Rothschild’s 25 punktsplan för världsherravälde


– En nationalistisk sanning / Den nya världsordningens sataniska agenda.

Illumiati.jpg

1770 gifte sig Mayer Amschel Rothschild med Gutta Schnapper.
Samma år anlitade han den judiskfödda Adam Weishaupt, en avfällig Jesuit-utbildad professor i kanonisk rätt, att revidera och modernisera Illuminism, dyrkan av Satan med målet att skapa ett världsherravälde och införandet av luciferisk ideologi ” och vad som skulle förbli av den mänskliga rasen efter en sista iscensatt social-katastrof.

1773 kallade Rothschild tolv rika män till Frankfort och bad dem att samla sina resurser, och då presenteras den 25 punkts plan som skulle göra det möjligt för dem att få kontroll över alla rikedomar, naturtillgångar och arbetskraft i hela världen.

Dessa 25 punkterna är:

 1. Använd våld och terrorism i stället för akademiska diskussioner.
 2. Predika ”Liberalism” för att tillskansa sig politisk makt.
 3. Initiera klasskamp.
 4. Politiker måste vara listiga och vilseledande – någon moralisk kod lämnar en politiker sårbar.
 5. Demontera ”befintliga krafter inom ordning och förordning” och rekonstruera alla befintliga institutioner ”.
 6. Förbli osynlig tills det ögonblick när den har nått sådan styrka att ingen vishet eller kraft kan undergräva den.
 7. Använda mobpsykologi (Skapa stora grupper som med våld tvingar till underkastelse, typ AFA*) för att kontrollera massorna.
  ”Utan absoluta despoti som man inte kan utesluta effektivt”.
 8. Förespråka användningen av alkoholhaltig sprit, droger, moralisk korruption och alla former av list, använda sig systematiskt av ”agenter” för att korrumpera ungdomar.
 9. Överta äganden och mark och på så sätt säkra underkastelse och suveränitet.
 10. Underblåsa krig och kontrollera fredskonferenserna så att ingen av de stridande vinner territorium för att placera dem i skuld och därför i gruppens makt.
 11. Välja kandidater till offentliga ämbeten som kommer att vara ”inställsamma och lydig på kommando, så de lätt kan användas som redskap”.
 12. Använda press och media för propaganda för att styra alla försäljningsställen av offentlig information, medan man håller sig i skuggorna, fria från skuld.
 13. Göra så att massorna tror de är offer för brottslingar, och sedan återställa ordningen, och på så sätt framställas som frälsare.
 14. Skapa finansiell panik. Använd hungerkontroll för att underkuva massorna.
 15. Infiltrera frimurarna för att utnyttjastorlogerna att dölja den verkliga karaktären bakom deras arbete i filantropi. Sprida sin ateistiska-materialistiska ideologi bland hedningar. “Goyim”
 16. När timmen slår för de suveräna herrarna att över hela världen att bli krönta, kommer de med sitt inflytande bannlysa allt som skulle stå i deras väg.
  (Vi ser redan en lätt början på detta*)
 17. Använd systematiska bedrägerier, högtravande fraser och populära slagord. ”Motsatsen till vad som har utlovats kan alltid göras efteråt… ”Det är av mindre eller ingen betydelse”.
 18.  Ett skräckvälde är det mest ekonomiska sättet att åstadkomma snabb underkastelse.
 19. Maskerade som politiska, finansiella och ekonomiska rådgivare att utföra uppdrag med diplomati och utan rädsla utsätta ”den hemliga kraften bakom nationella och internationella frågor”.
 20. Målet är den ultimata världsregeringen. Det kommer att vara nödvändigt att fastställa enorma monopol, så även de största förmögenheterna av ”Goyim” blir så beroende att de kommer att gå till botten tillsammans med krediteringen av sina regeringar dagen efter den stora politiska smällen”.
 21. Använd ekonomisk krigföring. Stjäl de ”otrognas” landade tillgångar, fastigheter och industrier med en kombination av höga skatter och illojal konkurrens.
 22. ”Låta de (otrogna, ”Goyim”) förgöra varandra så det blir endast proletariatet kvar i världen, med några miljonärer som hänger sig åt världsordningen, tillräckligt med polis och soldater för att skydda världsordningens intressen”.
 23. Kalla den The New Order. Utse en diktator.
 24. Lura och korrupta den yngre generationen av samhället genom att lära dem teorier och principer som vi vet är falska.
 25. Vrida nationella och internationella lagar i en motsägelse som först maskerar lagen och därefter döljer det helt. ”Ersätta lagen med skiljedom ”.* = min notering
  Goyim= Judisk betäckning på otrogna

Före Rockefeller, fanns Rothschild

Weishaupt, finansierad av Rothschild, hade börjat infiltrera den väletablerade kontinentalordningen av frimurarna med denna sataniska doktrin. Weishaupt rekryterade 2 000 agenter, ”de mest intelligenta män inom konst, utbildning, vetenskap, ekonomi och industri”. Weishaupt instruerade dessa välbetalda personer de bästa metoderna för mutor, manipulation för att styra människor och press.

