NATO och Värdlandsavtalet


maxresdefault

Vi drivs allt närmare in i NATO. En majoritet av Sveriges befolkning vill inte att vi ska ansluta oss till NATO, inte heller att vi ska ha ett Värdlandsavtal med NATO. Hälften av riksdagspartierna är mot medlemskap. Flertalet politiska partiers ledningar är dock för ett omfattande och nära samarbete med NATO. Ett samarbete som blir allt mer intimt.

Det grundläggande argumentet för att samarbeta med NATO är det påstådda hotet från Ryssland. Det uttrycks på olika sätt. Ibland att det säkerhetspolitiska läget kring Östersjön försämrats, ibland att Ryssland är aggressivt, ibland att de tre baltiska länderna är hotade men inte Sverige, ibland att Rysslands agerande på Krim på något vis skulle påverka Sveriges säkerhet, ibland hänvisas till gränskränkningar som ju är väldigt få och ibland påstås Putin satsa på krig för att vinna inrikespolitiskt stöd. Det mesta av detta är ogrundat och utgör ingen grund för oro.

För att förstå hur säkerhetsläget ser ut i vårt närområde måste vi inse att två stora makter står mot varandra, USA/NATO mot Ryssland. Sverige är placerat mellan dessa makters huvudområden. Det kan vi inte drömma bort eller trolla bort. Vi måste förstå vilka vitala intressen de olika länderna har och vi måste ha klart för oss vilka styrkeförhållanden som råder ekonomiskt, politiskt och militärt.

Låt mig först säga; att diskussionen i Sverige om hot från Ryssland inte gäller kärnvapen. De två sidorna vet att om någon använder kärnvapen mot den andra kommer det att leda till total katastrof för båda sidor. USA har haft kärnvapen sedan 1945 och Ryssland/Sovjetunionen sedan 1949. USA har använt kärnvapen mot Japan, dvs mot ett land som saknade kärnvapen. Sovjetunionen/Ryssland har aldrig använt kärnvapen i krig. Det påstådda hotet mot Sverige handlar inte om kärnvapen. Därmed inte sagt att det inte är ett problem.

För det andra; Ryssland har en stor befolkning, men den är rätt liten i relation till landets enorma yta. Landet har mycket naturresurser. Förvisso även industri, men inte i nivå med de största industriländerna. Ett av Rysslands vitala intressen är att land-, sjö- och luftvägar hålls öppna för handel, bl.a. över Östersjön. Ryssland har inte visat tecken på territoriell expansion som syftar till att lägga under sig ekonomiskt betydelsefulla områden.

Värdlandsavtalet, VAD ÄR DET?

Värdlandsavtalet som togs i Riksdagen den 25 maj 2016, innehåller följande;

Nato får tillgång till våra vägar, hamnar, flygplatser, de får ha trupper här och krigsmaterial. Vi riskerar att bli ett av värdländerna för förvaring av kärnvapen, Nato ska också få ansöka hos regeringen om att få anfalla ett tredje land från svenskt territorium. Sker det blir vi bombmål för det land som anfalls från vårt land.  Avtalet fördes inte ut till svenska folket för debatt varken av den borgerliga alliansen, eller av S och MP i vår nuvarande regering.

USA som är den ledande nationen i Nato förvarar redan atombomben B61 i dessa värdländer Denna bomb går tre meter ner i jorden, vad händer med tryckvågorna från den? Tyskland, Belgien, Nederländerna Italien och Turkiet som är de länder som har flest kärnvapen förvarat hos sig i ungefärliga siffror tillsammans 230 atombomber. Idag har USA, Frankrike och Storbritannien kärnvapen av de länder som är med i Nato.

I Hiroshima dog först 45000 människor, sen 300 000 och därefter miljoner människor av strålning och skador.

USA har idag 6970 atombomber av dem är 1750 aktiverade. Deras kärnvapen finns på ubåtar och bombplan. Ryssland har idag 7300 atombomber av dem är 1790 aktiverade, dessa båda länder redovisar sitt innehav. Nato har sammanlagt fler aktiverade än Ryssland. Ryssland har annars en tiondel i militärbudget mot vad USA har men kärnvapen har de gott om.

