Demonstration för de hemlösa!


3Nc193QslYo

Tusentals människor i Stockholm saknar tak över huvudet. Det visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen. De som sover i trappuppgångar, utomhus eller på vandrarhem har ökat sedan den förra mätningen. Flest hemlösa finns i Stockholms stad, Södertälje och Botkyrka.

Idag släppte Socialstyrelsen en kartläggning om hemlöshet i kommunerna.

Uppgifterna kommer från kommuner, landsting, trossamfund, frivilligorganisationer och andra verksamheter och samlades in under en vecka i april i år.

I hela landet rapporterades då 33 000 personer som stod utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Det är ungefär lika många som vid förra mätningen som gjordes 2011. Akut hemlöshet ökar

Det som har ökat är den akuta hemlösheten. 5900 personer saknade mer långsiktiga boendelösningar och var under den aprilvecka som mättes hänvisade till trappuppgångar, härbärgen eller parker. Det är 1500 fler än vid den förra mätningen.

– Det är fler personer som befinner sig i akut hemlöshet nu, som sover utomhus, i trappuppgångar, på härbärgen, vandrarhem eller i skyddade boenden än det var i den förra mätningen. säger Christina Högblom, utredare på Socialstyrelsen.

Kommuner rapporterar

Socialstyrelsen tror dock att hemlösheten är större än kartläggningen visar eftersom flera kommuner inte rapporterat in.

– Vår bedömning är att det finns fler personer i hemlöshet nu eftersom alla inte kommer med i kartläggningen. säger Nina Frohm, utredare på Socialstyrelsen.

I Stockholms län fanns i april 7247 hemlösa. De allra flesta fanns i Stockholms kommun, 3239. Botkyrka (429) och Södertälje (731), rapporterar också höga siffror.

Slut upp tillsammans med Mynttorgsaktivisterna i morgon Lördag den 2:a December utanför Centralstationen kl 14:30