Nationers intelligens och rikedomar


1200px-InvertedIQbyCountry

IQ and the Wealth of Nations är en kontroversiell bok utgiven 2002, vars författare är Richard Lynn och Tatu Vanhanen, den förre professor emeritus i psykologi vid University of Ulster, Nordirland, den senare professor emeritus i statskunskap vid Tammerfors universitet i Finland.

I boken hävdas att skillnaderna i olika länders ekonomiska förmåga delvis har sin förklaring i skillnader i invånarnas intelligens. Data i materialet utgörs av författarnas uppskattningar av genomsnittlig IQ för varje land, baserade på analys av publicerade rapporter. Slutsatsen är att den logaritmerade bruttonationalprodukten (BNP) per capita är korrelerad med medel-IQ i landet, även om de inte hävdar att det är den enda påverkande faktorn.

Kritik har riktats såväl mot deras metodik och urval av data som deras slutsatser.

2006 skrev författarna en ny bok, IQ and Global Inequality, (IQ och global ojämlikhet), med utökade data och försvar mot kritik, som även den har mötts av liknande kritik.

Personligen vill jag inte påstå att undersökningarna och böckerna på nåt sätt är vedertagna eller helt vetenskaplig,a men de presenterar ändå vissa intressanta resultat.

Det finns forskare som vill mena att människor från vissa länder inte alls är sämre begåvade eller har lägre IQ än andra, medan dessa rapporter visar något helt annat.

Jag låter var och en själv bestämma sig för vad man vill tro på och var man vill dra linjen för vad som kan anses bevisat och vetenskapligt vedertagen fakta.

Det finns alltså ändå studier som visar att olika länder ligger olika till vad gäller IQ och utveckling i relation till ländernas utveckling…

Min personliga fråga är: Var är alla ingenjörer och kirurger från 3:e världen som Löfven lovat oss ??

IQ

IQ and the Wealth of Nations Wikipedia

http://www.rlynn.co.uk/uploads/pdfs/Intelligence%20and%20the%20Wealth%20and%20Poverty%20of%20Nations.pdf 

IQ and Global Inequality Wikibedia

http://gentlecynic.net/Articles/IQ%20and%20Global%20Inequality.pdf