Weishaupt lyckades omorganiserade Illuminati fram till 1 maj 1776.
Ordet Illuminati, härrör från Lucifer, betyder ”innehavare av ljuset”.
Planen använder bedrägligt frasen ”fred på jorden” och kräver förstörelse av alla befintliga regeringar och religioner genom en process av ”att dela upp massorna i motsatta läger i ständigt ökande siffror på politiska, sociala, ekonomiska och andra frågor”.

Folk skulle ”kämpa och försvaga sig själva och gradvis förstöra nationella regeringar och religiösa institutioner”.

Mayer och Gutele hade fem döttrar och fem söner. Sönerna var väl handledda i ”familjeaffärerna” och var väl genomsyrade av samma anda av slughet och erövring.

Mayers söner etablerade eller placerades i banker på viktiga europeiska platser:

Amschel Mayer (1773-1855) i Frankfort
Salomon Mayer (1774-1855) i Wien
James Mayer (1792-1868) i Paris
Kalmann Mayer (1788-1855) i Neapel och
Nathan Mayer (1777-1836), den mest begåvade, i London, där han grundade de Rothschild bank dynastin.

Nathan skapade ett system av världsskuld och kredit och en ny teknik för ”flytande internationella lån”. Kalmann (Karl) blev chef för den ockulta gruppen, de Alta Vendita.

Sönerna var ”genier” och ”djävulska beräknare” som motiverades av en ”demonisk drivkraft” att lyckas i sina hemliga företag.

Regelbundet, reciterade Mayer från Talmud (Judarnas heliga bok) medan hela familjen satt uppmärksam. De uppvaktade ingen vänskap utåt men personer som tillfälligt brukades för att främja politiska allianser som var vinst-motiverade kultiverades. Äktenskap, om inte snudd på incestuösa, arrangerades med avsikt att bevara Rothschilds förmögenheten.
Senare allt efter som Rothschilds fick respektabilitet, även om vissa såg på dom som ohyfsade, gifte de sig inom andra bankfamiljer.

1785 flyttade Mayer familjen in i en femplansvilla på: 148 Judengasse, i Frankfurt. Familjen Schiff, också bankirer, delade detta hem. Jacob Schiff gifte sig senare med Salomons dotter.

Mayer hade integrerat sig till ‘rätt personer’ och 1769, blev han ”en domstolsagent för prins William IX av Hessen-Kassel, som var sonson till George II av England, en kusin till George III, brorson till kung av Danmark, och svåger till kungen av Sverige.

Det dröjde heller inte länge förrän Huset av Rothschild blev en språngbräda mellan stora Frankfurtbanker såsom Bethmann Brothers, och Rueppell & Harnier.

Prins William, en mycket framgångsrik återförsäljare av människokött och Rothschild, hyr ut trupper till Europas kungahus. En favoritkund, den brittiska regeringen behövde 16,800 hessiska soldater som de betalat motsvarande $3 miljoner för. Men, innan soldaterna kunde betalas för sina tjänster, var William tvungen att ”fly till Danmark”, och lämna pengarna i Mayers ”förvar”.

Mayer tittade på pengarna som en slumpartad ”affärsmöjlighet” och till slut gav blodspengarna till Nathan, som 1809, hade etablerat sig i London som bankman. Han investerade minst 800 000 pund i ”guld från Ostindiska kompaniet”.

Prins William, med sin, rent-a-trupp entreprenad hade skaffat sig en enorm förmögenhet när han dog. Tydligen hade medborgare förkastat de låga slav-soldat timpenningarna och motstått rekrytering. Hyrda pistoler kostar mer men är inte klandervärda av regeringen, ökade antalet fiender dödade räknas (för regeringar som faktiskt räknas) och berikade regering-vänskaps konstellationen mellan kumpanerna, en fördel vid senare val.

Rumsfeld och Franks, påminde tidigt amerikanerna att ”vi inte räknar kroppar, endast slutresultat”.

De hessiska soldaterna skulle användas mot de amerikanska patrioter som var trötta på de överdrivna skatter extraherade av britterna för att betala för deras ändlösa krig och beslutade att utvisa britterna och kräva deras självständighet som ledde till det revolutionära amerikanska kriget.

Alexander Hamilton, en Rothschild agent, övertygade George Washington att låta Rothschilds finansiera kriget. 1791 med en stor krigsskuld som skulle betalas, satte Hamilton upp en centralbank, ägd av Rothschilds och andra utlänningar som kallas ”First Bank of the United States” med en tjugo år stadga. Andrew Jackson kom senare att referera till dem som ett tillhåll för huggormar.

