9/11:  Konspirationsteorierna 


konspirationsteorier-8MJvsLqQ4XCJZl5TtrPtXQ

Terrorattackerna den 11:e september 2001 är omgärdas av ett stort antal konspirationsteorier. Från extrema till mer troliga. Här är de tre vanligaste.

Några av konspirationsteorierna rörande terrorattackerna 11:e september 2001 går ut på att den amerikanska regeringen och CIA stod bakom 9/11, medan andra menar att de amerikanska myndigheterna kände till attackerna utan att ingripa – och kanske till och med såg till att attackerna fick så allvarliga konsekvenser som de fick.

Trots att konspirationsteorierna tillbakavisats fortsätter de florera på internet och får hela tiden nya anhängare. Här är tre vanliga konspirationsteorier – från den mest extrema till den mer moderata. 

Den extrema konspirationsteorin: Allt var en lögn

Inga flygplan och inga terrorister var involverade i 9/11 – utan attackerna var en stor bluff, noggrant iscensatt av den amerikanska regeringen och CIA. Attackerna skulle enligt konspirationsteoretikerna ge George W. Bush en anledning att starta krig i Mellanöstern och därmed få tillgång till oljan.

Konspirationsteoretikerna menar att det hela utfördes genom att tvillingtornen och Pentagon angreps med missiler, kamouflerade som flygplan med hjälp av hologram. Tornens kollaps orsakades av stora mängder dynamit som placerats ut på förhand. Anledningen till att också byggnad 7 i World Trade Center sprängdes var att CIA-operationen hade haft sitt hemliga huvudkontor där, varifrån de hade goda möjligheter att övervaka att allt gick enligt planen på själva dagen.

Byggnad 7 skulle raseras för att förstöra bevis. Också flygkraschen i Pennsylvania var enligt konspirationsteorin iscensatt. Telefonsamtalen från passagerarna ombord på det kapade planet var påhittade och de anhöriga var bedragare som jobbade för CIA.

Bevis och invändningar: Konspirationsteorin bygger bl.a. sina argument på att tornen inte kunde kollapsat på det sätt de gjorde om det inte varit fråga om en kontrollerad rasering med dynamit.

Konspirationsteoretikerna argumenterar också för att de många samtalen från passagerarna på de kapade planet var tekniskt omöjliga vid den tidpunkten eftersom mobiltelefoner inte fungerade – och fortfarande inte fungerar – från ett flygplan som befinner sig i luften. Alla dessa argument brukar avvisas.

Bl.a. har en rad ingenjörer och andra sakkunniga pekat på att en våldsam destabilisering av tornens konstruktion förklarar det sätt tornen rasade ihop på. De flesta telefonsamtal som gjordes från planen kom inte heller från mobiltelefoner, utan från de satellittelefoner planen var försedda med. Bara två av samtalen gjordes med mobiltelefoner och då flög planen mycket lågt.

Den moderata konspirationsteorin: USA:s regering visste att attackerna skulle ske.

Den amerikanska regeringen kände till terrorplanerna den 11:e september, men gjorde ingen för att stoppa dem. Istället såg regeringen till att dynamit placerades ut i tvillingtornen och i den tredje byggnaden, byggnad 7 i World Trade Center. Dynamiten var till för att terrorattackerna med säkerhet skulle bli så extraordinära att Bush skulle få stöd för en krigsförklaring.

Bevis och invändningar: Denna konspirationsteori har varit särskilt populär hos den amerikanska befolkningen och sex år efter 9/11-attackerna visade en opinionsundersökning att 42 procent av amerikanerna trodde på teorin i en eller annan form.

Bland intellektuella har teorin dock avskrivits av personer som normalt är mycket kritiska gentemot den amerikanska regeringen. Bl.a. menar den vänsterorienterade amerikanska filosofen Noam Chomsky, som inte har höga tankar om varken Bush eller USA, att Bush-regeringen aldrig skulle ha vågat genomföra något sådant och att det nästan med säkerhet skulle kommit ut om den hade gjorde det.

Den troliga konspirationsteorin: Regeringen använde attackerna för sina egna intressen

Den amerikanska regeringen hade inget att göra med planeringen och genomförandet av 9/11, men använde däremot terrorattackerna som en ursäkt för att föra krig i Afghanistan, Irak och andra länder i Mellanöstern, bl.a. för att USA önskade tillgång till olja.

Bevis och invändningar: USA invaderade Afghanistan mindre än en månad efter terrorattackerna den 11:e september. Det är otroligt att en så storstilad amerikansk militäraktion kunde planläggas på så kort tid, vilket talar för att planen att invadera Afghanistan var i full gång, långt innan terrorattackerna skedde. Konspirationsteorin har inte tillbakavisats.

Vad man än väljer att tro på, CIA som inblandade, den Amerikanska regeringen visste på förhand eller att det var en ren terror attack helt utförd av muslimska terrorister så står det nog klart att muslimska terrorister fanns i planen, det har ju även påståtts att någon eller några av dom även var utbildade av CIA. Så om man nu ska välja den teorin så får man nog även ta med att CIA och den Amerikanska regeringen använt sig av muslimska terrorister som verktyg och därmed VAR väl medvetna om vad som skedde.
Jag låter det dock stå öppet och låta dig avgöra själv vad du vill tro på.