Ett par ord om unga PK inriktade vänsteranhängare.


2016-03-03-21-22-32

Man säger att stora sinnen tänker lika. Det är också sant av små sinnen, och det är särskilt sant för helt slutna sinnen.

Jag är alltid imponerad av unga människor som vet så mycket om världen att de inte känner något behov av att lyssna på någon annans åsikter än sina egna?

Speciellt när de känner sig tvingade att aktivt skrika ner alla andras åsikter.

Vi har ju haft ett flertal incidenter i Sverige där människor funnit sig stå ansikte mot ansikte med dessa skrikande ungdomar av vänsteranhängare som vägrar att låta andras argument höras.

Det verkar vara en växande acceptans för denna typ av beteende i samhället som helhet, eftersom ingen någonsin verkar särskilt upprörd när det händer så länge det händer rätt sorts människor. – De som inte delar den nuvarande så kallade ”progressiva” konsensus.

När jag hör om en mobb av ungdomar som skriker ner någons åsikter kan jag inte låta bli att undra om någon av dem studerar filosofi, eller om det bara är hjälpläsgruppen som har släppts ut för dagen.

Om några av dessa genier tillbringade lika mycket tid på att lära sig att läsa och skriva ordentligt som de gör att övervaka andra människors åsikter, så kanske färre av dessa skulle ha läskunnighet som en 11 åring. – En 11-årig häst, att döma av några av de exempel jag sett.

Men ännu viktigare, någon som inte är villig att höra en motsatt åsikt har inget att göra i ett universitet, om de inte planerar att ta examen med högsta betyg i trångsynthet förstås. Och de har heller inget att göra med undervisning i ett universitet heller.

Det finns nämligen inget liberalt, intelligent, upplyst, civiliserat eller progressivt med att tysta andras åsikter bara för att du inte vill att ska få höra deras åsikter.

Vem är de att avgöra vem som får och inte får höras? Vem gjorde dem till kejsare över allas åsikter?

Det är inte bara en uppmaning till allmän oordning, det är en form av misshandel och en kränkning av medborgerliga rättigheter för alla runt omkring dem.

Och ändå så har dessa vänsterideal fått utrymme. Om man anser att vissa yttranden är oacceptabla var drar vi linjen, och vem drar den?

Alla kommer att dra sin egen linje om vad som är oacceptabelt och sedan kommer deras åsikter att tystas ner. – Vad ska de göra då? Ring polisen? Lycka till med det.

Ju mer de försöker tysta människor, desto starkare kommer dessa åsikter att skrikas ut. Skulle inte de göra det samma?

Så de måste veta att förr eller senare kommer de att behöva börja lyssna. Dessutom är det en moralisk skyldighet att lyssna. Det fria informations och meningsutbytet är som livsnerven i det samhälle som de är skyldig allt de har.

Det är det syre som ger oss alla klarhet och styrka. Att begränsa det är som att stänga ner synapserna i den kollektiva hjärnan.

Det är en akt av sabotage, och ingen har rätt att göra det, inte mer än de har rätt att godtyckligt ransonera vatten eller luft.

Varken domare, politiker, polis, och absolut ingen bölande mobb av skenheliga privilegierade medelklass vänsterungdomar som tror att de vet vad som är bäst för alla.

I framtiden när de äntligen växt upp kommer de att bli generade av de personer de är idag. Då redigerar de sin egen historia så att de inte kommer att framstå som de intoleranta, okunniga kukhuvuden de faktiskt är.

Inte för att det kommer hjälpa dem, vi vet redan vilka de är. De har gjort det mycket tydligt. De har redan visat precis hur lågt de är beredd att gå. Mycket, mycket lågt faktiskt.

Bara att skriva om dem i denna krönika får mig att vilja bryta mina egna fingrar. Bara att tänka på dem får min hjärna att känna sig smutsig. Det känns som om jag skulle behöva en tanke-transfusion, eftersom de har sänkt ribban för alla.

De har trampat på reglerna för civiliserad diskurs och legitimerat mobb regler på en effektivt låg nivå. Är det verkligen vad de vill ha för samhället, våra morgondagens ledare? (Gud hjälpe oss alla!)

”Allvarligt talat, om ni vänsterungdomar påstår att ni ockuperar den högre moralen, (vilket ni ju gärna påstår) så bör ni verkligen ockupera den, inte gräva en tunnel under den för att skapa en genväg.”

Immuna mot bevis, immuna mot fakta, och blinda för någon annans rättigheter och friheter, de verkar inte inse att deras idiotiska åsikter är bara åsikter som alla andras. De är inte moraliskt överlägsna, och de ger inte någon vetorätt. Faktum är att de är moraliskt underlägsna eftersom de är baserade på bevisbara lögner som de inte har modet att konfrontera.

De är rädda för sanningen för de har en så stor känslomässig investering i lögnen och de är för omogna att ta itu med det.

De är rädda för att sättas i en position där de kanske måste genera sig själva genom att falla från sin höga moraliska höjdpunkt, erkänna att de har fel, och ändra sina åsikter. Eller ännu värre, allvarligt genera sig genom att vägra att ändra sig i möte av argument och bevis, vilket är varför de inte vill höra argument och de vägrar envist att se på bevisen.

De skrattar förmodligen åt religiösa biologistudenter som avvisar evolution, men det är samma okunniga trångsynthet, bara klädd i andra kläder, och de är lika absurt stolta över det, som ett litet barn är stolt över en extra stor skit de presterat, men när det kommer från dem, så stinker det.

Det stinker som om något dött.

 

En kommentar

  • Det är min egen uppfattning att skrik och stenkastar-vänstern såväl som järnrörshögern och NMR arbetar åt Rothchild-sionisterna för att skapa konflikt och hat i vårt samhälle som splittrar 99% av folket i två läger.

    Vi ska inte låta oss styras av dem, men istället fortsätta vår samtalsdemokrati enligt Jürgen Habermas koncept ”deliberativ demokrati”. De som saboterar bör givetvis anmälas, bortföras, häktas och dömas för mordförsök/förargelseväckande beteende för att skydda vår demokrati.

    Jag är säker på att polisen kan utföra den uppgiften med galans under rätt typ av ledarskap.

    Gilla