Har du någonsin undrat varför EU har öppnat sina yttre gränser vidöppna så att horder av muslimska flyktingar kan flöda fritt över våra gränser?


Har du någonsin undrat varför EU har öppnat sina yttre gränser vidöppna så att horder av muslimska ”flyktingar” kan flöda fritt över våra gränser? Svaret får du i den här artikeln.

Har du hört talas om Barcelona Avtalet – Trodde inte det heller, det är det inte många som har.

BAKGRUNDEN TILL BARCELONA AVTALET

År 1967, angriper Egypten, Jordanien och Syrien Israel i vad som kallas sexdagarskriget. Israel visade sig som en stark militärmakt och tillfogade dessa tre muslimska länder stora förluster. Bland annat tog Israel tillbaka sina gamla marker Västbanken, östra Jerusalem och templet som byggdes av kung David och hans son Salomo. Samt Gazaremsan, Sinaihalvön och Golanhöjderna.

År 1973 försökte muslimerna igen för att driva ut judarna i havet. Den 6 oktober 1973 kom Yom Kippur dagen – en viktig semestertid för judarna
– Då attackerar muslimerna igen. Även denna gång med nederlag som var förödande för muslimerna.

Muslimerna insåg att det skulle vara omöjligt att slå Israel på slagfältet, men de hade en joker i rockärmen, oljan!

Förödmjukade samlades de oljeproducerande arabländerna i Kuwait den 16 till 17 oktober 1973 i vilken de enades om att använda olja som ett medel för tvång. Oljepriset fyrdubblades och det infördes leveransstopp mot Israelvänliga länder som Nederländerna, Danmark och USA.

Dessutom producerades en lista över länder som kategoriseras som ”vänliga”, ”neutrala” eller ”fientliga” mot de muslimska länderna.

Vid detta möte var det också upprättat en lista med krav som måste uppfyllas innan oljekranarna öppnas igen:

Dessa krav var:

 • Öppna upp för invandring från muslimska världen.
 • Lätta spridningen av islam i Europa.
 • Komma igång med aktiviteterna för att främja attityder som ger en positiv bild av arabisk kultur till exempel. Fokusera skolor på Europas kulturella skuld mot Islam och fokusera på positiv propaganda av Islam.
 • Ge fullt stöd till de krav som Arabförbundet använde i Israel-Palestina konflikten.

Frankrike som nyligen hade förlorat sina kolonier och status som stormakt såg en möjlighet att återigen spela en roll på den internationella arenan. Frankrike övertalade 9 andra EU-länder att gå arabländerna till mötes genom att inleda ett närmare samarbete och en union på lång sikt.

Argumenten för detta samarbete var:

 • Arabländerna kan leverera tillräckligt med olja och gas till de europeiska länderna i över hundra år i framtiden. Skulle de industrialiserade och högt tekniskt utvecklade europeiska länderna bestå som välfärdssamhälle, var en säker och stabil energiförsörjning nödvändig.
 • I början av 70-talet, pekade de demografiska kurvorna nedåt, barnafödandet var för lågt för att kunna upprätthålla en sund och hållbar befolkning. Även om det var full sysselsättning inom industrin, saknar vissa sektorer arbetskraft. De muslimska länderna hade mängder av arbetskraft.

Förhandlingarna inleddes i Paris den 31 juli 1974, där temat var hur dialogen ska organiseras och formaliseras. Resultatet av detta möte var att de 9 EU-länderna förband sig att arbeta för att utveckla det politiska, ekonomiska och kulturella samarbetet mellan Europa och den muslimska världen.

Den fortsatta processen överläts sedan åt EU-byråkratin utan att några större meddelanden eller någon information till befolkningen i dessa 9 EU-länder.

Vad EU: s medborgare tänkt om detta avtal var naturligtvis oväsentligt – byråkraterna visste naturligtvis bäst.

1974 var grundstenen för destruktionen av den europeiska civilisationen lagd.

Från 1974 hölls regelbundna möten på ministernivå mellan de muslimska länderna och EU för att komma överens om huvudlinjerna i arbetet med att införliva de arabiska länderna i EU.

BARCELONA AVTALET

1995 kom så Barcelona avtalet (ladda ner avtalet här), som lade grunden för länderna runt medelhavet som skulle delta i EU:s inre marknad.

