Stefan Löfvens och Socialdemokraternas nazistiska rötter.


stefan-lofven-socialdemokrat-nazi-hauptsturmffuhrerallgemeine-ss

NAZISM. Stefan Löfvens morfar var aktiv nazist, det har tidigare varit känt.
Men även den socialdemokratiske partiledarens mamma var som ung medlem i naziströrelsen.

Stefan Löfven säger att han inte känner till morfaderns engagemang i naziströrelsen och att han lärde känna sin biologiska mamma, Siri Löfven, först när han var i 20-års åldern. Det är förstås möjligt, men är det verkligen troligt?

I de gamla nazistiska tidskrifterna med budskap som ”Handla aldrig hos en jude”, där morfar Ludvig ”Ludde” Löfven står nämnd, finns dock även Stefan Löfvens då 17-åriga mamma med.

I tidningen Ungt Folk, den nazistiska ungdomsorganisationen Nordisk Ungdoms organ, från 1939 skickade hon ”Midvinterhälsningar” till läsarna.
Som flicka kallades hon Siri, senare i livet ändrade hon till sitt andranamn Margareta.

Stefan Löfven säger i en intervju med Aktuellt i Politiken att hans morfar inte bara var övertygad nazist. Han arbetade också i dess tjänst, vid ett tryckeri för en nazistisk tidning vilket bekräftas av Aftonbladets granskning.

I flera nummer av ”Den svenske nationalsocialisten” från slutet på 30-talet och början på 40-talet skickar morfadern hälsningar i julnumret under rubriken ”God Julhelg och ett gott nytt kampår”.
Hälsningarna är undertecknade ”L. Löfven m familj”.

”Man ska kanske inte lasta Stefan Löfven för det som är vanligt bland sossar, men så mycket kan man säga, att ränderna går aldrig ur och det är anmärkningsvärt att en partiledare med dessa rötter ägnar så mycket energi åt att rikta nazistfokus på Sverigedemokraterna, som förvisso har haft ett brokigt förflutet i sin barndom men aldrig förnekat det, och istället se om sitt eget skitiga hus och kanske ta fram sopkvasten och städa ur en del av de nazistiska skelett som huserar i hans garderober.”

 Socialdemokraternas Nazister genom tiderna är inte mycket bättre.

Statens institut för rasbiologi (Rasbiologiska institutet, även förkortat som SIFR) i Uppsala grundades 1922 och var administrativt fullt självständigt. Institutet bildades efter en motion av socialdemokraten Alfred Petrén, bondeförbundaren Nils Wohlin med flera. Allt tyder på att motionen om ett rasbiologiskt institut 1920 var författad av Herman Lundborg, den förste chefen för institutet.

Men redan 1909 hade svenska sällskapet för rashygien bildats. I styrelsen satt Vilhelm Leche, ordförande; Olof Kinberg, vice ordförande och Vilhelm Hultkrantz, sekreterare med flera.

Under 1920-talet blev den så kallade degenerationsfaran – den förmenta försämringen av folkmaterialet och ”förgiftandet av samhällskroppen”
– ett svenskt debattämne.

Man oroade sig för att människor med ”sämre” egenskaper fick fler barn än människor med ”rätt” ekonomisk, social och kulturell bakgrund och att det svenska folket på sikt skulle få vad som ansågs vara sämre egenskaper.

Fredagen den 13 maj 1921 får propositionen om att inrätta ett Statens institut för rasbiologi bifall i riksdagens båda kamrar. Beslutet föregås av en kort debatt i andra kammaren, ingen i den första.

Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920 och undertecknats av ledande politiker som socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman.
Motionen bifölls 28 april samma år och sedan görs en riksdagsutredning som rekommenderar upprättandet av institutet, denna går ut på remiss till universiteten under hösten 1920. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade politiskt stöd från riksdagens samtliga partier.

Redan här börjar alltså Socialdemokratins nazister att visa upp sig, det är alltså snart 100 år sedan och mer än 100 år sedan svenska sällskapet för rashygien bildades, och socialdemokratin har fortsatt i samma spår.

Det svenska institutet, förlagt till Dekanhuset mitt i Uppsala, var fullt självständigt. Institutets förste chef var Herman Lundborg; dessutom återfanns bland de anställda en statistiker (och biträdande chef), en biträdande rasbiolog, en antropolog, en genealog samt två reseassistenter.

Under Lundborgs ledning genomfördes rasbiologiska undersökningar av 100 000 svenskar vilket presenterades 1926 och i förkortad version blev en lärobok för gymnasiet med titeln svensk raskunskap.

Han pensionerades 1935 och året därpå blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlbergs ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan.

Efter 1939 var den senare docenten Bertil Lundman verksam på institutet. Han skriver 1939 i Föreningen Heimdals årsbok sidorna 26 och 27:

”Det torde helt enkelt ligga så till, att de nordiska stammar som bildade indoeuropéerna, varit skarpt medvetna om sin psykiska och fysiska överlägsenhet och ej tolererat någon uppblandning.

