Har du någonsin undrat varför EU har öppnat sina yttre gränser vidöppna så att horder av muslimska flyktingar kan flöda fritt över våra gränser?


Har du någonsin undrat varför EU har öppnat sina yttre gränser vidöppna så att horder av muslimska ”flyktingar” kan flöda fritt över våra gränser? Svaret får du i den här artikeln.

Har du hört talas om Barcelona Avtalet – Trodde inte det heller, det är det inte många som har.

BAKGRUNDEN TILL BARCELONA AVTALET

År 1967, angriper Egypten, Jordanien och Syrien Israel i vad som kallas sexdagarskriget. Israel visade sig som en stark militärmakt och tillfogade dessa tre muslimska länder stora förluster. Bland annat tog Israel tillbaka sina gamla marker Västbanken, östra Jerusalem och templet som byggdes av kung David och hans son Salomo. Samt Gazaremsan, Sinaihalvön och Golanhöjderna.

År 1973 försökte muslimerna igen för att driva ut judarna i havet. Den 6 oktober 1973 kom Yom Kippur dagen – en viktig semestertid för judarna
– Då attackerar muslimerna igen. Även denna gång med nederlag som var förödande för muslimerna.

Muslimerna insåg att det skulle vara omöjligt att slå Israel på slagfältet, men de hade en joker i rockärmen, oljan!

Förödmjukade samlades de oljeproducerande arabländerna i Kuwait den 16 till 17 oktober 1973 i vilken de enades om att använda olja som ett medel för tvång. Oljepriset fyrdubblades och det infördes leveransstopp mot Israelvänliga länder som Nederländerna, Danmark och USA.

Dessutom producerades en lista över länder som kategoriseras som ”vänliga”, ”neutrala” eller ”fientliga” mot de muslimska länderna.

Vid detta möte var det också upprättat en lista med krav som måste uppfyllas innan oljekranarna öppnas igen:

Dessa krav var:

 • Öppna upp för invandring från muslimska världen.
 • Lätta spridningen av islam i Europa.
 • Komma igång med aktiviteterna för att främja attityder som ger en positiv bild av arabisk kultur till exempel. Fokusera skolor på Europas kulturella skuld mot Islam och fokusera på positiv propaganda av Islam.
 • Ge fullt stöd till de krav som Arabförbundet använde i Israel-Palestina konflikten.

Frankrike som nyligen hade förlorat sina kolonier och status som stormakt såg en möjlighet att återigen spela en roll på den internationella arenan. Frankrike övertalade 9 andra EU-länder att gå arabländerna till mötes genom att inleda ett närmare samarbete och en union på lång sikt.

Argumenten för detta samarbete var:

 • Arabländerna kan leverera tillräckligt med olja och gas till de europeiska länderna i över hundra år i framtiden. Skulle de industrialiserade och högt tekniskt utvecklade europeiska länderna bestå som välfärdssamhälle, var en säker och stabil energiförsörjning nödvändig.
 • I början av 70-talet, pekade de demografiska kurvorna nedåt, barnafödandet var för lågt för att kunna upprätthålla en sund och hållbar befolkning. Även om det var full sysselsättning inom industrin, saknar vissa sektorer arbetskraft. De muslimska länderna hade mängder av arbetskraft.

Förhandlingarna inleddes i Paris den 31 juli 1974, där temat var hur dialogen ska organiseras och formaliseras. Resultatet av detta möte var att de 9 EU-länderna förband sig att arbeta för att utveckla det politiska, ekonomiska och kulturella samarbetet mellan Europa och den muslimska världen.

Den fortsatta processen överläts sedan åt EU-byråkratin utan att några större meddelanden eller någon information till befolkningen i dessa 9 EU-länder.

Vad EU: s medborgare tänkt om detta avtal var naturligtvis oväsentligt – byråkraterna visste naturligtvis bäst.

1974 var grundstenen för destruktionen av den europeiska civilisationen lagd.

Från 1974 hölls regelbundna möten på ministernivå mellan de muslimska länderna och EU för att komma överens om huvudlinjerna i arbetet med att införliva de arabiska länderna i EU.

BARCELONA AVTALET

1995 kom så Barcelona avtalet (ladda ner avtalet här), som lade grunden för länderna runt medelhavet som skulle delta i EU:s inre marknad.

