Nu är det dags att Deklarera!!


Nu är det dags att deklarera och Thoralf Alfsson postar på sin blogg tips om du kan använda din deklaration som  skatteprotest mot den ökade massinvandringen.

Idag kan du börja deklarera för inkomståret 2016. Skatteverket är den statliga myndighet som verkställer indragningen  av en stor del av din inkomst men du kan försöka göra ett ”massinvandringsavdrag”.

Migrationsverket kostnader blev under 2016 drygt 70 miljarder kronor. Till detta skall läggas kostnader inom andra myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Rättsväsendet och inte minst inom den kommunala och landstingssektorn. Slutsumman överstiger sannolikt med råge 100 miljarder kronor.

Det kommer fortfarande ca 30 000 asylsökande varje år men det som kommer växa explosionsartat är sannolikt kostnaderna anhöriginvandringen! Många kvinnor, barn och äldre personer kommer följa i spåren på alla män som fått uppehållstillstånd.

Staten aviserar i vårbudgeten nya skattehöjningar på 3 miljarder kronor och det innevarande året kommer vi få se många skattehöjningar av kommunalskatten. Det finns bara en enda anledning till alla dessa skattehöjningar! Massinvandringen!

Det har höjts röster för att man skall kunna sätta ett kryss i deklarationen om man vill betala för massinvandringen. Lite som kyrkoskatten. Att denna kryssruta skulle införas i deklarationen är nog bara en dröm.

Jag har istället funderat på något som skulle kunna liknas vid ett litet skatteuppror!

Det handlar om att markera sitt missnöje med att en så stor andel av våra gemensamma skattemedel går till migration och integration, istället för till skola, vård och omsorg. Mitt förslag är att man i inkomstdeklarationen yrkar ett avdrag för fördyrande kostnader med anledning av massinvandringen. Dessa kostnader kan vara t.ex inbrottslarm, andra resvägar eller färdmedel, extra sjukvårdsförsäkring och högre försäkringspremier för bil och bostad, beroende på alla bränder.

Har man tur kan avdraget gå igenom men i annat fall måste Skatteverket granska deklarationen manuellt och avslå yrkandet. Tänk om tusentals människor yrkar på ett sådant avdrag. Under 2016 var det många tusen som gjorde detta avdrag. Kan vi bli fler 2017?

Genom att göra ett så kallat öppet yrkande med ett rimligt belopp. Om man inte har andra avdrag kan ett lämpligt belopp vara ett udda belopp mellan 5 000 – 13 500 kronor. Det är viktigt att alla har ett udda belopp som t.ex 11 273 kronor, vilket gör det svårt för Skatteverket att söka på ett visst belopp för att hitta de som gjort massinvandringsavdraget. En erfarenhet som gjordes under förra året då Skatteverket gjorde en sökning i alla deklarationer som yrkade avdrag med 13 500 kronor. Se nedanstående exempel.

1

Välj istället ett eget och udda belopp.

2

Om avdraget görs rätt kan du heller inte drabbas av något skattetillägg vilket jag kollat med Skatteverket. Det enda negativa är troligen att om du skall få tillbaka pengar på skatten kan du få vänta på utbetalningen från Skatteverket till augusti/september, istället för till midsommar.

Genom att göra ett öppet yrkande startar Skatteverkets utredningsskyldighet och därmed också tar bort förutsättningar för att skattetillägg skall kunna påföras. Du har således i yrkandet redovisat fakta avseende ditt yrkande men felaktigt bedömt rätten till avdrag. Det är således inte fråga om någon oriktig uppgift utan om ett öppet, om än oriktigt, yrkande.

3

Vidare genom att använda maxbeloppet 13 500 kr som avdrag så undviker man också skattetillägg då undanhållen skatt anses ringa (skattetillägg påförs av praxis inte om skatten understiger 10% av ett pbb) dvs ca 4 300 kr.

Har du tur kanske ditt avdrag även går igenom och du får några extra kronor tillbaka på skatten 😉

Förra året var det faktiskt många som fick igenom avdraget. De upptäcktes sannolikt inte av granskarna på Skatteverket.

 

Jag tackar Thoralf Alfsson för tipset!

http://thoralf.bloggplatsen.se/

http://thoralf.bloggplatsen.se/2017/03/21/11428030-massinvandringsavdrag-i-deklarationen-som-skatteprotest/