Ett inslag av zigenarblod även i stark utblandning verkar ofta rent förstörande på individens moraliska (mindre dess intellektuella) halt. Pro primo kan tyvärr rashygienen knappast komma mycket längre än att den håller de värsta graderna av urartning någorlunda tillbaka.”

(Red)Snacka om rena Nazistpropagandan

Under Rasbiologiska institutet kom så Tvångssterilisering i Sverige vilket förekom mellan åren 1934 och 2013 med varierande grad av frivillighet.

De utfördes dels under 1934 och 1941 års steriliseringslagar som reglerade steriliseringar fram till och med 1975 dels under könstillhörighetslagen som gällde mellan 1972 och 2013.

De som steriliserades under 1934 och 1941 års steriliseringslagar var psykiskt sjuka, utvecklingsstörda och, under 1941 års lag, även personer med fysisk funktionsnedsättning (”svårartad sjukdom eller svårt lyte”) och så kallade asociala.

I praktiken steriliserades framför allt kvinnor – många unga och från socialt utsatta grupper – på ganska godtyckliga grunder, exempelvis för att en läkare bedömde dem som promiskuösa eller som tattare.

Operationer utfördes ibland med direkt tvång, men vanligare var olika former av administrativt tvång, bristande samtycke eller övertalningar.

Syftet med steriliseringspolitiken var bland annat rashygien, folkhälsoskäl, ekonomiska besparingar och kontroll av asociala.

(Red) En del av dessa motiveringar var även gällande i de nazistiska koncentrationslägren i Nazityskland 1933–1945

När könstillhörighetslagen infördes 1972 lade man in ett krav på att patienten skulle vara steril, både för att få tillstånd att byta juridiskt kön och undergå könskorrigerande underlivskirurgi.
D.v.s. man införde krav på att människor som ville genomgå könsbyte även tvingades sterilisera sig.

Några medicinska skäl angavs inte. Bruket började ifrågasättas i början av 2000-talet och efter en större samhällsdebatt avskaffades steriliseringskravet 2013. Alltså för bara 4 år sedan.

Socialdemokraterna under WWII
På bilden nedan ses nazistflaggan vaja medan Bromma flygplats invigs.
Året var 1936 och flaggan var redan då officiell flagga i Tyskland. Tre år senare bröt kriget ut och flaggan användes till 1945 då kriget tog slut.800px-bromma_flygplats_invigning_1936

Vi vet att de svenska etablerade partierna samarbetade med nazisterna under andra världskriget, att dom var allmänt nazivänliga och bildade rasbiologiska Institutet, och steriliserade ”lägre stående” individer i vårt land.

Många flyende judar fick sätta livet till för att (s)-regeringen vägrade släppa in dom! Dom har judiskt blod på sina händer!

Den socialdemokratiska regeringen krävde dessutom att tyskarna skulle stämpla rött ”J” i judarnas pass, vilket trädde i kraft den 5 oktober 1938?

Sverigedemokraterna är Sveriges mest judevänliga parti!
Att Sveriges judevänligaste parti skulle hysa nazistsympatier faller på sin egen orimlighet! Vi vet alla att det fanns suspekta element i SD:s begynnelse. Men idag är dessa utrensade! Så vad är problemet?

SD har inte bildat Rashygieniska institut och steriliserat sitt eget folk! Inte heller släppt in nazistsoldater i vårt land under brinnande krig eller stämplat J i judarnas pass, samt förvägrat flyende judar en tillflyktsort osv! SD har gott samvete, vilket (S) och (M) inte har! Och SD har sannerligen inte judiskt blod på sina händer!

Handeln med Tyskland ökade

Tyskarna stoppade oss alltså från att köpa och sälja saker till de länder som var fiender till Tyskland. Därför tvingades Sverige att istället ha ännu mer handel med Tyskland.
Bland annat sålde vi järn dit. Med hjälp av svenskt järn kunde tyskarna göra vapen till sina militärer. Samtidigt behövde svenskarna köpa in kol från Tyskland för att bland annat värma hus och köra våra tåg:

– Sverige bytte till sig kol mot järnmalm. Sverige fick ju det man behövde genom järnmalmsexporten, så tyskarna behövde inte hota eller kräva för att få järnmalm.

Den svenska regeringen hjälpte också tyskarna på ett annat sätt. Regeringen sa att det var okej för tyska militärer att åka tåg genom Sverige.

(Red)Det här är däremot något som Sverige tvingas till mot sin vilja. Men den svenska fegheten visade sin gula rygg redan då och fortsätter göra det nu när vi står inför nya yttre och inre hot mot landets säkerhet.

