medlemmar genomgår en introduceringsprocess på 5 – 8 år (kallad ”tarbiyya”) för att förbereda dem på ett långsiktigt samhällsbyggande arbete.

Muslimska brödraskapets strategiska förhållningssätt att bygga en islamisk stat

Muslimska brödraskapets strategiska förhållningssätt att bygga en islamisk stat gradvis och med betoning på indoktrinering, predikan och da’wah skiljer muslimska brödraskapet från t.ex. den Islamiska Staten (IS), som ju redan med brutala medel deklarerat en islamisk stat. Men även muslimska brödraskapet betonar att individen ska underordnas staten och att slutmålet är en stat baserad på sharia och där jihad, i betydelsen heligt krig, måste användas. Likaså har muslimska brödraskapet ända sedan början varit tydliga med sitt avstånd, och ibland hat, mot Väst och västligt inflytande i arabiska muslimska samhällen. Och här är skillnaderna inte så stora jämfört med andra mer uttalat våldsbenägna islamistiska rörelser som t.ex. IS. Islams politiska rötter utgör således en grogrund för islamister av olika schatteringar som ändå kan enas i en syn på islams roll i världen och på vikten av att bekämpa ett ”korrupt” västligt inflytande i det arabiska och muslimska Mellanöstern.

Det framgår ganska tydligt vilka mål Islam och det muslimska brödrarskapet har och det är skrämmande att se hur många som fortfarande tror att det är en konspirationsteori att ett nytt islamskt kalifat sakta växer fram. Den här rapporten visar ganska tydligt att en islamisering pågår i Sverige, med regeringens och MSB’s goda minne.

Läs hela rapporten.

Muslimska Brödraskapet i Sverige

Dokumentet finns även på min lista över viktiga dokument

En kommentar

 • SCANDINAVIAN4EVER

  …..ja, Thomaz, BRAVO!!!
  Det är ju så ofattbart få som har förmågan och, men framförallt VILJAN att belysa ”de sovande”
  om dessa (KÄLLARFÖRPASSADE)
  fakta!

  Något att verkligen ta ställning till inför valet i höst…..för vem f..n vill
  sitta i källaren resten av
  sitt liv? ?……..mörkt….!

  Gillad av 1 person