Ett Katastrofalt Misslyckande!


guest

Min gästbloggare ”Louise” är tillbaka med ett nytt gästinlägg.

Idag skriver hon lite om att Polisen inte kontrollerade fler gömda 2017. Ett problem som bara växer i landet. Allt fler illegala och personer med utvisningsbeslut gömmer sig i landet, och Sverige skyddar och belönar IS krigare som mördat och lemlästat.

Så med utan vidare dröjsmål, över till Louise:

Ett Katastrofalt Misslyckande!

Att man idag har mer än mellan 30–40 tusen immigranter, illegala och kriminella personer med utvisningsbeslut som gömmer sig i Sverige och där antalet bara ökar under de kommande åren, kan bara ses som ett enda stort misslyckande och en förlorad kontroll över säkerhetsläget i Sverige!

Det stora experimentet med att öppna gränserna har nu visat sig ha ett mycket högt pris milt uttryckt! – Vi vet inte vilka som vistas i landet!

Eller vad de har för mål och agenda med att vistas här illegalt.

Våra politiker tycks blunda och gömma sig för fakta, att vi i dagsläget har väldigt många av ”Rakhmat Akilos” kaliber inom gränserna, som lever i det dolda och gömmer sig och kan jobba svart eller försörja sig på brott.

Det finns kyrkor, samfund och föreningar på vänsterkanten och privatpersoner som gömmer utvisade och kriminella.

Naturligtvis skall det vara brottsligt och straffbart att gömma utvisade oavsett den mänskliga skölden, ”Mänskliga Rättigheter ” Som ständigt åberopas som ett mantra för de utvisades rätt!

Om man nu visar på att det även skall finnas ett ”Mänskliga Rättigheter” för medborgarna i Sverige med rätten att leva i ett tryggt och säkert land?

I många fall gömmer de sig därför att de inte har något ”skyddsbehov”! Och därför att det inte pågår något krig i det landet de rest ifrån.

I andra fall kan det vara jihadister med en ”mission” och som måste hålla sig undan, då de är efterlysta i andra länder. Sverige har ju intagit en första plats i Europa när det gäller att vara ett värdland och skyddsförvara terrorister i landet.

När man nu även låter IS-terrorister helt obemärkt kunna slinka in i landet och som firas som hjältar ute i förorterna, där senare ett psykologprogram och ett integrationsprogram väntar förutom bostad och jobb/utbildning.

Det skickar ju fel signaler; Om du har avrättat, lemlästat civila, kvinnor, barn och kristna i andra länder, då väntar dig en stor belöning när du återvänder till Sverige.

Det är skamligt, omoraliskt och fruktansvärt snett som det fungerar i det här landet! Var är våra humana värderingar där? Är det synd om alla IS-terrorister som återvänder? Men, inte synd om alla offer som de har lemlästat och mördat? De är ju kallblodiga mördare och inget annat! Utan någon respekt för liv! – De skall naturligtvis bemötas utan respekt och med att få konfiskerade pass/medborgarskap och direkt utvisning!

I dag har vi inre gränskontroller i Sverige som inte heller tycks fungera. Vi skall självklart ha yttre och inre gränskontroll!

Men uppenbarligen har denna naiva och inkompetenta regering inte en susning om vad som behövs.

Med en mångfald av immigranter etc. som dagligen genom smugglare och till fots tar sig in i landet, genom våra hamnar och våra gränser som till större delen är obevakade. Det krävs ny ledning, ny ordning nya regler och nya lagar i det här landet!!

Om vi inte skall experimenteras sönder som folk och land av våra politiker!

Jag vill ta med en artikel som belyser ämnet

”Poliser kontrollerade inte fler gömda 2017” GP av Anja Haglund TT

// Louise – Partipolitiskt obunden / Samhällskritiker

 Polisen kontrollerade inte fler gömda 2017

Sverige Terrordådet i Stockholm förra året väckte debatt om polisens arbete med gömda. Politikerna krävde att polisen skulle hitta och utvisa fler. Men ny statistik visar att antalet utlänningskontroller ligger kvar på en i stort sett oförändrad nivå.

