Bidrags-Cirkusen utan slut…


Gästbloggaren ”Louise” är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Den här gången handlar det om Bidrags-Cirkusen utan slut…

Så med utan vidare dröjsmål, över till Louise:

Bidrags-Cirkusen utan slut…

Frågan är inte var man kan finna information. Frågan är var man skall börja? Man ser nästan inte träden för all skog. Det är bara att hugga i. Annars blir man skogstokig!

Att vår sittande regering S och MP med sin ”blåögda” vana trogen släpper allt av moral, etik och bemödar sig inte ens med att bedriva en kritiskt, seriös granskning eller överhuvudtaget någon kontroll över vart de skänker våra skattepengar?

Det verkar vara en väldigt trevlig syssla att vara ”jultomte” året runt genom att bara skänka bidrag helt okontrollerat hit och dit – Det är ju så lätt att vara generös med andras pengar också.

För vilka syften? Till vad och vem skall det gynna?

Vem är det som vinner på alla dessa generösa bidrag Frågar man sig? När det som nu visat sig att mottagare adresseras till synes ljusskygga fundamentalistiska föreningar och Islamiska friskolor, visar sig ha ett graverande och besvärande samröre med förgreningen ”Muslimska Brödraskapet”.

En av dessa föreningar som under senare tid omnämns som ett s.k. studieförbund är ”Ibn Rushd” verksamma på olika platser i Sverige, och som på lösa och luddiga grunder lyckats med att tillförskansa sig miljontals kronor i statliga bidrag?

Bidrag som går till dessa studiesäten runt om i landet samt även till ett hotellköp, Granhedsgården för 11 miljoner som dock inte visar på någon verksamhet i det studieförbundet.

Överskottet – våra skattepengar i studieförbundet går alltså till fastighetsköp!? En fråga som är obesvarad är hur Folkbildningsrådet kunde säga ja till hotellköpet av Granhedsgården när deras egna regler uttryckligen förbjuder att bidraget ska gå till kommersiell verksamhet.  

I övrigt har staten även finansierat utlandsresor för detta studieförbund som inte heller skall tillåtas i bidragets utformning och regler. Vad jag i slutänden vill tillföra är att självklart finns det ett stort partipolitiskt intresse för styrande regering i form av en pakt med dessa ”bidragstagande förbund” och ”bidragstagande islamiska friskolor”

Där finns s.k. väljar-sympatier/lojalitet att betala med för sina erhållna bidrag! Sympatier som skall gynna dessa ”jultomtar” i den sittande regeringen S och MP. – Det är ju val i år och sittande regering vill nämligen sitta kvar till vilket pris som helst!

Och dessa bidragsstödda förbund vill självklart fortsatt ha sina miljonstöd betalt av oss skattebetalare också. Och då kräver man av sina deltagare att rösta rätt!

Ingen hade väl trott något annat än att Islam är lika med politik?

Citat
Red: Dr. Magnus Norell
(Med Docent Aje Carlbom & Fil. Kand Pierre Durrani)

”Islamisternas val av politiskt system är byggt på en tolkning av islam som ett allomfattande system där individen inte bara underordnas kollektivet, utan också ett system där religion och politik är helt sammanvävda. Tanken om en islamisk stat är på inget sätt någon ny tanke och i de exempel på sådana stater som finns (som Iran, Saudiarabien och Pakistan) finns modeller för hur sådana stater ska styras

Av stor vikt är naturligtvis också det faktum att en religiös tradition även definieras av hur de troende väljer att tolka de religiösa texterna. Hur tron praktiseras är avgörande för hur den definieras. I kärnan av en islamisk stat vare sig det är IS, någon tidigare inkarnation av IS eller de nuvarande stater som definierar sig som islamiska ligger denna koppling av religion och politik. En sammankoppling som de flesta islamtolkningar fortfarande gör.”