Det ges intrycket att EU planerna endast gäller för Medelhavsländerna, det vill säga EU och Maghrebländerna väster om Nilen i Nordafrika d.v.s Tunisien, Libyen, Marocko och Algeriet. Men sanningen är att även den arabiska ligan, vilket motsvarar 22 muslimska länder deltog också i konferensen som ledde till Barcelona avtalet.

Undersökningar som genomfördes visar att nästan ingen har hört talas om medelhavssamarbetet eller Barcelona avtalet. Och att planerna på att skapa en union mellan EU och de muslimska länderna är okänd för de flesta.

Att så få har kunskap om Barcelona avtalet, ett avtal som kommer att få och redan har fått enorma konsekvenser för befolkningen i Europa, är ingen tillfällighet. Barcelona avtalet bör så långt som möjligt hållas hemlig och dess innehåll ”sminkas” i sådan utsträckning att konsekvenserna av avtalet inte kunde eller kan förstås av vanliga medborgare i EU länderna.

Sist i slutrapporten efter Barcelona-konferensen görs det klart att det är viktigt att EU-länderna samarbetar med massmedia för att skapa en positiv bild av massinvandringen och islamiseringen av EU och EES-länderna.

Journalister i massmedia har till uppgift att vilseleda befolkningen i fråga om massinvandringen och islamiseringen!

ISLAMISERINGSPROCESSEN

De stora riktlinjerna för hur Europa ska islamiseras bildades vid ministermöten, som inleddes 1974 och fortsatte med Barcelonaavtalet 1995.

Därefter blev ansvaret för genomförandet överlämnat till den enorma byråkratin i Bryssel, som är i kontinuerlig dialog med Saudiarabien, den arabiska ligan och ISESCO (Islamic Educational Seientific an Cultural Organization)

Arbetsgången är som följer:

 1. ISESCO producerar olika policydokument med önskemål i form av rapporter, resolutioner och rekommendationer.
 2. Dessa dokument sprids via kontaktmöten, påminnelser och löpande uppföljning för att pressa igenom sina perspektiv i EU.
 3. Byråkraterna i Bryssel överväger de krav som är genomförbara utan alltför mycket motstånd eller uppmärksamhet.
 4. Rekommendationerna och direktiven skickas sedan till de nationella regeringarna i EU och EES-länderna.
 5. Sedan är det upp till den politiska ledningen i varje land att genomföra dessa direktiv.

Här i Sverige, har våra ”folkvalda” varit mycket flitiga i genomförandet av EU: s många direktiv.

Sverige har genomfört de flesta av EU-direktiven, säkerligen upp emot 99% av alla EU-direktiv som utfärdats. Något som gör Sverige till det ”bästa” av EU-länder som genomfört EU-direktiven.

Imamutbildning är ett exempel på hur EU, i nära samarbete med arabländerna arbetar för att islamisera Europa.

Efterfrågan på utbildning av imamer i Europa är en av de äldsta krav från ISESCO. University of Tübingen, som grundades år 1477, var en av fyra tyska universitet som öppnade sin egen fakultet i islamisk teologi 2012.
EU stöder dessa 4 fakulteter med 160 miljoner.

Även i vårt land arbetar man hårt för att öppna sina egna förmågor för utbildning av imamer.

I Tyskland är mer än 400 kyrkor stängda sedan 1990. Under samma period, har mer än 200 moskéer, inklusive 40 mega moskéer, vardera rymmer mer än 1000 personer, byggts. Vidare finns där 2600 bönehallar och 128 moskéer under konstruktion. Parallellt, kristendomen marginaliseras och svenska media har tidigare skrivit om att korsen avlägsnas från kapell, kyrkor och begravningsplatser för att inte förolämpa muslimer.

År 1990 fanns det 5 miljoner muslimer i Europa. Under 2010 ökade siffran till 40 miljoner muslimer. Prognoserna som beräknas utifrån födelseökningen i muslimska familjer pekar på en ökning med 100 miljoner muslimer i EU innan 2050.

Media har tidigare skrivit om invandring- och befolkningstillväxt i vårt land och dokumenterat att omkring 2050 kommer muslimer att vara en majoritet i Sverige.

Vad vi i praktiken ser är en etnisk rensning av befolkningen i Europa och Sverige under ett par generationer.

