Har du någonsin undrat varför EU har öppnat sina yttre gränser vidöppna så att horder av muslimska flyktingar kan flöda fritt över våra gränser?


Har du någonsin undrat varför EU har öppnat sina yttre gränser vidöppna så att horder av muslimska ”flyktingar” kan flöda fritt över våra gränser? Svaret får du i den här artikeln.

Har du hört talas om Barcelona Avtalet – Trodde inte det heller, det är det inte många som har.

BAKGRUNDEN TILL BARCELONA AVTALET

År 1967, angriper Egypten, Jordanien och Syrien Israel i vad som kallas sexdagarskriget. Israel visade sig som en stark militärmakt och tillfogade dessa tre muslimska länder stora förluster. Bland annat tog Israel tillbaka sina gamla marker Västbanken, östra Jerusalem och templet som byggdes av kung David och hans son Salomo. Samt Gazaremsan, Sinaihalvön och Golanhöjderna.

År 1973 försökte muslimerna igen för att driva ut judarna i havet. Den 6 oktober 1973 kom Yom Kippur dagen – en viktig semestertid för judarna
– Då attackerar muslimerna igen. Även denna gång med nederlag som var förödande för muslimerna.

Muslimerna insåg att det skulle vara omöjligt att slå Israel på slagfältet, men de hade en joker i rockärmen, oljan!

Förödmjukade samlades de oljeproducerande arabländerna i Kuwait den 16 till 17 oktober 1973 i vilken de enades om att använda olja som ett medel för tvång. Oljepriset fyrdubblades och det infördes leveransstopp mot Israelvänliga länder som Nederländerna, Danmark och USA.

Dessutom producerades en lista över länder som kategoriseras som ”vänliga”, ”neutrala” eller ”fientliga” mot de muslimska länderna.

Vid detta möte var det också upprättat en lista med krav som måste uppfyllas innan oljekranarna öppnas igen:

Dessa krav var:

 • Öppna upp för invandring från muslimska världen.
 • Lätta spridningen av islam i Europa.
 • Komma igång med aktiviteterna för att främja attityder som ger en positiv bild av arabisk kultur till exempel. Fokusera skolor på Europas kulturella skuld mot Islam och fokusera på positiv propaganda av Islam.
 • Ge fullt stöd till de krav som Arabförbundet använde i Israel-Palestina konflikten.

Frankrike som nyligen hade förlorat sina kolonier och status som stormakt såg en möjlighet att återigen spela en roll på den internationella arenan. Frankrike övertalade 9 andra EU-länder att gå arabländerna till mötes genom att inleda ett närmare samarbete och en union på lång sikt.

Argumenten för detta samarbete var:

 • Arabländerna kan leverera tillräckligt med olja och gas till de europeiska länderna i över hundra år i framtiden. Skulle de industrialiserade och högt tekniskt utvecklade europeiska länderna bestå som välfärdssamhälle, var en säker och stabil energiförsörjning nödvändig.
 • I början av 70-talet, pekade de demografiska kurvorna nedåt, barnafödandet var för lågt för att kunna upprätthålla en sund och hållbar befolkning. Även om det var full sysselsättning inom industrin, saknar vissa sektorer arbetskraft. De muslimska länderna hade mängder av arbetskraft.

Förhandlingarna inleddes i Paris den 31 juli 1974, där temat var hur dialogen ska organiseras och formaliseras. Resultatet av detta möte var att de 9 EU-länderna förband sig att arbeta för att utveckla det politiska, ekonomiska och kulturella samarbetet mellan Europa och den muslimska världen.

Den fortsatta processen överläts sedan åt EU-byråkratin utan att några större meddelanden eller någon information till befolkningen i dessa 9 EU-länder.

Vad EU: s medborgare tänkt om detta avtal var naturligtvis oväsentligt – byråkraterna visste naturligtvis bäst.

1974 var grundstenen för destruktionen av den europeiska civilisationen lagd.

Från 1974 hölls regelbundna möten på ministernivå mellan de muslimska länderna och EU för att komma överens om huvudlinjerna i arbetet med att införliva de arabiska länderna i EU.

BARCELONA AVTALET

1995 kom så Barcelona avtalet (ladda ner avtalet här), som lade grunden för länderna runt medelhavet som skulle delta i EU:s inre marknad.

