Det fria Sverige!


mockup

Det fria Sverige — en långsiktig vision och strävan efter en organisk svensk gemenskap, med våra egna samlingsplatser, bostadsområden och gemenskaper. Tillsammans kan vi skapa en positiv förändring för vårt folk.

Sverige är svenskarnas land, men decennier av vanskötsel och en katastrofal massinvandrings- och integrationspolitik kräver att vi svenskar börjar se efter våra egna intressen först. Det fria Sverige är en intresseförening för det svenska folket — alltid på svenskarnas sida.

Du är väl med?

Lördagen den 25:e November lanserades starten av Det fria Sverige.
En intresseförening för det svenska folket. Detta är oerhört viktigt just nu när vi med snabba steg närmar oss siffror som visar att Svenskar i fruktbar ålder 0-44 år kommer vara en minoritet i vårt eget land redan till 2024. Detta innebär att vi med snabba steg närmar oss en total utrotning av det svenska folket. – Ett regelrätt FOLKMORD!

Detta har hela tiden varit vår egen regerings mål och nu verkar det som att det kommer att bli verklighet mycket snabbare än vi nånsin anat.

Sitt inte still hemma i soffan längre, vakna upp nu och inse var DIN och DINA barns framtid är på väg!!! Om du inte vill göra det för egen, så gör det för dina barn och barnbarns framtid…

Gå in på Det fria Sveriges hemsida, se filmen här ovan, ta del av bevisen och siffrorna. INFORMERA dig själv och upptäcka vad din regering har för planer för dig och dina familj.. Gör det innan det är alldeles för sent!! BLI MEDLEM!!

https://www.detfriasverige.se/