Men eftersom de traditionella medierna styrs av den politiska eliten når ingen information om denna utveckling ut till majoriteten av befolkningen.

I korthet kan vi väl säga att det paradis vi lever i, som byggts upp under de senaste 1000 åren, kommer att förvandlas till ett helvete på jorden som leds av islamisk sharialag som lägger grunden för stening av kvinnor, pedofili, bestialisk slakt av djur, lögn och svek, mord på homosexuella, judar och kristna och ett antal andra grymma saker vår befolkning kommer att behöva se den dagen islam kommer i majoritet.

 

Låter detta för hemskt för att vara sant? Det är sant!

Lär dig arabiska, och lär dig att vända rumpan mot himlen och sätta pannan i marken. Svenska kvinnor bör snarast vänja sig vid tanken på att bära slöja och att gifta bort sina barn i förpuberteten, efter att de sörjt sina dödade svenska män.

För barnen de kommer att gifta bort kommer ha muslimska fäder…
mot kvinnornas vilja.

Detta kommer ske under VÅR levnadstid, men det är våra barn och barnbarn som får det allra värst och de kommer ALDRIG att förlåta oss för vårt svek.

56 thoughts on “Har du någonsin undrat varför EU har öppnat sina yttre gränser vidöppna så att horder av muslimska flyktingar kan flöda fritt över våra gränser?

Add yours

 1. Vänstern är oerhört stark, inte bara i Sverige utan i hela västeuropa, de är lydiga och mycket högljuddda redskap i kampen för islamiseringen. Hela sjuklövern har jobbat vänster för detta, Reinfeldt inte minst. Även om några av dem nu börjar fundera på om det kanske gått för fort går det inte att stoppa. Meningen var väl att deras barnbarnsbarn skulle ta den här smällen, då hade alla sakta vant sig vid islamiseringen och accepterat budet.

  Gilla

 2. Det är ingen vacker framtid ni beskriver.
  Det är ingen framtid alls.
  Vi kan dock fortsätta att vara lojala sd väljare och verkligen hoppas på att vår grupp växer.

  Anser ni att sd har någon möjlighet att vända något av detta till det bättre?
  Kanske stoppa denna förstörelse av nationen helt?

  Gilla

  1. HOPPAS???? Vad som behövs är att driva ut muslimerna med de medel som krävs, inte sitta i qsoffan och ”hoppas”

   Israel har inte besegrat muslimerna gång på gång genom att ”hoppas”

   Det krävs samma medel som Israel använder mot dem, inget annat.

   Liked by 1 person

   1. Men. Altså. Israel kämpar inte mot Muslimer. Israel har 100% religiös frihet och Islam är en mycket viktig religion i Israel.

    Gilla

  1. för du vill inte se att han har rätt ! vad e det fÖr argument o dåligt svar ? han har ju rätt ! han har kollat fördragen vad kan du inte gräma dig mer över ??

   Gilla

 3. Sverige är inte Sverige längre, Europa är inte samma Europa. Det är hemskt. HUR kunde de sälja sin hud för detta priset vi får? Det är sorgligt och skrämmande. All islamisk shit kommer med dem.

  Gilla

   1. dom rapporterar bara ensidigt och vinklat inte cut and paste men dom rapporterar partiskt skulle ja vilja säga och inte grävande utan bara trevande !

    Gilla

 4. En ny nationalistisk, politisk, verklighet kommer att växa fram i Europa långt innan 2050. Vi ser det redan och inget kan förhindra det. Vi kommer att se en ökad fragmentering, länder kommer att klyvas (i kristna respektive muslimska delar) och väpnade konflikter kommer att vara fullständigt oundvikligt.

  Liked by 1 person

  1. Kan bara hålla med dig, ett nytt storkrig i Europa är oundvikligt och det är våra politiker som står för och planerar det sedan länge.

   Gilla

   1. Våra?
    Nej, möjligtvis kan man skriva ”våra” så att folk får en hint.

    Alexander Solzenytzyn sammanfattade vilka det handlar om:
    Citat:
    ”You must understand, the leading Bolsheviks who took over Russia were not Russians. They hated Russians. They hated Christians. Driven by ethnic hatred they tortured and slaughtered millions of Russians without a shred of human remorse. It cannot be overstated. Bolshevism committed the greatest human slaughter of all time. The fact that most of the world is ignorant and uncaring about this enormous crime is proof that the global media is in the hands of the perpetrators.” Slut citat

    Liked by 1 person

 5. Jag hör vad du säger. Men källa på detta att i Barcelona avtalet hittar jag inget om att dom vill att Europa ska öppna vägarna för islam/muslimer in i europa eller har jag missat?