Det ges intrycket att EU planerna endast gäller för Medelhavsländerna, det vill säga EU och Maghrebländerna väster om Nilen i Nordafrika d.v.s Tunisien, Libyen, Marocko och Algeriet. Men sanningen är att även den arabiska ligan, vilket motsvarar 22 muslimska länder deltog också i konferensen som ledde till Barcelona avtalet.

Undersökningar som genomfördes visar att nästan ingen har hört talas om medelhavssamarbetet eller Barcelona avtalet. Och att planerna på att skapa en union mellan EU och de muslimska länderna är okänd för de flesta.

Att så få har kunskap om Barcelona avtalet, ett avtal som kommer att få och redan har fått enorma konsekvenser för befolkningen i Europa, är ingen tillfällighet. Barcelona avtalet bör så långt som möjligt hållas hemlig och dess innehåll ”sminkas” i sådan utsträckning att konsekvenserna av avtalet inte kunde eller kan förstås av vanliga medborgare i EU länderna.

Sist i slutrapporten efter Barcelona-konferensen görs det klart att det är viktigt att EU-länderna samarbetar med massmedia för att skapa en positiv bild av massinvandringen och islamiseringen av EU och EES-länderna.

Journalister i massmedia har till uppgift att vilseleda befolkningen i fråga om massinvandringen och islamiseringen!

ISLAMISERINGSPROCESSEN

De stora riktlinjerna för hur Europa ska islamiseras bildades vid ministermöten, som inleddes 1974 och fortsatte med Barcelonaavtalet 1995.

Därefter blev ansvaret för genomförandet överlämnat till den enorma byråkratin i Bryssel, som är i kontinuerlig dialog med Saudiarabien, den arabiska ligan och ISESCO (Islamic Educational Seientific an Cultural Organization)

Arbetsgången är som följer:

 1. ISESCO producerar olika policydokument med önskemål i form av rapporter, resolutioner och rekommendationer.
 2. Dessa dokument sprids via kontaktmöten, påminnelser och löpande uppföljning för att pressa igenom sina perspektiv i EU.
 3. Byråkraterna i Bryssel överväger de krav som är genomförbara utan alltför mycket motstånd eller uppmärksamhet.
 4. Rekommendationerna och direktiven skickas sedan till de nationella regeringarna i EU och EES-länderna.
 5. Sedan är det upp till den politiska ledningen i varje land att genomföra dessa direktiv.

Här i Sverige, har våra ”folkvalda” varit mycket flitiga i genomförandet av EU: s många direktiv.

Sverige har genomfört de flesta av EU-direktiven, säkerligen upp emot 99% av alla EU-direktiv som utfärdats. Något som gör Sverige till det ”bästa” av EU-länder som genomfört EU-direktiven.

Imamutbildning är ett exempel på hur EU, i nära samarbete med arabländerna arbetar för att islamisera Europa.

Efterfrågan på utbildning av imamer i Europa är en av de äldsta krav från ISESCO. University of Tübingen, som grundades år 1477, var en av fyra tyska universitet som öppnade sin egen fakultet i islamisk teologi 2012.
EU stöder dessa 4 fakulteter med 160 miljoner.

Även i vårt land arbetar man hårt för att öppna sina egna förmågor för utbildning av imamer.

I Tyskland är mer än 400 kyrkor stängda sedan 1990. Under samma period, har mer än 200 moskéer, inklusive 40 mega moskéer, vardera rymmer mer än 1000 personer, byggts. Vidare finns där 2600 bönehallar och 128 moskéer under konstruktion. Parallellt, kristendomen marginaliseras och svenska media har tidigare skrivit om att korsen avlägsnas från kapell, kyrkor och begravningsplatser för att inte förolämpa muslimer.

År 1990 fanns det 5 miljoner muslimer i Europa. Under 2010 ökade siffran till 40 miljoner muslimer. Prognoserna som beräknas utifrån födelseökningen i muslimska familjer pekar på en ökning med 100 miljoner muslimer i EU innan 2050.

Media har tidigare skrivit om invandring- och befolkningstillväxt i vårt land och dokumenterat att omkring 2050 kommer muslimer att vara en majoritet i Sverige.

Vad vi i praktiken ser är en etnisk rensning av befolkningen i Europa och Sverige under ett par generationer.

Men eftersom de traditionella medierna styrs av den politiska eliten når ingen information om denna utveckling ut till majoriteten av befolkningen.