Muslimska Brödraskapet i Sverige DNR 2107-1287.pdf

// Louise – Partipolitiskt obunden / Samhällskritiker

NOTIS: Studieförbundet Ibn Rushd – ett logistiskt mästerverk

Rebecca Weidmo Uvell, Uvell.se, har kartlagt de bidrag som folkbildningsförbundet Ibn Rushd erhållit 2016. Siffrorna, och kapaciteten per anställd, är häpnadsväckande. Ibn Rushd har genom åren även lyckats med konststycket att för skattemedel förvärva Granhedsgården AB för sitt ackumulerade överskott. Ibn Rushd har inga andra intäkter än bidrag, i huvudsak statsbidraget från Folkbildningrådet. Av Folkbildningsrådets bidrag om 11 miljoner kronor gick till köp av fastigheter som senare kom att flyttas över i stiftelefrom. Lagligheten i detta, att flytta offentligt finansierade medel till en stiftelse utan offentlig insyn, har ingen ifrågasatt tidigare men händelseförloppet har beskrivits av Ledarsidorna.se 2015. Ibn Rushd genomförde 2016  304 814 studietimmar.

Samma år hade ABF, som jämförelse, 652 975 studietimmar. En studiecirkel är definitionsmässigt en liten grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap. Folkbildningsrådet sätter ett antal begränsningar för verksamheten som ABF sammanställt.

  • En studiecirkel består av minst tre personer som träffas minst tre gånger och minst nio studietimmar sammanlagt.
  • En studietimme omfattar 45 minuter.
  • Möjligheterna att föra ett samtal där alla kan komma till tals sätter gränsen för antalet deltagare i cirkeln.
  • För att räknas som deltagare i cirkeln skall man ha varit närvarande vid minst tre cirkelsammankomster, varav minst en gång vid de tre första sammankomsterna.
  • En grupp får som mest rapportera 12 studietimmar per vecka, fördelat på maximalt tre tillfällen.
  • Man får rapportera upp t.o.m. fyra studietimmar per träff.
  • Man kan rapportera maximalt 480 studietimmar på ett kalenderår.

Ett arbetsår, eller en heltidstjänst, är cirka 1 800 h. Folkbildningsrådets begränsning om 480 timmar bygger på att ingen skall kunna vara cirkelledare på heltid. Ibn Rushd skulle därmed behöva ha minst 635 cirkelledare för att få verksamheten att gå runt. Med den yttre begränsningen att en studieträff får omfatta maximalt fyra studietimmar har Ibn Rushd genomfört maximalt 76 203 träffar.

Ett antagande om att utbildningen har förlagts till ett förmiddags, ett eftermiddags samt ett kvällspass fem dagar per vecka resulterar i att Ibn Rushd genomfört eller administrerat 25 300 utbildningsdagar vid sina sex kontor.  Räknas även Granhedsgården, som förvärvats med skattemedel, samt Kista Folkhögskola in, finns åtta lokaler tillgängliga.

Varje lokalt kontor har då genomfört 3 000 utbildningsdagar på ett år. Ett normalt arbetsår är 200 dagar om kollektivavtal och arbetstidsregler skall följas. Varje lokalkontor har därmed genomfört 15 fullbelagda utbildningsdagar, med tre utbildningspass, per dag eller 45 pass per dag om matematiken skall gå ihop. Med 635 cirkelledare. Allt administrerat med 15 anställda.

Det stoppar dock inte där. Ibn Rushd har arrangerat minst en utlandsstudieresa. Utlandsresor, eller studieverksamhet utomlands, är inte tillåten verksamhet enligt Folkbildningsrådets bestämmelser. Ibn Rushd har, med skattemedel, subventionerat en sådan resa till Bosnien vilket borde vara ett direkt avsteg från Folkbildningsrådets regelverk. Något som dessutom helt tycks ha passerat Folbildningsrådet utan anmärkning.

Ibn Rushd visar sig vara ett logistiskt mästerverk utan jämlike. Ett mästerverk med en produktionskapacitet som det industrialiserade väst inte kan konkurrera med. Eller så behöver Ibn Rushd verksamhet granskas närmare av behöriga myndigheter och ansvariga departement.

Socialdemokraternas kompromiss med islamisterna.

TroSolidaritetSMR-e1476450480604

Bostadsminister Mehmet Kaplans avgång i våras blottlade en omfattande islamistisk infiltration inom Miljöpartiet. Men även andra partier, som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, har tillåtit islamister att stiga i graderna inom organisationen.

