Miljardfusket med dina skatteinbetalningar och ordkriget, vars enda avsikt är att förvirra


FB_IMG_1494066443121

Miljardfusket med dina skatteinbetalningar och ordkriget, vars enda avsikt är att förvirra.

I takt med att kostnaderna för välfärden (godisbutiken utan väggar) skenar måste också skatterna höjas för att täcka kostnaderna.

Anna Dahlberg på Expressen, saxat; ”Snart går den största rättegången i Sveriges historia i mål. Förundersökningen är 30 000 sidor lång, 32 personer står åtalade och kostnaden för målet har beräknats till en kvarts miljard kronor. Det handlar om härvan kring hemtjänstbolaget Jome Omvårdnad AB i Södertälje. Affärsidén var lika enkel som genial: överdriv och hitta på behov hos en krets äldre. Anställ sedan deras släktingar som assistenter och gör alla till vinnare. Ja, så när som på Södertälje kommun som höll på att gå under när notan för hemtjänsten skenade efter att valfrihetsreformen LOV hade införts. Målet är bara ett i raden av exempel på hur det offentliga har blivit den nya brottsplatsen par preference för den organiserade brottsligheten.”
”Dagens välfärdssystem bygger på en säregen kombination av tillit och marknadsdyrkan. Staten utgår från att en person är den som hon utger sig för att vara och att företag så gott som alltid drivs av engagerade entreprenörer. I en ideal värld skulle det givetvis fungera så. Men i verkligheten har vi skapat en perfekt jordmån för kriminella nätverk. Rättsväsendet kommer aldrig ensamt att kunna lösa det problemet. Ansvaret för att värna välfärden – slå igen godisbutiken om man så vill – vilar på våra politiker och ingen annan.”
—————————————-
Om hur välfärdsfusket finansieras av godtrogna skattebetalare, skriver Eric Erfors på Expressen, saxat;
”De dolda skatterna fortsätter att växa både till volym och antal. Och uppfinningsrikedomen är stor. En teknik är att döpa om skatter till det något mildare begreppet ”avgifter”. Vilket alliansregeringen gjorde när de sade sig ha genomfört vallöftet om att ”skrota fastighetsskatten”. Även om fastighetsskatten sänktes för många hushåll så är efterträdaren – den obligatoriska kommunala fastighetsavgiften – lika fullt en skatt.”
”En vanlig löntagare betalar omkring 52 procent av sin inkomst i olika sorts skatter. Men allmänheten tror i genomsnitt att det samlade skatteuttaget ligger på 34 procent, enligt en rapport från Svensk Näringsliv förra året. Vi har, som sagt var, vår informationsplikt till Skatteverket, men staten försöker på olika sätt undvika att informera om skatteuttaget. Det är en stötande asymmetri i samhällskontraktet. Eller om man så vill: Ett demokratiskt underskott. Magdalena Andersson jagar desperat nya skatteintäkter. Trängselskatten i Göteborg skulle vara med och finansiera infrastrukturen i det Västsvenska paketet. Men nu går i stället den trängselskatten rakt in i statsbudgeten, rapporterar SVT.
Japp. Då har vi begåvats med ytterligare en skatt som kör med falsk registreringsskylt.”
—————————————
Ann Heberlein utvecklar användandet och missbruket av olika ord på Ledarsidorna, samt förklarar hon hur vissa ord avsiktligen används för att förvirra, samt skapa positiva associationer, kring orättvisor och ren galenskap, saxat;
”Barn” har blivit ett mycket tänjbart begrepp de senaste åren. Journalister och aktivister använder naturligtvis ordet barn ytterst medvetet, precis som pro life förespråkarna: de vill att läsaren eller åhöraren ska se ett övergivet barn framför sig, en pojke eller flicka med en ryggsäck och en nalle som enda sällskap.
Det är naturligtvis ett bedrägligt beteende. De ensamkommande barnen är ytterst sällan prepubertala, i princip alltid av manligt kön och ofta närmare tjugo än tio. Det handlar alltså inte om barn, utan om män. ”Ensamkommande män” vädjar till en helt annan sorts känslor än ”ensamkommande barn”.

Ett annat begrepp som används så ofta och så fel att det riskerar att förlora sin ursprungliga betydelse är ”flykting”. Flykting används i allt högre utsträckning om alla som sökt sig hit från andra länder, oavsett var de kommer ifrån och varför. Ingen skillnad görs på arbetskraftsinvandring, ekonomiska migranter och flyktinginvandring. Det är djupt beklagligt.
Flykting betecknar en juridisk status som innebär rättigheter (och skyldigheter) stipulerade i FN:s flyktingkonvention. Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:s regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp (migrationsverket.se).
Långt ifrån alla som sökte sig hit 2015 bör alltså benämnas som flyktingar. Att klumpa ihop alla som kom, från skilda situationer och länder och av olika skäl i samma kategori är att blanda bort korten – precis som när en abortmotståndare påstår att ett embryo är ett barn.

Flyktingens rätt till skydd är en grundläggande rättighet som måste värnas. Därför måste begreppet flykting användas i rätt sammanhang, om de människor som enligt FN:s definition faktiskt är flyktingar. Ord betyder något, och vi bör sträva efter att använda ord så långt det är möjligt i dess ursprungliga betydelse. Annars riskerar vi inte bara att urholka språket, utan också vår tillit till att de ord vi använder ger en korrekt beskrivning av verkligheten.”
——————————————–
Sammanfattningsvis; Godisbutiken utan väggar (välfärden) överdebiterar skattebetalarna miljarder årligen, dels på grund av felaktig användning, det vill säga att pengarna används på fel sätt och till fel ändamål, samt dessutom på grund av det oerhörda fusket, vilket göder kriminell verksamhet och ytterligare åderlåter skattebetalarna.
Detta finansieras gladligen av vår regering vilken smyger in nya skatter och ljuger om skatternas användning, samt det totala skattetrycket.

För att vidare hålla skattebetalarna i mörkret och ovetandes om vad som pågår i verkligheten, förvanskas språket och exempelvis vuxna män benämns som ”barn” vilket kostar skattebetalarna 1000 000 kr årligen, per accepterad ålderslögn. Vidare, småflickor kallas vuxna och tillräckligt gamla för att vara gifta, samt speciell hänsyn tas till äktenskap som ingåtts i andra länder med andra lagar, även då flickorna nu är permanentboende i Sverige. Borde då inte svenska lagar gälla i Sverige?

Lögn, förbannad lögn och regeringspolitik

#VaknaSverige
#SvPol
https://ledarsidorna.se/2017/05/ann-heberlein-ord-har-betydelse/
http://www.expressen.se/ledare/valfarden-goder-den-grova-brottsligheten/
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/kriminella-ar-ett-hot-mot-valfarden/
http://www.expressen.se/ledare/eric-erfors/staten-doljer-den-verkliga-skattechocken/?social=tw

Hittat i Facebookflödet.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1973586282869448&id=100006542859550