I korthet kan vi väl säga att det paradis vi lever i, som byggts upp under de senaste 1000 åren, kommer att förvandlas till ett helvete på jorden som leds av islamisk sharialag som lägger grunden för stening av kvinnor, pedofili, bestialisk slakt av djur, lögn och svek, mord på homosexuella, judar och kristna och ett antal andra grymma saker vår befolkning kommer att behöva se den dagen islam kommer i majoritet.

 

Låter detta för hemskt för att vara sant? Det är sant!

Lär dig arabiska, och lär dig att vända rumpan mot himlen och sätta pannan i marken. Svenska kvinnor bör snarast vänja sig vid tanken på att bära slöja och att gifta bort sina barn i förpuberteten, efter att de sörjt sina dödade svenska män.

För barnen de kommer att gifta bort kommer ha muslimska fäder…
mot kvinnornas vilja.

Detta kommer ske under VÅR levnadstid, men det är våra barn och barnbarn som får det allra värst och de kommer ALDRIG att förlåta oss för vårt svek.

71 kommentarer

 • Tänk om gammelmedias ”journalister” grävde såhär.

  Men det går ju inte i dagens 68-vänster/PK-samhälle.

  Gilla

 • Pingback: Barcelona-avtalet | corneliadahlberg

 • En ny nationalistisk, politisk, verklighet kommer att växa fram i Europa långt innan 2050. Vi ser det redan och inget kan förhindra det. Vi kommer att se en ökad fragmentering, länder kommer att klyvas (i kristna respektive muslimska delar) och väpnade konflikter kommer att vara fullständigt oundvikligt.

  Gillad av 1 person

  • Kan bara hålla med dig, ett nytt storkrig i Europa är oundvikligt och det är våra politiker som står för och planerar det sedan länge.

   Gilla

   • Våra?
    Nej, möjligtvis kan man skriva ”våra” så att folk får en hint.

    Alexander Solzenytzyn sammanfattade vilka det handlar om:
    Citat:
    ”You must understand, the leading Bolsheviks who took over Russia were not Russians. They hated Russians. They hated Christians. Driven by ethnic hatred they tortured and slaughtered millions of Russians without a shred of human remorse. It cannot be overstated. Bolshevism committed the greatest human slaughter of all time. The fact that most of the world is ignorant and uncaring about this enormous crime is proof that the global media is in the hands of the perpetrators.” Slut citat

    Gillad av 1 person

  • Ja ser samma scenario I europa tack vare konventionen och dealen !

   Gilla

 • Jag hör vad du säger. Men källa på detta att i Barcelona avtalet hittar jag inget om att dom vill att Europa ska öppna vägarna för islam/muslimer in i europa eller har jag missat?

  Gilla

  • Du gör det vanliga misstaget att inte se konsekvenslinjen. Det är inte alls ovanligt.
   Du måste fråga dig vad avtalet säger och hur man ska agera för att uppfylla punkterna.

   En enkel formel för detta är.

   A leder till B som leder till C.. och sen tillbaka till A…

   Se vad avtalet säger, hur ska man implementera detta, och vad är det Europas regeringar gör i praktiken just nu…

   Ta sedan i beräkning ordningen för agenda 21 som är en del av förlängningen av Barcelona avtalet..fråga dig sedan varför dessa avtal är skrivna som de är.. varför är de formulerade som de är? Med lite akademiska kunskaper i språkbyggnad är det ganska enkelt.

   Vi blir konstant matade med desinformation, som verkar för att få dessa avtal att se ut som nåt de inte är.

   Om du läser Kalergiplanen, Agenda 21 och Agenda 2030 och sätter dessa i samband med Barcelona avtalet så är det inte alls svårt att förstå vad som händer.

   Min artikel är en förenklad förklaring och beskrivning, de som känner till dessa avtal förstår utmärkt vad jag beskriver här..Jag kan bara tipsa om att du bör lösa på och kolla upp dessa avtal och agendor jag nämnt.

   Det finns artiklar om dessa här på min blogg.

   Gillad av 2 personer

   • Jaha, nu förstår jag. Det är din personliga tolkning vi ska följa här. Helt oaktat vad som faktiskt sägs och skrivs. LOL.

    Gilla

   • Absolut inte, du förstår verkligen inte. Det märks på din kommentar som är extremt barnslig och obildad.

    Du behöver bara skaffa lite kunskap om vad det handlar om. För vad som faktiskt sägs och skrivs om detta avtal är obefintligt vad gäller vad avtalet verkligen innebär.. sanningen om det har aldrig avslöjats av regeringen. Vad det betyder lär ma is a sig genom att läsa på om allt annat som har samband med det.. och det har du verkligen undgått..

