Svenska kyrkans svek och rena hädelser!


Den senaste veckan har vi alla kunnat läsa i media om hur kyrkan välkomnar islam, böneutrop, tar bort kristna symboler ur kyrkor och hur biskopar står samlade och menar att kristna och muslimer delar samma Gud. Nu börjar okunskapen och dumheterna få ofattliga proportioner.

Likt de fariséer som kastades ut ur templet av Jesus själv, står våra religiösa ledare och ljuger för oss. De som ska företräda vår religion har helt och hållet fallit till föga för Islams Taqiyya, eller så har de likt demoner medvetet sålt ut vår religion, vårt religiösa arv och själva det fundament som vårt kristna samhälle har varit byggt på.

Drygt 30 procent av de präster som besvarat en enkät som ”Dagen” tagit fram instämmer helt i påståendet ”Judar, kristna och muslimer vandrar mot samma Gud, var och en på sin väg”.

Ser man till samtliga som instämmer helt eller till viss del är de 45 procent. En av prästerna förklarar i en kommentar: ”Eftersom det bara finns en Gud att vandra mot.”

Kristendom och islam har samma Gud – det sade en handläggare på Migrationsverket till en asylsökande konvertit från Afghanistan. – Man kan fråga sig hur objektiv Migrationsverkets handläggare är, säger mannens juridiska ombud Rebecca Ahlstrand.

Det som är genomgående i dessa uttalanden är den enorma okunskapen om Islam och koranens texter.

Visst finns det likheter i religionerna, vi har samma matriarker, men absolut inte samma Gud. Vi har absolut inte samma strävan och absolut inte samma mål.

Att se uttalanden från våra präster och biskopar hur de ser fram emot böneutrop och jämför moskéns minaret och böneutrop med glassbilen är ju så befängt att man slår sig för pannan. – Ja visst, Hemglass lär ut hat och jihad mot alla icke-muslimer, det vet ju alla.

Men det som slår mig mest är just hur otroligt okunniga våra präster är i teologi och läran om andra religioner och vad de står för.

 

fredrik-modeus-tt-webb-jpg-1-jpg

Biskop Fredrik Modéus

 

Biskop Fredrik Modéus positiva uttalande om böneutrop i Växjö har mötts av mycket hård kritik. Istället för att ta emot anonyma kommentarer välkomnar han eftertänksamma samtal ansikte mot ansikte säger han. Det har visat sig inte heller stämma.

Jag var i telefonkontakt med Växjö stift idag för att bemöta honom just så men Biskopen ville inte bemöta konstruktiva frågor direkt, istället fick jag tala med stiftets pressekreterare som visade upp en helt otroligt naiv och okunnig inställning till frågan om Islam, Taqiyya och koranen. Stiftets pressekreterare hade ingen aning om begrepp som Taqiyya och hade ingen aning om vad koranen faktiskt säger. Hon ville göra sina ”tolkningar” av koranen utan att ens ha läst den.

Vi som har studerat Islam vet att det inte finns några tolkningar av koranen, vilket även muslimer själva bestämt hävdar. Koranen ska inte tolkas, den ska läsas exakt så som den är skriven, ordagrant.

Du kan lyssna till samtalet här under.

Visst är jag en aning PÅ i samtalet och kanske även en smula elak, men det är ofantligt svårt att hålla en neutral min när man talar med kyrkans representanter, särskilt när de uppvisar så enorma brister i kunskap.

Jag är som bekant ateist och kritisk mot all religion, såväl kristendom som Islam. Och med en för mig objektiv kunskap om islam och koranen som jag läst inte bara på svenska och engelska utan även med hjälp på arabiska, anser jag mig ha betydligt mer kunskaper än Biskop Fredrik Modéus och hans pressekreterare. Jag avslutar samtalet med att referera till en del suror ur koranen med uppmaning att dessa antecknades och studerades av stiftet.

Jag har inga högre förväntningar om att så sker.

Som ett litet tillägg til detta ska jag även presenter lite ur lagen om religionsfrihet.

Dokument & lagar Religionsfrihetslag (1951:680)
Religionsfrihetslag (1951:680)
Svensk författningssamling 1951:680
t.o.m. SFS 1995:1212
SFS nr: 1951:680
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1951-10-26
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Om religionsfrihet

1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.

”Notering: Det kan anses vara allmän förargelse med böneutrop”

2 § Det står envar fritt att för religiös gemenskap deltaga i sammankomst och sammansluta sig med andra.

3 § För offentlig gudstjänst gälle ej andra hinder än sådana som i allmänhet äro stadgade för sammankomst, till vilken allmänheten har tillträde.

4 § Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund. Åtagande i strid mot denna bestämmelse vare utan verkan.

”Notering: Vilket betyder att ingen skall tvingas till att tillhöra ett samfund och att man ska rätten att lämna samfundet omman så önskar utan att hotas till livet… något som inte tillåts av islam som därmed bryter mot lagen genom sin existens”

Med trossamfund förstås, förutom svenska kyrkan, sammanslutning för religiös verksamhet, vari ingår att anordna gudstjänst.

Relaterad artikel: https://rosatraktor.com/2017/02/11/skulle-islam-kunna-totalforbjudas-som-foljd-av-brott-mot-fns-allmanna-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna/

 

 

3 kommentarer