  Gilla

  1. Du gör det vanliga misstaget att inte se konsekvenslinjen. Det är inte alls ovanligt.
   Du måste fråga dig vad avtalet säger och hur man ska agera för att uppfylla punkterna.

   En enkel formel för detta är.

   A leder till B som leder till C.. och sen tillbaka till A…

   Se vad avtalet säger, hur ska man implementera detta, och vad är det Europas regeringar gör i praktiken just nu…

   Ta sedan i beräkning ordningen för agenda 21 som är en del av förlängningen av Barcelona avtalet..fråga dig sedan varför dessa avtal är skrivna som de är.. varför är de formulerade som de är? Med lite akademiska kunskaper i språkbyggnad är det ganska enkelt.

   Vi blir konstant matade med desinformation, som verkar för att få dessa avtal att se ut som nåt de inte är.

   Om du läser Kalergiplanen, Agenda 21 och Agenda 2030 och sätter dessa i samband med Barcelona avtalet så är det inte alls svårt att förstå vad som händer.

   Min artikel är en förenklad förklaring och beskrivning, de som känner till dessa avtal förstår utmärkt vad jag beskriver här..Jag kan bara tipsa om att du bör lösa på och kolla upp dessa avtal och agendor jag nämnt.

   Det finns artiklar om dessa här på min blogg.

   Liked by 1 person

   1. Absolut inte, du förstår verkligen inte. Det märks på din kommentar som är extremt barnslig och obildad.

    Du behöver bara skaffa lite kunskap om vad det handlar om. För vad som faktiskt sägs och skrivs om detta avtal är obefintligt vad gäller vad avtalet verkligen innebär.. sanningen om det har aldrig avslöjats av regeringen. Vad det betyder lär ma is a sig genom att läsa på om allt annat som har samband med det.. och det har du verkligen undgått..

    Jag förstår att du tror att du har rätt bara för att du tror det.. baserat på din okunskap.. Detr up till dig.

    Liked by 1 person

   2. det är vad han har läst @MROaki som han skriver om i madrid fördraget så det är inte konstigt hur ska han tolka det då ?

    Gilla

 6. Utan att ha kännedom om detta avtal har det för mej stått helt klart att Sverige varit till salu…Muslimerna var köparna. Detta är ett landsförräderi som slår alla tidigare krig sammantaget. Att anklaga Löfven för att vara en Hitler räcker inte långt för o beskriva ondskan i hans agerande.

  Liked by 1 person

  1. precis mari och man gjorde det för o blidka islam dessutom utan vår kännedom allt för o tjäna pengar så fegt det var och man gjorde det dessutom för att man visste folket inte skulle gå med på det allt gjorde man för o föråda oss !

   Liked by 1 person

 7. Jag har länge undrat varför det har blivit så PK att vara emot Sveriges självständighet, både S och M har ju haft partiledare som inte ens se sig som svenskar och som t o m uttryckt förakt för våra svenska kultur.
  Samma personer som är så entusiastiska för att Sverige måste bli ett mångkulturellt land kallar aldrig Tensta Rinkeby eller Rosengård m fl för mångkulturella områden trots att där frodas klankulturer och hedersvåldkulturer med olika varianter av islamska shariaanhängare med egna ordningsvakter och där den svenska rättsordningen nu ligger i dödsryckningar…Har det månne blivit FEL SORTS Mångkultur?

  Liked by 1 person

 8. Jaha, detta är alltså ett av de internationella avtalen våra politiker kryptiskt hänvisar till ”vi är bundna vid masten och måste gilla läget”
  Heder åt Orban.

  fråga/svar i Tyskland
  Tyskar frågar, Nigel Farage svarar.
  På slutet nämner han motståndet hos de gamla östländerna angående propåerna från Bryssel.

  Gilla

 9. Ja tyvärr är det sanningen och det finns en andlig sida som kommer att visas också när fel makter får övertag. Att visa kärlek som de förföljda kristna gör idag kan inför evigheten trots allt vara bästa vägen. Men det är inte lätt när man ser detta gränslösa ofattbara hat som finns.