Det ges intrycket att EU planerna endast gäller för Medelhavsländerna, det vill säga EU och Maghrebländerna väster om Nilen i Nordafrika d.v.s Tunisien, Libyen, Marocko och Algeriet. Men sanningen är att även den arabiska ligan, vilket motsvarar 22 muslimska länder deltog också i konferensen som ledde till Barcelona avtalet.

Undersökningar som genomfördes visar att nästan ingen har hört talas om medelhavssamarbetet eller Barcelona avtalet. Och att planerna på att skapa en union mellan EU och de muslimska länderna är okänd för de flesta.

Att så få har kunskap om Barcelona avtalet, ett avtal som kommer att få och redan har fått enorma konsekvenser för befolkningen i Europa, är ingen tillfällighet. Barcelona avtalet bör så långt som möjligt hållas hemlig och dess innehåll ”sminkas” i sådan utsträckning att konsekvenserna av avtalet inte kunde eller kan förstås av vanliga medborgare i EU länderna.

Sist i slutrapporten efter Barcelona-konferensen görs det klart att det är viktigt att EU-länderna samarbetar med massmedia för att skapa en positiv bild av massinvandringen och islamiseringen av EU och EES-länderna.

Journalister i massmedia har till uppgift att vilseleda befolkningen i fråga om massinvandringen och islamiseringen!

ISLAMISERINGSPROCESSEN

De stora riktlinjerna för hur Europa ska islamiseras bildades vid ministermöten, som inleddes 1974 och fortsatte med Barcelonaavtalet 1995.

Därefter blev ansvaret för genomförandet överlämnat till den enorma byråkratin i Bryssel, som är i kontinuerlig dialog med Saudiarabien, den arabiska ligan och ISESCO (Islamic Educational Seientific an Cultural Organization)

Arbetsgången är som följer:

 1. ISESCO producerar olika policydokument med önskemål i form av rapporter, resolutioner och rekommendationer.
 2. Dessa dokument sprids via kontaktmöten, påminnelser och löpande uppföljning för att pressa igenom sina perspektiv i EU.
 3. Byråkraterna i Bryssel överväger de krav som är genomförbara utan alltför mycket motstånd eller uppmärksamhet.
 4. Rekommendationerna och direktiven skickas sedan till de nationella regeringarna i EU och EES-länderna.
 5. Sedan är det upp till den politiska ledningen i varje land att genomföra dessa direktiv.

Här i Sverige, har våra ”folkvalda” varit mycket flitiga i genomförandet av EU: s många direktiv.

Sverige har genomfört de flesta av EU-direktiven, säkerligen upp emot 99% av alla EU-direktiv som utfärdats. Något som gör Sverige till det ”bästa” av EU-länder som genomfört EU-direktiven.

Imamutbildning är ett exempel på hur EU, i nära samarbete med arabländerna arbetar för att islamisera Europa.

Efterfrågan på utbildning av imamer i Europa är en av de äldsta krav från ISESCO. University of Tübingen, som grundades år 1477, var en av fyra tyska universitet som öppnade sin egen fakultet i islamisk teologi 2012.
EU stöder dessa 4 fakulteter med 160 miljoner.

Även i vårt land arbetar man hårt för att öppna sina egna förmågor för utbildning av imamer.

I Tyskland är mer än 400 kyrkor stängda sedan 1990. Under samma period, har mer än 200 moskéer, inklusive 40 mega moskéer, vardera rymmer mer än 1000 personer, byggts. Vidare finns där 2600 bönehallar och 128 moskéer under konstruktion. Parallellt, kristendomen marginaliseras och svenska media har tidigare skrivit om att korsen avlägsnas från kapell, kyrkor och begravningsplatser för att inte förolämpa muslimer.

År 1990 fanns det 5 miljoner muslimer i Europa. Under 2010 ökade siffran till 40 miljoner muslimer. Prognoserna som beräknas utifrån födelseökningen i muslimska familjer pekar på en ökning med 100 miljoner muslimer i EU innan 2050.

Media har tidigare skrivit om invandring- och befolkningstillväxt i vårt land och dokumenterat att omkring 2050 kommer muslimer att vara en majoritet i Sverige.

Vad vi i praktiken ser är en etnisk rensning av befolkningen i Europa och Sverige under ett par generationer.

Men eftersom de traditionella medierna styrs av den politiska eliten når ingen information om denna utveckling ut till majoriteten av befolkningen.

