Motivation – Inspiration


ext

Det finns ingenting du inte kan uppnå, det finns inget du inte kan göra. Du är den mest magnifika, anmärkningsvärda, den mest fantastiska varelse naturen någonsin har skapat. Vem skulle kunna avvisa en sådan underbar prakt?

Men du vet inte vem du är, när du tror att du är så mycket mindre än så.

Jag säger dig detta, du sätter dina egna gränser, du anger riktlinjerna och du bestämmer hur bra du har varit och hur bra du är i framtiden. Endast du är den som beslutar vem och vad du egentligen är, och vem du vill vara, och du är den enda som kan bedöma hur väl du gör det.

Allt du ser i din omvärld är resultatet av din idé om den.

 Vill du att ditt liv verkligen ska ta fart?
Livet kommer att ta fart för dig, när du väljer att det ska göra det.

Gör ett val, bara du kan bestämma.
Du har kanske inte valt ännu. Du har skjutit på det länge, utdraget och protesterade, men nu är det tid att du agerar på och producerar vad du har blivit utlovad i livet.

Vad som ska vara, vem du kommer att vara, hur du ska göra det. Det är bara att bestämma sig.
Din omvärld skulle inte vara i dess nuvarande skick, om du helt enkelt lyssnat på dina erfarenheter. Resultatet av att du inte lyssnar på dina egna erfarenheter är att du hela tiden återupplever det, om och om igen.

Du kan inte motstå något som du inte beviljar verklighet, handlingen att motstå en sak är handlingen att bevilja det ett eget liv.

När du motstår en energi, placerar du det där. Du lockar inte bara fram vad du är rädd för, du lockar även fram vad du känner och vad och vem du är. Ju mer du motstår, ju mer gör du det riktiga. Vad det än är du motstår.

Vad du öppnar dina ögon inför och tittar på, försvinner.
D.v.s. det upphör att hålla sin illusoriska form. Om du tittar på något, verkligen tittar på det, så kan du se rakt igenom det och rakt igenom alla illusioner som det innehar för dig, och lämnar inget annat än den yttersta verkligheten för din syn. Inför den ultimata verklighet har din illusion ingen makt, det kan inte hålla dig länge i sitt försvagade grepp, du kan se sanningen om det.

Då gör sanningen dig fri.

Det är endast när du säger: ”Jag gjorde detta!” Först då kan du hitta kraft att förändra det. Det är mycket lättare att ändra det du själv gör, än att ändra vad någon annan gör. – Det första steget i att ändra något, är att känna till och acceptera att du har valt att det är vad det är.

Du håller alltid på att skapa i varje ögonblick, varje minut av varje dag, hur du skapar kommer vi in på senare, för stunden, bara ta mitt ord på det.

Du är en skapelsemaskin, och du skapar en ny manifestation bokstavligen så fort du kan tänka det.

Vi målar verkligen vår värld med våra tankar och vår nivå av tron på oss själva.

Du är en trefaldig varelse, du kan röra vid kroppen, tanken och själen. Du kan kalla dessa det fysiska, det icke-fysiska och det metafysiska om du vill.

Skapandet börjar med en tanke, en idé, och skapandet av en visualisering.
Om du ser det för ditt inre kan du hålla det i handen.

Allt du ser omkring, var en gång någons idé. Ingenting finns i vår värld som inte först existerade som en ren tanke och en idé.

Om du har en tydlig bild i huvudet att något kommer att hända och en tydlig tilltro till det, så kommer att det hända. Oavsett vad.

Tanken är den första nivån av skapelse. Om du kan se det i ditt inre.

Därefter kommer ordet, och om du har mod nog att säga det, så kommer det att hända. Allt du säger, är en tanke som uttrycks i ord. Det är kreativt och skickar fram kreativ energi runt omkring dig och påverkar allt och alla omkring dig.

Därefter kommer agerandet. Agerande är ord som rör sig. Ord är tankar som uttrycks. Tankar är idéer som bildas. Visualisera dem och agera på dem och du har skapandet i dina händer.

Gå bara till din högsta tanke om dig själv. Föreställ dig, hur du skulle leva med den tanken om dig själv varje dag. Tänk hur du skulle tänka, agera och säga, och hur du skulle reagera på vad andra gör och säger. Om du kan se det i ditt inre, så kan du tänka dig hur du skulle leva med det.

Så, vill du att ditt liv ska ta fart?

Börja på en gång att föreställa dig det som du vill att det ska vara, och ta sedan fasta på det. Kontrollera varje tanke, ord och åtgärd som inte faller i harmoni med det och flytta dig bort från det.

  • När du har en tanke som inte är i linje med din högre vision, ändra till en ny tanke där och då.
  • När du säger en sak som inte är i linje med din mest storslagna idé, gör en anteckning att inte säga något sånt igen.
  • När du gör en sak som är dåligt, men med bästa avsikt, besluta att göra det till sista gången du gör det, och gör det rätta mot vem som än var inblandad om du kan.

Tro på dina drömmar och så småningom kommer de att besannas.

Detta kommer att kräva enorma psykiska och fysiska ansträngningar för din räkning. Det kommer att innebära en konstant övervakning ögonblick för ögonblick av varje tanke, ord och handling. Det kommer att innebära fortsatta beslut och medvetna val. Hela denna process är en massiv övergång till fullt medvetande.

Vad du kommer att upptäcka om du åtar dig denna utmaning är att du har spenderat halva ditt liv som o-medveten. D.v.s. omedveten på en medveten nivå vad du väljer för tankar, ord och gärningar.

Tills du upplever efterdyningarna av dem. När du upplever dessa resultat förnekar du att dina tankar, ord och gärningar haft något med saken att göra, men det har det.

Jag vill påminna om att fortsätta drömma, och drömma stort.

Vilken dröm eller vision vill du förverkliga? Det finns ingenting du inte kan uppnå, det finns inget du inte kan göra.

Om du ska göra något, gå hela vägen, annars ska du inte ens börja. Det finns ingen större känsla än den, när du ger allt. Du kommer kanske vara ensam och nätterna kommer kanske kännas tomma och kalla, men gör det!

Gör det hela vägen! Det är bara där den riktigt bra kampen finns. Om du ska göra något i ditt liv, gå hela vägen.