Kongressen nekade förnyelse av stadgan och banken avslutades den 4 mars 1811 vilket tände Rothschilds vrede; Han hade kontrollerande aktier.

Han hotade genast med att – ”ansökan om förnyelse av stadgan skulle beviljas, annars kommer USA att befinna sig i ett mest katastrofalt krig”.

Han beordrade sedan brittiska trupper att lära ”dessa oförskämda amerikaner en lektion. Och föra dem tillbaka till kolonial status ”. Detta startade kriget 1812, det andra kriget med England, vilket underlättade återställandet av banken i USA.

”Det kriget tog upp statsskulden från $45 miljoner till $127 miljoner ”.

När Nathan Rothschild bad det brittiska parlamentet att förklara krig, invände premiärministern. Han mördades då av ”en ensam revolverman” den 11 maj 1812.
(Vi ser även idag detta uttryck, en ensam våldsverkare).

Parlamentet förklarade krig den 18 juni 1812. Brittiska trupper brände ner vita huset och andra offentliga byggnader inklusive en som inrymt de ratificerings papper för den amerikanska konstitutionen.

President Madison, en insiktsfull politiker föreslag inrättandet av en andra centralbank den 5 december 1815 som skapades av kongressen den 7 januari 1817. Nicholas Biddle, Nathan Rothschild skyddsling, blev bankens ordförande 1822.

Mayer dog den 19 september 1812. Genom sitt testamente lämnade han en miljard Franks till sina fem söner och ”affärsinstruktioner” som rör äktenskap, total familjekontroll och absolut sekretess. Rothschild regler omfattar ”total hänsynslöshet i alla affärer”.

Allt är höljt i hemlighet; ett kännetecken de subtilt ålägger sina skaror av hantlangare som, genom noggrann observation, har upptäckt att hemlighetsmakeriet är mycket gynnsam för deras allmänna välbefinnande.
Alla tjäna pengar och möjligheter är bara affärer – krig, terror, folkmord, offentliga mass plundring – allt förklätt med den ”rätta retoriken” för massacceptans.

Familjen Rothschild personifierade frasen ”Internationella banken.” Det finns verkligen onda människor; de är bara inte de som vi har sett stå som offentliga mål!

I januari 1814, hade Nathan fått ett lukrativt kontrakt med den brittiska regeringen att leverera ”coinage” för att betala de brittiska soldaterna som slogs i det europeiska ballanskriget, det napoleonska kriget – båda sidor finansierades nämligen av Rothschild.

Från familjens enorma nätverk av kontantbärande kurirer fick Nathan ”förkunskaper” om resultatet av slaget vid Waterloo. Han manipulerade ”konsulenter” på Londonbörsen att skapa panik och frenetiska försäljningar. Han ökade sin förmögenhet 6 500 gånger.
Han tog kontroll på Bank of England och Englands ekonomi. Tre år senare iscensatte han en cash-kupp i Frankrike. Det kom att finnas många stegvisa cash-kupper, i världen, under åren.

Rothschilds drog sig tillbaka från rampljuset och förändrade sina förfaranden för att skinna individer och länder. De är numera driva ”igenom och bakom en mängd olika fronter”.

Följsamhet till konstitutionen skulle innebära; Inga utländska förvecklingar
– det skulle vara ”vänskap till alla, allianser med ingen”.

Det skulle inte finnas inkomstskatt, ingen inflation eller statsskuld. Om allt utfördes korrekt, som konstitutionen dikterar, skulle våra gudagivna personliga friheter tillåta alla att behålla frukterna av deras arbete, som skulle leda till självständighet och välstånd.

Stora europeiska banker tittade på USA: s konstitution som auktoriserade ”ingen skuld”, pengar som sågs som ett ”stort hot mot deras planer”. Möjlighet till individuella välstånd och självständighet skulle locka intelligens och rikedom ”av alla länder”.

Därmed, beroende på Illuminati agenda, Amerika skulle förstöras till varje pris.

Med en sådan frihet, beslutade europeiska bankirer att ”affärsanslutningar” var ”Amerikas akilleshäl”.

Rothschild huset, genom deras Warburg-Schiff anslutning, finansierade Rockefellers Standard Oil Empire, Edward Harriman (järnvägar) och Andrew Carnegie (stål). Dessa stora amerikanska företagsmän skulle köpa och styra politiker.

För att underlätta utvecklingen av ”den amerikanska verksamheten”, och återupprättandet av en centralbank skickade Rothschilds en av sina högsta agenter, Paul Moritz Warburg, till New York 1902 för att överta och leda deras frammarsch.

Tillsammans med Jacob Schiff lyckas Rothschildägda Loeb och Company, och Warburg skapa bankkrisen som ledde till stora depressionen och skapandet av – privatägda Federal Reserve System, den ultimata amerikansk slavmästaren.