I korthet kan vi väl säga att det paradis vi lever i, som byggts upp under de senaste 1000 åren, kommer att förvandlas till ett helvete på jorden som leds av islamisk sharialag som lägger grunden för stening av kvinnor, pedofili, bestialisk slakt av djur, lögn och svek, mord på homosexuella, judar och kristna och ett antal andra grymma saker vår befolkning kommer att behöva se den dagen islam kommer i majoritet.

 

Låter detta för hemskt för att vara sant? Det är sant!

Lär dig arabiska, och lär dig att vända rumpan mot himlen och sätta pannan i marken. Svenska kvinnor bör snarast vänja sig vid tanken på att bära slöja och att gifta bort sina barn i förpuberteten, efter att de sörjt sina dödade svenska män.

För barnen de kommer att gifta bort kommer ha muslimska fäder…
mot kvinnornas vilja.

Detta kommer ske under VÅR levnadstid, men det är våra barn och barnbarn som får det allra värst och de kommer ALDRIG att förlåta oss för vårt svek.

71 kommentarer

 • Upprinnelsen till den forodande asylvagen i Europa gar tillbaka till 1922 da Richard N von Coudenhove-Kalergi skrev boken Praktischer Idealismus (Practical Idealism) i vilken han beskriver hur befolknings-utbyte kan forandra en kontinent. Artiklar som beskriver mer utforligt finns har: ‘http://www.jewworldorder.org/kalergi-plan-archive/’. Ni can oxa hitta dem pa min ‘Tor”-site ‘http://tfonzlzhbxpz4wdq.onion/.
  Barcelona-avtalet holls hemligt iborjan men nasta stora konferens omkring 2000 samt har sen foljts av ett antal c:a var 4:e ar.har redovisats. Det var min danske van Anders Bruun (https://new.euro-med.dk/category/english) som hittade dokumentet.1996+97. De efterfoljande dokumenten visar klart och tydligt att det inte var ett handels-avtal.

  Gillad av 1 person

 • Måste fråga, hur får ni fram att Europa har sålt sig till Islam genom Barcelona avtalet? Det är ju ett samarbetsavtal som tar upp många viktiga frågor för människor, och att det skulle innebära fri invandring står ingenstans. Migration
  Given the importance of the issue of migration for Euro Mediterranean relations, meetings will be encouraged in order to make proposals concerning migration flows and pressures. These meetings will take account of experience acquired, inter alia, under the MED-Migration program, particularly as regards improving the living conditions of migrants legally established in the Unio

  Gilla

  • Ove, Barcelonaavtalet ÄR ett handelsavtal. det är helt korrekt. OM du läser hur avtalet är utformat och sen ser hur det används praktiskt så är det inte alls svårt att se att det används som ett verktyg för att förenkla och verkliggöra andra lagar.

   Frihandelsavtalet beskriver t.ex. policy för lättare förflyttning av arbetskraft och varor mellan Mellanöstern och Europa, man det är inte arbetskraft som kommer hit när vi sedan upprättar regler som gör att de som kommer inte behöver arbeta utan leva på bidrag.. Barcelonaavtalet underlättar själva förflyttningen hit, men är inte orsaken till bidragen .. det är nåt annat..

   Avtalet beskriver en ökad tolerans för kulturutbyte, och utbildning samtidigt ökar man byggen av moskeer och utbildar imamer. Man trycker undan kristendom och sänker straff för muslimer som begår brott.. och man visar acceptans för våldtäkter och pedofili .. som är muslimsk kultur .. JO, det är i deras kultur med kvinnoförtryck och pedofili.. det är ett faktum och har varit ett faktum i över 1000 år.

   Du citerar själv ett stycke från avtalet som handlar om att öka tolerans för immigrationen ..

   Det handlar om att detta avtal öppnar vägen för ANDRA lagar som förstör landet.. utan detta avtal vore de andra lagarna inte befintliga .. det ena ger det andra..

   Sen kan du välja att inte se det .. eller anse att det är trams eller inte, mer eller mindre hela Europa som nu upplever invandringsproblem gör kopplingen till avtalet.

   Gilla

   • Hej Thomaz
    Tack för ditt svar 👍
    Jag tycker också att situationen i Sverige idag är ohållbar och att våra politiker på ett oansvarigt sätt tagit emot människor som vi inte kan ge en vettigt chans att skapa ett nytt liv och försörja sig själva i Sverige.
    Men jag är bara orolig för spridning av dokument som dom flesta inte orkar läsa utan bara litar på versioner som är en tolkning av ett avtal som många länder tecknade för att bla minska svält och hjälpa människor runt Medelhavet.
    Ove

    Gilla

   • @Ove

    Jag kan hålla med dig om att det är en viss risk med att sprida dokument som detta om folk inte orkar ta sig tiden att läsa det och sätta sig in i innehållet, göra en objektiv analys av det de läst och applicera på verkligheten .. dvs ha en bra läsförståelse.

