Varför älskar vänstern Islam?


Vem har inte märkt att vänstern inte har några betänkligheter att nedvärdera kristna och behandla kristendomen som en fientlig kraft medan de böjer sig bakåt för att försvara islam? Jag kan förstå när någon fördömer en religion som är i motstånd mot sina egna ideal, inklusive att kritisera dess anhängare, men varför ha förakt för en religion medan man omfamnar en annan som är ännu mer konservativ, ännu mer oförenlig med liberala principer?

Linda

Ta Linda Sarsour till exempel. Hon är en pro Hamas och pro Sharia Islamist, men ändå en älskling hos vänstern. Med tanke på att det inte finns något liberalt, progressivt eller feministiskt med Hamas, Sharia eller islam kan denna allians verka lite förbryllande, tills man tar en närmare titt på vad vänstern faktiskt tror på.

Vänsterideologi bygger på ”jämställdhet utifrån resultat” i stället för ”jämställdhet utifrån möjligheter”.

”Jämställdhet utifrån möjligheter” innebär inte identiska möjligheter för alla, vilket är omöjlig, men det innebär att personliga egenskaper som nationalitet, ras, religion och kön inte bör avgöra de möjligheter som är tillgängliga för någon. Bara talang och prestation.

”Jämställdhet utifrån resultat” däremot är baserat på antagandet att alla ska vara detsamma, och här är den springande punkten. Vänstern låter oss tror att om människor inte hamnar i samma jämställdhet ”Allas lika värde” då är det något orättvist som händer eftersom all ojämlikhet är av ondo.

Och när något orättvist händer tror vänstern att det resulterar i ojämlikhet och de kallar det då förtryck. – Därmed kommer vi in i deras filosofi av de förtryckta kontra förtryckare.

Det är rotat i traditionell marxism men eftersom den traditionella marxismen inte går över fri vilja, fri marknad, ekonomier där vem som helst kan lyckas. Västerländska vänstern som började på 1930-talet trodde genom att fokusera enbart på ekonomi att Marx missade den enorma effekt kulturen har på samhället så de tog marxismen från ren ekonomi och applicerade den på kultur.

De trodde precis som vänstern gör idag att undertryckande är kärnan i en kapitalistisk ordning och att en demokrati som underminerar västerländska värden kan uppnå samma sak som en våldsam revolution. I ett nötskal, denna reviderade versionen av marxismen säger att ojämlikhet i samhället beror på fördomar i dominerande sociala grupper utnyttjar mindre kraftiga sociala grupper, som skapar ett system av privilegium och fördelar för vissa och nackdelar för andra.

Nu är jag ganska säker på att alla vet att de stora grupper vänstersympatisörer anser privilegierade i västerländska samhällen är vita, män, heterosexuella, rikare människor, infödda och den dominerande religiösa gruppen kristna. De tror också att för varje privilegierad grupp finns det en korrelativ förtryckt grupp.

Privilegierade grupper ses som motbjudande eftersom privilegium kommer från förtryck medan å andra sidan förtryckta grupper är dygdiga eftersom att se dem som något mindre är att ”skylla på offren” eftersom eventuella brister i en förtryckt grupp härrör från ojämlikhet som härrör från deras förtryck från privilegierade grupper.

Nu tror jag att tanken på att vita är mer priviligierade än andra är helt förkastligt och det är inte för att vita människor inte är privilegierade. Som du vet har vi alla sorters privilegier och de flesta människor har privilegier av alla slag och du bör vara tacksam för era privilegier och arbete att förtjäna dem.

Tanken att man kan anklaga en hel etnisk grupp med ett kollektivt brott, oavsett någon specifik enskild skuld av ingående element i den gruppen, det är absolut ingenting som är mer rasistiskt än att det och är absolut motbjudande.

Om du verkligen vill veta mer om sånt bör du läsa om kulakerna i Sovjetunionen på 1920-talet. ”Sök på Kulaks”. De var bönder som var mycket produktiva, de var det mest produktiva elementet i jordbruksskiktet i Ryssland, och de var praktiskt taget alla dödade våldtagen och rånade av det kollektiv som insisterade på att eftersom de visade tecken på rikedom så var de brottslingar.

Så en av konsekvenserna av förföljelsen av kulaker var sex miljoner ukrainares död från svält på 1930-talet då man alltså tagit död på just den grupp som försåg stora delar av regioner med mat. Tanken på att kollektivt hålla skuld på en nivå för den enskilde som juridisk eller filosofiska princip är farligt. Det är just denna typ av fara som bara människor som verkligen letar efter problem skulle driva. Det behövs bara en flyktig blick på 20:e århundradets historia för att lära sig exakt hur oacceptabelt det är.