Antalet inre utlänningskontroller är fortfarande inte ändamålsenligt högt, säger gränspolisens chef Patrik Engström till TT.

Efter terrordådet på Drottninggatan den 7 april hamnade polisens möjligheter att hitta gömda migranter och flyktingar i fokus. Rakhmat Akilov, som erkänt attentatet, skulle utvisas men avvek och levde illegalt i landet.

I debatten höjdes röster för en effektivare jakt på personer som inte har rätt att vistas i landet. Men av allt att döma lyckades polisen inte leva upp till detta 2017.

”Förmodligen oförändrat”

Antalet inre utlänningskontroller, polisens främsta verktyg för att hitta gömda, ser visserligen ut att ha ökat från bottennoteringen 2016 på 18 857 till 23 469. Men siffrorna innehåller flera felkällor och kan inte tolkas som en faktisk ökning, enligt Patrik Engström.

Det går inte att med säkerhet säga om kontrollerna blivit fler eller färre. Antalet kontroller är förmodligen oförändrat. Tittar vi längre tillbaka i tid är det tydligt att antalet kontroller har minskat, säger han.

Minskningen brukar av polisen förklaras bland annat med det hårt kritiserade Reva-projektet för några år sedan, då polisen anklagades för att bedriva jakt på papperslösa. Efter terrordådet vände debatten, men någon större effekt i det praktiska arbetet har det inte blivit.

Inom polisen måste våra resurser hela tiden prioriteras. Vi måste prioritera verkställighetsarbete mot skjutningar, gängbråk och våldtäkter. Att samhällsdebatten förändras innebär inte med automatik att vi kan göra ändrade prioriteringar inom polisen, säger Patrik Engström.

Fler farliga?

Däremot finns i dag ett större fokus på dem som ingår i den grupp som inte kunnat utvisas. Totalt handlar det om cirka 17 000 personer, varav drygt 12 000 gått under jord.

Det stora flertalet av dem är fullkomligt harmlösa ur ett samhällsskyddsperspektiv. Men finns det i den här gruppen andra personer, fler, som skulle kunna tänka sig att begå grova brott eller någon form av attentat? Där har diskussionen förändrats.

Antalet som inte vill lämna landet, trots avslag, väntas de närmsta åren öka kraftigt. Fram till 2021 handlar det om över 42 000 personer, enligt Migrationsverkets prognos. I en allt större andel av ärendena är personen dessutom redan försvunnen när polisen får ärendet.

Det är en jättestor utmaning, säger Patrik Engström som konstaterar att ärendebalansen kommer att öka.

Fakta: Antal kontroller

Polisens inre utlänningskontroller:

  • 2017: 23 469
  • 2016: 18 857
  • 2015: 23 652
  • 2014: 26 428
  • 2013: 28 930

Siffrorna innehåller flera felkällor och bör tolkas med försiktighet. Uppgifterna är enligt polisen inte rakt av jämförbara över åren.

Orsaken till osäkerheten är att det i delar av statistiken över inre utlänningskontroller för senare år även ingår statistik över inre gränskontroller, som är en annan sak.
Källa: Polisen

Fakta: Inre utlänningskontroll

Inre utlänningskontroll innebär att polisen kontrollerar att utrikes födda har rätt att uppehålla sig i Sverige. Avsikten är framför allt att hitta personer som inte har rätt att vistas i landet, men också sådana som kan utgöra en fara för Sverige.

Polisen verkställer också avvisningar och utvisningar när personer inte lämnar Sverige frivilligt. Det gäller även personer som ska utvisas på grund av brott. Dessutom kan polisen på egen hand avvisa personer exempelvis vid en gräns.
Källa: Polisen

En kommentar

  • Vad gör vi med de hundratusentals som vi redan har och som har legalstatus och som är fria att verka och agera

    Gilla