Berättelsen om Myran!


myran

Det var en gång en myra.
Den gick till jobbet tidigt varje morgon för att arbeta.
Myran var flitig och gillade sitt jobb.

Ledaren lejonet, blev överraskad när han fick se att myran var effektiv utan arbetsledning. Han tänkte, om myran är så effektiv utan arbetsledning, skulle myran vara ännu mera effektiv med arbetsledning.

Lejonet anställde kackerlackan som hade ledarskapsutbildning och var känd för sina grundliga rapporter. Kackerlackans första uppdrag var att skapa ett arbetsschema.
Han behövde även en sekreterare för att föra anteckningar. Kackerlackan anställde spindeln för att hålla reda på det växande arkivet och svara i telefon.

Lejonet var exalterad av de rapporter som kackerlackan lämnade och bad honom göra diagram över produktionen och analysera utvecklingen. Dessa dokument kunde lejonet via sin chef.

Kackerlackan var tvungen att köpa in en dator och anställde så flugan att ansvara för IT-avdelningen.

Myran som tidigare var en glad och produktiv arbetstagare hatade sitt nya jobb, han var ju tvungen att gå på olika kurser och beskriva sitt arbete i olika rapporter och registrera avvikelser med mera.

Lejonet tyckte det var hög tid att anställa en chef till enheten där myran jobbade, och det jobbet gick till Bromsen vars första insats var att köpa in en fin matta och en ergonomisk stol till kontoret.

Bromsen anställde en assistent och köpte in ytterliga en dator för att kunna framställa en plan att optimera arbetet och budgeten.

Enheten där myran arbetade var inte längre en trevlig arbetsplats, det rådde dålig stämning.

Lejonet föreslog Bromsen att kartlägga arbetsmiljön som kom fram till att Myrans enhet hade högre kostnader och minskad produktivitet. Då anställde Lejonet Ugglan, en konsult för att undersöka och föreslå ändringar.

Efter tre månaders arbete kom så Ugglans rapport: Det är för många anställda!!

Gissa nu vem Lejonet avskedade först?!

Naturligtvis Myran, då rapporten visade att han led av ”brist på motivation” och hade ”en negativ inställning till arbetet”.