Säkerhetsmanual för opinionsbildare


169029142_yamahaoutboardservicemanualrepairmanual.jpg

Bakgrund

Det här är på väg att hända

Det finns krafter som tycks göra allt i sin makt för att tysta kritiska röster och för att censurera och manipulera det fria åsikts- och nyhetsflödet. Dessa krafter verkar nu öka sina aktiviteter. Alla som är verksamma som debattörer på nätet och/eller i sociala media löper risk att drabbas.

Det här har hänt

Dessa krafter har redan bl.a. via s.k. svärm-attacker lyckats tillfälligt tysta eller helt stänga ner såväl grupper som enskilda profiler i sociala media.
Man har via andra aktiviteter lyckats tvinga svenska internetleverantörer och webbhotell att stänga ner bloggar och webbplatser.

Aktivistiska grupperingar

Dessa krafter verkar ofta vara organiserade i form av aktivistiska grupperingar på sociala media och deras främsta verktyg tycks vara massanmälningar mot företeelser som inte faller dem i smaken.
Dessutom tycks de ibland använda tvivelaktiga metoder för att tvinga svenska internetleverantörer och webbhotell att stänga ner för dem misshagliga bloggar och webbplatser. Facebookgruppen ”#jagärhär” är det mest kända och just nu mest aktuella exemplet på en sådan aktivistgrupp. Det ursprungliga syftet med gruppen var att motverka näthat. Nu tycks dock syftet ha ändrats till att istället handla om att tysta kritiska röster.

Att stoppa näthat är naturligtvis bra, men det är ett problem när en viss grupp anser sig:

 • – Ha tolkningsföreträde på vad som utgör näthat.
 • – Ha rätt att bortse från det s.k. ”goda hatet”.
 • – Ha rätt att agera såväl som polisstyrka som domare som skarprättare.

Syftet med den här manualen

Att informera om de censurrisker som finns.
Att informera om lämpliga metoder för att minska dessa risker.

Bas för opinionsbildning

Med bas menas det primära ställe där en opinionsbildare skriver sina inlägg och debattartiklar och varifrån de sedan delas vidare till sociala media som t.ex. Facebooksidor och Facebookgrupper.

Denna bas blir då också ett slags arkiv över alla de inlägg som har gjorts.

Sociala media som bas

Du kan förlora allt
Du riskerar att när som helst bli fråntagen allt det du byggt upp på din sida eller i din grupp. För alltid, eller för en viss tidsperiod.

Du är helt rättslös

Kanske får du bara ett meddelande om att ett visst straff har utmätts mot dig. Du är helt rättslös och får normalt ingen möjlighet att försvara dig.

Webbplats som bas

Med en egen webbplats ökar säkerheten. Risken för s.k. svärm-attacker och massanmälningar bortfaller då i stort sett helt.
Genom att köpa webbhotelltjänster från ett icke svenskt företag, baserat utanför Sverige och som har sina servrar utanför Sverige minskas riskerna ytterligare. Det blir då i princip omöjligt för en svensk aktivistgrupp att utöva utpressning i syfte att tvinga leverantören att stänga ner webbplatsen.

Webbplatsen kan sedan utformas enligt egna önskemål. En traditionell hemsida, bloggfunktioner och/eller annan funktionalitet.

Egen domän

Med en egen domän, d.v.s. ett eget unikt namn på nätet, ökar säkerheten ytterligare.

Den svenska toppdomänen .se innebär dock viss risk att en svensk aktivistgrupp kan utöva utpressning i syfte att stänga ner domänen och därigenom webbplatsen.
Genom att använda den internationella toppdomänen .com försvinner denna risk i stort sett helt.

Även här gäller att det är säkrare att registrera domänen hos ett icke svenskt företag, baserat utanför Sverige och som har sina servrar utanför Sverige. Detta företag, en s.k. domänregistrar kan oftast också tillhandahålla övriga webbhotelltjänster.

