SOCIALISM 2.0


Gästbloggaren Johny Lingström är tillbaka med ännu ett hett inlägg, denna gång en utveckling av sin syn på socialismens maktspel. Johny Lingstöm som även startat upp sidan Antisocialisten på Facebook. Ett besök hos honom är rekommenderat.

Så utan vidare dröjsmål, över till Johny Lingström:

medsocialist

SOCIALISM 2.0

Rödadeln har ännu inte lyckats lösa ett önskemål de har som framförts av dess medlemmar. Det handlar om överföringen av tjänstetillsättningar och förmåner vid generationsskiften, det som blåadeln lyckades med och upprätthöll under flera hundra år.

Med lagstiftning kommer denna samhällsgrupp med lagstiftning se till att lösa problematiken utan någon större förvåning eller invändning av samhället. Det man behöver är en välvillig valboskap så pass stor i absoluta tal och medgörlig utan egen ideologi, att rörelsen har egen majoritet i riksdagen och motståndet från annat håll är av liten innebörd.

En liten genomgång visar att var för sig står vi inte inför ett problem som inte går att tillrättalägga. Men när man väl sammanställer alla parallella händelseförlopp framträder en skrämmande bild som i fel händer MÖJLIGEN kan användas till andra syften.

Det är dags att stärka rättssäkerheten inom statsförvaltningen och skydda den mot makthungriga politiker som i lönndom vill ta över kontrollen av alla statliga organ och myndigheter. De har en egen agenda för vad staten ska pyssla med och det är inte för befolkningens bästa utan för de styrandes bästa. Det har gått för långt i tokigheterna.

Det är av största vikt att vi får en oberoende Författningsdomstol och Riks-, kommunal- & landstingsrevision som verkligen gör det de ska. Idag sitter avdankade fd politiker i knät på yngre politiker med sina uppdrag inom den kommunala revisionen. Riksrevisionen har sina problem med korruption. Pengar och resurser rinner mellan fingrarna på inkompetenta politiker som inte ska anförtros med så stor makt.

Så vad har vi för instanser?

Riksdagen:
Decemberöverenskommelsen lämnade riksdagen i en status quo som lamslår och hindrar demokratisk utveckling som ett halvstort parti vinner mest på. Samma parti som har en organisation lika stor som en mindre nation och fullt kapabel att tillsätta så gott som samtliga positioner i alla nivåer.

Samhälle:
Hela strukturen i samhället är präglat av de senaste 100 åren av rörelsens utveckling med systerföreningar som ingår i rörelsen ideologiskt: Unga Örnar, SSU, Hyresgästföreningen, HSB (ursprungsidén), LO, PRO och Fonus. Från vaggan till graven tryggas och skyddas strukturen. Det är bara två saker som inte fått ankorna att inrätta sig i ett linjärt händelsemönster, och det är bankverksamhet och matförsäljning. Men det kommer, var så säkra.

Skatteverket:
Den enskilda medborgaren binds till sitt skattekonto likt en sjökapten fastbunden vid masten i en århundradets storm. Skatter och skulder ska betalas, i den ordningen givetvis. Allt mer av den dagliga verksamheten för medborgare och företag centraliseras kring detta skattekonto som blir en förlängning av personnumret.

Denna gång intatuerat i pannan på medborgaren med färger som avslöjar din kreditvärdighet för alla att se. Snart behöver inte Kronofogden ha separata noteringar över skulder då Riksbanken med falska förespeglingar om forskning i bopriser, vill ha ett superrregister med tillgångar och skulder för alla. Allt samlas i skattekontot. Möjligheten till att få ett pass utfärdat avgörs i avspeglingen på din redlighet i finansiella åtaganden. Inget pass om du inte betalar för dig. Fly ur landet kommer att bli svårare än att smita in.

Myndighetsutövning:
Det höjs röster inom statlig förvaltning om krav på effektivisering genom digitalisering för att rättssäkerheten förbättras och att pengar ska sparas i administration. Det handlar om stora summor 400-500 miljarder. Direktiv och regleringsbrev för Digitaliseringsmyndigheten blir ytterst intressant att följa för att se hur detta ska genomföras. Samkörning av register mellan myndigheter kan också bli vanligare för att avslöja bidragsfusk.

Kungahuset:
Accepteras för tillfället av praktiska skäl. Rörelsens partiprogram talar om vad man egentligen känner och tycker i frågan. Republikanska föreningen har partitrogna riksdagsledamöter som ordförande per default. Rödadeln vill ha en komplett lösning för sin högstående samhällsklass innan den slutgiltiga lösningen avslöjas.

Ett starkt argument blir att samhället har utvecklats och vi är inte i behov av blåblod längre som ändå inte får ha en åsikt och uppfattning officiellt om något eller ens rösta. Det är bara älgjakten som diskuteras.

Immuniteten upphör för kungafamiljen och en avbetalningsplan fogas till skattekontot på felaktigt utbetalt apanage. Fastighetsbolaget Två Kronor AB tar över alla slott, herresäten och gårdar med förhoppning om att antalet museér blir fler och att kulturrevisionismen får ytterligare fäste.

Domstolar:
Nätverk liknande Hilda, Ruben och Ida (med Advokatsamfundet som garant) tar verksamheten som gisslan och ingen utomstående får stiga i graderna. Allt för att säkerställa inriktningen i hur juridiken och lojaliteten utvecklas inom juristutbildningen, tingsnotarietjänster, domarutbildningar mm hela vägen upp till Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Centralisering av domstolsväsendet genom minskning av antalet domstolar är under utredning vilket skyndar på denna process.

