Europadomstolen med all makt i världen.


guest

Min gästbloggare ”Louise” är tillbaka med ett nytt gästinlägg.

Europadomstolen fäller Sverige sedan regeringen velat utvisa en marockan som Säkerhetspolisen pekat ut som ett nationellt säkerhetshot.

Så med utan vidare dröjsmål, över till Louise:

Europadomstolen med all makt i världen.

Ja, det var ju det här med att man inbillade sig att man redan sett det mesta av sjuka dumheter! Men icke, det finns ett obegränsat djup av dumhet inom EU.

Det blir man medveten om när man läser artikel efter artikel vad de hittar på och hur de manipulerar medlemsstaterna, som bevisligen inte har något att säga till om eller sätta emot heller.

Inte när det gäller den egna nationens rätt att besluta i lagstadgade frågor om rättssäkerhet som berör medlems-länder som har egen terrorlagstiftning, och som sedan visar sig betyda ”noll” i verkligheten, då Eu har sagt sitt.

Man går alltså helt emot vad säkerhetspoliser och domstolar har kommit fram till när det gäller utvisningsbeslut av s.k. terrorister som bevisligen utgör ett terrorhot i Sverige??

Vart är vi på väg?

Det borde ju rimligtvis vara en ansvarsfråga av antingen den egna staten eller att EU går över huvudet på medlemsstaterna, missbrukar sin makt och beslutar över medlemsstaternas lagar?

Och som i detta fall bestämmer att terroristen skall stanna i Sverige?

Om denne s.k. terrorist utför ett attentat i Sverige av denne borde ju EU-domstolen stå som ytterst ansvarig!

I slutänden borde detta vara den allra sista spiken i kistan vad gäller EU- medlemskap överhuvudtaget!

Vi borde protestera mot överhögheten vi fått på halsen som inte tillför något till det här landet utom höga avgifter, maktmissbruk och egen-konstruerade lagar höjd över allt förnuft och rättssäkerhet etc!

Jag vill gärna ta med en artikel i ämnet från Nyheter Idag av Elliot Lorentz som fångade min uppmärksamhet och som gör att man går ”Bananas” så att säga.

// Louise – Partipolitiskt obunden / Samhällskritiker

Sverige fälls i Europadomstolen: Är fel att utvisa misstänkt terrorist

EUROPA Under 2016 varnade Säpo om att en marockansk man i Sverige med uppehållstillstånd utgör ett nationellt säkerhetshot och Migrationsverket beslutade att mannen bör utvisas till sitt hemland. Nu fälls Sverige i Europadomstolen för att ha kränkt de mänskliga rättigheterna efter mannen kan riskera tortyr i sitt hemland.

Europadomstolen fäller Sverige för att Svenska regeringen velat utvisa en marockan som Säkerhetspolisen pekat ut som ett nationellt säkerhetshot, det uppger Svenska Dagbladet.

Europadomstolen, eller Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, bedömer oklarheter och tvister kring brott mot den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Europadomstolen fäller Sverige för att ha kränkt människorättskonventionen eftersom domstolen bedömer att marockanen riskerar tortyr i sitt hemland.

Mannen fick uppehållstillstånd i Sverige 2005. 11 år senare, i mars 2016, larmade Säpo om att mannen var ett nationellt säkerhetshot och att han borde utvisas. I april samma år fattade Migrationsverket beslut om att utvisa mannen, något som slogs fast av Migrationsöverdomstolen.

Den marockanska mannen gick däremot vidare till Europadomstolen.

Han ansåg att han riskerar tortyr och fängelse om han skulle deporteras till sitt hemland eftersom svenska myndigheter pekat ut honom som potentiell terrorist. Regeringen tillbakavisar att detta skulle vara fallet och påpekar att situationen för mänskliga rättigheter har förbättrats i Marocko de senaste åren.

Europadomstolen har nu dömt att risken för tortyr och omänsklig behandling inte kan uteslutas och att Sverige därmed anses ha kränkt artikel 3 i människorättskonventionen som lyder:

”Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”

Källa: https://nyheteridag.se/sverige-falls-i-europadomstolen-ar-fel-att-utvisa-misstankt-terrorist/

5 kommentarer

 • Jag gick in och svarade på en kommentar från Sasjal självklart inte på mitt eget inlägg !

  Gilla

  • Förstod det sen, men ditt svar hade hamnat enskilt som svar på artikeln inte som svar på kommentaren.. men jag fattade det sen..

   Gilla

 • Mycket konstig tolkning av ett rättshaveri av den storleken??
  Förstod du innehållet i texten ovan??
  Till information av nedskriven händelse i texten : En terrorist som utgör ett säkerhetshot i Sverige skall utvisas från Sverige med beslut i och utvisningsdom från Migrations överdomstolen!
  Terroristen överklagar det svenska beslutet i Europa domstolen som ger honom rätt att stanna kvar i landet
  Sverige med anledning av att han kan riskera fängelse och tortyr i hemlandet Marocko ??
  Finns faktiskt inget tecken eller något underlag på att så skall ske i Marocko!
  Men Europa domstolen med all sin makt kan smula sönder svenska lagar, när dom vill !!
  Och det är vad jag pekar på Det farliga i att de har ett 100% inflytande över alla nationalstaters domar inom EU.
  Oavsett av vilket hot vi ställs inför och vad som kan drabba oskyldiga människor som bor i landet Sverige så bestämmer EU att han skall stanna??
  Att vi om vi vill behålla honom i Sverige? Som du skriver att vi skall försörja en sådan person med fängelsevård
  är ju helt vansinnigt! Det var ju bara det att Sverige vill INTE behålla honom här i landet!!

  Gilla

 • Svenska staten har flertalet tillfällen blivit fällda i Europadomstolen för brott mot mänskiga rättigheter (går att finna på domstolens hemsida), men det har inte bekymrat svenska staten tidigare, så varför nu?

  Vill man behålla honom här i Sverige, så är Kumla-bunkern ett alternativ.

  Gilla