  Gilla

  1. vilket hat ? inte konstigt vi hatar ****** när dom prackar på oss deras kultur det är vårt land konstigt ?? nä.. o ni som inte tänker så e sjuka i huvet hur fan kan man skydda en ****** som vill oss ont fattar ja inte och det är sjukt !

   Gilla

  2. Siw Engstad. Tyvärr ser vi allt oftare denna typiskt obildade kommentar att det skulle vara hat att tala om sanningen. Andlighet kommer inte att rädda någon från islam, snarare tvärt om. Ju mer kristenhet du visar, ju brutalare möter Islamister de is a kristenheten då de är av övertygelsen att mörda kristna ger som en plats i paradiset.. ju snabbare folk inser det, ju snabbare kan vi faktiskt göra nåt åt det och kanske till och med rädda oss själva.

   Liked by 2 people

 10. Barcelona avtalet kan elimineras om vi får stopp på russofobin här i landet. Vi är således fria att inhandla erforderlig mängd olja från Ryssland. Ca 50 % av den nuvarande införseln sker just från Ryssland. Norge har en viss kvot också att leverera trots sinande källor. Dock kommer LGN (naturgas) att ta en större andel av energileveranserna.

  Vi är således inte bundna av Barcelona avtalet annat än att våra politiker är så uppknutna av EU-byråkratin att de inte vågar se alternativa vägar för att få stopp på inflödet av muslimer till Norden.

  Liked by 1 person

 11. Sveriges politiker måste ställas till svars för underskrifterna av avtalet och om meningen är ett folkutbyte,lr att helt rasera Sverige som nation ?vilket hävdas av en del vakna och skärpta människor. När den medeltida ideologin vuxit sej stark och ond här i Sverige ochså (med våra politikers benägna medverkan och våra skattepengar) så kommer kravet på deras lika onda sharialagar . Alla måste sätta sej in i hur medeltidsideologin fungerar i stort och smått ,politiskt,ideologiskt,och som religion. De som ser hur det hänger ihop har mycket stor rätt att känna rädsla och ännu större anledning att känna en stor kampvilja för vår Svenska nation och särpräglade demokrati o öppenhet. Tack för att du bidrar till folkbildningen med din intressanta blogg Thomaz!

  Gilla

 12. eller hur kerstin lol ! flumma på en blomma i Lomma så blir allt bra not ! så fungerar det inte o ja bryr mig inte om jorden ändå jo lite men inte som damen härinne ville påskina att det är mitt fel.. så helvete skyll inte på mig gör nått själv ! det ska inte vi få skulden för !

  Gilla

 13. Rädsla, rädsla, rädsla präglas hela din artikel av, dessvärre. Och mycket fantasier. Tips ; Lägg fokus på miljön och vår jord och sprid vettig info om vad vi alla medborgare måste göra för att vända uppvärmningen av vårt klot !

  Gilla

  1. Veritofober har gärna den synen du har Kerstin, det är inte alls ovanligt. Men det kommer säkert visa sig om det är som du tror eller om det vi vet har sakgrund, tror du inte det?

   Liked by 1 person

  2. Titta vad som hände i Afghanistan och Libanon, det var kristna länder förut. Läs gära lite om koranen. Det mesta som står ovan är logiskt med tanke på vad som sker nu. Klimathottramset är vilseledande manövrar för att folk ska vara rädda för nåt annat. En ickefråga, det har max blivit ca 1 grad varmare sen 1850-talet, då efter en liten istid. Helt naturliga variabler. Läs på på Klimatupplysningen.

   Liked by 1 person

   1. precis Rolf ja tror samma sak som du om man tänker efter är det rimligt med tanke på avtalet har dom ingen hänsyn alls och insikt om vad som pågår med klimatet det tror inte ja på alls !

    Gilla

   2. Tycker Klimatupplyningen är för teoretisk, har slutat följa frekvent.
    Föreslår teknolog Lars Bern, nestor inom svensk industri med tidigare styrelseuppdrag.
    https://anthropocene.live/
    Här finns ett stort antal artiklar, alla läsvärda.
    Lars Bern ger överskådlighet och påvisar drivkrafterna bakom de olika spelen, sparsamt med diagram.
    Icke att förglömma bloggaren Peter Krabbe (arkitekt) som också ger sig på förklara vad som sker bakom kulisserna.
    Dessa båda herrar kompletterar varandra.