Myndighetschefer:
Endast personer lojala med rörelsen (kan även vara av annan partifärg inom 7-klövern) får inneha dessa uppdrag. Kompetens och lämplighet är inte det främsta man letar efter vid tillsättning. Särskilda bostadsområden s.k gated communities kommer att garantera säkerheten för dessa tjänstemän. Lika barn leka bäst.

Säk:
Säpo är direkt underordnad regeringen sedan några år istället för Polismyndigheten och indirekt departementet. Den inverkan sossarna vill ha på denna sär-verksamhet kommer att visa sig under nästkommande mandatperiod när sossarna har manövrerat ut Alliansen med sin söndra/härska-agenda. Även personsäkerheten för politiker finns inom dessa väggar och är av vikt att man kontrollerar och inte riskerar attentat av olika sort.

Polisen:
Från att ha haft 21 separata polismyndigheter att brottas med centraliserades polismyndigheten 2015 till en verksamhet med en myndighetschef som ansvarar direkt mot regeringen. Han saknar polisutbildning och är inte insatt i hederligt polisarbete. Denna styrning har ett syfte och det är lojaliteten till politikerna (läs rörelsen) och inte till befolkningen.

I lönndom uppmanas mellanchefer att upprätthålla tystnadskulturen som verktyg mot de som inte gillar gruppmentaliteten och väljer att visselblåsa i något ärende. Att utreda brott verkar vara sekundärt med tanke på de dåliga resultat myndigheten uppvisar inom så gott som alla verksamhetsinriktningar och utredningstyper. Å andra sidan finns anställda som inte spelar enligt reglerna som har åsikter mot det motsatta hållet och då ganska extremt och som är duktiga på att flyga under radarn och undgå uppmärksamhet.

Detta visar sig i engagemang inom stay behind- & skytteföreningar. Dessa hålls det säkert koll på tills man vet vad man kan använda dem till. Finns nog en nyttig-idiot-plan för de med fel ideologi.

Åklagarämbetet:
En dominerande del av antalet åklagare i Sverige är kvinnor (60% av 959 st och trenden är uppåtpekande) med risk för kopplingar till nämnda nätverket Hilda och andra liknande nätverk med hämmande effekt så kommer åtalen under kommande decennium att utvecklas till än mer svenskfientlighet och än mer pro-multikulti. Anne Ramberg garanterar utvecklingslojaliteten inom såväl brottmål, migrationspolitik och skattemål.

Den senare finns ingen antydan till rättssäkerhet för den enskilde medborgaren ut du är skyldig till motsatsen bevisats. Skatteintäkter till staten är en grundläggande rättighet och får inte ifrågasättas.

Försvaret:
Får idag inte sättas in mot folket efter incidenten i Ådalen 1931 när demonstranter sköts ihjäl efter en informationsmiss från Länsstyrelsen och den kommunala polisen. Med yttre hot mot Sverige (främmande ideologi eller religion oavsett inriktning) som transformeras till internt hot mot etniska svenskar kommer denna möjlighet att öppnas upp för den sista delen av statsförvaltningen som besitter rätten till våldskapital. Den sista bastionen.

Då får man möjlighet att kontrollera alla i samhället. Polisen används då som en undergrupp till försvaret utan egen ledningsgrupp då dessa tjänster övertagits av försvarsanställda.

Affärsbanker:
Kan komma att beskattas högt vilket troligen sker på olaglig särskiljning från andra företag inom näringslivet. För att likt Nordea tvingas att ta beslutet att flytta utomlands till Wallenbergs (SEB) och Lundbergs (SHB) förtret. När så skett förbjuds medborgare att vara kund i en utländsk bank.

Då ligger vägen öppen för att staten tar över denna verksamhet med uppdrag/franchise till LO Bank och a-kassorna. Ännu tuffare krav ställs på bankerna att lära känna sina kunder ännu mer, lag mot penningtvätt som pensionärer och ideella föreningar över riket suckar över ännu mer som redan idag har svårt att sätta in sina kaffekassor på konto, ökar frustrationen och irritationen över att de inriktar sig på fel kundkategori i hopp om att finna kriminella element.

Sparbankerna tillåts vara kvar med höjda likviditetskrav och resolutionsavgifter.

Media:
Med hot om två års fängelse för den journalist som framställer Sverige i dålig dager kommer yttrandefrihetsgrundlagen att kontrolleras och media tystas. Även inslag av censur diskuteras att införas i tryckfrihetsförordningen. Räkna med att utgivningsbevis för nätbaserade utgivningar kommer att börja regleras, vilket sker på ett lutande plan med slutmålet redan utstakat.

Riksbanken:
Med den evigt lojala Stefan Ingves och ett riksbanksfullmäktige som expanderar och säkerställer evig tjänsteutövning och löneutbetalning, för diverse ekonomiprofessorer som inte får plats på högskolor och universitet, säkerställs verksamheten i många år till, med mantrat: inflation, inflation, inflation.

E-kronan införs och de fysiska pengarna upphör. När detta till slut också kopplas till skattekontot är förslavningen total. En revolution som genomförts baserad på socialistisk ideologi och i tysthet med hjälp av nyttiga idioter som inte förstått sin roll och hur de har blivit styrda av rörelsen i en grand master-plan.

Okej, det här är väldigt tillskruvat men inte alltför långt ifrån ett verkligt händelseförlopp. Om det är planerat eller om det bara händer för att vi varit naiva, det återstår att se. Endast Sverige svenska politiker har.

Johny Lingström
Stockholm 2017-12-16

En kommentar

  • det låter inte alltför otroligt och det låter som dom har det i plannering ! det är ju åt det hållet det pekar som gamla DDR !

    Gilla