Så vänsterns tolerans mot Islam och intolerans mot kristendomen kan förklaras med vänsterdoktrinen, deras innersta övertygelser, och det hela kokar ner till denna skillnad; Till skillnad från kristna, ser vänstern muslimer som en förtryckt grupp och att angripa deras religion är att förtrycka dem ännu mer.

”Vi har rätt att protestera mot vilken ideologi vi vill och kritisera den för de brott som den begår. Även de människor som begår dessa brott i dess namn. Det finns ingenting rasistiskt eller islamofobiskt i att kritisera Islam som ideologi eller islamister för de brott de begår i Islams namn.

Det finns kristna flyktingar som kommer hit, de har anklagats för hädelse mot islam och flyr för sina liv. Kan du tänka dig hur de känner när något som liknar hädelselagen som de rymt från genomförs här i Sverige.

Det är då otroligt att dessa övervägande vita unga svenskar tillhörande vänstern kan tillåtas ha kontraprotester när vi protesterar mot Islam, där de kallar människor som dig och mig och andra som protesterar för rasister, islamofober, fascister och nazister.

Vi protesterar FÖR ett bättre liv, vi vill inte ha en misogyn våldskultur, ökade våldtäkter, mord och misshandel. Vi vill fira skönheten och värdena i vårt land och vi vill inte att fruktansvärt hemska drakoniska lagar ska få tillträde till vårt land.”

Så vänstern blandar avsiktligt ihop kritiska idéer som är centrala för Islam och deras konsekvenser med muslimer i allmänhet eftersom i deras sinnen är muslimer en offergrupp som de ”ärofyllt” representerar och kritik av deras religion är ytterligare förtryck av en grupp som de har bedömts som en del av deras kollektiv. En del av det nya proletariatet som allierade i kampen mot en ojämn förtryckande vit överhöghet, det patriarkala onda kapitalistiska system som de vill demontera. Så det står klart att den så kallade toleranta vänstern inte är tolerant mot alla. Varför respektera rättigheter hos grupper vars makt de försöker krossa.

”Så om du är vänster och vill attackera mig för att vara alltför känslomässigt eller passionerat involverad i att protestera mot din inställning eller för att jag protesterar mot Islam och Sharia så kan du attackera mig så mycket du vill, men jag säger att jag är bättre än du. Jag antar att jag går ännu lite längre när jag säger att jag är fan så mycket bättre än du.”

hate

Det är vänsterns filosofi om förtryckta kontra förtryck som skapar politisk korrekthet, vilket är resultatet av att deras filosofi sipprar in i samhället. Människor ses som medlemmar av grupper i stället för individer och de så kallade förtryckta grupperna sätts på den goda piedestalen av hjälplösa offer.

Så en komiker som t.ex. Henrik Schyffert kan skämta om vita stereotyper eftersom vita är en privilegierad grupp men inte svart stereotyper eller homosexuell, kvinnor, invandrare eller muslimer eftersom de är marginaliserade / förtryckta grupper. – Och så är vi tillbaka till; Du kan säga vad du vill om kristna och kristendom, men Islam är off-limits.

islam

Politisk korrekthet

Politisk korrekthet syftar till att tala om för oss vad vi ska tänka och sipprar in i så många delar av samhällen så ofta utan att vi ens uppmärksammar det. Försäljare av politisk korrekthet är inte idioter, de är smarta människor beväpnade med smarta tricks så vi måste ägna mer uppmärksamhet till vad som händer.

Vänstern hävdar att vi som ställer frågor om mångkultur, invandring och förhållandet mellan Islam och modernitet har blod på våra händer. Jag säger våra händer eftersom även jag har anklagats för att vara högerextrem, islamofob, rasist, nazist och fascist, och detta endast därför att jag ifrågasätter.

Vad vi ser är att mord, våld och våldtäkter används som ett vapen för att stänga ner yttrandefriheten. Det är en växande lista av taktik som används för att stänga ner yttrandefriheten och ännu värre; att kväva rättmätigt ifrågasättande och självständigt tänkande.

Jag tror att jag här behöver klargöra att inte alla till vänster om den politiska centern är vad jag hittills har kallat vänsteranhängare. Jag menar att det var liberaler som myntade och började hänvisa till vänstern med den nedsättande termen ”Den regressiva vänstern”.

Med det sagt; Vänstern eller den regressiva vänstern eller kulturell marxism eller vad du vill kalla dem, inte är någon trivial fraktion av vänstern heller. Inte heller är de bara ofarliga blåhåriga gymnasie-ungar med på tok för mycket fritid som de har blivit beskrivna som. De propagerar, de är proselyterna, de röstar och de behöver inte övertyga någon om riktigheten i sina argument eftersom de använder rädslan för att märkas som rasist, islamofob och hot om utfrysning som vapen.