Vad har Ryssland som är attraktivt för USA med flera Nato länder. Oljan är viktig i Arktis har Ryssland den längsta kustremsan när isarna tinat där kan det bli huggsexa om oljan. Ryssland har också gas och mineraler i Sibirien. Krig uppstår oftast på grund av just råvaror.

Vill du vara med om detta? Det är din framtid det handlar om!

En gång fanns det ett avtal mellan stormakterna ABM Anti Ballistic Movement. Det betydde att ingen av dessa fick lägga sina kärnvapen nära den andres gränser. 2002 skrotades detta avtal av Bush i USA nu är det fritt fram. Ryssland inringades av USA. Kina likaså.

Vi vet att krig är ett djävulskt spel med människors liv, barn och andra civila får alltid lida.

USA tänker modernisera landets kärnvapen, det kan betyda att de går att använda från mycket långt håll. Upprustningen har tagit fart, och vad kan detta leda till för fasor? I 6000 städer i 58 länder har befolkningen sagt nej till kärnvapen. FN arbetar för att få till stånd ett kärnvapenförbud vilket är bra. Sverige måste medverka i det arbetet i stället för att ha värdlandsavtal med Nato.

Politikerna är det svårare att lita på efter att beslutet om värdlandsavtalet som togs i maj förra året. Tidigare har socialdemokrater som Palme värnat om den fred vi har haft. De har förstått sig på att hålla goda relationer till våra grannländer och att verka för en avspänning. Diplomati är ännu en fullt framkomlig väg. Peter Hultqvist, vår försvarsminister, tar inte emot några framsträckta händer från Ryssland, han medverkar till att spänningar skapas. En riktig krigsminister är han på vår bekostnad.

Du kan titta på avtalet här:
http://www.regeringen.se/contentassets/c4f93c1e3479439c86f732a4b75b7a2b/samforstandsavtal-med-nato-om-vardlandsstod-ds-2015_39.pdf 

Aurora

Under tre veckor i september 2017 kommer stora delar av Sverige att förvandlas till en övningsplats för krig. Sammanlagt rör det sig om 20 000 deltagande soldater till en kostnad av 583 miljoner kronor. USA, Finland, Frankrike, Estland, Lettland, Litauen, Danmark och Norge deltar. Det hårt kritiserade värdlandsavtalet är centralt och bland annat kommer ett amerikanskt stridsvagnsförband landsättas i Göteborg. Enligt Försvarsmakten finns det inga formella garantier att USA inte medför kärnvapen.

Info om Aurora –

NORTHERN COASTS 2017 – NOCO 17

Övningsperiod: 8-21/9 2017 Övningsområde: Inledande hamnfas i Karlskrona. Främst södra Östersjön men även på land i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

Deltagande länder: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Polen, Kanada, NATO-förband m.fl. Totalt 17 länder uppges delta i någon form. Totalt cirka 40 enheter och ett stort antal soldater och sjömän samt flygstridskrafter.

Övningens uttalade syfte: Övning av stridsledning på olika nivåer samt öka stridsförmågan hos deltagande förband.

Övningen är sedan 2007 årligen återkommande. Värdland varierar från år till år. Det är andra gången som Sverige agerar värd. Förra gången var 2013. Övningen brukar ledas av tysk marinchef i samarbete med värdlandet. Övningen är för inbjudna EU och NATO länder. I år sammanfaller övningen delvis med försvarsmaktsövning Aurora 17.

FÖRSVARSMAKTSÖVNING AURORA 17

Övningsperiod: Vecka 37-39 2017 (11/9-1/10 2017) Oklart om alla 21 dagar utnyttjas till övningsverksamhet. Övningsområde: Hela Sverige med fokus på Göteborg, Mälardalen, Stockholm och Gotland.