    Jag kan dock inte ta det på mitt ansvar att stå för folks oförmåga till det. Jag kan bara erbjuda innehållet, skriva om det och på bästa sätt försöka förklara det. Sen är det faktiskt upp den som läser att ha förstånd att förstå det.

    Konsekvenserna kring det här frihandelsavtalet är helt andra än avsedda och det används inte som det var avsett. Man ska även ha förståelse för att om en myndighet skriver et avtal, vilket som helst så skrivs det alltid på ett akademiskt och juridiskt språk för att kunna hålla. Det öppnar även för tolkningar. Och det är just avsikten med ett sådant språk. Avtal är alltid öppna för tolkningar vilket gör att de alltid kan användas till annat än de är avsedda för.

    Självklart skulle EU aldrig skriva ett avtal som i klartext så varje medborgare i varje land direkt förstår vad det står. De skulle aldrig skriva i klartext exakt vad man har för avsikt med avtalet. Det skulle inte fungera.

    Gillad av 1 person

  • Skrämmande läsning!! Kanske bäst att flytta!

   Gilla

 • Stämmer bra med datumet 1975 då Sveriges regering beslutade att Sverige skulle bli en mångkultur.
  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/regeringens-proposition-om-riktlinjer-for_FY0326

  Gilla

  • Upprinnelsen till detta vansinne ar judarnas ideer. Besok denna web-sadan (ar ett arkiv ) och las alla lankarna, de ger nastan all information du behover for att forsta bakgrunden.

   Gilla

 • Om detta skrev jag 2017 om Eurabia. https://detgodasamhallet.com/2017/11/10/gastskribent-lars-hassler-eurabia-hot-eller-konspirationsteori/ . Skrämmande läsning som handlar om just denna artikel.

  Gilla

 • Christer Jag tycker du borde läsa artikeln om Islam som finns i denna månadens Liahona.

  Gilla

 • Vänstern är oerhört stark, inte bara i Sverige utan i hela västeuropa, de är lydiga och mycket högljuddda redskap i kampen för islamiseringen. Hela sjuklövern har jobbat vänster för detta, Reinfeldt inte minst. Även om några av dem nu börjar fundera på om det kanske gått för fort går det inte att stoppa. Meningen var väl att deras barnbarnsbarn skulle ta den här smällen, då hade alla sakta vant sig vid islamiseringen och accepterat budet.

  Gillad av 1 person

 • Det är ingen vacker framtid ni beskriver.
  Det är ingen framtid alls.
  Vi kan dock fortsätta att vara lojala sd väljare och verkligen hoppas på att vår grupp växer.

  Anser ni att sd har någon möjlighet att vända något av detta till det bättre?
  Kanske stoppa denna förstörelse av nationen helt?

  Gillad av 1 person

  • HOPPAS???? Vad som behövs är att driva ut muslimerna med de medel som krävs, inte sitta i qsoffan och ”hoppas”

   Israel har inte besegrat muslimerna gång på gång genom att ”hoppas”

   Det krävs samma medel som Israel använder mot dem, inget annat.

   Gillad av 2 personer

   • Men. Altså. Israel kämpar inte mot Muslimer. Israel har 100% religiös frihet och Islam är en mycket viktig religion i Israel.

    Gilla

 • Mycket bra artikel av dig Tomaz

  Gilla

 • Läs denna viktiga artikel.
  Tycker du att den inte stämmer med verkligheten?
  Tänk om du har FEL DÅ.

  Gilla

  • Vilken artikel?.. nån du tänker på so. har jag ska gissa eller?

   Gilla

  • för du vill inte se att han har rätt ! vad e det fÖr argument o dåligt svar ? han har ju rätt ! han har kollat fördragen vad kan du inte gräma dig mer över ??

   Gilla

 • Sverige är inte Sverige längre, Europa är inte samma Europa. Det är hemskt. HUR kunde de sälja sin hud för detta priset vi får? Det är sorgligt och skrämmande. All islamisk shit kommer med dem.

  Gillad av 1 person