Och inte har denna neo-marxistiska filosofi bara trängt in alla aspekter av vänsterns politik och media, det dominerar även skolor och universitet där det inte finns någon brist på professorer som demoniserar allt som har med västvärldens normer och värden att göra.

lenin

Men oavsett hur högt den intoleranta vänstern skriker om hur kapitalismen är ansvarig för att döda och förtrycka miljontals människor, hur den amerikanska flaggan står för hat och imperialism och att Amerika är ondska och korruption, röstar människor fortfarande med fötterna.

left2

Invandrare vill komma hit vilket leder mig till en intressant punkt; Som vänstern med sin offer-ideologi skyller på förtryck av grupper som stannar i fattigdom, kan de inte förklara varför invandrare från många olika kulturer kan komma in från botten med väldigt lite pengar och ibland väldigt lite kunskaper i språk och ändå stiga uppåt både i skolan och i ekonomi.

När du ser felfördelningen av rikedom runt om i världen och ser den desperata situationen för miljontals människor i de underutvecklade länderna, när du ser så få som har och så många som inte har. När du ser girighet och maktkoncentration har du då någonsin haft ett ögonblick av tvivel om kapitalismen och om girighet är en bra idé att köra på? – Nåväl, världen körs av individer som fullföljer sina individuella intressen, de stora resultaten av civilisation har inte kommer från statliga ämbetsverk.

Einstein byggde inte sina teorier under löpnummer från en byråkrat, Henry Ford revolutionerade inte bilbranschen på det sättet. I de enda fall där massorna har rymt från den typ av fattigdom och förtryck som vänstern pratar om är där de har haft kapitalism och i stort sett fri handel. Om du vill veta var massorna har det värre så är det precis från de typer av samhällen som avviker från det.

Så genom historien är det absolut kristallklart att det finns inget alternativt sätt som hittills upptäckts för att förbättra för vanliga människor, som ens kan hålla ett ljus mot den produktiva aktivitet som utlöstes av fri företagsamhet, ekonomi och kapitalism. Men kapitalism ska brukas, inte missbrukas, däri ligger en stor del av problemet.

Framgång hos många invandrargrupper som börjar på botten och arbetar sig upp visar att eftersom det finns ojämlikhet inte betyder att det är orättvisa. Ojämlikhet innebär att det finns en skillnad, orättvisa är orätt.

Regeringen bör göra något åt orättvisa, som att ta bort strukturella barriärer som orättvist hindrar människor från att uppnå framgång i livet, detta är att behandla människor lika och det begränsar inte personlig frihet.

Men vänstern vill ha en regering som begränsar personlig frihet genom att behandla människor ojämnt i jämställdhetens namn. – Och det är inte bara galet, utan i motsats till de upplysta principer vår civilisation bygger på.

lika

I vänsterns utopi ersätts individualism med att behandla människor som medlemmar av oföränderliga grupper och personlig frihet ersätts med statlig kontroll, och dessa ideal är inte progressiva de är regressiva och avslutas alltid med en aldrig sinande rad av katastrofer. Samhällen blomstrar inte utan frihet för individer att söka sitt egenintresse. – Ett populärt skämt i Sovjetunionen var; De låtsas betala oss. Vi låtsas att vi arbetar.

Vad vänstern inte lyckas inse om och om igen är att människor är i grunden bristfälliga, de tror att det inte finns nånting i den mänskliga naturen som skulle få oss att vara olycklig det är bara för att vi har fel institutioner som vi är olyckliga men i verkligheten på grund av våra inneboende brister finns det inga lösningar bara kompromisser.

Därför säger jag inte att kapitalismen och den västerländska civilisationen är perfekt och jag förstår att jämfört med någons inbillade utopi så är det ganska smutsigt, men jämfört med tillståndet för styrning på de flesta håll i världen så är vi är ett lysande ljus och det beror på att efter tusentals år av mänsklig civilisation vi fick några saker rätt.

Som begreppet egenvärde för den enskilde och den som tror det är en bra idé att överge de grundläggande principerna i det bästa vi har kommit fram till hittills, för en förbittrad kollektivistisk fantasi gör bäst i att först räkna ut var vi ska hitta alla ofelbara änglar som ska styra samhället för oss alla.

Ett samhälle som sätter jämlikhet före frihet kommer att sluta med att varken ha jämlikhet eller frihet, å andra sidan ett samhälle som sätter friheten först kommer att som en glad biprodukt sluta med både större frihet och ökad jämställdhet.