Whois – Publik eller hemlig

Med ”Whois” menas obligatorisk offentliga information om vem/vilka som ligger bakom en viss domän.

Genom att använda den internationella toppdomänen .com går det att hålla denna information hemlig genom att köpa s.k. ”nominee services” från registrarföretaget. Det innebär att endast registraren känner till whoisinformation, och denna lämnas bara ut mot domstolsorder efter en eventuell rättslig process.

Domäner och underdomäner

Detta är inte egna domäner, utan bara underdomäner till någon annans domän:

 • DittNamn.wordpress.com
 • DittNamn.blogg.se

Detta är egna domäner

 • DittNamn.com
 • DittNamn.se

Varje opinionsbildare bör ha sin egen domän/webbplats

Att registrera en egen .com domän är enkelt och billigt. Kostnaden hos de flesta registrarföretag ligger under 100 SEK per år. Vill man inte använda domänen skarpt direkt går det hos de flesta registrarföretag bra att hålla den parkerad för senare aktivering.

Att driva sin egen webbplats är heller inte vare sig svårt eller dyrt. För den som helt saknar kunskaper finns det gott om såväl företag som privatpersoner som kan ge den nödvändiga supporten för att komma igång.

http://www.europeregistry.com

Det finns mängder av registrarföretag och webbhotell. Europeregistry är ett exempel som jag själv har god erfarenhet av.

Verksamheten drivs av: Instra Corporation Pty Ltd., Melbourne, Australien
Man kan välja på servrar i: Melbourne, Singapore, London, Phoenix, Salt lake city
Registrerade nominees: Private Ranger Ltd., Auckland, Nya Zeeland

Flödesexempel

Den här skissen visare hur delningar är tänka att flyta från din bas till sociala media (i detta exempel Facebook)

dinplats

Speciella delningsgrupper

Med en delningsgrupp menas en grupp vars enda funktion skall vara att samla ihop inlägg och artiklar från olika källor och ge användare möjlighet att dela dessa vidare.

Däremot skall kommentarsfunktionen vara avslagen för alla inlägg. Genom detta kan alltså inga tvivelaktiga kommentarer överhuvudtaget komma in i gruppen och risken för att den skall bli avstängd via massanmälningar minskar alltså i betydande omfattning.

Debatten och kommentarerna kan istället flöda vidare i nästa steg av processen, d.v.s. på alla de sidor och i alla de grupper dit inläggen delats vidare.

Att sätta upp en sådan grupp är enkelt och det kräver mycket lite jobb att administrera den. Det enda man egentligen bör vara noga med är att filtrera inläggen så att de uppfyller gruppens policy, d.v.s. att en administratör måste godkänna varje enskilt inlägg innan det publiceras.

Tanken med detta är alltså att skapa mängder av vägar för information att ta, d.v.s. göra det mycket svårare att slå ut för den som har sådana avsikter. D.v.s. i princip samma tankegångar som ligger bakom hela strukturen till Internet (Arpanet).

Emailregister och nyhetsbrev

Försök få dina läsare att registrera sina emailadresser för t.ex. nyhetsbrev. Genom detta bygger du upp ett läsarregister genom vilket du kan nå dina läsare med regelbunden information.

Det finns en mängd billiga, eller t.o.m. gratis, tjänster som du enkelt kan koppla upp till din webbplats. Läs mera på t.ex. www.emailtooltester.com/en 

Sammanfattning

 • Du löper en risk att utsättas för censurförsök.
 • Använd INTE sociala media som bas för din opinionsbildning.
 • Registrera din egen .com domän.
 • Använd hemlig Whois om du vill vara anonym.
 • Starta din egen webbplats.
 • För registrering och webbhotelltjänster, jobba bara med ICKE svenska företag som ärbaserade UTANFÖR Sverige och som har sina servrar UTANFÖR Sverige.

Du kan ladda ner hela manualen som PDF här:

http://imgc.se/downloadfiles/webbmanual.pdf