Putin slår ner på Euro-västerländsk kultur av pedofili och Satanism


Putin-Look-1

Den senaste tidens händelser har väckt förnyat intresse för ett explosivt tal som Vladimir Putin höll vid det slutliga plenarmötet i ”Valdai International Discussion Club”, den 19 september 2013, där han tar itu med ett antal utmaningar som dagens Ryssland står inför. Där han syftade till de moraliska nedbrytningar som kommer smygande genom Europa och västvärlden i en sällsynt –  och i normala politiska normer – uppvisning av uppriktighet.

Genom att belysa ”ideologisk-informativa” utmaningar som Ryssland står inför, konstaterade Putin att militära politiska problem och allmänna sociala förhållanden förvärras, medan stora delar av världen glömmer värdet av grundläggande mänsklig anständighet, samt att notera att ”anhängare av extrem, västliberalism” är så långt från verkligheten som ”förespråkare av grundläggande konservatism som idealiserar pre-1917 Ryssland.”

Uppenbarligen förutseende att budskapet skulle höras av kritiska mottagare uppmanade Putin – skenbart åtminstone – deltagarna (eller mer troligt det internationella samfundet som så småningom skulle få inspelningarna och utskrifter) att ”bryta vanan att bara lyssna på likasinnade” och ”argt och även med hat avvisa någon annan synpunkt från början.”

Många så kallade ”liberala progressiva” kunde dra nytta av ett sådant råd.

PUTIN-valdai-discussion-club-768x374

Putin fokuserade på utmaningar till Rysslands identitet i ett internationellt sammanhang, både i utrikespolitisk och moraliskt hänseende.
Lägg märke till den anspelning på satanism som Putin mycket väl vet, under lång tid har varit det tysta ruttnande fundament under Amerikas kärna:

” Vi ser många av de euroatlantiska länderna som faktiskt avvisar sina rötter, däribland de kristna värderingar som utgör grunden för den västerländska civilisationen. De förnekar moraliska principer och alla traditionella identiteter: nationella, kulturella, religiösa och även sexuella. De genomför en politik som likställer stora familjer med samkönade partnerskap, tron på Gud likställs med tron på Satan”

Det går förmodligen något förlorat i översättningen här i denna del men dock kvarstår det faktum att detta är en häpnadsväckande kommentar som kommer från en världsledare, när västerlänningar och européer är vana vid att en kombination av ren propaganda, rosig politisk retorik och ”manager tal” som vanligtvis inte avslöjar nånting (och mörkar verkligheten genom design).

Putin var dock inte klar med detta, utan sa vidare:
”Överdrifter i politisk korrekthet har nått den punkt där människor allvarligt talar om att registrera politiska partier vars syfte är att främja pedofili.”

En annan bomb som ska genljuda i avtrubbade sinnen hos ”progressiva” européer och fluoriderade västerlänningar är, hur många andra världsledare har talat ut om den smygande och alltmer utbredda normalisering och främjande av pedofili? Utfärdade Obama order om masspedofilgripanden? Gjorde Clinton det? Har någon av Bushs gjort eller sagt något meningsfullt om pedofiliepidemin? Nej det har de inte, och har du funderat på att de kan ha varit för tungt investerade i att hålla tyst?

clinton-epstein

Utan tvivel att Putin skulle applådera de ansträngningar som president Trump organisera för gripandet av c:a 1.500 pedofiler på amerikansk mark inom några veckor efter ankomsten i Vita Huset .
Var var de ”progressiva” och ”liberalerna” när det skedde? De grät fortfarande över Hillarys valförlust!

I slutet av 2012 (med Obama fortfarande i tjänst), lade Putin faktiskt ett kontroversiellt lagförslag med eftertryckt stöd från statsduman att förbjuda amerikanska fosterföräldrar från att anta ryska barn i ett drag som samtidigt kommer att skydda ett antal av dem från att växlas in i barnhandelsoperationer samtidigt som att förneka många föräldralösa nya familjer. Amerika tar in fler ryska barn årligen än någon annan nation.

Putin förklarade ”landet kommer inte att vara ansvarigt” för missbruk av ryska barn i händerna på amerikanska pedofiler.

Enligt uppgift har den ryska premiärministern varnat för att förbudet kvarstår tills president Trump tar hand om sexhandel epidemin och lever upp till sitt löfte att ”tömma träsket” av pedofileliten i Washington DC.
Det förefaller troligt att ett pedofilnätverk i Washington DC använder adoption att ta in barn till barnsexhandel – Knappast nyheter med tanke på den välkända mättnaden av pedofiler i det amerikanska politiska maskineriet.

För att ytterligare ta itu med den förvärrade moraliska krisen, erbjöd Putin kritik mot erosion av traditionell religion och dess moraliska grundvalar, och ett tydligt hån av ”mångkultur” och dess mindre omtalade försåtliga effekter:

” Människor i många europeiska länder är generade eller rädda för att prata om deras religiösa tillhörighet. Högtider avskaffas eller kallas något annat; deras väsen är göms undan, liksom deras moraliska fundament. Och folk försöker aggressivt exportera denna modell över hela världen. Jag är övertygad om att detta öppnar en direkt väg till nedbrytning och primitivism, vilket resulterar i en djup demografisk och moralisk kris.”

Den ”ryska björnen” uttryckligen kritiserar nutida former av ”mångkulturalism” kalla det ”i många avseenden ett transplanterat , artificiell modell som bygger på att betala för sitt koloniala förflutna.”
Det är inte ett välkänt faktum alls att det nuvarande krystade och påtvingade varumärket ”multikulturalism” som så många av oss har lärt känna, är en del av den sionistiska designen för att uppnå full spektrum av global dominans (i detta fall genom medvetet undergräva en nations kulturella integritet och identitet – mångkultur som ett slags trojansk häst).

Inte minst i Putins tal, fanns en bred anspelning på och nedgörande kritik av den nya världsordningen, även kallat One World Government eller NWO (New World Order) en Zio-globalistisk agenda, som uppgår till globalt slaveri, som Putin själv förklarar:

”Vi ser försök att på något sätt återuppliva en standardiserad modell av en unipolär värld och att sudda ut institutioner som folkrätten och den nationella suveräniteten. En sådan unipolär, standardiserad värld kräver inte självständiga stater; det kräver vasaller. I en historisk mening uppgår detta till ett förkastande av en egen identitet, den gudagivna mångfalden i världen.”

Det är uppenbart att med Obamas utträde ur Vita Huset och Trumps entré, kommer Ryssland och USA att ha mer gemensamt nu än nånsin. För en sak, skulle vi aldrig ha förväntat oss av ett sådant uppenbart inbördes (US-ryska) motstånd mot förankrade pedofilnätverk som verkar i västs politik och samhällen i allmänhet.

Kanske kommer vi att se ”elit” nätverk av pedofiler och satanister få sin dom i detta liv trots allt.

Källa: http://www.wakingtimes.com/2017/03/30/putin-blasts-euro-western-culture-pedophilia-satanism/