    Jag förstår att du tror att du har rätt bara för att du tror det.. baserat på din okunskap.. Detr up till dig.

    Gillad av 2 personer

   • det är vad han har läst @MROaki som han skriver om i madrid fördraget så det är inte konstigt hur ska han tolka det då ?

    Gilla

 • Utan att ha kännedom om detta avtal har det för mej stått helt klart att Sverige varit till salu…Muslimerna var köparna. Detta är ett landsförräderi som slår alla tidigare krig sammantaget. Att anklaga Löfven för att vara en Hitler räcker inte långt för o beskriva ondskan i hans agerande.

  Gillad av 1 person

  • precis mari och man gjorde det för o blidka islam dessutom utan vår kännedom allt för o tjäna pengar så fegt det var och man gjorde det dessutom för att man visste folket inte skulle gå med på det allt gjorde man för o föråda oss !

   Gillad av 1 person

  • Jag är dock ingen sosse men grunden för Sveriges förfall har gjutits långt innan vi fick vår nuvarande Statsminister. Det vet du.

   Gilla

 • Jag har länge undrat varför det har blivit så PK att vara emot Sveriges självständighet, både S och M har ju haft partiledare som inte ens se sig som svenskar och som t o m uttryckt förakt för våra svenska kultur.
  Samma personer som är så entusiastiska för att Sverige måste bli ett mångkulturellt land kallar aldrig Tensta Rinkeby eller Rosengård m fl för mångkulturella områden trots att där frodas klankulturer och hedersvåldkulturer med olika varianter av islamska shariaanhängare med egna ordningsvakter och där den svenska rättsordningen nu ligger i dödsryckningar…Har det månne blivit FEL SORTS Mångkultur?

  Gillad av 1 person

  • De partiledare som du skriver om, begriper inte bättre. Det kan ursäktas, men aldrig förlåtas. Idag finns endast en partiledare som har förståelse för vad det är som händer i Europa.
   Det är sent nu, men förhoppningsvis ännu inte för sent att rädda Sverige. Vi kan inte vänta i 4 år till.

   Gilla

 • Jaha, detta är alltså ett av de internationella avtalen våra politiker kryptiskt hänvisar till ”vi är bundna vid masten och måste gilla läget”
  Heder åt Orban.

  fråga/svar i Tyskland
  Tyskar frågar, Nigel Farage svarar.
  På slutet nämner han motståndet hos de gamla östländerna angående propåerna från Bryssel.

  Gilla

 • Mats.eriksson57@gmail.com

  Sjukt och genom ruttet.

  Gilla

 • Ja tyvärr är det sanningen och det finns en andlig sida som kommer att visas också när fel makter får övertag. Att visa kärlek som de förföljda kristna gör idag kan inför evigheten trots allt vara bästa vägen. Men det är inte lätt när man ser detta gränslösa ofattbara hat som finns.

  Gilla

  • vilket hat ? inte konstigt vi hatar ****** när dom prackar på oss deras kultur det är vårt land konstigt ?? nä.. o ni som inte tänker så e sjuka i huvet hur fan kan man skydda en ****** som vill oss ont fattar ja inte och det är sjukt !

   Gilla

  • Siw Engstad. Tyvärr ser vi allt oftare denna typiskt obildade kommentar att det skulle vara hat att tala om sanningen. Andlighet kommer inte att rädda någon från islam, snarare tvärt om. Ju mer kristenhet du visar, ju brutalare möter Islamister de is a kristenheten då de är av övertygelsen att mörda kristna ger som en plats i paradiset.. ju snabbare folk inser det, ju snabbare kan vi faktiskt göra nåt åt det och kanske till och med rädda oss själva.

   Gillad av 2 personer

 • Barcelona avtalet kan elimineras om vi får stopp på russofobin här i landet. Vi är således fria att inhandla erforderlig mängd olja från Ryssland. Ca 50 % av den nuvarande införseln sker just från Ryssland. Norge har en viss kvot också att leverera trots sinande källor. Dock kommer LGN (naturgas) att ta en större andel av energileveranserna.

  Vi är således inte bundna av Barcelona avtalet annat än att våra politiker är så uppknutna av EU-byråkratin att de inte vågar se alternativa vägar för att få stopp på inflödet av muslimer till Norden.

  Gillad av 1 person