Det fria Sverige attackerades av maskerade individer.


Under söndagen arrangerade Det fria Sverige ett informationsmöte i Lund dit ett drygt trettiotal personer hade anmält sitt intresse för att delta.

Tyvärr är mötesfriheten, eller att svenskar träffas för att få mer information om en intresseförening för svenskar inte något som uppskattas av alla; framförallt inte av den svenska vänstern.

En kvart innan samlingen dök uppemot tjugo maskerade personer upp, några av dem utrustade med gatustridsvapen för att trakassera de som anlänt tidigt till samlingsplatsen. Man försökte sedan angripa lokalen som bokats för mötet, men två personer från föreningen lyckades hålla den attackerande gruppen stången och skyddade lokalen samt de personer som redan samlats därinne.

Tack vare de två personernas snabbtänkta och modiga agerande så uppstod inga större skador varken på människor eller fastigheten. Tyvärr fick en person från föreningen och en av deltagarna mindre skador. Polisanmälningar om misshandel har upprättats.

Dan Eriksson, ordförande för Det fria Sverige:

”Det är ingen nyhet att den svenska vänstern hatar så väl mötesfrihet som människor som bryr sig om svenskarna. Vi kan dock vara glada att vårt folks fiender är så pass inkompetenta och fumliga att de inte lyckas åsamka några större skador, fast de är tio gånger fler. Som ordförande är jag alltid ytterst ansvarig, även om jag inte själv var på plats. Jag kommer därför omedelbart dra igång en intern utredning för att se om vi har brustit i våra säkerhetsrutiner, och hur det kan åtgärdas till framtida träffar. Den här typen av attacker visar återigen på hur viktigt det är att svenskar organiserar sig. Det är Det fria Sveriges mission och vi är mer beslutsamma än någonsin att göra det som måste göras.”

Två misshandelsanmälningar

Polisen har upprättat två anmälningar – en om grov misshandel och en om misshandel. Enligt polisanmälan blev den ena mannen slagen med en glasflaska mot kroppen och huvudet av ett antal maskerade män. Han ska ha fått skärskador och fördes till sjukhus med ambulans. Den andre mannen ska ha mottagit slag. Båda männen uppger att antalet maskerade personer var någonstans mellan 10 och 20 stycken. Polisen har inte gripit någon misstänkt för händelsen. Vilket inte är förvånande.

SVT väljer dessutom att det är viktigt att påpeka att Det fria Sverige är en nybildad förening där flera ledande personer har en bakgrund i den högerextrema rörelsen.

Mötet var tänkt att hållas i IOGT:s lokaler, och enligt företrädare för IOGT hade bokningen gjorts under falska premisser. Vad IOGT trodde var en privat bjudning visade sig vara ett politiskt möte. När omständigheterna uppdagades ställdes bokningen in av IOGTIOGT väljer alltså att ignorera lagen om mötesfrihet och drar in bokningen.