En person som kritiserat Socialdemokraternas flathet mot islamistisk infiltration är fd riksdagsledamoten Carina Hägg (S). På grund av sin kritik blev hon, inför valet 2014, först flyttad bort från valbar plats på riksdagslistan – för att slutligen strykas helt! Bakgrunden är att Carina Hägg kritiserade valet av Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa till S partistyrelse 2013. I sin roll som ordförande för Islamiska förbundet hade Omar Mustafa bl a bjudit in antisemitiska föreläsare som sprider myter om att judar ritualmördar kristna småbarn. Islamiska förbundet är en del av ”Federation of Islamic Organisations in Europe” (FIOE) som har nära kopplingar till Muslimska Brödraskapet.

I samband med att Carina Hägg petades påstod hon dessutom att det fanns ett hemligt avtal mellan S-förbundet Tro och Solidaritet (tidigare kristna Broderskapsrörelsen) och Islamiska förbundet. Påståendet avfärdades helt och hållet av dåvarande ordföranden i Tro och Solidaritet, Peter Weiderud. Weiderud tillade dessutom följande: ”man kan inte vara islamist och socialdemokrat, precis som man inte kan vara kristdemokrat och socialdemokrat”. Sanningen är dock en helt annan.

Det finns nämligen just ett sådant dokument som Carina Hägg talade om. Redan 1999 skrev det som idag heter Tro och Solidaritet en överenskommelse med Sveriges muslimska råd (SMR), i vilket Islamiska förbundet ingick fram till år 2010. En av de som representerade SMR i förhandlingarna med Tro och Solidaritet är en islamist som heter Mahmoud Aldebe. År 2006 utmärkte sig Aldebe genom att kräva särlagstiftning för muslimer gällande bland annat familjerätten – alltså i praktiken sharialagar! Men Aldebe är inte ensam. Det finns en rad andra personer och organisationer med knytning till SMR som haft liknande uppfattningar. Aldebe är avvikande på det sättet att han reste dessa krav öppet.

Den hemliga överenskommelsen avslöjar att SMR, i alla fall under en tid, t.o.m. hade en egen politisk gren kallad ”Politisk Islamisk Samling”. Om denna organisation finns kvar idag är oklart. Något som är desto klarare, och som tydligt visas i dokumentet, är att Tro och Solidaritet tagit på sig att hjälpa Sveriges muslimska råd att få inflytande över svensk politik. Under avsnittet ”Strategi och mål” anges konkreta mål för detta inflytande. Det förvånanade är hur detaljerat avtalet är (se bild nedan). Tro och Solidaritet tar också på sig att driva ett antal frågor åt SMR. Det rör sig om lagstiftning eller avtal vad gäller muslimska helgdagar, imamutbildning samt överenskommelser på arbetsplatser avseende fredagsbönen. Sedda vart och ett för sig kan kraven framstå som ”inte så farliga”. Men kraven måste ses tillsammans och mot bakgrund av den viljeinriktning av att införa sharialagar som Mahmoud Aldebe gav uttryck för 2006.

Det går inte att kompromissa med islamister på det sätt som Socialdemokraterna gjort. Islamisterna arbetar ytterst medvetet för att flytta fram sina positioner. Socialdemokraterna, däremot, har kompromissat med Sveriges sekulära tradition – i syfte att vinna några fler väljare.

De känner inget historiskt ansvar för de 300 år av kamp för sekulära värden som tidigare generationer genomfört. De är också beredda att offra modiga medlemmar som Carina Hägg – som anser att sekulära värden inte är någon handelsvara i förhandlingar med reaktionära grupperingar. Och islamisten Mahmoud Aldebe? Han försökte senare göra karriär inom Centern. Riksdagsparti som riksdagsparti.

Här nedan kan man läsa om samarbetet i en rapport mellan Broderskapsrörelsen och Sveriges Muslimska råd.

rapport-delaktighet-identitet-o-integration

 

En kommentar

  • Det betyder att dom har fuskat med rapporteringen och antalet timmar tvi fan säger ja bara till dessa blattar sen har osså sossarna blivit infiltrerade av muslimer och avsatt platser för muslimer i riksdagen och bidragit till att SMR har spridit sin propaganda ohindrat och utan insyn eller övervakning har man kunnat verka fritt och kunnat inflika islam i sin dagliga verksamhet och införliva sharia praxis och normer i dagordningen på sina program och det betyder att SMR inte vill rätta sig eller förverka svensk lag att man sätter sig över svensk lag o begär special behandling av muslimer är äckligt o förtrytligt !

    Gilla