Deltagande länder: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Frankrike och USA. Totalt över 19000 personer från försvarsmakten samt inbjudna från andra länder och knappt 40 svenska myndigheter deltar i övningen.

Övningens uttalade syfte: Försvarsmaktsövningen Aurora 17 bygger ett starkare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Alla delar av försvarsmakten övas.

Övningen är den största i Sverige sedan försvarsmaktsövning Orkan som hölls 1993. Till Aurora 17 för ett antal inbjudna länder med sig trupp och materiel enligt följande:

Norge: En hemvärnspluton.

Danmark: En hemvärnspluton.

Finland: Ett motoriserat kompani med Sisu-pansarvagnar, Två grupper stridsflyg av modell F-18, Två transporthelikoptrar av modell NH90.

Estland: Okänt antal minsvepare. Troligen en. En hemvärnspluton.

Frankrike: Ett luftvärnsförband med SAMP/T-system och tillhörande planeringsgrupp.

USA: Ett mekaniserat skyttekompani med A1 Abrams stridsvagnar och Bradley stridsfordon, Ett luftvärnsförband med Patriot-system, Ett luftburet kompani, Fyra attackhelikoptrar av modell AH64 Apache, Diverse örlogsfartyg och marinflyg.

Svenska myndigheter som deltar i övningen: Försvarets materielverk, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Kustbevakningen, landstingen i Uppsala, Stockholm och Södermanland, Livsmedelsverket, Luftfartsverket, länsstyrelserna i Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland och Östergötland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Rekryteringsmyndigheten, Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt, Svenska Kraftnät, Teracom AB, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.

Övningen kommer innehålla två så kallade Försvarsupplysningsdagar. Man visar upp sig för allmänheten med bland annat fingerad strid. Detta äger rum i Visby 23/9 samt på Gärdet i Stockholm 24/9. Värdlandsstöd i praktiken skall enligt försvarsmakten kunna bevittnas i Göteborg med omnejd. På Gotland övas anfallsstrid och i ett slags övningscrescendo skall en kustförsvarsoperation övas i närheten av Oxelösund då samtliga stridskrafter samlas för att öva på att slå tillbaks en landstigande fiende.

6 kommentarer

 • Vi har redan haft ryska kärnvapen ombord på den ryska båten U-137 som övade på att göra ett kärnvapenanfall mot Karlskrona. Ryska kärnvapenbärande tunga bombplan har övat anfall mot Mälardalen nyligen. Ryska politiker har nyligen hotat både Danmark och Norge med att bli måltavla för ryska kärnvapenmissiler. Trevlig granne vi har – eller hur? Än värre har den ryska regimen allierat sig med Kina och kinesiska och ryska örlogsfartyg övar nu tillsammans i Östersjön, givetvis med kärnvapen ombord. Var finns f ö protesterna mot att kinesiska diktaturen nu flyttar hit sina kärnvapen till Östersjöområdet?

  Gilla

  • Naturligtvis rättfärdigar inte ett fel ett annat.. Som du vet.. 2 fel blir inte 1 rätt..

   Frågan kvarstår om Sverige ska bli ett kärnvapenland..

   Anser du Göran att Sverige ska vara ett land under Nato militär med kärnvapen på vår mark.. vapen som vi absolut inte har nån kontroll på?

   Gilla

 • Aurora är en försvarsövning med ca 20 000 deltagare. Under tiden genomför Ryssland en anfallsövning (Zapad) med 200 000 deltagare. Faktor 10 i antal deltagare, och diametralt motsatt syfte. Ändå gnälls det på Aurora.

  Gilla

  • Du har tydligen inte alls förstått innehållet, trots rubriken..om Värdlandsavtalet..

   Aurora är en övning, jag skriver lite info om det.. men har du förstått artikelns huvudtema och dess betydelse.. Att Sverige kan blil ett land där Nato placerar kärnvapen och använder som basterritorium för att anfalla och föra krig mot 3:e part?..

   Du ska kanske öva på läsförståelsen och läsa på lite mer om konsekvenser och verkan…

   men tack för din medverkan..

   Gilla