Hitler tänkte låta Sverige vara ifred

Den svenska regeringen var rädd för att göra sig osams med Tysklands ledare Adolf Hitler. (Rädslan känner vi igen)

Men ibland var vi kanske rädda i onödan. För de tyska militärerna hade aldrig tänkt att starta krig mot Sverige: Nu finns det ny grundlig tysk forskning som visar att Tyskland aldrig hade några konkreta planer för att angripa Sverige.

Sverige har sedan dess en lång rad Nazist-Socialister i sina led.

Andra kända Nazister i Sverige är t.ex. Ingvar Kamprad (IKEAS skapare)

Att Ingvar Kamprad hade ett förflutet som nazistsympatisör är ingen nyhet. men att säkerhetspolisen upprättade en egen akt på honom som nazist var däremot inte känt. SVT:s Elisabeth Åsbrink kan i sin nya bok Och i Wienerwald står träden kvar, berätta detta och avslöja ytterligare fakta om Kamprads nazistkopplingar. Säkerhetstjänsten upprättar 1943 en personakt om en 17-åring i Småland: Aktiv nazist. Partimedlem. Värvar medlemmar. I dag är han en av världens mest framgångsrika företagsledare.

Alva och Gunnar Myrdal är ytterligare exempel på kända socialdemokrater med höga ställningar som tidigare visat Nazistsympatier.
Paret skrev boken ”Kris i befolkningsfrågan” 1934 där de förordade tvångssteriliseringar som en lämplig metod för ”utsovring av höggradigt livsodugliga individer”. Med hänseende på tattare, asociala samt personer ur de lägre ekonomiska eller sociala ställningarna.

Makarna Myrdal erhöll senare höga positioner inom Socialdemokratin Gunnar blev handelsminister och Alva var konsultativt statsråd mellan åren 1967–1973.

Naturligtvis ska man komma ihåg att inte Socialdemokraternas parti eller dess väljare idag är utstuderat nazister, lika lite som Sverigedemokraterna och deras väljare är det. Vi har alla en mörkare historia som vi inte är särdeles stolta över.

Men att höra Stefan Löfven stå i riksdagen och kasta nazistkort som koblajor både högt och lågt är bara patetiskt.

lofven5-60

 

10 kommentarer

 • När kommer bomben? eller e den släppt kanske missat den.

  Gilla

  • Thomaz Wiberg

   Det är redan dokumenterat och Löfven har själv tillstått att det är fakta kring hans familj. Sossarnas bruna rötter i övrigt är inte heller okänt. Deras sympati för Nazisterna under kriget är ett faktum, baltutlämningen, och interneringsläger. Jude-stämpel i judiska pass och så vidare. Under 30 talet flaggades det friskt i Sverige med Svastika flaggan. Flera socialistiska företag stod under direkt kontroll av Nazityskland…Detta är historia och fakta oavsett om DU vill förneka det.

   Att du lever i en veritofobi är din ensak.. Men att förneka känd och dokumenterad fakta gör dig bara till en idiot!

   Du är antagligen en liten sosse eller vänstertomte utan kunskap eller ens kapacitet att lära dig nånting, så ditt alias Otto Shwans med (antinasse.se) som lite signatur gör dig inte anonym, jag vet vem du är, vilket IP du sitter på, att du sitter på en MOBIL gör dig inte heller osynlig…att spåra dig är en barnlek.

   Gilla

 • Anne-Marie G Wouda

  Fy fasiken Thomaz va bra. Du ska ha applåter och Eloge för detta. Tack för du har tagit dig tid . Mycket läsvärt

  Gillad av 1 person

  • Thomaz Wiberg

   Tack Anne-Marie, Du brukar säga din mening så jag tar åt mig av uppskattningen. Jag har sagt det förr, det värmer verkligen att få uppskattning. Det sporrar till mer och bättre inlägg.
   💖💖

   Gilla

 • Rolf Sundström

  Man skall inte kasta sten när man sitter i glashus.

  Gillad av 1 person

 • Margaretha Wiberg

  Wow vilken bra och utförlig krönika om Socialdemokratins förflutna du har skrivit Thomaz och därmed gjort klart att Löfven inte ska ta munnen så full och spotta ut sin ondska mot Sverigedemokraterna som inte har tillstymmelse till mörkt förflutet.
  Det är säkert inte alla som känner till Socialdemokraternas historia så jag hoppas många läser detta och bättrar på sina kunskaper och kanske kan tänka om (alla de som röstade för S i sista valet) och väljer SD i nästa val. .

  Gillad av 1 person

  • Thomaz Wiberg

   Det kommer en ännu värre krönika närmare valet som jag arbetar på, med ännu mer snaskiga detaljer.. inklusive kriminella handlingar (S) gjort sig skyldiga till.

   Jag har snask som sträcker sig ända till 1922. men jag kommer nog bara ta de senaste 10-15 åren .. det räcker gott och väl.. 😀

   Det har tagit lite tid och en massa surfande för att hitta allt skit och kunna styrka det.
   Det kommer bli en bomb 😀

   Gilla