Du är redan en astronaut!


Har du tänkt på att du alltid är i rörelse, även när du sitter stilla på en stol deltar du i många rörelser. Vi bor på en planet som ständigt färdas genom rymdens oändliga storhet. och det sker i en rasande fart. Vi är alla astronauter som med vårt ”rymdskepp” jorden färdas genom universum på en otrolig resa. 

earthVårt rymdskepp jorden roterar kring sin egen axel. Hastigheten i denna rörelse beror på var på jorden vi befinner oss. Vid ekvatorn är rotationshastigheten 1670 kilometer i timmen, medan den är något lägre på våra breddgrader.
Rymdskeppet  jorden färdas i en bana runt solen med en fart på 107.200 kilometer i timmen. Dessutom rör sig  hela vårt solsystem runt Vintergatans centrum med en omloppstid på 225 miljarder år.

youarehereDå solen befinner sig 27.000 ljusår från Vintergatans centrum är längden av dess bana 170.000 ljusår. Räknar man på siffrorna, ser vi att solsystemet rör sig runt i galaxen med drygt 800.000 kilometer i timmen.

vår färd runt Vintergatans centrum är inte den sista i raden. I vår lokala galaxsamling rör sig Vintergatan mot vår granne, Andromedagalaxen, med en hastighet av cirka 470.000 kilometer i timmen, vilket kan leda till en kollision mellan de båda galaxerna om några miljarder år. Dessutom verkar det som om hela vår lokala galaxhop attraheras av en enorm supersamling 150 miljoner ljusår bort.

Den har fått namnet The Great Attractor – Den store lockaren.
Vi färdas mot denna superhop med cirka 2.200 000 kilometer i timmen.

Så om man tänker på dessa hastigheter och avstånd och betänker att vi alltid är i rörelse så är det faktiskt så att du, jag och alla andra har färdats ofantliga avstånd genom rymden under vår levnadstid.

Vi befinner oss inte på samma plats i universum som den dag vi föddes…Vi har har färdats till nya platser i universum redan.

Vi befinner oss på ett gigantiskt rymdskepp som transporterar oss genom rymden och kanske en dag så möter vi trafik på vår resa. Tänk på det nästa gång du sitter i en bilkö, även om du till synes är fast där du står, så färdas du otroligt fort genom rymden mot nya okända mål.

Notering: Ett ljusår är inte en tidsmätning även om man använder ordet ljusÅR, det är ett avstånd. Det avstånd ljuset färdas i ljusets hastighet under ett år. (365 Dagar.)
Ljusets hastighet är 299.792.458 meter per SEKUND så du kan föreställa dig hur otroligt fort det är, och hur långt ett ljusår är.

För att få ett litet begrepp om hur fort det faktiskt är så kan du titta på följande lilla lista.

lista

2 kommentarer

  • Margaretha Wiberg

    Det var en mycket bra och intressant läsning, har faktiskt aldrig tänkt på att jag är på resa hela tiden i livet i ett rymdskepp, tur man inte blir yr i huvudet eller ”ramlar av” i farten. Skojar lite bara, men det var spännande läsning och hisnande siffror vi färdas med

    Gillad av 1 person

  • Bara som en parantes, det finns MINST 1000 miljarder galaxer i universum som det vi känner,då tänker man endast på det synliga universum. Enligt den moderna kosmologin är universum oändligt, och i så fall kommet det sannolikt att finnas ett oändligt antal galaxer, ponera då som det nu gör gällande att runt minst 50% (jag tror minst 98%) så finns det planeter, DÅ svindlar möjigheterna framför mig..Tanken är snabb och jag fattar att oj det innebär 0 i odds. MEN problemet är att universum sim VI ölever i är ca 14.2 miljarder år så changsen att vi kommer att kunna besöka en annan civilisation är minimal för att inte säga totalt obefintlig. MEN jag drömmer så ofta om detta att få resa utåt. L;igger ofta innan jag ska sommna i skvalet av mina ”serier” och deras röster å svävar i väg med div tabnkar om mitt viktlöshetsbälte å allt annat som skulle finnas om 5000 år. Har alltid sagt att jag är född för ”tidigt” Detta vet alla som ”känner” mig.

    Gillad av 1 person