    Ps
    Expoveteranen David Baas på expressen ogillar Lars Bern, kallar honom lobbyist och klimatförnekare, detta borgar för att Bern är högst läsvärd.

    Gilla

  3. Skapa en skog i Sahara, med detta följer nya städer, m.m. Denna enorma tillväxt skulle dra till sig folk från Afrika , Mellanöstern och även Europa m.m. Självklart vill inte europeiska banker detta, för de har lånat ut pengar med säkerheter i europeiska fastigheter. Ett nytt samhällsbygge av Saharas storlek, skulle troligen konkurrera ut svensk skog exempelvis, den skulle helt enkelt få stå på tillväxt efter att den skövlats eller inte skövlats för jag vet inte vad konsekvenserna skulle bli, men gissar att det kommer att finnas diverse olika odlingar längs Medelhavskusten. Det kan inte vara så svårt att väcka arabers intresse, de har ändå haft ett intresse för norra Sahara. Det finns en enorm sötvatten sjö under Sahara, även ny vattenreningsteknik som http://www.hvr.se måste kunna ha betydelse att rena en liter havsvatten för bara 3 öre per liter och priset är sjunkande inte stigande.Vårat europeiska samhälle lider av överetablering på grund av att vi tillåtit psykopater att styra i Europa och USA jag dom finns nog lite var stans.
   En sak borde vara given, när folk tror att det är bättre framtidsutsikter på andra sidan Medelhavet så flyttar folk dit och då följer prisfall på bostäder i t.ex Sverige. Krig är också en naturlig del i mänskligheten och det lär vi få, det är bara frågan om i vilken omfattning. Det vore något helt nytt om alla ledare av rang skulle testas för att undgå allt för många psykopater i ledande positioner. Den nuvarande tendensen eller om vi ska kalla det för trend nu när folk verkar ha vaknat och det blev så tydligt att Donald Trump är psykopat men även Hillary Clinton och Bill Clinton, med flera ex presidenter.
   Jag uppfattade Trump redan 2011 när jag fick frågan i Clear Water Florida om jag tyckte att Donald Trump skulle ställa upp i President valet. – Nej inte mot Obama, men sen mot ny kandidat, ja! Sedan dess har jag sett framemot att han kandiderat. Han är något nytt inom politiken och det behövs. Men jag är europé och vad som händer i USA är inte lika viktigt för mig jämfört med EU. Dessutom ligger SCIENTOLOGERNAS HUVudKONTOR I CLEaRWATER och gubben som talade med mig kanske förtrollade mig. Att jag sen fick ryssarna till att stödja Trump kan ses som en konsekvens av att vi har yttrandefrihet och då kan vilken jävla nolla som helst få inflytande. Vips så blev jag klassad som idiot och det får ni leva med, men i min drömvärld är jag ett geni. Jag måste tänka positivt, då jag redan vid 45 blev fattigpensionär. Fattiga människor gynnas av prisfall, låt hela skiten falla. Den 6 mars 2017 Dagens Industri, ” De fattiga i Sverige är rättslösa”

   Gilla

 14. Om vi går ur EU satsar på enhetstat med stackars Norge som nu är på fallrepet p.g.a. oljepriset, så har vi stor potential att skapa ett stabilt Norden. Fascistiska sekter kan deporteras/förbjudas och sektmedlemmar kan tvingas till apostasi eller också deporteras eller mentalvårdas om det görs i god tid.

  Vi kan även samverka med andra nordiska länder mot fascistisk extremism. Vi kan stärka Jesus medkännande budskap i hela världen, men det blir lättare att göra ju tidigare det inleds naturligtvis.

  Vid en viss punkt blir det naturligtvis inte möjligt. Det vet ateister, andra minoriteter och kristna som numera lever underkastade en fascistisk sekt i andra länder. Så var positiva och verka med er positiva energi på det som löser problemet! Gör det med värme och känsla, likt Jesus!

  Man kan vända andra kinden till, men ingen har tre kinder, inte ens Jesus.

  Liked by 1 person

 15. Ja e chockad.. aldrig trodde ja att våran egen gycklar regering skulle spela efter deras pipa så mycket.. men läser man på förstår man hur blåögda dom är !

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Med kraft från WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: